www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
SVEANA KOMEMORACIJA U POVODU MUENIKE SMRTI MILANA PL. UFFLAYA
etvrtak, 23 Veljaa 2012

 UDRUGA Dr. Milan pl. ŠUFFLAY i VIJEE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

U SURADNJI S

VELEPOSLANSTVOM REPUBLIKE ALBANIJE

VELEPOSLANSTVOM REPUBLIKE KOSOVA

organizirala je


SVE
ANU KOMEMORACIJU U POVODU MUENIKE SMRTI MILANA pl. ŠUFFLAYA RTVE VELIKOSRBIJANSKOG TERORA

Komemoracija je
odrana u ponedjeljak 27. veljae 2012. u 12:00 u Velikoj dvorani Matice Hrvatske u Matiinoj ul. br. 2 u dvorištu


 Uzvanike je pozdravio:

 Prof. IGOR ZIDI, predsjednik MH (radi bolesti uzvanike je pozdravio zamjenik Matice hrvatske)
 Mr. sc. DARKO SAGRAK, predsjednik Udruge i
 Dr. GZIM RED
EPI, predsjednik Vijea Albanske nacionalne manjine Grada Zagreba

Od inozemnih gostiju i akreditiranih diplomata 
Komemoraciju je uveliao, pozdravio i  poklonio se velikom hrvatskom znanstveniku, politikoj rtvi, poštovatelju prijateljskog albanskog naroda, svjetskom albanologu, mediavelistu i poliglotu - prof. dr. MILANU pl. ŠUFFLAYU gospoda:

 PELLUMB QAZIMI, veleposlanik Republike Albanije
 VALDET SADIKU, veleposlanik Republike Kosovo
 Prof. dr. sc. PAJAZIT NUSHI, akademik, Kosovska akademija znanosti i umjetnosti Pri
ština i
 REDJEP SALIU, ministar savjetnik Makedonskog Veleposlanstva.

O zna
aju, povijesnoj vanosti, znanstvenom ugledu, a prije svega o Šufflayu kao rtvi velikosrbijanskog terora, njegovom robijanju u Srijemskoj Mitrovici i Lepoglavi, te naposljetku o podmuklom umorstvu (po osobnom nalogu kralja Aleksandra Karaorevia) govorio je lan Predsjedništva i Znanstvenog vijea Udruge, prof. emeritus ZVONIMIR ŠEPAROVI, prof. dr. sc. ALEKSANDAR STIPEVI, prof. dr. JOSIP JUREVI, prof. dr. ZEF MIRDITU.

Zakljunu rije ove prve meunarodne komemoracije o Milanu pl. Šufflav dao je predsjednik Udruge DARKO SAGRAK na hrvatskom, albanskom i njemakom jeziku.Fjala përshëndetëse;

Shkëlqesia e Tij, Valdet Sadiku, Ambasador i Republikës së Kosovës Gzim Rexhepi dr. med., kryetar i Këshillit të pakicës k. sh. të q. të Zagrebit prof. Igor Zidi, kryetar i M.H (Matica hrvatske)., mr.sc. Darko Sargak, kryetar i shoqatës “dr. M. Sufflay”

Ligjëruesit:
Prof. emeritues Zvonimir Šeparovi, prof. dr.sc. Aleksader Stipevi; prof. dr. Josip Jurevi, Shkëlqesia e Tij, Pëllumb Qazimi, ambasador i Republikës së Shqipërise, prof. dr. Pajazit Nushi, anëtar i akademisë se Shkencave dhe Arteve të Kosovës, prof. dr. Zef Mirdita, mr. sc. Darko Sargak.


mr. sc. Darko Sagrak

Veleposlanici Republike Albanije, Republike Kosova i Republike Makedonije, predstavnik Matice hrvatske,
prof. dr. sc. Ante Vukasovi i supruga Nada Vukasovi, prof.Na skupu su govorili albanski veleposlanik Pellumb Kazimi, kosovski veleposlanik Valdet Sadiku,
ministar savjetnik u makedonskom veleposlanstvu Redjep Saliu, akademik Kosovske akademije
znanosti i umjetnosti u Prištini Pajazit Nushi, predsjednik Udruge Dr. Milan pl. Šufflay mr. Darko Sagrak,
potpredsjednik Matice hrvatske Stjepan Sui, u ime hrvatskoga Ministarstva kulture Sreko Šestan i
predsjednik Vijea Albanske nacionalne manjine Grada Zagreba Gzim Redepi.


Prof. Zvonimir Šeparovi, prof. Josip Jurevi i Oskar Šaruni

Prof. Josip Jurevi i administrator portala http://www.viktimologija.com.hr Jadranka Lui

Fotografije: Oskar Šaruni i Jadranka Lui
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!