www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 20 Listopad 2020
 
 
IVAN RAOS: O IZLOBI "DOMOVINSKI RAT"
etvrtak, 29 Prosinac 2011

Izloba „DOMOVINSKI RAT“ odrava se u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu - na Gornjemu gradu

Otvorena je izloba DOMOVINSKI RAT u etvrtak, 01. prosinca 2011. u Hrvatskom povijesnom muzeju obznanjuje kronološki mnoštvo foto dokumenta i priloga koji donose  sadrajan ogled na obrambeno oslobodilako razdoblje hrvatske povijesti (ranih devedesetih) u kojemu je zauvijek stvorena samostalna hrvatska drava i, prisjeanje na sve koji su ju stvarali s hrvatskim braniteljima. Tijekom izlobe "Domovinski rat", koja e trajati sve do 30 rujna 2012. godine, muzej e prireivati i popratne  strune skupove za posjetitelje u svrhu izobrazbe !

Obiljeavajui 20. obljetnicu od otvorene "velikosrpske" agresije na Republiku Hrvatsku od strane Srbije, Crne Gore, JNA i dijela pobunjenih Srba iz Hrvatske, pada Vukovara kao simbola otpora i stradanja i proglašenja slobodne i suverene Hrvatske, Hrvatski povijesni muzej dana 1. prosinca 2011. godine predoio je hrvatskoj javnosti izlobu nazvavši je „Domovinski rat“.


U Hrvatskom povijesnom muzeju uvaju se mnogobrojni predmeti i dokumenti koji svjedoe o razdoblju obrambenog i oslobodilakog Domovinskog rata, a koji do sad uglavnom nisu bili izlagani i predstavljeni javnosti. Zato se u Muzeju navedenom izlobom predstavlja (Domovinski rat), kao razdoblje novije hrvatske povijesti od 1991.- 1995. g ., koje u širem smislu ukljuuje razdoblje koje je prethodilo otvorenoj srpskoj agresiji od ljeta 1990. do mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja 1998. godine u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

Uzimajui u obzir kompleksnost i znaenje teme za stvaranje Hrvatske drave u smislu djelovanja i meusobnog proimanja politikog, medijskog, diplomatskog, vojnog, humanitarnog i civilnog aspekta rata, izloba predoava sve te imbenike i njihove odnose (svjedoi) u okviru kronološkog tijeka dogaanja, s ciljem da se posjetitelju ukae na uzrono-posljedine sveze dogaaja i procesa koji su prethodili, ali i bili uzrokom  i prema tijeku rata. O tim sudbonosnim godinama stvaranja hrvatske drave, koja se u nametnutom ratu morala obraniti od srpske agresije, svjedoe odabrani predmeti iz zbirki Hrvatskog povijesnog muzeja i srodnih institucija te osobni predmeti posueni od sudionika Domovinskog rata i lanova njihovih obitelji.

U postavu se predoavaju svjedoanstva putem odabranih muzejskih predmeta (dokumenata, vojnih odora i znakovlja, zastava, zemljovida, grbova, oruja, svakodnevnih predmeta, osobnih svjedoanstava, fotografija, dokumentarnih filmova, te putem muzeografskih pomagala - karte, multimedijalne projekcije i dr.). Najzastupljenija i najbrojnija vrsta grae na izlobi je upravo dokumentarna fotografija, tiskovine, dokumenti i dokumentarni video-zapisi.

Proimanjem ova dva pristupa na izlobi, a imajui na umu da je sadašnji naraštaj veim dijelom bio sudionikom ratnih dogaaja s osobnim duboko proivljenim emocionalnim iskustvima u ratnim stradanjima i tragedijama, posjetitelju emo nastojati dati ne samo kronološko-dogaajni prikaz rata, kojim su predstavljeni bitni dogaaji potrebni za razumijevanje teme, nego i njegov subjektivni, osobni, tj. proivljeni prikaz.

Izloba u uvodnom dijelu, stoga, donosi refleksije Domovinskog rata 20 godina poslije u hrvatskoj svakodnevnici putem odabira dnevnih tiskovina i sjeanja sudionika, uz multimedijalnu prezentaciju. U središnjem dijelu izlobe predstavljen  je kronološko-tematski prikaz Domovinskog rata, dok je kraj izlobe svojevrsni hommage svima onima koji su sudjelovali u ratu i darovali svoj ivot za Domovinu.

*Uvodniari otvorenja izlobe objasnili su zašto je Izloba baš u ovomu trenutku otvorena u Hrvatskoj - zato jer je prireena prigodom 20. obljetnice otvorene i udruene agresije Srbije, Crne Gore, JNA i dijela pobunjenih Srba iz Hrvatske na Republiku Hrvatsku, pada Vukovara kao simbola otpora i stradanja i proglašenja slobodne i suverene Republike Hrvatske, s pravom "oekujemo da e izloba uvjeriti posjetitelje da se temi Domovinskoga rata pristupilo ozbiljno i promišljeno", naglasila je ravnateljica Hrvatskoga povijesnog muzeja dr.sc. Ankica Pandi.

**Kronološki izloba je vrlo pregledno ilustrativno zanimljivo  organizirana kao pet  posebnih cjelina 
:

Prolog: Domovinski rat 20. godina poslije

I. Raspad Socijalistike Federativne Republike Jugoslavije i put Hrvatske prema osamostaljenju
II. Srpska pobuna u Hrvatskoj
III. Agresija, obrana i ratna stradanja
IV. Izmeu akcije i diplomacije
V. Oslobaanje i mirna reintegracija

Na izlobi se predstavljaju i pokazuju svi bitni odnosi prema zbivanjima na ponosno razdoblje iz novije hrvatske povijesti od 1991. do 1995. godine. Ali se pokazuje i razdoblje koje je prethodilo otvorenoj (veliko)srpskoj agresiji od ljeta 1990. sve do mirne reintegracije Hrvatskoga Podunavlja 1998. u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

Ravnateljica muzeja  Pandi naglasila kao uvodniarka da su autori izlobe troje mlaih muzejskih kustosa: Matea Brstilo Rešetar, Ivica Nevešanin i Andreja Smetko, koji su u ovu ozbiljnu izlobu unijeli zaista puno osobne volje i truda, a autorica likovnoga postava je Nikolina Jelavi Mitrovi.

Na ime autora govorio je Ivica Nevešanin - "u sloenoj temi Domovinskoga rata, koja je zbog svoje recentnosti bolna i proima ivote mnogih ljudi, pristupili objektivno i injenino."
Pritom je Nevešanin zahvalio svima koji su za izlobu posudili grau, bilo onu iz zbirka muzeja i srodnih institucija, ali i sudionicima Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji koji su udijelili osobne predmete.

Zoran Šiki dravni tajnik u Ministarstvu kulture istaknuo je da je, kao hrvatski branitelj, posebno poašen jer moe otvoriti ovakvu izlobu na kojoj su prvi put do sad u veem opsegu predstavljeni originalni predmeti - oruje, odjea, fotografije, zastave, vrpce kojima su se sluili hrvatski branitelji i graani sudionici tijekom Domovinskoga rata. Ujedno je zahvalio svim pojedincima i institucijama suradnicima na pripremi izlobe, pa i hrvatskoj Vladi koja je odobrila uporabu djelomice i arhiva prvoga predsjednika dr. Franje Tumana.

Ivan Raos
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!