www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 02 Lipanj 2020
 
 
PISMO MJETANA MJESTA SIVERI UPRAVI SPOMEN PARKA JASENOVAC
Nedjelja, 04 Sijeanj 2009
MJEŠTANI MJESTA SIVERI
(Po Mili Prpa, Ul. Boidara Rašice br. 2 , 10000 ZAGREB)
Zagreb, 03. sijenja 2009.g.

Uprava Spomen parka Jasenovac 
44324 JASENOVAC   

Poštovani! 
Priloeno Vam dostavljamo kopiju lanka kojeg je objavio naš list SIVERI u Boinom broju 2 (15) 2008.g. pod nazivom KRAA RTAVA (Jasenovaka „istina“ Jasenovac reseach instituta u New Yorku), a kojeg je prenijelo i nekoliko Internet portala, list Hrvatsko slovo i dr.

Iz tog lanka se vidi da je taj Institut kojeg moralno i financijski podrava Kongres SAD-a na listu jasenovakih rtava uvrstio i (prema našem površnom istraivanju) 42 rtve iz II: svjetskog rata iz našeg Siveria, koje nikakve veze nemaju sa Jasenovcem jer su nastradali u Dalmaciji, preteno od angloamerikih bombardera, neki na kunom pragu od etnika, a neki i u partizanskim jedinicama. Na spomenutu listu je uvršteno i nekoliko naših Siverana, koji su, hvala Bogu, i sada ivi i zdravi. Prema vrstim saznanjima nas Siverana - iz mjesta Siveri niti jedna jedina osoba, bez obzira da li hrvatske ili srpske nacionalnosti, nije nastradala u Jasenovcu, jer beziznimno za svaku rtvu sa sto postotnom sigurnošu znamo gdje je poginula, od ije je ruke poginula i kada je poginula. To u našem Mjestu Siveri nikada nije niti najmanje bilo sporno. 
 Uvrštenje naših siverikih rtava na Jasenovaku listu nas mještane Siveria naprosto je šokiralo! Da bismo nastalu situaciju umirili, kao istinoljubivim ljudima, molimo Vas da nam date sljedee informacije.

 
  1. Da li je Vaša lista, tj. Lista rtava Spomen parka Jasenovac identina sa listom koju je objavio Jasenovac reseach institute New York na svojim internetskim stranicama.
  2. Ako nije identina – da li se i na Vašoj listi nalazi neka od rtava iz Siveria kao rtva koja je nastradala u Jasenovcu.
  3. Da li Spomen park Jasenovac surauje s spomenutim Institutom u New Yorku na utvrivanju Liste jasenovakih rtava, jer je malo za vjerovati da oni tamo samostalno istrauju to podruje.
  4. Da li ste spremni u Vaše ime spomenuti Institut upozoriti da  niti jedan Siveranin za vrijeme II. Svjetskog rata nije nastradao u Jasenovcu, i da li ste spremni od istih zatraiti da sve naše Siverane po hitnom postupku skinu sa te liste, bez obzira da li su ivi ili mrtvi
  5. Kada e, i da li e slubena Lista rtava koju utvruje vaša Uprava Spomen parka Jasenovac biti objavljena na Internetu, kako bi mještani mnogih mjesta u RH i BiH, kao i drugih podruja provjerili da li je ta lista istinita ili je moda i ona sainjena po principu spomenutog Instituta?
Mi, kao mještani mjesta Siveri, koji smo naprosto šokirani ovom spoznajom, nikada neemo dopustiti da se manipulira sa našim asnim rtvama, a još manje sa, i sada ivuim, našim sumještanima. Mi smo istinoljubivi ljudi i ne elimo da se u Jasenovcu utvrdi niti jedna rtva manje, ali niti više od onoga kako se stvarno dogodilo. A najmanje da se preko naših asnih ljudi nesmiljeno u neije politike svrhe poveava broj jasenovakih rtava, i to preko  naših siverikih rtava, koje nisu imale ama baš nikakve veze s Jasenovcem.

Nikada neemo pristati da se imena naših asnih siverikih rtava nalaze na toj lanoj listi. I da bismo to ostvarili spremni smo se boriti, simbolino kazano, i do zadnjeg daha.Molimo Vas da nam na naše upite im prije odgovorite, a u sluaju nikakvog odgovora ili odgovora koji nas svojim sadrajem nee zadovoljiti, uputit emo vam Otvoreno pismo i objaviti ga u što veem broju medija. 

Kao istinoljubivi ljudi elimo vam da u vašem radu i vi budete istinoljubivi, i da za svaku rtvu prikaete samo istinite injenice. Sve drugo bilo bi neasno, a istina bi svejedno jednoga dana izbila na vidjelo, pa ma kako da je netko pokušava zaustaviti. Uvijek zadnju rije o svemu ima ISTINA pa makar kasnila i stotinama godina. 

Primite naše izraze štovanja.                                                                            
Za mještane Siveria
                                                                                       
Mile Prpa v.r.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!