www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 20 Listopad 2020
 
 
REFERENDUM POSLIJE PRESUDE HRVATSKIM GENERALIMA!
Subota, 31 Prosinac 2011

ZAHTJEV HRVATSKIM VLASTIMA

Do veeri - 02. sijenja 1003 POTPISADo danas - 02. sijenja više od 940 POTPISA

Zahtijevamo da se referendum o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji odri nakon donošenja konane presude hrvatskim generalima!

Bivši francuski vojni biskup Michel Dubost, na meunarodnom vojnom hodoašu u Lourdesu, rekao je da se divi Hrvatima, jer imaju nešto što sve više nestaje, imaju vrijednosti koje se u Europi gube, a bez kojih ona ne moe ivjeti. I doista, moramo se sjetiti samo dviju injenica koje to zorno pokazuju.


Pravo i obaveza svake drave jest vratiti svoj okupirani teritorij. U enevskoj konvenciji od 12. kolovoza 1949., koja govori o ratnim zloinima, odredba lanka 3. stavak 1. Protokola II. kae: "Ne moe se pozivati ni na jednu odredbu ovog protokola da bi se ugrozio suverenitet drave ili odgovornost vlade da svim zakonitim sredstvima odrava ili ponovno uspostavi zakon i red u dravi ili da brani nacionalno jedinstvo i teritorijalni integritet drave!"

Nasuprot tome EU je kaznio Hrvatsku ukidanjem Phare programa ve drugog dana oslobodilake operacije “Oluja”, pozivajui se na lane tvrdnje o prekomjernom granatiranju Knina. Na tome tragu Tuiteljstvo haaškoga suda optuilo je hrvatske generale, iskonstruiralo pravnu normu o "zajednikom zloinakom pothvatu" kako bi moglo optuiti itave civilne i vojne strukture.

Nakon takvih blasfeminih optuaba hrvatski narod je postavio javno i otvoreno pitanje, na koje nikada nije dobio odgovor, j
e li bilo prekomjerna granatiranja Vukovara, Dubrovnika, Osijeka, Vinkovaca, Karlovca, Siska, Sl. Broda, Zadra, Šibenika, i tolikih drugih gradova i mjesta. Je li "zajedniki zloinaki pothvat" planirana i provedena agresija od strane JNA i srpskih paravojnih snaga na Hrvatsku, nakon što su se njezini graani plebiscitarno odluila za samostalnost i samopredljenje, koju je bio još prije Pariške mirovne konferencije usadio kao misao vodilju tolikim potlaenim narodima ameriki predsjednik Woodrow Wilson. Je li netko odgovarao za prvo spaljeno mjesto, pravi holokaust na poetku srpske agresije na Hrvatsku - istonoslavonsko mjesto elije koje se našlo na putu barbarogenijima? Je li bilo prekomjerno granatirano Sarajevo…? Po sadraju optunica i presudama kao da je u tim gradovima 90-tih godina vladao mir, a graani uivali u baroknoj glazbi. T
akvo ponašanje Europe moe se nazvati povijesni primjerom bezaša i licemjerja, gaenje svih kršanskih vrijednosti na kojima se odrala Europa stoljeima. ini se da su ipak naše moralne vrijednosti u korijenima jedne druge Europe koju su stvarali njezini najbolji umovi, nadasve kršanski mislioci. Izjednaavanje rtve i agresora dogodilo se prvi put u povijesti, kao što se dogodilo prvi put da glavni protagonisti rata - agresije na Hrvatsku, nisu osueni. Time je u Europi visoko podignuta  sramna zastava - zastava rata, a ne zastava mira, koju su donijeli hrvatski branitelji. Nismo mogli ni vjerovati koliko je francuski premijer Georges Clemenceau svojedobno bio u pravu kad je tvrdio da je dobiti mir tee nego rat.  U konanici sve to govori koliko je Europi stalo do slobode i prava naroda koji su stoljeima bili imperijalnim rtvama.

Poštovanje i prilagoavanje Hrvatske odlukama Haaškoga suda bio je stalan zahtjev EU-a i ostao je do danas, iako se sve vrijeme taj "sud" odnosio rasistiki prema pojedinim narodima. To se konstatira i u nedavnom pismu 20 hrvatskih akademika, biskupa i nadbiskupa Vijeu Sigurnosti UN-a, koje je supotpisalo 2300 graana (230 sveuilišnih profesora i doktora znanosti). Spomenimo samo jednu konstataciju iz toga pisma: "Zatoili ste ih i zato što su umjesto vas spasili sto tisua muslimana (nesrba) u vašoj navodno zaštienoj zoni Bihau, a poslije pokolja u takoer vašoj zaštienoj zoni
Srebrenici." Slino upozorenje dao je i tadašnji ameriki vojni ataše u Hrvatskoj, tvrdei da su general Gotovina i Hrvatska vojska tada sprijeili genocid takvih razmjera kakav je bio samo u Drugome svjetskom ratu.

Haaški tuetelji su prešli preko tolikih zlodjela.
Nisu nikoga optuili za tolika silovanja... rtve svakodnevno gledaju silovatelje na ulicama hrvatskih gradova, posebice na ulicama Vukovara. To najednom nije zloin, moda zato jer je to radio agresor, a njega su od mnogošto amnestirali.

S
ve su hrvatske vlasti od 2000. poslušno prihvaale ili prelazile, zbog navodno viših ciljeva, preko nakaradnih pogleda na osnovne vrjednote, koje su u suprotnosti sa civilizacijskim vrjednotama o kojima je tako upeatljivo
govorio francuski vojni biskup, i ne samo on.

Ulaskom u EU pod takvim uvjetima Hrvatska ne e moi pomoi EU-u da spozna koje su stvarne vrjednote, bez kojih ona ne moe opstati. Zato pozivamo hrvatske vlasti da promijene odluku o nadnevku referenduma i
odgode je sve dok se ne objavi konana presuda Haaškoga  suda hrvatskim generalima.

elimo se još jednom uvjeriti u njihovu vjerodostojnost, elimo vidjeti je li Europa prepoznala rtvu, razlikuje je li vrijednosti slatke i drage slobode od suanjstva. Zato trebamo izii na referendum o EU tek pošto vidimo konanu presudu našim generalima.

Time elimo dati priliku lanicama EU-a da se izjasne - smatraju li oni i dalje da postoje više i manje vrijedni narodi. I da pokau je li im i dalje nebitno hoe li netko pobiti i 100
000 pripadnika nekog - po njima - manje vrijednog naroda
. Uvjereni smo da bi njihovi generali zasluni za spašavanje tako velikog broja ljudi dobili Nobelovu nagradu za mir, bili bi slavljeni, a hrvatski su generali u prvostupanjskoj presudi drakonski osueni!

Ako hrvatske vlasti ne bi eljele odgoditi
referendum, time bi bitno umanjile plebiscitarni izlazak na referendum o EU i pokazale da nas vode u EU jer ne znaju što s hrvatskom dravom, kao što nisu znale ni 1918. pa su, nasuprot jasnim upozorenjima odveli narod kao guske u maglu. U magli isprepletenom raznim protuhrvatskim ideologijama ostali smo gotovo jedno stoljee, plativši neizmjernom rtvom. I tada se naše pretke uvjeravalo kako nemaju alternative. Slobodan graanin, slobodan narod uvijek ima alternative, a to je sloboda i samostalnost, poput Norveške i Švicarske. Ne moete nas stoga zaplašiti ni sa eventualnim balkanskim parlamentima, jer jednostavno tamo ne pripadamo.

Ne bude li se odgodio referendum to e biti dokaz da hrvatske vlasti ne ele pomoi lanicama EU-a, pa pozivamo hrvatske graane da na referendumu pokau i jednima i drugima da, slino francuskom vojnom biskupu, puno više cijene hrvatske vrjednote od onih koje nam propagiraju iz EU-a, a slijepo podravaj
u hrvatske vlasti od 2000. mislei na svoje fotelje, a ne na dobrobit naroda.

dr. sc. Zvonimir Janko, Prof. Emeritus der Universitaet Heidelberg, dopisni lan HAZU
akademik Dubravko Jeli
mons. Ante Juri, nadbiskup u miru
prof. dr. sc. Stjepan Marelja, dopisni lan HAZU, full member of Australian Academy of Science, Australia
akademik Josip Peari
Ante Glibota, redovni lan Evropske Akademije Umjetnosti Znanosti i Literature (EASL), Paris
dr. Zvonimir Šeparovi, profesor emeritus Sveuilišta u Zagrebu, lan Europske akademije znanosti i umjetnosti
dr. sc. Maja Andri
dr. sc. Mato Artukovi
prof. dr. sc Vanda Babi, Sveuilište u Zadru
prof. dr. sc. Ivan Bakran, Zagreb
dr. sc. Mladen Bandi, dipl. ing. gra.
doc. dr. sc. Senka Bani
doc. dr. sc. Zlatko Begonja
dr. sc. Ivana Benzon
prof. dr. sc. Mihovil Bioi, KBC Split, Medicinski  fakultet Sveuilišta u Splitu
dr. sc. Sreko Botri, Sveuilište u Splitu
prof. dr. sc. Zdravka Boikov, Split
doc. dr. sc. Snjezana Brai, Prirodoslovno matematiki fakultet, Split
dr. sc. Morana Brkljai agrovi, dr. med.
dr. sc. Miljenko Buljac
prof. dr. sc. Marin ikeš, Sveuilište u Zagrebu
dr. sc. Ambroz ivljak, predava i znanstveni suradnik
doc. dr. sc. Alojzije ondi, Split
prof. dr. sc. don Josip ori
prof. dr. sc. Vera uljak
prof. Ante uvalo, Ph. D. 
prof. dr. sc. Vladimir epuli
prof. dr. sc. Alojz ubeli, Katoliki bogoslovni fakultet
prof. dr. sc.. Borislav Dadi
prof. dr. sc. Vlado Dadi
doc. dr. sc. Pero Dragani, dr. med.
prof. dr. sc. Andrej Dujella
prof. dr. sc. Neven Elezovi, FER, Zagreb
prof. dr. sc. Rea Fulgosi- Masnjak, redovita profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu
prof. dr. sc. Danica Galeši Ljubanovi, patolog, Zagreb
prof. dr. sc. Ana Marija Grancari
prof. dr. Vinko Grubiši, professor emeritus , Sveuilište Waterlooi, Germanski i slavenski studiji (Germanic and Slavic Studies), Kanada
dr. sc. eljko Hanjš
prof. dr. Ivan Ili, professor emeritus, FER, Sveuilište u Zagrebu 
prof. dr. sc. Borka Jadrijevi
dr. sc. Julije Jakšeti
dr. Milan Jeli, dipl. ekonomist, Argentina
prof. dr. sc. Damir Kalpi
prof. dr. sc. Ivan Karli
prof. dr. sc.
Vladimir Katovi, Wright State University, Dayton, OH USA
doc. dr. sc. Marijan Kirin
prof. dr. sc. Milica Klarii Bakula
prof. dr. sc. Sreko Kova
prof. dr. Slavko Kovai, Split
dr. sc. fra Smiljan - Dragan Koul, O. F. M., Duhovni ravnatelj Pokreta Krunice za obraenje i mir
prof. dr. sc. Šimun Krianac
prof. dr. sc. Mario Krni
dr. sc. Nikša Krstulovi
prof. dr. sc. Marija Šiško Kuliš, Split
prof. dr. sc. Stipe Kutleša
prof. dr. sc. Slobodan Lang
prof. dr. sc. Ante Lauc
Maja Lukac-Stier, doktor filozofije i sveuilišni profesor, Buenos Aires, Argentina
prof. dr. sc. iur. Branimir Lukši
dr. sc. Mislav E. Lukši, Zadar
Marko Magdaleni, prof. - dirigent, KBF Zagreb
prof. dr. sci. Ivan Mali
dr. sc. Ljubo Maranguni, sveu.profesor u mirovini
dr. sc. Ivica Martinjak
prof. dr. sc. Marko Mati, Split
dr. sc. Josip Matjan, die
dr.sc. Bruno Mayer, dipl ing. tehnologije
dr.sc. Zvonimir Medvedovi
dr. sc. Miroslav Meimorec, redatelj, hrvatski branitelj, diplomat
prof. dr. fra Andrija Niki, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Mostaru sa 1263 lana
prof. dr. sc. Milan Nosi
prof. dr. sc. Zarko Nozica
prof. dr. Dubravka Orai Toli
dr. ing. Marijan Papi, Vancouver, Canada
 
dr. sc. urica Parac-Osterman, redoviti profesor u trajnom zvanju 
prof. dr. sc. Davor Pavuna
prof. dr. sc. Ivan Peri
prof. dr. sc. Nedjeljko Peri
doc. dr. sc. Ante Periša
prof. dr. sc. Mladen Petravi, Sveuilište u Rijeci
prof. dr. sc. Ivan Petrovi
dr.sc. Dora Pokaz
prof. dr. sc. Tanja Puši
dr. sc. Stjepan Razum, povjesniar i archivist
Prim. dr. sc. Darko Richter, Zagreb
prof. dr. sc. Dubravka Sesar, Zagreb
dr. sc. Drago Šimunda
Prim. dr.sc. Tatjana Šimurina, dr med., anesteziologinja
uro Tikvica, pijanist, profesor Muzike akademije u Zagrebu
dr. sc. Hrvoje Valpoti, dr. med. vet., Veterinarski fakultet, Zagreb
dr. sc. Mislav Vedriš, dipl. in. Šumarstva
dr. Mile Vidovi
dr. sc. Petar Vui
dr. sc. Zlatko Vui
dr. sc. Vida Vukoja, lingvist
dr.sc. s. Lucila (Anica) Zovak, Švicarska
prof. dr. sc. Tomislav ivkovi
prof. dr. sc. Darko ubrini
Duško Abramovi, Toronto, Canada
Nevena Abramovi, Toronto, Canada
Draen Adam, dipl. ing.
mr. sc. Goranka Adam, dipl. ing.
Zvonimir Ajduk, dipl. ing. gra., Split
Katica Amidi Peroevi, dipl. oec., Zagreb
Ruica Andri, Sydney, Australija  
Kata Andrijevi  (s.m.Slavomira)
Martina Antunovi
Josip Anuši, vjerouitelj
Ivanka Arambaši, Trogir
Viktor Arbanas, dipl. in. u mirovini, Osijek / Baden
Stjepan Asi, dizajner, predsjednik AHK
Marko Aši, dipl. ing. el.
don Miljenko Babai
Ana Marija Babi

Ante Babi

Ivan Babi, knjievnik
Ivana Babi, prof. hrvatskog jezika, Zagreb
Ivanica Babi, Zagreb
Marijan Babi, Zagreb 
Tijana Babi
Ante Babin dipl. ing. brodogradnje
mr. sc. Zlatko Bacinger, predsjednik Bratovštine Petra Zrinskog - asni stol akovec
Miljenko Baun, hrvatski dragovoljac Domovinskog rata
dr. Ilija Bagari, Poega
Jozo Bagari, Tomislavgrad (München)
Ivan Bali, Split
Zdravko Ban
Marijan Bani
Vicko Baraban, Švicarska
Lucija Barac, Adelaide, Australia
Vesna Baranjaji, domaica, Vukovar
Ana Barbir
Marko Barbir
Milenko Barbir
Steven Barbir
Krešimir Barkovi, muzejski radnik, Pariz, Francuska
Josipa Barun
Mate Barun
urica Bastjani, prof.
Iva Bastjani, stud.
Ivan Bastjani, dipl. ing.
Daran Baši, branitelj, Mostar 
ivo Baši, Dubrovnik
Milan Baši, Zagreb
Stanko Baši, Split
Dragutin Bauman, ing. kem., lan Predsjedništva Hrvatskog rtvoslovnog društva
Jasna Begonja, Zadar
Mate Bekavac, geodet, Zagreb
Suzana Bekavac, pravnica, Zagreb
Ante Belas, Trogir
Darko Belovi
, kap., Rijeka
Tea Benzon, prof.
Zdenka Benzon, lijenik
Joan Beram, Sydney, Australia
Marijana Beram, Melbourne, Australia
Marko Beram, Melbourne, Australia
Sime Beram, Melburne, Australia
Simon Beram, Sydney, Australia
Tomislav Beram, Tajnik HOP-a za Australiju i Novi Zeland
Tomislav Beram, Predsjednik Hrvatskog medjudrustvenog odbora za zajednicku suradnju, Sydney, Australia
Dobrila Berkovi-Magdaleni, prof.
Luka Magdaleni, prof.
Jelena Beroš, dipl. oec.
Petar Bezjak
Goran Biani
Ivan Biani, ing., Zagreb
Marija Biani, umirovljenica, Zagreb
mr. sc. Nikola Biani, profesor filozofije, Zagreb
Mihovil Bila, Široki Brijeg
Ante Bili, Canberra, Australia
Branimir Bili, umirovljenik, Zagreb
Ivanka Bili, umirovljenica, Zagreb
Stanislav Bili, strojarski tehniar, Krško, Slovenija
Vlatko Bili, dipl. ing. arh., Zagreb
Goran Blaevi
Tomislav Bolana, dipl. oec., Zadar
Vanda Boras Podravac, B.A.Soc.Sc, Canberra, Australija
Damir Borovak, dipl. ing., Zagreb
Ignacije Borovi, P. Eng,.geolog, Vancouver, British Columbia
Marjan Bošnjak
Josip Botteri Dini, akad. slikar
mr.sc.ing. Davor Bozin, San Pedro, California
mr. sc. Tomislav Bradi
Ivan Bradvica, dipl. ing. gra., pjesnik
Miro Brai, privatni ugostitelj, Omiš
Roko Brali, prof. kineziologije
Branko Brali, Stobre
Ivan Brdar, umirovljrnik, Cleveland, USA
Blazenka Brekalo, prof. fil. i rel. culture
Marijo Brekalo
Ljiljana Brki, domaica, Vukovar
Kristijan Brkljai, Kastel Stari
Milko Brkovi
Vesna Bubli, Bjelovar
Janko Buar, knjievnik
Frano Budimli
Leonardo Budimli Majnari, ak. slikar lan HDLU, Zagreb
Ivan Bukovac, upanja
Rudi Bunti, Softver Konzultant, Ludwigshafen/Meugorje
Frane Burazer, Sydney Australia
Denis Burul, student na Sveuilištu Hamburg, Njemaka
Jasna Butkovi, Velika Gorica
Vinko Cerovski, predsjednik Udruge veterana Domovinskog rata Velika Gorica
Vladimir P. Cettolo, dipl. in. elektrot., Argentina
Lisa Ciaravalotti Gali, Woodbridge
Juraj Cigler, dipl. in. gra., akovec
Snjeana Cirba, domaica, Vukovar
Sima Cirjak
Nikola Crgonja, Melbourne, Australia
Maja Crgonja, Melbourne, Australia
Drago Crgonja, Melbourne, Australia
Vinko Cuji
, Hamburg
Tomislav Culjaga
Marko Cura, novinar
Darko Cuvaj, Bjelovar
Marija Cvelbar, dipl. in.
Veronica Cvitkovi, profesorica engleskoga jezika, Buenos Aires, Argentina
Ante arapina, dipl. oec.
Marija atlak, Zadar
Ante avka, knjievnik
Ankica eni-Dadi, dipl.oecc.-sudski vještak, steajni uprvaitelj, konzultant za malo gospodarstvo
Marijan epelak
Velo erkez, gospodarstvenik
Ante izmi, prof., Zadvarje
mr.sc. Vlasta izmi
Šime olak, dipl. oec., Zadar
Davorka ovi
Geard uji, referent marketinga, München, Njemaka
Marina uji, prodaja, München, Njemaka
Ivanka uljak, prof.
Sreko uljak, dipl. oec.
Domagoj unko, ing.
Ikica uvalo, prof.
Ruica avar, oec., Tomislavgrad
Anto osi, oec, Slavonski Brod
Ivan osi, Bukvin, Publicist, Vrbanja
don Marko ubeli
Alojz Ivan uk
Ante Marko uk
Jozo uk
Jela uk
Kate Jelena uk
Tomislav Domagoj uk
Marijo ukuši, Vranjic
Ivan uri
Sanja uri, dip. oec.
Dijana Damjanovi, Zagreb
Aleksandar Debenjak, dipl. ing. šumarstva. Pariz, Francuska
Ivanka-Janka Debenjak-Magas, dr. med. specialist internist u mirovini, Pariz, Francuska
Mladen Deletis
don Ivan Deli, upnik, Priko-Omiš
Mladen Depikolozvane, Mississauga
Zlata Derossi, prof. 
Katica Devi, umirovljenica, Buenos Aires, Argentina
Mirko Dijanek
Renata Dobri, Kaštela
Dragi Ante Doljanin, Hrvace
Stjepan Domainovi, Korntal-Münchingen, Njemaka
Darko Domijan
Ankica Domitrovi, graevinski tehniar, Ogulin
Ivan Domitrovi, student, Zagreb
Ivica Domitrovi, autoprijevoznik, Ogulin
Josipa Domitrovi dipl. ing., Zagreb
Zvonimir R. Došen
Vesna M. Došen
Franjo Dragaš, teolog i pisac
don Jakov Dragušica
Ivan Draeti, industrijalac, Cleveland, USA
Ante Drmi
Anka Drnasin, dipl. oec.
Antun Drndeli, dipl. pravnik
prof. Tomislav Dri, dipl. novinar
Josip Dubokovi
Ivana Dugandi Grkovi, dipl. iur.
mr. sc. Danijel Dugonji, dr. vet. med., Zagreb
prim. dr. Josip Dujella
Eduard Duka
Stipe-ipa Duki, katoliki sveenik
Viktor Duki, Košute-Trilj
Domagoj Duvnjak, dipl. ing., Zagreb
Hrvoje Duvnjak, strojarski tehniar, Zagreb
Krešimir Duvnjak, dipl. ing., apsolv. filozofije i religijske kulture, Zagreb
Marko Duvnjak, prof., ravnatelj Gimnazije, Sinj
Ivo Duevi, psihijatar, Makarska-Split
Dragutin Dvojkovi, dr. med. dent.
dr. Tomislav Djurasovi, München, Njemaka
s. Ana Klaudija uran, OSU
Ivana Erdeljac
Ruica Erdelji, umirovljenica, Vukovar
Niko Eres, lan predsjedništva HSKNJ-a
Suzanne Fanjek, Melbourne, Australia
Damir  Findrik, dipl. ek.
Marija Ruza Fioli, Argentina
Stjepan Fioli
, Argentina
Tomislav Flekovi
Hilda Marija Foley, SAD
Dubravka Frkovi, Buenos Aires
Tomas Frkovi, ravnatel katolike škole, Buenos Aires, Argentina
Francisco Frkovi, student, Buenos Aires, Argentina
Stjepan Furdek, Sydney, Australia
Ruica Gabriel, Zagreb
Gordana Gali, Split
Ivan Gali, Toronto
Marija Gali, Toronto
Marijan Gali, Toronto
Mladen Gali, umirovljeni HRVI, Split
Tadija Gali, Woodbridge
Julie Rocha Gali, Toronto
Marijana Galinovi, umirovlenica, Buenos Aires, Argentina
Dino Gani
Dunja Gaupp, Verkaufsmanager,
Švicarska
Osvin Gaupp, dipl. ing.,
Švicarska
Ante Gavranic, Sydney, Australia
Petar Gelo, urednik i voditelj Hrvatskog radio programa Melbourne
Anelo Glavan
Danica Glavaš
Vlado Glavaš
Ante Gotovac, Zagreb
Josip Gotovac, Zagreb
Marica Gotovac, Zagreb
Tanja Gotovac, Zagreb
Vjeran Grabant
Frano Grbavac, poduzetnik, Zagreb
Grgo Grbavac
Ivan S. Grbavac
Josip Grbavac, student, Zagreb
Ljubica Grbavac
Mate Grbavac, student, Zagreb
Silvije Grbavac, Zagreb
Zlatko Gregov, bacc. oec., Zagreb
Maria Grgi, Toronto, Canada
Milka Grgi, Toronto, Canada
Nicole Grgi, Toronto, Canada 
Stjepan Grgi, Toronto, Canada
Vinko Grgi, dipl. ekonmist, Toronto, Canada
Josip Grilec
Damir Grošini
Frano Grubiši, maturant ,gimnazijalac
Marija  
Grubiši, student Ekonomskog Fakulteta- Zagreb
mr. sc. Marko Grubiši, predsjednik "Hrvatskog Drustva Politickih Zatvorenika"- podr. Zagreb
Martina Grubiši, economist
Nikola Grubiši, Zagreb
Ana Gudelj, prof. mat. i inf.
Gordana Hani, Split
Silvia Neda Hasenay, mg. u turizmu, Buenos Aires, Argentina
Branko Haubrich,  iur, Mostar
Branko Haubrich, iur, Mostar
Marta Haubrich
Ivanka Haubrich
Ivana Haubrich-Mihovilovi
mr. sc. dr. Renata Heinzl, Zagreb
Petar Hini, predsjednika Hrvatske kulturne zajednice, Stuttgart
Ljiljana Hodak ekonomistica
Martina Hodak studentica
Mateja Hodak studentica
Stjepan Hodak pogonski elektriar
Anela Hodi, professor 
Elamer Hodi, student
Branko Hrka, likovni umjetnik, dragovoljac Domovinskog rata
Pavao Hrli, Kostrena
Sanjin Hublin, Rijeka
Stella Hubmayer, tajnica, Buenos Aires, Argentina
Alijz Hude, Bjelovar
Mladen Ibler, dr. med.
Andjelko Ivanko, Hamburg
Kristina Ivankovi, studentica
Marija Ivek
Helena Ivi, Pula
Šime Jakeli, inenjer elektrotehnike, Zageb
Jack Janes, mag elektrotehnike, Westinghause, Pittsburgh
Vesna Janes, specijalist medicinske biokemije, Piitsburgh, PA, USA
Ante Rokov Jadrijevi, dipl. ing., publicist i blogger
Branko Jazi, Sydney, Australia
Marija Jelak
Ivica Jeli, ugostitelj, Biograd
Marko Jerinovi, dipl. in., Zagreb
Stipe Joli, dipl. teolog
Petar Josipovi, samozaposlen, Australia
Dubravko Joši, mag. fizike, Slavonski Brod
Jelena Jozipovi
Matej Jozipovi, prof. eng. i njem.
Ana Jovi, dipl. ing. gra., Umag
Darko Juka, knjievnik i novinar
Branimir Juki
Stanko Juki
Marija Juras, dipl. iur., Kaštel Štafili
Tomislav Jurevi, predstavnik FUJIFILM-a za sjeverozapadnu Hrvatsku
Zoran Jureša, dipl. ing. arh. MAA, RIBA
Silvio Jureši
Ante Juriev-Sudac, dipl. ing. elektotehnike
Josipa Juriev-Sudac, dipl. ing. med. Biokemije
Mirjana Jurii, Zürich / CH
Radoslav Juri
Radojka Jurin, dipl. socijalni pedagog
Mario Jurin, dr.med. internist
Branko Jurisi, Toronto
Marija Jurisi, Toronto
Zoran Juriši, pjesnik, urednik Podstranske revije
Ilija Jurkovi, Melbourne, Australia
Ivan Juroš, Zagreb
Vlade Juroš
Andelko Jurun, predsjednik Hrvatskog Doma u Buenos Airesu
Damir Kalafati, Omiš, dipl.ing.kem., u mirovini
Marija Kalafati, Omiš, dipl.ing.kem., u mirovini
Boris Kantoci, Zagreb
Davorin Katavi, ing. telekom., Sarajevo
Ljiljana Katii, dipl. ing. MLD, Zagreb
Ivan Kati, industrijalac, Cleveland, USA
Slavko Kati, industrijalac, Cleveland, USA
Douglas Kezele, Toronto
mr.art. Eva Kirchmayer Bili, Muzika akademija, Zagreb
Sonja Kirin, Toronto
Ivan Klari, dipl. ing. gra. u mirovini
Tereza Klier, slubenica u uredu za mirovine, Njemaka
Josip Kocijan
Mile Mijo Kokan, Split
Josip Koki
Alojzije Kokori, ing., Tribunj
Ante Kokotovi, Sydney, Australia
Stipe Kokotovi, Sydney, Australia
Frane Kolak, Zagreb
Siniša Kolari, Hraše Turopoljsko, Novi Zagreb
Marica Koli, referent, Drenik Grad
Nikola Koli, poljodjelac, Drenik Grad
Damir Ivan Konjevod, mag.inf.
Zdravko Kordi, Zagreb
eljko Kordi, direktor sektora opih, pravnih i kadrovskoh poslova, Makarska
Mladen Kosti, Stuttgart
Ivan Kostreni, JP, Perth Western, Australia
Ljudevit Kotnik, dipl. ing.
Ante Kova, dipl. ing.
Alojz Kova, odvjetnik, Offenbach, Njemaka
Marija Kova, poduzetnica, Zagreb
Stjepan Kova, prevoditelj, Zagreb
Kazimir Kovai, 98 g., poduzetnik u m., Buenos Aires, Argentina
Filip Krakan, Švicarska
Milica Krakan
Vjekoslav Kranjec, student FSB, Zagreb
Tomislav S. Krmar
Ante Krišto, Split
Ante Krišto, Zagreb
Vesna Krianac, umirovljenica, Sesvete
eljka Kršini Medi, dipl. ing. arh.
Petar Krui, dr. st., Stuttgart
Ana Krelj
fra Ante Kukavica, kapucin
Ante Kunek, dr. vet., Australija
Miroslav Kušek, dipl. iur.
Milenko Kvesi, Mostar
Ana Landeka, Vinkovci
Krešimir Landeka, Vinkovci
Krešimir Lasi, Zagreb
Matija Lasi, Zagreb
Marko Latini, Rim 
Jerko Lebo, dipl. in.,
Zagreb
Mile Leko
Mladen Leko, Accountant, Canberra, Australia
Paulina Leko, Accountant, Canberra, Australia
Marito Mihovil Letica, prof. filozofije i religiologije
Sanja Lipnjak, Zagreb
Ive Livljani, veleposlanik u miru
Ankica Lojki, soc. radnik
Mladen Lojki, publicist
Nikola Lonar, Sydney, Australia
eljko Lonar, dipl. ing. agronomije
Neda Lovrievi, dipl. ing. mat.
Ana Lovri, prof.
Kazimir Lovri, dipl ing drvne industrije, Frauenfeld, Schweiz
Zdravko Lozar, pedagog lik. odgoja, Berlin
Angie Luburi, Australija
Danijel Luci, Darmstadt, tajnik Hrvatskog Svjetskog Kongresa
Franjo Lui, prof.
Jelena Lui
Jadranka Lui, tajnica Hrvatskog rtvoslovnog društva
Ivica Lueti, novinar
Agustin Lukanovi, Sydney, Australia
Ilija Lukanovi, teolog i diplomat, Krk
eljko Lukaševi, d.i.g.
Ivan Lukenda, soboslikar & liilac (Njemaka)
Jozo Lukenda, umirovljenik, Zadar
Krunoslav Lukenda, diplomirani ekonomist, Zadar
Ivo Luki, Sydney, Australia
Roza Luki, Sydney, Australia
Ivan Luli, mr. sig.
Martin Luli, Sydney, Australia
Ivica Ljubanovi, autoprijevoznik, Hrvatski Leskovac
Matija Ljubanovi, geodetski tehniar, Hrvatski Leskovac
Mato Ljubanovi, cestar, Tounj
Ruica Ljubanovi, istaica, Hrvatski Leskovac
Ruica Ljubanovi, ekonomski tehniar, Tounj
Damir Ljubii, ing. telekomunikacija, Zagreb
ing. Vjiera Ljubiši, Buenos Aires, Argentina
Ivana Maduni, oec., Tomislavgrad  
Berislav, Maor
Gordana, Maor
Mirjana Maor
Snjeana Maor
Blaena Magdi, umirovljenica
Ivan Magdi, umirovljeni asnik HV
Nikola Mahin
Robert Majeri, dipl. ing. el., Zagreb
Diana Majhen
Hrvoje Majhen, dipl. ing.
Goran Maji,Munchen
Mirjana Emina Maji, knjievnica, Sydney, Australija
Mirjana Majnari, Zagreb
Marijan Majstorovi, novinar, publicist i izdava
Robert Maljak, elektriar, Vukovar
Ruica Maljak, umirovljenica, Vukovar
Sanja Maljak, ekonomistica, Vukovar
Marijan Maljkovi student
Mijo Maljkovi hrvatski izumitelj
Ankica Mandari, dipl. oec. u mirovini, Mostar
Zorica Mandi, majka troje djece, ekonomistica, apsolventica teologije, Zagreb
Jasna Mareti Dautanac, Zagreb
Ante Marevi, uenik, Metkovi
Toni Marevi
Terezija Margareti, Dubrovnik
Ivan Margit, dipl. ing., Osijek
Andrija Mari, gospodarstvenik, Cleveland, USA
Davorka Mari, Bjelovar
dr. Radoslav Mari
Ivica Marijai, prof. pedagogije i filozofije, gl. urednik tjednika Hrvatski list
Dijana Marini, Zadar
Marin Marini, Zadar
Marija Marki, CTC, Toronto 
Slobodan Marki, P. Eng. Toronto
Boe Markovi, dipl. in, Argentina
Judit Markovi
Branimir Josip Markoti, dipl. oec.
Ankica Markulin, profesor, Zadar
Ivo Markulin, kap. d. pl., Zadar
Iva Maroevi
Bojan Marok, ing., umberak
Josip Marši

Slobodan Marši, branitelj Obrambenog Domovinskog rata, privatnik
eljko Marši, satnik HV u mirovini
Zdenka Marši – voar
Mara Martinovi, Zagreb
Verica Martinovi, obuar, Vukovar
Miroslav Martinjak
Stipe Maruši, ing. telekomunikacija, Split
Miško Masla,  umirovljenik, Cleveland, USA
Gordan Masnjak, Pokret Stop progonu hrvatskih branitelja
Dubravka Matani, Velika Gorica
Ante Mati, knjievnik
Margarita Matkovi, diplomirana uiteljica, Zadar
Milena Matuško dipl oecc. Zagreb
Mira Matuško odvjetnica Zagreb
Mirko Matuško odvjetnik Zagreb
Stjepan Mazar, dipl. ing., Zagreb – Regensburg
mr. sc. Vera Mayer, dipl ing. kemije
don Pavao Medi
Vjeko Medvidovi, ing. gra.
Svemirka Meštrovi Brali, Stobre
Zoran Meter
, nastavnik
Krešimir Mihajlovi, profesor
Mirko Mihalinac, glavni policijski inspector (pukovnik) u mirovini
Ivan Mihovilovi
Marko Mikulandra, dramski pisac
Cvjetko Milanovi, Adelaide, Australia
Gojmir Milat
Branko Milievi, Vitez inovatorstva
Jelena Milievi, Canberra, Australia
Renato Mili, Zadar
Roko Milkovi, Zadar
Anelka Miloševi, mr. sc., umirovljenica
Josip Miljak, HSP
Luka Mimica, student kiparstva, Split
Mario Mimica, dipl. ing. geografije, Split
Pero Mio
Ilija Miški, prof., Zagreb
Marica Mitrovi, domaica, Berak
Milivoj Mlikota, gra. tehniar, Split
Ante Modri, ing.
Vladimir Mrkoci, prof. povijesti
Miro Muci, economist, Makarska
Nikola Mulanovi, umirovljenik, Mokošica
Domagoj Musa, magistar, Sarajevo
Mario Muini, Sv. Nedjelja
Mirjana Muini, Sv. Nedjelja
Ivan Na, Šitarjevo,Velika Gorica
Ankica Naki, Split
Zoran Nevisti, dipl.ing. brodogradnje, Rijeka
Vladimir Novak
Alfred Obrani  dipl.ing., predsjednik HDPZ-a
Snjeana Ocvirk, Bjelovar
Darko Omren, Osijek
Mario Oreški, Zadar
Ana Orlovi
Ante Orlovi
Marijan Osmak
Martina Orlovi
Mate Orlovi
urica Ozani, Canada
Ivan Ozani, Canada
Katarina Ozani, Canada
Mato Ozani
Nikola Ozani, Canada
Ivica Pacarek, hrvatski branitelj, Toronto
Melita Pacarek, Toronto
Mirta Padovan Naki, prof.
Dragica Palada odgojiteljica St. Louis, MO USA
Sebastijan Pali
Zvonimir Pandi, dipl. in., Zadar
Zvonko Pandi, Würzburg, Njemaka
Mladen Panjako, kap., Rijeka
urica Pankas, umirovljenica, Borovo
Miroslav Papi., dipl. ing. strojarstva
mr. sci. Josip Papkovi, dipl. in. fiz.
Marija Papkovi, dipl.iur., Donja Puša
Goran Parabi
Drago Parancin, Sydney, Australija
Davor Parlov, ing. el., Split
pater Slavko Pavin DI
Drina Pavkovi
Gojko Pavkovi
Iva Pavkovi, prof.
Ivan Pavkovi
Mara Pavkovi
Marko Pavkovi, dipl. in.
Mladen Pavkovi, novinar i publicist
Barbara Peari, magistra primarnog obrazovanja
Mario Pehar, Essen, Germany
Tatjana Pehar, Essen, Germany
Eva Penavi, umirovljenica, Vinkovci
Juraj Peresin, umirovljenik,  Port Moody, British Columbia, Canada
Nadaja Peresin, umirovljenica, Port Moody, British Columbia, Canada
Nevenka Perica, prof. Zagreb
Boris Peri, Rijeka/Puch, Austrija
Demokrita Peri, Tomislavgrad
Ivan Peri, Tomislavgrad
Josip Peri, Vodinci
Marija Peri, dipl. oec., Tomislavgrad
Marjan Peri, ing. inf.
Martina Peri, dipl. oec., Tomislavgrad
Stipan Peri, dipl. oec., Tomislavgrad
Ivo Periši, dipl. ing. matematike
mr Ante Perkovi, prof. fizike i vjeronauka, Rakov Potok
Marica Perkovi
Katarina Peroevi, mag. Iur., Zagreb
Alojzije Petrai, umirovljenik, Canada
Domagoj Ante Petri, novinar i publicist
Nevenka Petrovi
Vinko Petrovi, Wien
Damir Piljac, dipl. in. stroj.
Marijan Pinhak, dipl. ing. el., Zagreb
Zlatko Pintari, predsjednik PRO CROATIA-e, Švicarska
Tomislav Pipuni, Melbourne, Australia
Nenad Piska, knjievnik i publicist
fra Martin Planini
Mario Plazibat, dipl. oec.
Husein Pleci, Melburne, Australia
Ivo Poljak
Krunoslav Poljak, mr. sc., Zagreb
Ivanica Popovi, Zadar
Tomislav Popovi, dipl. oecc., Zadar
Jelena Poropati, Steinenbronn, Njemacka
Jana Poropati, Steinenbronn, Njemacka
Stjepan Poropati,  dipl. in., Stuttgart, Njemaka
Tomislav Poropati, dipl. in., Shanghai, Kina
mr. sc. Boris Posavec
Marija Predrijevac, prof. povijesti
Katarina Pribani, studnet, Tounj
Katica Pribani, ekonomski tehniar, Tounj
Nikola Pribani, strojarski tehniar, Tounj
Valentina Pribani, studentica, Zagreb
Ivica Primorac, prof., dragovoljac Domovinskog rata i asnik HV-a u miru
Mile Prpa, Zagreb
Jelena Pri, Bjelovar
don Vinko Pulji, Siegen
ura Puri, Samobor
Ivo Puri, Samobor
mr. Andro Purti, Be, Austrija
Marinko Puškari, Ogulin
Ivo Radman, Velika Gorica
Katarina Radman, Velika Gorica
Marinko Ragu, dipl. iur., Stolac
Vid Ragu, in., dragovoljac Domovinskog rata.
don Dragan Rajkovi, Split
Ivica Raljevi
Boško Ramljak, umirovljeni asnik HV
Miljenko Raos
Tatjana Rapak, domaica, Vukovar
Milko Raši, informatiar, Buenos Aires, Argentina
Slavko Raši, mg. u meunarodim odnosima Buenos Aires, Argentina
Tomislav Raši, student, Buenos Aires, Argentina
Stjepan Razum, voditelj Nadbiskupijskog arhiva u Zagrebu
Nedjeljko Raov, gospodarstvenik, Cleveland, USA
Branko Rei, d. i. gra.
Mladen Rogi, bojnik
Neda Rosandi Sari, bivša hrvatska veleposlanica
Ivica Roso, München
Ivo Roso, Geelong, Australia
Marin Rui, katoliki kateheta
Maja Runje, Zagreb
Rebecca Rupert Sovulj, Alliston
Ida Rusan, Zagreb
Daniel Samardi, Sydney, Australia
Darko Saraga, Melbourne, Australia
Mirta Saula, umirovljenik, Zagreb
Mladen Schwartz, publicist
Vinko Sesar, ing., Zagreb
Roko Sikiri, zrakoplovni tehniar
Stipe Simat, Sydney, Australia
Karolina Simi Gelsomino, Toronto 
Marija Simuni, umrovljenica, Buenos Aires, Argentina
Marijana Simuni, novinarka, Buenos Aires, Argentina
eljka Simuni, umirovljenica, Buenos Aires, Argentina
Zvonimir Sinovec
Joe Siri
Zvonimir Sivec, USA
Darko Skoki, dipl. in., Valpovo
Marija Sliškovi, predsjednica, udruga ene u Domovinskom ratu
Goran Smolec, raunalni tehniar Bjelovar
Ljiljana Smolec, dipl.oec. Bjelovar
Ljubomir Smolec, Bjelovar
Aldo Soldatich
Ruica Soldo, nezaposlena, profesorica jezika, dipl. novinarka, knjievnica, dobitnica brojnih nagrada, Široki Brijeg
Veselko Soldo
Niko Soljak
Andrija Sovulj, Alliston
Filip Sovulj, Alliston
Mijo Sovulj, Alliston
Oliver Sovulj, Alliston
Višnja Spaji, Široki Brijeg

Jozo Stani, Sydney, Australia
Vjera Starevi, Pakoštane
Slavica Stefuli, Toronto
Vladimir Stefuli, Toronto
Jadranka Irena Stier, dr., pedijatar u mirovini, Dubrovnik
Ante Stipi
Ivana Stojak, Zagreb
Ante Stojak, Zagreb
mr. sc. Miljenko Stoji, knjievnik, franjevac i novinar
Danijela Strehovac, djelatnica, Zagreb
Darijo Strehovac, hrv. branitelj i knjievnik, Zagreb
Ana Sui, dipl.ing., Samobor
Ana Sui, dipl. ing., Zagreb
Bosiljka Sui, Zagreb
Hrvoje Sui, dipl.oec., Zagreb
Helena Sui, oec., Zagreb
Ivan Sui, dipl. ing., Zagreb
Mate Sui, dipl.ing., Samobor
Matea Sui, Samobor
Niko Sui, Zagreb
Stipe Sui, oec., Zagreb
Tomislav Sui, Zagreb
Matija Šabari, Bjelovar
Dragutin Šafari, Velenje, autor internetske stranice projekta »PIETETA«
Bosiljka Šaravanja, mag. ing. techn. text.
Ivica Šari, dr. stom., Zadar
Mirjana Šari, dr. stom., Zadar
Stanko Šari
Oskar Šaruni, novinar snimatelj
Zdravko Šegregur 
Renato Šelj, predsjednik Udruge HVIDR-a, rnomerec
Marko Šimat, dipl. in., Zadar
Bernard Šimovi, hrvatski branitelj, Zagreb
Jakov Šimunovi, Knin
Tamara Šipek, dipl. agr.
Ivan Škarica
Miro Škrobica,  Slatine, O. iovo
Karmen Škrinjari, oecc., Pula
Anita Šola, dipl. oec., Dugo Selo
Iva Šola, Mainz, Njemaka
Ivana Šola, Mainz, Njemaka
Pero Šola, Mainz, Njemaka
Robert Šola, Mainz, Njemaka
Tomislav Šola, Mainz, Njemaka
Darko Špani, dipl.oec. u mirovini, Nova Gradiška
Ana Mary Špehar, student, Ogulin
Davor Špehar, Sv. Nedjelja
Ivana Špehar, Sv. Nedjelja
Tomislav Špehar, dipl. pravnik, Ogulin
mag. P. Zlatko Špehar, bivši gvardijan vukovarski
Marko Špiranovi, SAD
Zlatko Špoljar
Bernard Štancl, mag. mus.
Marija Štancl, studentica kroatistike
Smiljana Šunde, novinarka i publicistkinja, Zagreb
Davor Švec
Bruno Tadej, Rijeka
Ante Nadomir Tadi Šutra, prof., Knin
Darinko Tadi, Sesvete
Franjo Talan, ing., lan HD-a i predsjednik Društva za obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava Varadin, Kriovljan Radoveki
Jadranka Tikvica, professor
Kristina Tišljer, Bjelovar
Benjamin Toli, filozof i publicist
eljko Tomaševi, mag.iur., lan Predsjedništva Hrvatskog rtvoslovnog društva
Rudi Tomi, Kanada
Rua Tomi, Tomislavgrad
Mile Tominac, poduzetnik, Sisak
Iva Tovunac, prof.
Luisa Trombetta Buri, prof. mat. i inf.
Zvonimir Josip Tumbri
eljko Turi, umirovljeni branitelj, Zadar
Marija Turkalj, Bjelovar
Zvonimir Trusi
Vera Ugleši, prof., Zadar
Stjepan Ujevi, ing. gra., Split
Ivica Ursi, neovisni novinar i publicist
Zlatko Uvanovi
Vera Vali Beli, Kanada
Dina Vener, zh / ch
Boidar Veseljak, Stuttgart,  Njemaka
uro Vidmarovi, knjievnik
Andjelko Vladi, umirovljenik, Cleveland, USA
Zdravko Vlai, dipl. ing.
Ivo Vlastelica, TV snimatelj
Tomislav Vrani,  prof.
Dragica Vrban, prof. povijesti 
Natalija Vrban, dip. oecc.
Stjepan Vrban, dipl. ing.
don Ante Vrbatovi
don Ivan Vrdoljak, Zadvarje
Kristina Vrebac, Mostar
Marko Vrebac, Mostar
Stipe Vrki, Kruševo
Ivan Vakula, umirovljenik, Zagreb
Ivo Viskovi
mgr. sc. Carmen Vrljicak Verlichak, novinarka i spisatelica
Lidija Vukalovi, dipl. uitelj
Grozdana Vuki
Ina Vuki, prof.
Ivan Vuki
Krešimir Vuki
Marija Vuki
Tome Vuki  
don Dušan Vukovi
don Pavao Vukovi
Ani Vuleti, dipl. ing. gra.
Lea Vuleti, dr. med. dent.
Petar Vuli, knjievnik
Milan Zanoški, in. prometa, hrvatski branitelj, Zagreb
Mladen Zeli, dipl. ing. elektrotehnike, prof. matematike i fizike
Katarina Zeljkovi, Oshawa
Nicholas Zeljkovi, Oshawa
Miroslav Zemljak, in.
Ivan Zeruk, umirovljenik, Tribunj
eljko Zidari, rmc, MBA, Canada
Ivan Zlopaša
Toni Zoki 
Toni Zovi, Trogir
Anka Zovko, Cleveland, USA
Blago Zovko, Cleveland, USA
Ivan Zovko, Cleveland, USA
Jerko Zovko, Cleveland, USA
Maria Zovko, Cleveland, USA
Ljilja Zovko, dipl. oec.
Amela aja, upravni pravnik, Zapreši
Ante aja, akademski slikar, lan HDLU-a, Zapreši
Marko aja, umirovljenik, Arano
Franka aja, domaica, Arano
Ante aneti, bivši igra Hajduka, zlatna kolajna Rim 1960, srebrena kolajna EURO Pariz 1960
Franjo gela, dipl. ing. arh.
don Lovre uljevi, Split
Anica Watson, Predsjednica Hrvatskog Arhiva Sydney, Australia
Valerija Weiss, modni asistent, Njemaka

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!