www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Kongresi
etvrtak, 04 Oujak 2021
 
 
Kongresi
NAJAVA I POZIV NA SURADNJU NA VI. HRVATSKI RTVOSLOVNI KONGRES
Nedjelja, 12 Veljaa 2012

 
HRVATI ISLAMSKE VJERE U POVIJESTI HRVATSKE - MIRSAD BAKI
Nedjelja, 12 Prosinac 2010
 Referat s Petog Hrvatskog rtvoslovnog društva odranog u Zagreb 18. do 19. lipnja 2010. godine, koji e biti objavljen u Zborniku, ali radi velike zainteresiranosti za referat i temu koja je obraena unaprijed ga objavljujemo.

Mirsad Bakši

HRVATI ISLAMSKE VJERE U POVIJESTI HRVATSKE

Kad bi se drao zadane teme iz naslova ovaj rad zahtijevao bi bio daleko vei prostor i obujam. Zbog toga u se usredotoiti na razdoblje kojem smo veina bili neposredni i aktivni svjedoci dogaaja koji su obiljeili naš ivot.

Stoga ovaj rad zapoinjem citiranjem
Odluke Predsjednika RH dr. Franje Tumana objavljene u slubenom glasniku RH Narodne Novine od 10. studenog 1997. god., broj 120, str 3.728 i dalje, u namjeri da podsjetim svekoliku javnost na gotovo zaboravljenu ali neizbrisanu odluku prema kojoj se odaje poast:
„ Kao asni znak vjenog spomena poginulim za Hrvatsku dravu u ratu.“

U toj odluci od rednog broja 1./ uz ispriku ako je iz pijeteta dopušteno ovako nabrajati/ pa skoro do rednog broja 1669, navedena su imena i prezimena poginulih muslimana koji su na ovom asnom zadatku, spremno i nesebino dali svoj ivot za ideale ostvarenja samostalnosti Hrvatske drave. Kako sam dubrovanin posebno me se dojmilo da su meu brojnim poginulim dubrovanima navedena imena i prezimena poginulih muslimana dubrovana. Meu njima i ime prvog poginulog u odbrani Dubrovnika koji je musliman.

Ova posmrtna odlikovanja dodijelio je i potpisao sam pok. predsjednik RH dr. Franjo Tuman. O dodjeli ovih posmrtnih odlikovanja u hrvatskoj pa i sveopoj javnosti zna se malo ili ništa. Pokušavao sam poev od davne 1998 god. otkriti razloge tome. Kao predsjednik udruge koja okuplja sve dravljane Hrvatske, pripadnike kulturnog i tradicijskog kruga Islama „Dr. Safvet beg Bašagi„ i kao Brigadir HV-a, pisao sam na sva za to relevantna mjesta, traei odgovor da li su ova najviša hrvatska odlikovanja nakon Predsjednikove smrti uruena nasljednicima odlikovanih. Nisam dobio valjani a nekmoli potvrdan na postavljena pitanja. Usuujem se tvrditi da su moja pitanja izazivala zauenost, kako kod onih koji su ovu odluku bili duni ostvariti, a nisu, a isto tako pitanja su izazvala zaprepaštenost da takva odluka i postoji, kod onih koji nisu mogli ni preko usta izustiti ime pok. Predsjednika, jer im se ova odluka o odlikovanju borca muslimana nije uklapala u sliku i koncepciju kompromitiranja osobe Predsjednika i stvaranja predrasuda kod muslimana - Bošnjaka, na emu su zdušno radili. Istine radi, rei u i to da je spomenuta odluka bila na neki nain „terra incognita“ unato objavi u Narodnim Novinama, te se smatram rodonaelnikom obznanjivanja ovog akta. Tek znatno kasnije, nakon svih mojih pokušaja, oni kojih se ova odluka najviše tie, otkriti e kakvo kapitalno znaenje ima i zapoet e govoriti o njoj. Rei u i to. Zaobilaenje ove odluke od strane onih koji su pozvani da je provedu  uvreda je za Hrvate islamske vjere - muslimane – Bošnjake.
Opirnije...
 
V. KONGRES "RTVA ZNAK VREMENA"
Subota, 10 Srpanj 2010

 
ZAKLJUCI PETOG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA ODRANOG - 2010
Utorak, 06 Srpanj 2010
Hrvatsko rtvoslovnog društvo u ponedjeljak 5. srpnja 2010. u 11:00 sati prije podne u dvorani Zrinjevac Hotela Westin ulica I. Kršnjavoga u Zagrebu, odrao je

TISKOVNA KONFERENCIJA
 

o rezultatima i porukama upravo završenog V Hrvatskog rtvoslovnog kongresa.

Na konferenciji govorio prof. Zvonimir Šeparovi, Zdravka Buši i eljko Tomaševi.

Na tiskovnoj konferenciji podijeljeni su zakljuci kongresa.


ZAKLJUCI


Petog hrvatskog rtvoslovnog kongresa odranog 18. do 20. lipnja u Zagrebu sa završnom sjednicom u Voinu

1. Jubilarni Peti hrvatski rtvoslovni kongres, u organizaciji Hrvatskog rtvoslovnog društva (skra. HD), odran je, o dvadesetpetoj godini rtvoslovlja u Hrvatskoj, 18. i 19. lipnja 2010. u Hotelu Westin u Zagrebu pod idejom vodiljom: RTVA – ZNAK VREMENA Pred više od 250 sudionika iz zemlje i svijeta sa 110 referata Kongres je otvorio i blagoslovio mons. Dr. Mile Bogovi, biskup liko-senjski.

Na poetku rada kongresa odana je poast svim poginulim za Hrvatsku, pok. prvom, Predsjedniku RH dr. Franji Tumanu, svim preminulim lanovima HD-a, a uz 15. obljetnicu pogibije junaka Domovinskog rata bojnika Hrvatske vojske Thomasa Crowleya, Irca, legendarnog pripadnika IX. bojne „Rafael vitez Boban“ sjetili smo se i inih 65 stranih dragovoljaca Domovinskog rata poginulih za Hrvatsku.

U nedjelju 20. lipnja završna sjednica Kongresa odrana je u Voinu, mjestu najveeg masakra poslije Drugog svjetskog rata, kojeg su nad Hrvatima izvršili srboetnici. 13. prosinca 1991. godine.Kongres su pozdravili Davorin Mlakar, ministar uprave Vlade RH u ime premijerke Jadranke Kosor, Branimir Petener, u ime Hrvatskog Obrednog Zdruga Jazovka,, dr Marko Veselica, u ime Hrvatskog društva politikih zatvorenika rtava komunizma, Emil i, publicist i glazbeni teoretiar, prof. dr. Mirna Šitum, dragovoljka IV. Gardijske brigade i prva lijenica u profesionalnoj HV, odlikovana je Spomenicom i odlijem Domovinskog rata, danas je redovna profesorica Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Proitane su poruke Luke Bebia, predsjednika Hrvatskog Sabora, Mojmira Damjanovia, iz Sydneya Australija, i fra Hrvatina Gabrijela Jurišia, iz Sinja.
Opirnije...
 
PETI HRVATSKI RTVOSLOVNI KONGRES - 18. DO 20. LIPNJA 2010. ZAGREB - VOIN "RTVA ZNAK VREMENA"
Nedjelja, 30 Svibanj 2010RTVA ZNAK VREMENA 

Zbornik radova petog hrvatskog rtvoslovnog kongresa
Zvonimir Šeparovi (ur.)

Tisak: Sveuilišna tiskara d.o.o. Zagreb, str. 907, 2011. god.


 

 

 

 

 

 

 

 Kongres je najvaniji dogaaj u ivotu Hrvatskog rtvoslovnog društva. Svaki kongres donosi nešto novo. Poslije svakog kongresa objavljujemo zbornike radova. Ovaj je kongres znakovit. Jubilarni. Prije 25 godina odrali smo Peti svjetski simpozij viktimologije u Zagrebu, u ovom istom hotelu. Pet godina kasnije utemeljili smo Hrvatsko rtvoslovno društvo. U meuvremenu dogodio se brutalan agresivni zloinaki rat protiv Hrvatske i Hrvatskoga naroda. Osvajaki agresivni rat Srbije za otimanje hrvatskoga prostora.Za vrijeme rata odravali smo tribine SVJEDOANSTVA RATA. Od 1998. godine svake tri godine odravamo kongrese. Drugi kongres odrali smo 2001. godine u Vukovaru. Rekli smo VUKOVAR-NAJDUBLJA HRVATSKA RANA. etvrti kongres odrali smo 2007. godine u Zagrebu sa završnom sjednicom u ŠKABRNJI. Ovaj Peti hrvatski rtvoslovni kongres odravamo u Zagrebu, ali završnu sjednicu odrati emo u VOINU, mjestu u kojem su etnici hladnog petka 13. prosinca 1991. godine izvršili najokrutniji zloin u Domovinskom ratu, klali su redom civilne osobe, glave su im odsijecali, ive spaljivali u njihovim kuama, do temelja su razorili Crkvu Pohoenja Blaene Djevice Marije. Poslije Vukovara i Škabrnje idemo u Voin da ispletemo taj trolist u vijenac tuge i razmišljanja, zašto su to uinili, na takav okrutan, bestijalan nain. Bio je to najvei masakr poslije Drugog svjetskog rata u Europi. Voin je neopravdano i nepravedno u sjeni Ovare i Škabrnje, gotovo zaboravljen, zapostavljen, ne spominje se, neopravdano prešuen. Dolazimo rei da je Voin najtunije mjesto Hrvatske povijesti, jer nigdje kao ovdje nije srpska mrnja na Hrvata bila tako estoka, no tako britak, zlo tako uasno namjerno ovjeku susjedu naneseno. Uz Vukovar i Škabrnju i Voin je ZNAK VREMENA. Povijest hrvatske patnje i boli ne moe se napisati bez nedune krvi prolivene u Voinu Slika morbidnih srpskih zloina izvršenih u Voinu obišla je svijet i ubrzala je priznanje Republike Hrvatske. Zato, hvala rtvama Vukovara, Škabrnje i Voina i svima koji su pali za svoju Domovinu Hrvatsku. 

Zvonimir Šeparovi

PROGRAM
PETOG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA
18.-20. LIPNJA 2010. ZAGREB. VOIN

pod visokim pokroviteljstvom
gradonaelnika Grada Zagreba
gosp. Milana Bandia
mr. Zlatka Mateše
predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora

Petak, 18. lipnja 2010., Hotel Westin Zagreb

 

 

16:00 sati – SVEANO OTVORENJE        KRISTALNA DVORANA

Pozdrav Domovini
Minuta šutnje
Pozdravi Kongresu:
Otvaranje Kongresa
Zvonimir Šeparovi: rtva znak vremena, uz dvadesetpet godina rtvoslovlja u Hrvatskoj

UVODNA IZLAGANJA

17:00  do 20:00 SATI
Biskup Mile Bogovi:
Je li nam potrebno svehrvatsko grobište (grob?) i gdje?
Josip Kolanovi: Svaka rtva ima svoje ime
Tomislav Jonji: Politiki progoni u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata
Hrvoje Kai: Ugledni apostol i nadareni pjesnik Padre Petar Perica rtva jugokomunistikog terora
Damir Borovak: Gvozdansko – 
svjetski uzor hrvatskog velejunaštva
Mile Pešorda: Problem ovjekova bitka u njegovoj dimenziji rtve
Mirsad Bakši:
Hrvati Islamske vjere u povijesti Hrvatske
Nevenka Bagari:  Osobe s invaliditetom  u mirovinskom osiguranju Hrvatske
Joe Deman: Hrvatska grobišta u Sloveniji
Mitja Ferenc: Kad rtve progovore, ivi zamuknu. Zloin u Hudoj jami
Ivo Rendi Mioevi: Obriši suze Hrvatska

20:00  do  22:00 sata                                                      DOMJENAK


Subota 19. lipnja 2010.


 

8:00 do 10:00 sati                                            KRISTALNA DVORANA

don Anto Bakovi: Hrvatski martirologij XX. stoljea
Ivan John Prcela: Sveenici u knjizi Hrvatski holokaust
Šimun Penava: Stradanje sveenika i asnih sestara u Domovinskom ratu
Ante Vukasovi:
Verbalno se protive nasilju, a stalno ga potiu i proizvode
Ruica avar:
Jugokomunistiki zloini i nad grobovima hrvatskih vojnika NDH
Ante Beljo: etnika pobuna od travnja 1941. do poetka 1942. u NDH
Franko Burmas: Jama Paklenica na Sv. Roka 1943.
Domagoj Ante Petri: "Politiki korektni" zloini i rtve 
Franjo Talan: Obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava u Sjevernoj Hrvatskoj
Miro Jovi: Hrvatsko stratište na Crvenoj Stijeni kod Kiseljaka
Fra Andrija Niki: Hercegovaki franjevki muenici 1942. -1945. godine
Josip Jozo Suton: Obljetnice smaknua Hrvatskih generala i asnika 1945. u Beogradu
Tomislav Tom Petrievi: Poginuli Ilaani u II. svjetskom ratu i porau


10:00 do 10:30 sati                                                                           STANKA

10:30 do 12:00 sati

Najnovije rtvoslovne knjige- govore autori ili urednici

Ivan Ott:
Djeca rata i poraa optuuju
Augustin Frani: KPD Stara Gradiška
Margaret Grahovac Siegrist: Koliko je daleko do nikada
Suzanne Brooks Pinevi: Britanija i Bleiburka tragedija
Tomislav Nürnberger: Duhovni teror nad Hrvatskim narodom
Darko Sagrak: Nezavisna drava Hrvatska – prijepori i mitovi
Slavko Radievi: Tri zla 20. stoljea na tlu Hrvatske

12:00 do 13:00 sati

rtve i stradanja u športu

Dragan Milanovi:
Znanost o sigurnosti u športu
Biserka Vrbek: Meunarodni, olimpijski i nacionalni standardi sigurnosti u športu
Ljubomir Radovanevi. Nasilje u športu
Zvonimir Šeparovi: rtve i stradanje na stadionima

13:00 do 13:30 sati

NE DROGI – RETO CENTAR ZA REHABILITACIJU OVISNIKA
    – A BIBLIJA JE VODI (predstaviti e se sa svojim programom lanovi RETO Centra Split)

14:00 – 15:00 sati
Godišnja izborna skupština Hrvatskog rtvoslovnog društva

Subota, 20. lipnja 2010.

08:00 do 10:00 sati                                      DVORANA ZRINJEVAC

Drugi svjetski rat i porae

Tomislav egelj:
  Stratišta u Graanima u Zagrebu 1945. godine
.s. Veronika Popi: Sestra arka Ivasi – muenica svojega zvanja
Ivan Dujmovi: Poratne rtve Samobora u Jasenovcu
Ante Beljo: Aktivnosti i metode jugoslavenske tajne policije u domovini i iseljeništvu
Ruica avar: Smaknue 35 asnika HV NDH 1945. u Beogradu

Diana Glasnova: Bugari – rtve Jugoslavenskog totalitarizma
Ivan Kozlica: Pokolj civilnog stanovništva u Poljicima i sinjskom kraju 1944. godine
Toni Raa: Kurbegova jama (Hr/BiH, Kamesnica) odakle je ekshumirano 90-ak kostura
Marko Paveli: Borievac – mjesto velikoga stradanja Hrvata
Ivan Debeljak i Mira Petrak: IVAN PETRAK – hrvatski domoljub iz Duge Rese

10:00 do 10:30 sati                                                               STANKA

10:30 do 12:00 sati

Boidar Ruevi:
Zemun – Bleiburg – Zemun -  masovni zloin nad hrvatskim ivljem u Srijemu
Zorka Zane: Hrvatski politiki zatvorenici rtve komunistikog totalitarizma
Alfred Obrani: Masovna grobnica rtava logora Sesvete-Badel
elimir Kuatko: Prikrivena grobišta u Sloveniji
Pavao Crnjac: Djeca iz Rame ije su oeve i majke poklali etnici u listopadu 1942.
Boe Vukuši: Stradanje hrvatskih domoljuba u Akciji Feniks 72
Fra Martin Planini: O nasilju nad Kavranom i njegovim supatnicima
Jadranka Matašin: Stradanja u Borievcu
elimir Kuatko: Istraivanje i sondae masovnih grobnica u Sloveniji

12.00 do 13:00 sati

Mato Gogi:
Cer u Domovinskom ratu
Draen ivi, Ivo Turk: Demografski gubitci Vukovarsko-srijemske upanije u Domovinskom ratu
Miroslav Gazda: Pogrom civila voinskog kraja u prosincu 1991. god od strane srboetnika
Mirko Zelenika: Logori pod kontrolom „legalnih“ organa vlasti

08:00 do 09:00 sati                                        DVORANA MAKSIMIR

Zvonimir Zori Zorko:
Blaenik Alojzije Stepinac - 50 godina od  njegove smrti
Ivan Debeljak: Don Petar Šimi - neumorni graditelj zemaljske i nebeske crkve
Petar Vuli: Hrvatski muenik dr. Milan Lueti
M. Kaštelan-Macan, I. Soljai, K. Kovaevi: Profesori KT studija Tehnikog fakulteta, rtve komunistike diktature
B. Hanek, A. Lutki, I. Soljai: Fra Josip Oluji (1888.-1944.) znanstvenik i prirodoslovac – rtva komunizma

09:00 do 10:00 sati      
 rtve u prometu i na radu

Zvonimir Dujmovi:
rtva i policija
eljko Mrši: rtve u cestovnom prometu
Damir Brneti: rtva pred policijom
Ljiljana Dolšak: rtve na radu
Ljiljana Dolšak: rtve industrijskog zagaenja okoliša
J. Jankovi, M. Laklija, M. Buljevac: rtva mobbinga i indikatori stresa na radnom mjestu

10:00 do 10:30 sati                                                               STANKA

10:30  do 12:00 sati 

eljko Tomaševi: 
Postojei sustav pravne zaštite rtava u hrvatskom društvu i njegova neprovedba ili ideološki selektivna provedba s posljedicom produenog zloina
Ana Ergovi Kuzmanovi, Nikica Hamer Vidmar: Sustav podrške svjedocima i rtvama u Republici Hrvatskoj
Josip Jankovi: Nasilje meu spolovima
J. Jankovi-A. Begi, M. Laklija: Nasilje u obitelji, poetak ili kraj nasilja vrste

Subota, 19. lipnja 2010.

08:00 do 10:00 sati                                       DVORANA TUŠKANAC

Slobodne teme

Maja Runje:
Procesi alovanja rtava komunistikih zloina, tijekom ivotnih ciklusa, do starosti
Nikola Debeli: Ukloniti ime zloinca Tita s naših trgova i ulica
Z. Buši- M. Runje: Ustrajavanje u privrenosti titoizmu u demokratskoj Hrvatskoj
Mile Prpa: Kraa rtava-kao manipuilacija istinom
Petar Vui: Zloin i politika
Ivica Mlivoni: Dostojanstvo rtava i naša politika praksa
Marijana Braš: Palijativna medicina –osnovno ljudsko pravo
Ana-Maria Getoš: Strah od zloina

10:00 do 10:30 sati                                                                           STANKA

10:30 do 13:00 sati

Ljubomir Radovanevi:
rtve destruktivnih sekti i kultova
V. Lecher Švarc, Lj. Radovanevi: Viktimologijski aspekti pedofilije i drugih perverzija
V. Lecher Švarc, Lj. Radovanevi: Autodestruktivnost i agresije
Vlado Vladi: Prosvjetni djelatnici kao rtve prosvjetnih struktura
Gregl-Lj. Radovanevi: Ovisnici o kocki u viktimološkom svijetlu
Z. Panti – Lj. Radovanevi: Tortura u viktimologijskom kontekstu
Ljubomir Radovanevi: Terorizam – uzrok velikih vikimologijskih razmjera
Renata ulinovi ai: O nasilju nad lijenicima
Sanja Rogoz-Šola: O rtvama Drugoga svjetskog rata, poraa i Domovinskog rata na podruju upa Dobretii, Jajce, Koriani, Klju, Liskovica, Podmilaje i Varcar Vakuf - Mrkonji Grad
Sanja Rogoz-Šola: Prilozi za povijest Domovinskog rata u akovu i akovšti
J. Apostolovski i Lj. Radovanevi: rtve agresivnosti u mobbingu


PROGRAM RADA U VOINU

NEDJELJA, 20. lipnja 2010.

06:30 sati        polazak autobusa
ispred Koncertne dvorane Lisinski u Zagrebu
10:00 sati        polaganje vijencaetekovci
10:30 sati        dolazak u Voin – susret sa mještanima
11:00 sati        KONCELEBRIRANA SVETA MISA U SPOMEN SVIM HRVATSKIM RTVAMA
                        U 
UPNOJ CRKVI POHOENJA BLAENE DJEVICE MARIJE
12:00 sati
        Polaganje vijenaca na spomen obiljeje
12:30 sati        ZAVRŠNA SJEDNICA KONGRESA 
                        Film o srpsko-etnikim zloinima u etekovcima i Voinu. Izlaganje domaina Miroslava Gazde 
o zloinu u
                        Voinu.
                        Zakljuci Petog hrvatskog rtvoslovnog kongresa

14:00               ZAJEDNIKI RUAK – druenje

16:00 sati        Polazak za Zagreb – povratak u Zagreb oko 19:00

...“jedan od najgrotesknijih srpskih ina dogodio se kad su lisicama sputali dvadeset i trogodišnjeg mladia i objesili ga za ruke na drvo preko puta katolike crkve. Svjedoci navode da su se Srbi zabavljali s njime tako da su ga nekoliko puta zasjekli elektrinom pilom po licu. Nakon toga su mu odrezali donje ekstremitete. Bio je još uvijek iv kad su ga konano presjekli napola. Dijelove njegova tijela polili su benzinom i zapalili“

Dr. Jerry Blaskovich: Anatomija prijevare, iz poglavlja Što se dogodilo u Voinu? Moderna vremena, Zagreb, 1998.

UMJETNICI KONGRESU

Mješoviti zbor upne crkve Sv. Josipa Trešnjevka, Zagreb
pod ravnanjem
prof. Josipa Škvorc  i dobrotom gospoe Jasne Poli-Biliško.

Ilustracije: Miljenko Romi, akademski slikar

Pano prezentacije prema ideji in. Dragutina Baumana, grafika priprema Foto Video Lea, http://www.foto-video-lea.com/


OBAVIJEST I UPUTE SUDIONICIMA KONGRESA REGISTRACIJA 

Kongresni ured biti e otvoren od  petka 18. lipnja od 15:00 sati. Moli se sve uesnike kongresa da se po dolasku prijave. Umjesto kotizacije moli se sudionike da za potreba kongresa uplate svoj prilog prema svojim mogunostima i prema svom nahoenju, o emu e dobiti potvrdu 

VRIJEME IZLAGANJA

Zbog velikog broja izlagaa trajanje izlaganja biti e ogranieno na deset minuta, uvodni referati na 15 minuta. Pred kraj izlaganja predsjedavajui sjednice e upozoriti izlagaa da izvede zakljuke, a nakon isteka dopuštenog vremena predsjedavajui je duan prekinuti izlaganje i pozvati slijedeeg s liste izlagaa. 

PRODAJA KNJIGA Na za to oznaenim mjestima autori mogu izlagati svoje knjige i ponuditi ih na prigodnu prodaju po promotivnim vidno istaknutim cijenama.  

PREDAJA REFERATA  ZA ZBORNIK RADOVA Svi e radovi koji su prihvaeni i koji su izloeni na kongresu biti tiskani u Zborniku radova Petog hrvatskog rtvoslovnog kongresa. Radovi, ako ve nisu predani, mogu biti predani tajništvu Kongresa, ili  predati najkasnije do 1. rujna 2010.  

ZAHVALE DOBROINITELJIMA

Kongres smo odrali zahvaljujui našim pokroviteljima gosp. Milanu Bandiu, gradonaelniku Grada Zagreba, mr. Zlatku Mateši, predsjedniku Hrvatskog olimpijskog odbora i osobnim prinosima gosp. Nikice Valentia i gospodina Mojmira Damjanovia iz Sydneya, Australija.

Odravanje domjenka pomogli su Vindija, Varadin, Badel 1862 Zagreb i Poljoprivreda Blato 1902. 

PUT U VOIN  

Prijave za put u Voin primaju se do subote 19. lipnja u 12:00 sati u tajništvu kongresa Za aktivne sudionike Kongresa osiguran je prijevoz u Voin. 

LANSTVO U HRVATSKOM RTVOSLOVNOM   DRUŠTVU  

lanstvo u Hrvatskom rtvoslovnom društvu nije uvjet za sudjelovanje u radu Kongresa. Molimo da se ulanite u HD prijavom u Tajništvu i da nazoite Godišnjoj izbornoj skupštini HD-a u subotu 19. lipnja s poetkom u 14:00 sati u Kristalnoj dvorani.

PREDSJEDNIŠTVO
HRVATSKOG  RTVOSLOVNOG DRUŠTVA
Dr. sc. Zvonimir Šeparovi, predsjednik
Šimun Penava, prof., dopredsjednik, Ivan Debeljak, mag. iur., rizniar
Jadranka Lui, tajnica

LANOVI PREDSJEDNIŠTVA
Mirsad Bakši, dipl. iur, Ante Beljo, ing., dr. stom. Ruica avar, prim. dr. Ivo Kujundi, dr. sc. Mate Pavkovi, Domagoj Ante Petri, dipl. Journ., prim. dr. Ljubomir Radovanevi, Miljenko Romi, akad. slikar, dr. sc. Ante Vukasovi

NADZORNI ODBOR
mr. Darko Sagrak, Boris Klai, odvjetnik, prof. mr. Vjenceslav Topalovi

E-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript                                                    Zvonimir Šeparovi GSM 098 310 358
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript                                                             Jadranka Lui GSM 099 504 51 14

iro raun br.2390001-1100271239  kod Hrvatske poštanske banke
Devizni raun kod Hrvatske poštanske banke
7030-1436767
MB 01436767   OIB 87523866783


Film na DVD-u o stradanju u Voinu koji je pripremio od originalnih snimaka gosp. Miroslav Gazda, moete preuzeti kod tajnica Jadranke Lui na dane Kongresa besplatno.

Fotograf - eljko Jovanovi
Arhivu fotografija pogledati na portalu: http://cid-50b3f23e9e582c82.skydrive.live.com/browse.aspx/H%c5%bdD

 
IV. KONGRES "O RTVAMA U RATU I U MIRU"
Srijeda, 12 Oujak 2008

 Zbornik IV. Hrvatskog rtvoslovnog kongresa.
O RTVAMA U RATU I U MIRU
Promocija Zbornika u rujnu, 2008. godine.
Tisak: Grafiki zavod Hrvatske, 694. str.


REFERATI:

Zvonimir Šeparovi - PROSLOV
John Dussich - PISMO POKROVITELJA KONGRESA
Mons. Francisco-Javier Lozano - MOLIM SE ZA HRVATSKE RTVE
I. UVODNI REFERATI

Zvonimir Šeparovi - RTVE U RATU I U MIRU
Josip Jurevi - MODEL STRADAVANJA HRVATA U 20. STOLJEU
Fra Zlatko Špehar - RTVAMA DOMOVINSKOG RATA U ZAŠTITU - Govor istine iz Vukovara
Josip Farii - Kulturni i geografski kontekst velikosrpske agresije na Hrvatsku – primjer Škabrnje i Nadina
Ksenija Turkovi - pravni okvir zaštite prava rtava/svjedoka u RH
Branimir Molak - ŠTO JE UPRAVLJANJE U KRIZAMA
Mitja Ferenc - Grobišta Hrvata NA SLOVENSKOM TLU

II. POVIJESNE TEME

Marko Veselica - RTVE BLEIBURGA I KRINOG PUTA
Šimun Penava - RAMSKI MUENICI
Ivo Baluki -
STRADANJE HRVATA ODAKOG KRAJA NA KRAJU DRUGOG SVJETSKOG RATA
Ivan John Prcela - Predbleiburški pokolji hrvatskogA naroda
Ante Beljo - BLEIBURG: TAJNI DOKUMENTI I SVJEDOANSTVA  OEVIDACA GENOCIDA
Zvonko Springer - OSOBNA RAZMATRANJA O POIMANJU I SAZNANJUO KRINIM PUTOVIMA HRVATA 1945.
Ivan Primi irko - MOJA PRIPOVIJEST I SVJEDOENJE O RTVAMA NA KRINOM PUTU
Damir Borovak - Paradoksi o rtvama s Prevlake i Dakse
Tomislav Nürnberger - Bleiburg - metamorfoza spomenika Namjere – uzroci - posljedice
Stjepan Brajdi - MACELJSKO GROBIŠTE
Ana Došen - STRADANJE HRVATA U VRTOI, KRNJEUŠI I BJELAJU 1941. GODINE
Katica Šarlija - Komunistika stratišta na podruju Samarice – Cipeliševac i Vapljenice
Miroslav Gazda - DOMOVINSKI RAT Balinci, etekovac i ojlug 4. rujna 1991. god.
Fra Andrija Niki - STRADANJE KATOLIKOG PUKA RUIKE UPE
Karlo Rotim - POLOAJ HRVATA U BiH
Nikola Debeli - Osvrt na sudbine lanova obitelji likvidiranih hrvatskih zarobljenika i civila
Franjo Talan - rtve opine Cestica u ratnim i poratnim stradanjima XX. stoljea
Mirsad Bakši - SRPSKI ZLOINI NAD MUSLIMANIMA I MUSLIMANSKE RTVEU LJUBINJU POLOVINOM LIPNJA 1942. GOD.
Franc Perme - Društvo za ureditev zamolanih grobov
Josip Jozo Suton - IVOT I MUENIKA SMRT BISKUPA CAREVIA
Mate Gogi Pavlov - Hrvatski vitez Jure Franceti, ivot, lik i djelo
Ivo Kujundi - Zbog Staljina izbaen iz gimnazije u Sinju
Sanja Rogoz-Šola - PREŠUENE RTVE AKOVA I AKOVŠTINEU DRUGOM SVJETSKOM RATU I PORAU
Zvonimir Zori - Zorko - LOGOR NA KANALU U ZAGREBU SVIBANJ - LIPANJ 1945. god.
Diana Glasnova - Sudbina hrvatskih asnika 64. i 65. klase Vojne akademije Njegovog Velianstva Borisa Treeg, cara Bugara
Ivan Dujmovi - ZRANI NAPADI ANGLOAMERIKIH ZRAKOPLOVA
NA BIHA TIJEKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA
Vjenceslav Topalovi - SJEANJE NA DRAGOG PRIJATELJA KRUNOSLAVA DRAGANOVIA

III. DOMOVINSKI RAT

Josip Peari - HRVATSKA RTVA I HAAŠKI TRIBUNAL
Miljenko Romi - SPOMEN DOM OVARA - VUKOVAR
Mirko Ivanuši - Minski problem u Republici Hrvatskoj - stanje, izlazna strategija
Nevenka Marinovi - Minski problem na podruju Zadarske upanije
Ana Tomljenovi - Liki Hrvati, civilne rtve u obrambeno – osloboditeljskom ratu 1991. - 1995.
Šimun Penava - SRBIJANSKI KONCENTRACIJSKI LOGORI
U VRIJEME DOMOVINSKOGA RATA 1991.-1992.
Ljubomir Radovanevi - SAMOUBOJSTVA BRANITELJA
Ivan osi Bukvin - rtve Domovinskog rata u selu Vrbanji i Cvelferiji
Ivica Mlivoni - OKRUTNI ZLOINI MUDAHIDA U RATU I PORAU U BOSNI I HERCEGOVINI

IV. RTVE U MIRU

Ante Vukasovi - DJECA – RTVE FEMINISTIKO-ANARHISTIKOG „SPOLNOG ODGOJA“
Darko Sagrak - HRVATSKA NACIONALNA DRAMA OD 1918. DO 1941.
Jadranka Apostolovski, Ljubomir Radovanevi - VIKTIMIZACIJA MOBBINGOM I BULLINGOM
Fra Martin Planini - I POBAAJ JE NASILJE
Antun Lisec - Izbjegavanje nasilja nad ljudskim ivotom u tri uzrasta: prije roenja, u vrijeme školovanja i u starosti
Tomo Sugneti - CIVILI KAO RTVE EPIDEMIJA I BIOTERORIZMA
Tomo Sugneti, Zvonko Oluji - ASANACIJA U DOMOVINSKOM RATU VLASTITA ISKUSTVA NA PRIMJERU OLUJE 95.
Nenad Zuber, Alan Vojvodi, Zvonko Šmuk - UINIMO CESTE SIGURNIMA MEUNARODNA KAMPANJA ZA GLOBALNU SIGURNOST NA CESTAMA, Primjer Republike Hrvatske
Bernard Cvek - Napadi na prometno osoblje u javnog prijevozu putnika
Ante Muljai - TRAUMATIZAM U PROMETU
M. Bakovi, D. Strinovi, J. Škavi, D. Mayer – STRADAVANJE U CESTOVNOM PROMETU
Domagoj Ante Petri - PITANJE O RTVI KAO O PREDODREENOJ VRSTI LJUDI ILI NAROD
Ruica avar - HRVATSKA JE STALNO RTVA
Tuga Tarle - RTVA U PROCIJEPU IZMEU OSVETE I OPROSTA
Mile Prpa - RTVA U FILOZOFSKOJ MISLI
Ljubomir Radovanevi - RTVOSLOVLJE I BIOETIKA
Ivan Šimundi - PADENA HRVATSKA

ZAKLJUCI

V. UMJETNICI KONGRESU

Katarina Pavii - ZEMLJO HRVATSKA - TEBI VOJNIE - HVALA
Duška Salei Crmari SALONA - PALIM SVIJEE - OVJENANA HRVATSKA
Josip Joja Ricov - PJESME – RTVE IZGONA, MRAARE I GLAVOSJEKA
Ivan Dujmovi - SVIBANJ U SAMOBORU '45 - PJESMA MOGA DJETINJSTVA
Mile Prpa - PRELUDIJ ZA MARŠEVE SMRTI
Vera Vali Beli - ZA VUKOVAR
Crkveni zbor UPE Sveti Josip

OSVRTI, PORUKE I ZAHVALE NAKON KONGRESA

Ruica avar - Hrvatska je zemlja bezbrojnih nedunih rtava
Msgr. Ivan Prena
Vlasta Mihavec
Ivo Matanovi
Tuga Tarle
Don Anto Bakovi
ZAHVALE DOBROINITELJIMA
SPONZORI

 

 

 

Opirnije...
 
III. KONGRES
Srijeda, 12 Oujak 2008

 

 Zbornik radova III. Hrvatskog rtvoslovnog kongresa - O RTVAMA JE RIJE, 409 str., Zagreb 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U nedjelju 18. lipnja 2004. godine u Zagrebakoj katedrali u ast hrvatskih rtava i muenika odrana je sveana koncelebrirana misa koju je predvodio prof. dr. Stjepan Baloban uz don Antu Bakovia i fra Gabrijela Hrvatina Jurišia. Snimka sudionika Kongresa poslije Euharistijskog slavlja pred Zagrebakom katedralom. 

 ZAKLJUCI TREEG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA 

Odranog 18. do 20. lipnja 2004. u Zagrebu Kongres je pred više od 300 sudionika saslušao više od 50 referata i priopenja i usvojio slijedee ZAKLJUKE: 

 • Utemeljiti u Zagrebu  memorijalno središte Hrvatske rtve.
 • Istraiti i dostojno obiljeiti grobišta hrvatskih rtava Bleiburga  i Krinih putova, posebno u Sloveniji, Maceljskoj Gori i drugim lokalitetima radi ouvanja tragova genocida.
 • Osigurati odštetu i satisfakciju rtvama za Hrvatsku, posebno u Domovinskom ratu
 • Predloiti donošenje zakona o utemeljenju povjerenstva za istinu (mirenje)  koje pretpostavlja kanjavanje zloina, pokajanje zloinaca i pomirenje zloinca i rtve
 •  Pomo rtvama Domovinskog rata, posebno onima s poremeajem PTSD.
 •  Sustavno istraivanje povijesne istine o rtvama u Hrvatskoj.
 •  Istraivanje rtava mina, poticati razminiravanje, pomo rtvama mina.
 •  Istraivanje «mirnodopskih» rtava u prometu, na radu, športu, istraivati rtve suicida, zlouporabe droga i drugih oblika stradanja ljudi u današnjem nasilnom i opasnom svijetu.
 •  Istraivati nasilje nad djecom, rtve u obitelji, pomo rtvama, kazna nasilnicima.
 •  Prava rtava zloina i zlouporabe moi, implementacija svjetskog i europskog prava.
 •  Pokretanje asopisa o stradanjima ljudi.
 •  Unaprijediti meunarodnu suradnju rtvoslovnih udruga, posebno suradnju s krovnom organizacijom Svjetskim rtvoslovnim društvom (WSV) i s udrugama za zaštitu ljudskih prava. Referati:

ZVONIMIR ŠEPAROVI - O rtvama je rije - Proslov

MAJKA KATA ŠOLJI - Noas sam snila

I. UVODNA IZLAGANJA

p. NIKOLA MATE ROŠI - Za domovinu mrijeti kolika slast 
Mons. dr. MILE BOGOVI - Kršansko shvaanje rtve i crkva Hrvatskih muenika na Udbini
Akademik JOSIP PEARI - Zloinaki pothvat suda u Haagu 
Fra HRVATIN GABRIJEL JURIŠI - Muenici i junaci u "Razgovoru ugodnomu"
Fra Andrije Kaia
ZVONIMIR ŠEPAROVI - Rizik stradanja ljudi
VALENTIN POZAI SJ - Nasilje i rtve na rubovima ivota kao bioetiko pitanje

II. RTVE I STRADANJA U DOMOVINSKOM RATU

IVAN MATKOVI LASTA - Bogdanovaki muenici
OTO JUNGWIRTH - Protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj
IVO KUJUNDI - Hrvatsko pomirenje, sloga i hrabrost slomili su agresora i obranile domovinu
DRAEN IVI - Demografski gubitci Slavonije i Baranje u Domovinskom ratu
VERA FOLENGOVI ŠMALC, PETRA FOLENGOVI - GROŠI - Psihike posljedice ratnih stradanja u Hrvatskoj 10 godina poslije
LJUBOMIR RADOVANEVI, NATAŠA VUKOVI-IVOŠEVI - Posttraumatski stresni poremeaj
LJUBOMIR RADOVANEVI - Viktimološki i viktimizacijski aspekt glede ljudskog genoma
LJUBOMIR RADOVANEVI- rtvoslovni vidovi posttraumatskog stresnog poremeaja
LJUBOMIR RADOVANEVI - Interdisciplinarni susret viktimologije i suicidologije
ANA TOMLJENOVI - Genocid nad hrvatima Široke kule i cijele Like radi stvaranja
"Velike Srbije"
Vl. ZVONIMIR MATIJEVI - Hapšenje u Glamou i Kninsko stradanje
JAKŠA RAGU - Zrano-artiljerijska razaranja u Hrvatskom podneretvlju 1991./1992.

III. POVIJESNE TEME

Mr. DARKO SAGRAK - Dr. Milan pl. Šufflay - rtva velikosrpske politike u
Karaorevievoj Jugoslaviji
IVAN JOHN PRCELA - Bleiburg, Krini putovi i rtve komunistikog terora
Pater  VLADIMIR HORVAT - Istina o dva logora Jasenovac: Ustaškom 1941. - 1945. i partizanskom 1945. - 1951.
MIROSLAV GAZDA - Hrvatske rtve partizana 1941. - 1945. i komunistikog reima do 1948. na podruju Virovitiko-Podravske upanije
Fra PETAR BEZINA - Ratna stradanja upljana Provincije Presvetog otkupitelja - od 170.000 upljana ubijeno (1941. - 1945. - 1990. - 1995.) više od 16.000
FRANC PERME, FRANJO TALAN, DRAGUTIN ŠAFARI - Bleiburški - Momento Mori - Grobišta i stratišta Republike Slovenije
FRANJO TALAN - Obiljeavanje grobišta i stratišta rtava totalitarnog dravnog terora
STJEPAN BRAJDI, TOMISLAV NURNBERGER, DAMIR BOROVAK - Apel hrvatskoj javnosti
VLADIMIR FUEK - Govor na sveanom ukopu posmrtnih ostataka Maceljskih rtava svibanj - lipanj 1945. odran 22. listopada 2005. godine
JOSIP JOZO SUTON - Djetinjstvo, mladost i obiteljski ivot Stjepana Tokia Sente
MARINKO JURI PERETOV - Muenici za domovinu i vjeru
IVAN DUJMOVI - Ratne i poratne rtve hrvata Drugog svjetskog rata u opini Liko Petrovo Selo
HRVOJE KAI ALESI - Hrvatske rtve u logoru El Shatt na Sinaju trae svoja prava
ELIMIR KUATKO - Zatoenici na otoku Sveti Grgur 1959. - 1969.
MILIVOJ KOVAI - Dvije rtve komunizma upnik Stjepan Pavuni i sveenik Mihovil Kolari

IV. STRADANJE HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI

MARKO BABI - Bosanska Posavina deset godina nakon Daytona
s. SLAVICA BULJAN, FDC - Drinske muenice rtve za kršanske vrednote
ŠIMUN PENAVA - Stradanja i progon hrvata i muslimana s Banjalukog podruja 1995. od srpske vojske i vlasti
p. ANASTAZIO PETRI - Stradanje Hrvata Bosanska Posavine 1945. u selu Prudu
KARLO ROTIM - rtve Hrvata u BiH nakon Daytona
IVICA MLIVONI - Neki metodološki problemi istraivanja ratnih zloina muslimana nad Hrvatima u BiH
MILORAD - MICAN ORŠULI - Bosanska Gradiška i njena okolica u vrtlogu rata u Bosni i Hercegovini (1991. - 1995.)
IVICA PULJI - Stradanja hrvata u Istonoj Hercegovini tijekom Drugog svjetskog rata i poraa

V. RTVE U OBITELJI

ANTE VUKASOVI - Obitelj - rtva "Obiteljskih zakona"
RUICA AVAR - Apel za spas neroene djece
LJUBICA ŠUBI, MIRJANA BEGI, NATAŠA MATOŠIN - Program i ciljevi Udruge za pomo i prava obiteljima rtava kriminala

VI. RTVE I STRADANJA U MEDICINI

ULA RUŠINOVI - SUNARA - rtve medicinskih znanosti i prva pacijenata 
PETAR I NIKOLA BADOVINAC - Tragedija "Baxter" pacijenata na dijalizi u Hrvatskoj 2001. - 004.

VII. STRADANJA U DANAŠNJEM SVIJETU

SLAVKO SAKOMAN - Hrvatska mlade, rtve zlouporabe droge -  Kako ih zaštititi suvremenom strategijom 
MARIJA JAGI - globalizacija viktimizacije u vrhunskom sportu
BERNARD CVEK - Napadi na prometno osoblje u javnog prijevozu putnika
MIRA MIŠKULIN, NINOSLAV PENIK - Prikaz programa posttraumatskog oporavka rtva oruanih pljaki u poštanskim poslovnicama
VERA VALI BELI - Iseljenici kao rtve
NEVENKA BAGARI - Stradanja hrvatskih umirovljenika
DOMAGOJ ANTE PETRI - Sredstva društvenog priopavanja i njihove eventualne rtve na hrvatskom

VIII. UMJETNICI KONGRESU

p. ANASTAZIO PETRI - rtva na kriu
FANIKA CVITANI - Croatica Documentarica
IVAN MATKOVI LASTA - Bogdanovci - Ovara
JOSO (JOJA) RICOV - rtva jug-boljševikog "raja" TITONIJE
DUŠKA CRMARI-SALEI - Iz mene su nestale sve rijei...
STJEPAN LICE - Litanije mojih svetih

ZAKLJUCI TREEG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA

 

 
II. KONGRES
Srijeda, 12 Oujak 2008

Zbornik radova Drugog hrvatskog rtvoslovnog kongresa  - Da se ne zaboravi "Vukovar 2001."
- 488 str., Zagreb 2002.


Uvodna izlaganja

KATA ŠOLJI - Za pravdu i ljubav (poruka poasne predsjednice Majke Kate Šolji svjetskim monicima)
ZVONIMIR ŠEPAROVI - Najdublja hrvatska rana

I. DOMOVINSKI RAT

Puk. IVAN GRUJI - Sudbina zatoenih i nestalih osoba
DAMIR GORŠETA - Problem razminiranja u Republici Hrvatskoj
DRAEN IVI -  Izravne ratne rtve tijekom srbijanske agresije na Republiku Hrvatsku
MATE PAVKOVI - Integracijski aspekti domovinskog rata i ratnih šteta
JOZEFINA VARGA - Optuujem ubojicu moga sina
MLADEN PAVKOVI - Domovinski rat 1990. - 1996.
ZLATKO ŠPEHAR - Europske vrijednosti na ispitu u Vukovaru
Don MILE PECI - rtve Domovinskog rata u Slunjskom kraju 1991. - 1995.II. POJEDINI RTVOSLOVI REPUBLIKE HRVATSKE

Mons. ANTUN JARM - Sveenici akovake i Srijemske biskupije svjedoci i rtve u vrijeme i neposredno nakon drugog svjetskog rata
ANTONIJA KUKULJICA - ena u ratu
STIPE MATOŠ, ANTE KOVAEVI, MARINKO AVKA - Kijevo - obnova i povratak
MIRSAD BAKŠI - Zajedniki umišljaj za izvršenje zloina u cilju ostvarenja drave srpskog naroda
ANICA DAJI - Jedno svjedoanstvo

III. POJEDINI RTVOSLOVNI BiH

IVICA MLIVONI - Spirala masovnih zloina u Lašvanskoj dolini za ratnog sukoba izmeu armije BiH i HVO-a
MARKO BABI - Vidovice - Školski primjer zloina genocida, urbicida, kulturocida, memoricida i ekocida 1992. - 2001.
MATE GOGI - Izbjeglištvo i progonstvo Hrvatskobosanske Posavine i sjeverozapadne Bosne i njihova perspektiva za povratak
MILORAD ORŠULI MICAN - Dolina Bosanska i njeni muenici u II. svjetskom ratu (1941. - 1945.)
Don FRANJO MARI - Starosna dob, umrlih i nestalih Hrvata epakog kraja u ratovima 1941. - 1945. i 1992. - 1995.

IV. HAAŠKI SUD I HRVATSKE RTVE

VINKO BURAZER - Haaški sud: Diskriminacija i obmana Hrvata (Analiza i komentar presude generalu Blaškiu)
KORENELIJA PEJINOVI - O pravnoj utemeljenosti i neovisnosti meunarodnog suda za ratne zloine na prostoru bivše Jugoslavije i Ruande
IVAN VEKI - Neke napomene u svezi s osnutkom djelokrugom i nainom rada Meunarodnog kaznenog suda

V. POVIJESNE TEME

Fra PETAR BEZINA -  PODI-JAMA Opina Trilj, upanija Splitko-dalmatinska
IVAN BONUS - Srijem i Srijemska fronta 1944. - 45. - rtve Slankamena
IVAN DUJMOVI - Ratne i poratne rtve drugog svjetskog rata u Zavaljskoj upi
IGOR GRAOVAC - Hrvati stradali od etnika tijekom drugog svjetskog rata u Hrvatskoj
Fra HRVATIN GABRIJEL JURIŠI - Muenici, prognanici i zatoenici za vjeru i domovinu (od najstarijih vremena do 1800.)
ANTO MATKOVI - Novi Blajburški sindrom - In Memoriam
TOMISLAV MIŠIR - Kad rtva postaje krivac? "Jagnje vuku vodu muti"
ANKICA PEARI, JOSIP PEARI - Stradanje Hrvata Boke Kotarske u Jugoslaviji
MILE PEŠUT - Lovinac u ratu, Lovinac u miru
ZVONIMIR PUŠKAŠ - Pokolj zarobljenih ranjenika i medicinskog osoblja Hrvatskih oruanih snaga NDH-a od strane Jugoslavenske armije u Mariboru 1945.
FRANJO TALAN - Grobišta i stratišta Varadinske i meimurske upanije
ZVONIMIR ZORI - U povodu 65. obljetnice muenike smrti STJEPAN (STIPE) JAVOR Hrvatski rodoljub, robijaš i muenik
IVAN OSI BUKVIN - rtve rata opine Vrbanja (1941. 1945.)
IVO RENDI - MIOEVI, Don MILE PECI - Crvena Hrvatska - rubno hrvatsko narodno podruje ugroenosti i nestajanja  - Povijesno - etnopsihološkim objašnjenja katolike defenzive u Duklji
SLAVKO RADIEVI - Stradanja hrvatskih politikih osuenika u komunistikim zatvorima

VI. STRADANJA HRVATA U BiH

ANELKO MIJATOVI - Podgradci u Potkozarju masovno gubilište zarobljenih Hrvata g. 1945. u dostupnim podacima
JOSIP JOZO SUTON - Zloin OZNA-e na Kuljia Brigu 23. svibnja 1946. godine
VJENCESLAV TOPALOVI - Stradanja Hrvata Travnika i šire Regije kroz stoljea (tri razdoblja)
KARLO ROTIM - rtvoslov Širokog Brijega u Drugom svjetskom ratu i porau

VII. STRADANJE "VOLKSDEUTSCHERA"

VLADIMIR GEIGER - Smrtna presuda Branimiru Altgayeru voi Njemake narodne skupine u Nezavisnoj Dravi Hrvatskoj - Okruni sud u Zagrebu
TOMISLAV SUNI - Im Fluss der Zeiten (Das Schicksal der Volkdeutschen in ehemaligem Jugoslawien)

VIII. DUHOVNI OBZOR

JOSIP BARIŠI - Molitva nad jamom - grobnicom Paklenice na Koruli
DARKO DOMBAJ - Susret
MAJA GALI - Matoš - rtva na oltaru domovine slijedom njegove korespondencije
DRAGAN MAJI - Vanost crkve (osobito sveenika) u procesu prihvaanja razumijevanja, povjerenja i pomirenja stradalnika (Domovinskog) rata
ZLATKO TOMII - rtva je boanski dar - Obrana i osvajanje Vukovara, novog Hrvatskog Sigeta
EMILIJA VULETI - Put bez povratka
ANDRIJA VUEMIL - Fuga Vukovariana
IVAN DUJMOVI - Izmeu sna i jave
IVAN BONUS - Vukovar - uskrsnuli princ
MATE AVAR - Hrvatskim uznicima

IX. POMO RTVI

DOMAGOJ ANTE PETRI - Obrada nad potencijalnim rtvama i preventiva pruanja zaštite
ANTONIJA ROSZAHEGY NIKOLI - Pomo rtvama - osobe sa invaliditetom, hendikepirane

X. SLOBODNE TEME

Don ANTO BAKOVI - Izumiranje Hrvata
RUICA AVAR - Neroena djeca, rtve zamagljivanja pojmova i zamagljivanja savjesti
ANTE VUKASOVI - Djeca i mlade - rtve društvene nebrige

 XI. POZDRAVI KONGRESA

Danijel Rehak, prof., Fra Zlatko Špehar, Jozefina Varga, Marin Sraki, Dr. Marko Veselica, Mirko Perkovi, Štefica Kristi, Šime Vidulin, Vladimir Štengl, Ina Vuki, Mojmir Damjanovi - Poruka iz Australije - Iseljeni Hrvati kao rtve, Fra arko Mareti

ZAKLJUCI KONGRESA

ZAKLJUCI DRUGOG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA VUKOVAR 16. i 17. lipnja 2001. - Da se ne zaboravi

 

 
I. KONGRES
Srijeda, 12 Oujak 2008

Zbornik radova Prvog hrvatskog rtvoslovnog kongresa - Knjiga 1. - 742 str., Zagreb 1998. godina

ZBORNIK RADOVA PRVOG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA
Zagreb 19. do 21. lipnja 1998.  - Zagreb, 1998. 

KNJIGA PRVA 

HRVATSKI RTVOSLOV: (predgovor urednika – Z. Šeparovi) 

I. RTVE STRADANJA U RAT 

ZVONIMIR ŠEPAROVI - Ratne rtve
TOMISLAV IVANI – Stradanja prema istraivanjima hagioterapije
VLADIMIR ERJAVI – Demografski gubici i ratne rtve hrvatskog naroda
MIRJANA KUJUNDI, IVICA KOSTOVI, NEVEN HENIGSBERG, MILOŠ JUDAŠ – Zloini nad civilnim puanstvom tijekom agresije na Hrvatsku 1991/92
MARIJA DEFINIS-GOJANOVI, MATIJANA JOVANOVI – Identifikacija rtava iz masovnih grobnica u ratnom i poratnom razdoblju
MARIJA DEFINIS-GOJANOVI, VESNA APKUN, ANKICA SMOLJANOVI, IVANA MARUŠI - Samoubojstva na podruju Splitsko-dalmatinske upanije u razdoblju od 1988. do 1996. godine
VLADO ŠAKI – Haag u odrazu Nürnberga
MARIO PEŠI – Teror nad civilima Zadarsko-biogradskog podruja
MIRNA PAVELKO – Hrvatski rtvoslov – Hrvatska Kostajnica i Zrin, ratnazbivanja 1991.
ELJKO PULEZ – Ratna stradanja na podruju Karlovake upanije
ZVONKO FARGO – Garešnike rtve
STIPAN MATOŠ, IVAN CICVARI, MARINKO AVKA – Kijevski rtvoslov
IVAN DEBELJAK – Novaljski rtvoslov
MORANA CIRAKI, SRAN JURI – Stradanja u logorima Manjae i Gline nakon pada Hrvatske Kostajnice u jesen 1991. godine

II. POVIJESNE TEME 

IVO RENDI MIOEVI – Stoljetna stradanja Hrvata
KATA PEREKOVI – ene rtve progona –robijašice
TOMISLAV ORI - Hrvatska ena kao rtva u povijesti
fra PETAR BEZINA – rtve Drugog svetskog rata kao uzrok, sredstvo i svrha genocida nad Hrvatima 
SREKO BOIEVI – Jame u Kršu – nepoznate grobnice iz rata i poraa
JOSIP JUREVI – Od jasenovakog mita do oruane agresije
DARKO SAGRAK – Ubijanje zarobljenika i ranjenih u Krašiu na Novu godinu 1943. flagranta povreda meunarodnih pravnih propisa
LJUBICA ŠTEFAN – Posljeratni Titov logor Jasenovac 1945.1947/48 

III. DUHOVNI I KULTURNI OBZORI 

fra FRANJO VIDOVI – Patnja kao conditio humanafra
BOO VULETA – Nalije govora o praštanjudon
STIPO ŠOŠI – Uzdrljivost ovjeka u iskušenju zla
ZVONIMIR ZORI ZORKO – Sluga Boji hrvatski kardinal Alojzije Stepinac –rtva
komunistikog bezumlja
VLADIMIR HORVAT – Kardinal Stepinac spašavao idove: A zašto novi blaenik nije «pravednik»
fra JULIJAN RAMLJAK – Urota neastivog
ANTO MATKOVI – Ljudske spoznajne razine (praporivi homocida i sindrom Kaina i Abela)DUBRAVKO HORVATI – Rat u hrvatskoj knjievnosti i hrvatska knjievnost u ratu
MAJA POVRZANOVI – Etnološki pristup ratnim stradanjima: otpori i prilagodbe «zaboravljene veine»
HRVOJE VRGO – Odgoj i obrazovanje za mir, toleranciju, poštovanjem ljudskih prava i demokraciju 

IV. STRADANJE SAKRALNIH I KULTURNIH SPOMENIKA 

fra ILIJA IVKOVI – Materijalna stradanja Crkve u Hrvata tijekom Domovinskog rata (1991. – 1995.) 
Mons. ANTUN JARM – Razoreni i ošteeni crkveni objekti na podruju akovake i Srijemske biskupije 1991. – 1997.
fra ARKO MARETI – Uništena duhovna baština
IVANA ZOVKO – Mostar: razaranje katolikih sakralnih objekata i ostalih spomenika kulture
IGOR FISKOVI – Stradanja kulturnih i sakralnih spomenika Dubrovakog okruja (1991. – 1993.) 
KORNELIJE PUŠI – Ratna šteta na nepokretnim spoemnicima kulture u Sisako-moslavakoj upniji 1991. – 1996.
KORNELIJE PUŠI – Stradanje zbirke Bauer iz Vukovara
ANA SELJAN – Stradanje knjinica u Domovinskom ratu
TOMISLAV BURI – Razaranje sakralnih objekata u djelu Šibenske biskupije na lijevoj obali Krke
IRIS JUZBAŠI - Razaranje sakralne baštine – mueniko razdoblje suvremene povijesti Hrvatskog naroda
MILJENKO PANDI – uvanje i zaštita arhivskog gradiva tijekom oruanih sukoba ili rata
TATJANA MUŠNJAK – Ratne štete na arhivskome gradivu tijekom Domovinskog rata 

V. PRAVNI OBZOR

IVO JOSIPOVI, ORSAT MILJENI – Zaštita svjedoka i rtava pred Meunarodnim kaznenim sudom
ELJKO OLUJI – rtve totalitarnog suenja 

VI. POMO RTVI 

JELENA BRAJŠA – Djelotvorna ljubav Caritasa i Crkve prema rtvama rata od 1991. do danas
JOSIP CRNKOVI – Caritas Zagrebake nadbiskupije
PETER QUENDLER – Pomaganje, doprinos miru
BRANKO OMAZI – Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje stradalnika Domovinskog rata koji su postali slijepi ili slabovidni
ANELKA BUNI – Rehabilitacija invalidne djece i mladei, rtva Domovinskog rata
OLJA DRAI, MARIJANA KLETEKI – Iskustva pruanja podrške i pomoi u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice – Hrvatska Kostajnica
IVANA RADAI – Psihike posljedice rata u Hrvatskoj – postraumatski stresni poremeaj
KRISTINA URBANC -  Iskustvenim uenjem do promjene stavova prema osobama s invalidnošu – program suradnje studenata socijalnog rada i zegrebakih udruga osoba s invalidnošu
VESNA FRANJI – Prihvaanje sljepoe
VILMA BILOPAVLOVI – Slijepi gledaju srcem
ROLANDO BUTKOVI – Slijepi gledaju srcem
LJUBOMIR RADOVANEVI – Ratne rtve sa psihijatrijskog motrišta
NENAD JAKUŠI – Priopenje o radu hrabrog telefonaNENAD JAKUŠI – Hrvatska udruga za zaštitu djece od zlostavljanja i zanemarivanja
NATALIJA POLEŠAK – «enska linija» 

VII. PROGNANI 

KRISTINA GRABI – Problemi prognianika/povratnika na podruju Vukovarsko-srijemske upanije
DRAEN IVI – Narodnosna i konfesionalna struktura prognanika Hrvatske kao pokazatelj etnikog išenja
BOGDAN MESINGER – Pravo na kulturu
MARIJANA MILOVAC – Problemi povratnika na podruje Zadarske upanije 

VIII. RATNE ŠTETE I ŠTETE NA OKOLIŠU
 

MATE PAVKOVI – Hrvatske ratne štete
PAULA DURBEŠI – Ratom razorena prirodna baština i okoliš Hrvatske
FRANJO PLAVŠI – Ciljano ratno oneišenje okoliša
JOSIP RUPBI – Brana Perua
MIROSLAV BENKO, MARIJAN ŠAGOVAC – Šuma kao rtva
MLADEN KUKA – Stradanje ivotinja nakon vojno-redarstvene akcije «Oluja» 

IX. STRADANJE HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI 

MARINKO ŠKOBI – Stradanje hrvatskog naroda u BiH u posljednjem ratu
ZDRAVKO MILOŠEVI – Sudbina politikih zatvorenika u BiH
MARKO BABI – Bosanska posavina kao rtva srpske okupacije i meunarodne diplomacije
1992.-1995.
STJEPAN MIKI – Okupacija Bosanske posavine
MATO GOGI – rtve i stradanja posavskih Hrvata plehanskog kraja izmeu 1918. i 1998. godine
PETAR LOVRI – etniki pokolj u Rami u listopadu 1942.
ANTE SMOLJO, ILIJA MIHALJEVI, ZORAN BAGARI - Kupreški rtvoslov
JOSIP JOZO SUTON – Posuški rtvoslov (1918. – 1997.)
GOJKO ZOVKO – Širokobriješke rtve rata 

X. OSTALE TEME 

FRANJO PLAVŠI, ANA WOLF-OPORDA – Veliki eksperimenti induciranja i širenja masovne histerije na Kosovu 1990. i u Hrvatskoj 1991.
SNJEANA VASILJEVI – Stradanje djece u Domovinskom ratu
MIRELA ALERI – Masovn silovanja kao ratni zloin
DENIS BAJS, MOJMIR OSTERMANN – rtve masovnog silovanja
NATAŠA BEGI, MARIJA IEK, MLADENKO ŠUMI – Transgeneracijski prijenos emocija
NENAD JAKUŠI – Oblici zlostavljanja i zanemarivanja djece u Hrvatskoj 

ZA KRAJ  - KRISTINA PETROVI – Majina pria 

PODUPIRATELJI – SPONZOR I BILJEŠKA O UREDNIKU

........................................................................................................................

Zbornik radova Prvog hrvatskog rtvoslovnog kongresa - Knjiga 2. - 339 str., Zagreb 2000. godina

ZBORNIK RADOVA PRVOG HRVATSKOG RTVOSLOVNOG KONGRESA
Zagreb 19. do 21. lipnja 1998.   Zagreb, 2000. KNJIGA DRUGA 

PROSLOV – Z. Šeparovi

asnici Kongresa 

UVODNE RIJEI I POZDRAVI NA OTVARANJU KONGRESA 

Dr. FRANJO TUMAN – PORUKA VISOKOG POKROVITELJA
Dr. ZVONIMIR ŠEPAROVI - rtve su u temeljima naše Hrvatske
KATA ŠOLJI – Ubiše mi etiri brata i etiri sina
GERD FERDINAND KIRCHHOFF – Povjerenje i pomirenje
CHERIF BASSIOUNI – Nema mira bez pravde
FELIX UNGER – Tolerancija i motivacija
ANA SUEVI, JOSIP JUGEC – Vukovarske majke ne zaboravljaju niti opraštaju 

I.
DIO: RTVE DOMOVINSKOG RATA
 

IVAN GRUJI – Zatoeni, nestali, nasilno odvedeni – masovne grobnice rtava agresije
DUBRAVKA HORVAT – Rad, djelovanje i iskustva slube traenja Hrvatskog Crvenog kria u Domovinskom ratu
DOMAGOJ ANTE PETRI – Prognanici i izbjeglice kao rtve nasilja
MILAN MESI – Ljudi sa sjeanjima i oekivanjima – Hrvatski povratnici
ERNEST FIŠER – Skrb za rtve Domovinskog rata (na primjeru varadinskog Bedema jubavi) 
BOIDAR JAVOROVI – rtva kao cilj rata
MARKO ROMI – Djeca – rtve rata
Don ANTO BAKOVI – Den Haag i savjest današnje Hrvatske
ANA TOMLJENOVI – Stradanje likih Hrvata u Domovinskom ratu 1991. – 1995. kao nastavak stradanja u ratu 1942. – 1945. godine
TOMISLAV MIŠIR – Geneza i dimenzija zloina
JURICA MESAREK – Sva je Hrvatska stradala (uvodne napomene uz raspravu o stradanjima po upanijama – «upanijski rtvoslovi»
IVO KUJUNDI – Dvorovi kod Bijeljine – demonstracija primitivne i iracionalne mrnje
IVO KUJUNDI – Selo Kri – gori
NIKOLA NJEGOVA, ANTE CRNJAK, MILE GRABAC I STJEPAN NAGLI – anak – mjesto etnikih zloina
SANJA ITNJAK – Vukovarska bolnica
VANJA-IVAN SAVI – Uloga odvjetništva u Domovinskom ratu
IVAN BAJSI – Utjecaj rata na okoliš u Hrvatskoj
POŠTENJAK, K., GRADEKI, M. – Uloga i znaaj sjemenskih sastojina u obnovi u ratom opustošenih šuma
JOSIP FILIPOVI GRI – Civilne i druge rtve u upaniji Splitko-dalmatinskoj (1941. – 1945.)
KORNELIJA PEJINOVI – Haaški sud – edo novog svjetskog poretka

II. DIO: POVIJESNE TEMES

Stradanja Hrvata u monarhistikoj i komunistikoj Jugoslaviji 

JURAJ KOLARI – Teološke i ikonografske odrednice kria i Krinog puta
FRANKO MIROŠEVI – Stradanja Hrvata u monarhistikoj Jugoslaviji
KSENIJA I SLOBODAN ANDREIS - Nikola Miroševi Ševe – rtva komunistikog terora (Zapisano da se ne zaboravi)
NIKOLA ŠTEDUL – rtve OZN-e i UDB-e u inozemstvu
SREKO BOIEVI, TONI RAA – Riješena tajna jame Jazovke
ANELKO MIJATOVI – Jedno suvremeno i potresno svjedoanstvo o stradanju Hrvata
godine 1945.
IVAN JURI – Borbe i stradanja Hrvata Kotora Metkovia 1918. – 1945.
JURAJ KOLARI – Pregled osuenih sveenika i crkvenih djelatnika heterodoksnih kršanskih zajednica na podruju Narodne Republike Hrvatske od 1944. – do 1951.
fra ANDRIJA NIKI – Podatci o stradanjima katolika u Hercegovini izmeu 1941. – 1945.
fra HRVATIN GABRIJEL JURIŠI – Dva dopisa uredništva zbornika «Kai» o ubijenim fratrima
JOSIP JOZO SUTON – Manda Devi – Vila Velebita
ZORKA ZANE – 400.000 godina robije – (osvrt na rtve koje su robijale za Hrvatsku) 

III. DIO: OSTALE TEME

ANTE VUKASOVI – Neroena djeca – rtve, a imaju pravo na ivot
RUICA AVAR – Pravo na ivot od zaea
Don ANTO BAKOVI – Zloin pobaaja je najtei od svih zloina protiv ovjeka
ELJKO SAI – rtve narkomanske ovisnosti (policijske analize)
MARINA KUZMAN, VLADIMIR MAYER, SLAVKO SAKOMAN – Utjecaj obiteljskog okruenja na stjecanje navika o ovisnosti u mladih
MIRA TECILAZI-BAŠI – Dijete: rtva naslja ili delikvent
INA VARGA, LJUBOMIR RADOVANEVI – Djeca kao rtve rata 

IV. ZAKLJUCI KONGRESA I DEKLARACIJE 

Zakljuci Prvog hrvatskog rtvoslovnog kongresa (Zagreb, 19. do 21. lipnja 1998.)
Prosvjed Hrvatskog rtvoslovnog društva protiv grubih kršenja ljudskih prava Hrvata pred Haškim sudom
Deklaracija Prvog Hrvatskog rtvoslovnog kongresa o pobaaju
Tijek rada Prvog hrvatskog rtvoslovnog kongresa
Umjetniki program sveanog otvaranja
Zahvale

 
 
Top! Top!