www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 08 Prosinac 2019
 
 
Predstavljanje zbornika radova diljem Hrvatske
Ponedjeljak, 08 Prosinac 2008
Zbornik radova etvrtog Hrvatskog rtvoslovnog kongresa odranog  15.  i 16.  lipnja u Zagrebu sa završnom sjednicom odranom 17. lipnja 2007. godine u Škabrnji pod naslovom 

O RTVAMA U RATU I U MIRU
Izdava Hrvatsko rtvoslovno društvo, Biblioteka Documenta Croatica, tisak Grafiki zavod Hrvatske, str. 694. Zagreb, 2008.

Predstavljen je u više gradova Hrvatske, pred brojnim slušateljstvom. O knjizi su govorili istaknuti znanstvenici ili javni djelatnici. U pripremi su predstavljanja zbornika i u drugim veim gradovima Hrvatske. 

PROMOCIJA U MUZEJU MIMARA U ZAGREBU 

odrana je 11. studenog 2008. godine u prepunoj dvorani.

Knjigu su predstavili:
dr Ksenija Turkovi, profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu
d
r Ante  Muljai, ravnatelj Traumatološke bolnice Medicinskog fakulteta u Zagrebu i
d
r Zvonimir Šeparovi, urednik Zbornika.

Prof. Turkovi  je govorila o pravnim okvirima zaštite prava rtava/svjedoka u Republici Hrvatskoj, s posebnim obzirom na europske standarde kojima se Hrvatska nastoji pribliiti usklaivanjem svoga zakonodavstva.
Prof. Muljai  govorio je o traumatizmu u prometu, posebno na cestama gdje gine sve više ljudi, pa i djece. Ukazao je uzroke koji su u prekoraenju brzine i vonji pod utjecajem alkohola a predloio je i više mjera za prevenciju prometnog traumatizma.
Prof. Šeparovi   je ukazao na ope znaajke kongresa i radova objavljenih u zborniku koji se bavi ne samo rtvama u ratu ve i rtvama u miru kojih ima sve više, osobito u cestovnom prometu. Umjetniki program izveli su lanovi Mješovitog kulturno-umjetnikog društva.

PROMOCIJA U  HERCEGOVAKOM FRANJEVAKOM SAMOSTANU U ZAGREBU  
odrana dana 11.11.2008. godine u Hercegovakoj franjevakoj provinciji u Zagrebu - Dubrava, Avenija Gojka Šuška br. 2.
Knjigu su predstavili: dr. sc. Ante Vukasovi,
dr. med. Ruica avar,
i urednik knjige
dr . sc. Zvonimir Šeparovi,
voditelj promotor Ivan Debeljak, dipl. iur.


Istoga dana u 18. sati u Crkvi Bezgrešnog Zaea Blaene Djevice Marije Hercegovake franjevake provincije odrano je Misno slavlje za sve rtve za Hrvatsku.

Prof. Vukasovi  prikazao je svoj etiki pristup pedagogiji u današnjem hrvatskom društva s naglaskom na problemima djece koja su rtve feiministiko-anarhistikog „spolnog odgoja“.
Dr. Ruica avar,   govorila je svoj referat na temu Hrvatska je stalno rtva i svoj završni prikaz kongresa pod naslovom „Hrvatska je  zemlja bezbrojnih nedunih rtava.
Prof. Šeparovi  prikazao je  radove zbornika i iznio zakljuke Kongresa.   

PROMOCIJA U ZADRU
 

Druba „Braa Hrvatskog ZmajA“, Zmajski stol u Zadru,  povodom obiljeavanja obljetnice mukog stradanja Škabrnje i Nadina 18. i 19. studenoga 1991. priredio je 18. studenog 2008. godine  u Dvorani Sjemeništa Vicko Zmajevi u Zadru predstavljanje knjige – zbornika O RTVAMA U RATU I U MIRU.

O knjizi su govorili:
Ive Livljani, prof. iz Zadra  bivši veleposlanik RH pri Svetoj Stolici,
Doc. Dr.  sc. Josip Farii Filozofski fakultet Zadar i
Prof. dr. sc. Zvonimir Šeparovi,  urednik ZbornikaIzvedbom prigodnih skladbi nastupile su uenice Glazbene škole Blageje Bersa Lucija Gregov  i Paola Brali.
Predstavljanju knjige u prepunoj dvorani Sjemeništa nazoio je  i mons. dr Ivan Prena nadbiskup zadarski.

Nazoile su izmeu ostalih i Negzana Pavii i njezina kerka Katarina Pavii,  koje su preivjele zloinaki etniki masakr u Škabrnji.
Profesor Ive Livljani svjedoio je o svojim akcijama koje je kao ratni gradonaelnik Zadra poduzimao u zemlji i u svijetu da bi upozorio na zloin koji se dogodio u neposrednoj blizini Zadra, u Škabrnji i Nadinu.
Docent Josip Farii  govorio je o  kulturnom i geografskom kontekstu velikosrpske agresije na Hrvatsku – na primjeru Škabrnje i Nadina. Toga tunoga dana delegacija Hrvatskog rtvoslovnog društva koju su predvodili  Zvonimir Šeparovi i Ivan Debeljak , pribivala je komemoraciji i sv. Misi u Škabrnji i poloila je vijenac HD-a i zapalila svijeu na  Zajednikoj masovnoj grobnici  u Škabrnji.  

PROMOCIJA U SPLITU 

U organizaciji Hrvatske udruge Domovinske vojske 1941.- 1945. , Podrunica Split, u prepunoj Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu prireeno je 28. studenog 2008. godine predstavljanje zbornika radova O RTVAMA U RATU I U MIRU.

Zbornik su predstavili:
Msgr. sc. Don Drago Šimunda, pastoralni vikar Splitsko-makarske  nadbiskupije,Ukazao je vrijednost rtve i rtvoslovlje, muke i mueništva u povijesti Hrvata i danas
Ivica Mlivoni, novinar i publicist iz Splita. Ukazao je  rezultate svojih  izuavanja rtve meu Hrvatima u Bosni i Hercegovini, posebno kao rtve mudahida i Muslimana u sukobima sa Hrvatima Bosne i Hercegovine.
Dr. sc. Vlado Nui, predsjednik Matice hrvatske, Podrunica Split i glavni urednik asopisa“Hrvatska obzorja“, glasila MH Split. Ukazao je na problem rtve i opasnost od zaborava rtve i o velikom znaenju rtve u Hrvata.
Dr. sc. Zvonimir Šeparovi, urednik zbornika. Ukazao je na ope znaajke i vrijednosti Kongresa i zbornika radova koji se ovdje predstavlja.

Katarina Pavii,
 sada studentica u Splitu, koja je kao dvogodišnje dijete preivjela je masakr u Škabrnji,  gdje je od srpske ruke izgubila oca, djeda i baku i brojne susjede. Govorila je svoje stihove tiskane i u Zborniku: "Zemljo Hrvatska",  „Tebi vojnie“ i „Hvala“.

Prigodni umjetniki program izveli su Špiro Boban, tenor HNK Split i prof. Rozarija Samodol, glasovir.

Na skupu je proitano dirljivo pismo bolešu sprijeenog  prof. dr. fra Petra Bezine, Franjevaka provincija Presvetog otkupitelja, Split, plodnog autora koji je na svim prijašnjim kongresima u Zagrebu i Vukovaru imao svoje referate u kojima je prikazivao tešku sudbinu rtava Drugog svjetskog rata i poraa njegove Franjevake provincije

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!