www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Petak, 30 Listopad 2020
 
 
14. ZNANSTVENO-STRUNI SKUP - "VUKOVAR '91 - DVADESET GODINA POSLIJE"
Subota, 19 Studeni 2011
14. ZNANSTVENO-STRUNI SKUP
„Vukovar '91. – dvadeset godina poslije“

DVA DESETLJEA HRVATSKOGA
PAMENJA I RAZVOJA

U Vukovaru je 14. i 15. studenog 2011. g., u Kongresnoj dvorani Ruikine kue, u prigodi obiljeavanja Dana sjeanja na rtvu Vukovara 1991. godine te 20. obljetnice osnutka Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba, u okviru ovogodišnjeg programa sjeanja na Vukovar, odran je 14. znanstveno-struni skup "Vukovar '91 - dvadeset godine poslije" pod naslovom DVA DESETLJEA HRVATSKOGA PAMENJA I RAZVOJA, u organizaciji Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar - Podruni centar Vukovar Prije poetka skupa sudionici su posjetili Memorijalno groblje rtava iz Domovinskog rata, poloeno je cvijee i zapaljene svijee. Molitvu je predvodio gvardijan vukovarski.

 Skup je otvorio i vodio dr. Draen ivi, predstojnik Podrunog centra Vukovar, Instituta Ivo Pilar. Sudjelovalo je više od 100 znanstvenika.

Glavne su referate podnijeli. dr. Miroslav Tuman: Domovinski rat u medijima, dr. Ivica Kostovi: Humanitarna kriza kao posebni instrument rata protiv Hrvatske, dr. Zvonimir Šeparovi: Vukovar u tubi Hrvatske protiv Srbije pred Meunarodnim sudom pravde (ICJ) u Haagu, dr. Adalbert
Rebi: Trpljenje i progonstvo Vukovaraca u svijetlu biblije, dr. Zdravko Tomac: Moja istina o vukovarskoj epopeji, dr. Vlado Šaki: Zašto izgraivati Vukovar kao hrvatsku kulturnu metropolu na Dunavu?, dr. Hrvoje Kai: Naša je dunost braniti suverenost Hrvatske, dr. Boo Luji: Vukovar iz biblijsko-teološke perspektive rtve, dr. Patriocija Kaji Kudelji: Meunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju i simboli Domovinskog rata - pravno-kriminološki aspekt, dr. Draen ivi - Ivo Turk -Marijan Juki: Dva desetljea depopulacije Hrvatske - odrednice i brojidbeni pokazatelji.

Posebno je potresan bio referat Ruice Erdelji i Danijela Rehaka: Prešueni ratni zloin, o srpskim silovanjima nad Hrvaticama u Vukovaru. Podneseni su referati o velikosrpskoj ideologiji u suvremenom srbijanskom društvu (Josip Esterajher), o analizi britanskih i amerikih medijskih izvješa o Vukovaru '91 (Josip Glaurdi), o bibliografiji radova o Vukovaru u Domovinskom ratu (Šimun Penava), o prepoznavanju i promociji univerzalnosti vukovarskog iskustva (dr. Renato Mati) i o više drugih aktualnih tema.

I ovaj 14. po redu znanstveno-struni skup Vukovar '91 imao je veliki uspjeh. estitati je Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar iz Zagreba na trajnoj dugogodišnjoj brizi za istraivanje o istini o Vukovaru u našem Domovinskom ratu.

Tekst: dr. Zvonimir Šeparovi
Fotografije: dr. Draen ivi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!