www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 11 Srpanj 2020
 
 
KRAA RTAVA - Mile Prpa
Nedjelja, 14 Prosinac 2008
(Jasenovaka „istina“ -  Jasenovac research instituta u New Yorku)   

(Prenosimo lanak koji donosi  list SIVERI  br. 2 (15) 2008. Boini broj)
 

Jasenovac research institute (Institut za istraivanje Jasenovca, skraeno: JRI) u New Yorku, Brooklyn, NY 11210, USA (PO BOX 10-0674) pretendira da bude meunarodni institut, kojeg financijski i moralno podrava i dio amerikog slubenog estabilišmenta. U njegovom zaglavlju piše da je - JRI neprofitabilna organizacija za ljudska prava, i da je osnovan da se utvrdi istina o Holokaustu u Jugoslaviji, i da je usmjeren na traenje pravde za sve jasenovake rtve. JRI podupire istraivanja i aktivnosti da se svijetu objelodani zlodjelo genocida koji se dogodio u Jasenovcu za vrijeme rata - protiv Srba, idova i Roma, i podrava svaku suradnju grupa i pojedinaca koji trae pravdu za ove rtve.

Zašto je nama u Siveriu ovaj daleki ameriki (itaj srpski) institut postao interesantan?! Naprosto po tome jer je u svoj suludi rvanj lai ubacio, i na Listu „pogubljenih“ u Jasenovcu stavio, ni manje ni više nego – etrdesetak naših  Siverana (i to s punim imenom i prezimenom, imenom oca, te mjestom i godinom roenja) - koji su nastradali u Drugom svjetskom ratu, uglavnom kao civilne rtve, i stotinama kilometara daleko od Jasenovca. Bezono je na jasenovaku listu stavio naše, siverike rtve iz Drugog svjetskog rata koje nemaju niti su ikada imali, ni ivi ni mrtvi, ama baš ikakve veze sa Jasenovcem, niti su tamo ikada bili, a vjerojatno mnogi od njih nisu nikada ni uli za Jasenovac, jer meu rtvama ima i djece. 

O emu se radi?! Nedavno je ovaj institut na svom Internet portalu objavio Listu s popisom jasenovakih rtava, (Victim List) - (zasad?) nešto preko sedamdeset tisua a „pogubljenih“ u Jasenovcu. Meu te jasenovake rtve, dakle meu one pogubljene u Jasenovcu uvršteno je i etrdesetak naših Siverana.Tako se na listi nalazi jedan od Prpa koji je poginuo u partizanskim jedinicama kod Rijeke. Na listi se nalazi jedanaest Bukarica, deset Mrena, sedam Odaka koji su veinom poginuli 19. oujka 1944.g u Kninu na eljeznikoj postaji u skloništu od anglo-amerikih bombardera. Na Listi se nalaze i etiri Lonara, tri Ivaza i šestorica Mileta, od kojih niti jedan nije poginuo u Jasenovcu.Valja posebno napomenuti da se na Listi nalaze i trojica naših Siverana, koji su još uvijek, Bogu hvala, ivi i zdravi.
    
Gotovo za sve siverike rtve, opisno je navedeno u našem listu SIVERI br.1 - gdje su poginuli, od ije ruke, i na koji nain. I to nikada nikome nije bilo sporno. Neki su poginuli u partizanskim jedinicama, neki i od etnike ruke na svome pragu, a nigdje ni za koga od njih nema ni najmanjeg traga da bi bio pogubljen u Jasenovcu, barem koliko je to meni poznato. Da je bilo koji poginuo u Jasenovcu to bi zasigurno nama bilo dobro poznato i u našem listu bilo bi izriito naznaeno.
Ova Lista rtava u Jasenovcu (Victim List), koju je plasirao spomenuti njujorški (itaj beogradski) institut, nije i ne moe biti slubena lista nastradalih u Jasenovcu. To je samo plod jedne bolesne antihrvatske propagande, na koju naalost mnogi lakovjerni zapadnjaci nasjedaju. Ali ipak mislim da toj lai pomalo dolazi kraj.

Slubena lista rtava
još uvijek se utvruje u Upravi Spomen parka Jasenovac, u Jasenovcu u suradnji s nadlenim institucijama i slubama u dravama s podruja bivše Jugoslavije, a moda i u suradnji s tim „njuorškim“ institutom. Ta Lista rtava, navodno, još nije konana.
Meutim, ovdje valja napomenuti da se slubena Lista i Lista ovog „njuorškog“ instituta po ukupnom broju rtava gotovo ne razlikuju, pa postoji mogunost da su i u slubenu Listu rtava Spomen parka Jasenovac ušli ti krivi i potpuno lani podatci i o našim Siveranima. To bi, svakako, dok se još moe, trebalo provjeriti, i ako utvrdimo da je tako - trebamo im prije traiti  ispravak. U svakom sluaju mi moramo zaštititi dignitet naših siverikih rtava iz doba Drugog svjetskog rata i poraa.O ovoj spoznaji trebali bismo obavijestiti Upravu spomen parka Jasenovac, u Jasenovcu, a i naša diplomacija trebala bi nešto poduzeti.Moda bi trebalo zamoliti nekog našeg povjesniara da tu cijelu stvar još detaljnije ispita, jer postoji mogunost da se na toj listi nalazi još naših sumještana. Ja sam ih uspio pronai etrdeset dvoje. Jer ako se takvi podatci u slubenoj Listi utvrde kao konani, tada se to više nikada nee moi ispraviti. Što nikako ne bismo smjeli dopustiti, jer bi za naše budue naraštaje ispalo da smo i sami, temeljem takvih podataka, ubijali svoj vlastiti narod.

I na kraju, što na to sve rei?! Mi smo istinoljubivi ljudi i nas zanima samo istina, pa ma kakva bila. Ako se iz našeg malog Siveria „preseljava“ 42 rtve meu jasenovake rtve, da bi se nesmiljeno poveao broj stradalih u Jasenovcu, a što onda s drugim i veim mjestima, jer zacijelo naš sluaj u toj igri brojeva, u tom bezobrazluku i lai - nije usamljen. Oito, kad više nitko normalan u svijetu nije mogao povjerovati u brojku od 700.000 stradalih, pa su zatraena imena rtava, otpoeo je postupak „krae rtava“ i ko zna dokle se u toj krai doguralo. Zar te rtve treba još jednom ubijati, ponovno ih ubijati u Jasenovcu, i ponovno otvarati rane njihovim bliskima?!
Kao istinoljubivi ljudi ne elimo da se tamo utvrdi niti jedna rtva više ili manje od onoga kako je stvarno bilo. Ali i ne elimo da se preko asnih imena naših rtava, naših nastradalih Siverana, to tragino mjesto, taj pogon smrti (pa ma koliki bio) - da se pretvara još i u veliku tvornicu lai. To nikome ne slui na ast, a najmanje autorima ove monstrum liste.Ovo je još jedan bjelodani primjer, meu nebrojeno drugih, koji potvruje da se ne smije ništa vjerovati  toj i takvoj jugokomunistikoj i srpskoj historiografiji, ni fragmentalno ni u  globalu, jer je spremna na sve.

Napomena: (Lista se moe pogledati na Internetu, na trailicu Google. Treba samo upisati rijei: Jasenovac Victim list – Siveri) 

Mile Prpa
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!