www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 23 Rujan 2020
 
 
APEL ZA BESKUNIKA gosp. VIDA IGREC
Utorak, 06 Sijeanj 2009
Hrvatski pokret za ivot i obitelj
Maksimirska 51/II
10000 Zagreb
Tel/Fax: (01) 2316 014
Mob (dr. avar): 098 389 890
E-mail: hapok1990@hotmail.com 
                                                                                    Zagreb, 5. 1. 2009. 

U povodu humanitarnog spašavanja ivota nemonog beskunika od smrzavanja, a prema ponašanju i psihikog bolesnika, pitanje Ustanovi za hitnu medicinsku pomo Zagreb, n/r ravnateljice dr. med. Slobodanke Keleuve, orieva 26, 10000 Zagreb, i Hrvatskoj lijenikoj komori, n/r predsjednika prof. dr. Hrvoja Miniga, Šubieva 9, 10000 Zagreb

JESU LI DVIJE LIJENICE HITNE MEDICINSKE POMOI U ZAGREBU POSTUPILE HUMANO I PROFESIONALNO,
U SKLADU SA LIJENIKOM ETIKOM?

uz neka pitanja Policijskoj upravi zagrebakoj i posebno strukturama Katolike Crkve u Zagrebu, kao i hrvatskoj javnosti, te na znanje Centru za socijalnu skrb Zagreb, Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi i Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske
   
Poštovani!
    Obraam vam se u ime humanitarne udruge Hrvatskoga pokreta za ivot i obitelj, Maksimirska 51A, 10000 Zagreb, kao predsjednica udruge, i u svoje osobno ime, kao ena i lijenica.
   Naime, u ovom sluaju, radi kojeg i zbog kojeg se vama obraam, radi se o zagrebakom beskuniku Vidu Igrecu, starom 75 godina, koji, u ovim najhladnijim danima, u vrijeme Boinih i novogodišnjih blagdana, a i openito, dulje vremena, boravi, bez ikakva skloništa, na otvorenom prostoru trnice Dolac u Zagrebu, a, što je najstrašnije, na ovoj zimskoj hladnoi, bez pokrivaa, lei cijele noi.
   Ovaj beskunik ve godinama na takav nain boravi na podruju zagrebakog Kaptola. Do ovih blagdana 2008. godine, on je redovno leao i spavao na drvenoj klupi blizu katedrale, uz javni WC. Tako ga poznaju mnogi Zagrepani koji odlaze u katedralu ili tuda prolaze. Takvog ga, naravno, poznaju i svakodnevno viaju i mnogi crkveni velikodostojnici, sveenici i asne sestre.
   Budui da i ja tuda gotovo svaki dan prolazim i viam ga, uvijek me srce zaboli gledajui ga tako jadnog. No, mislila sam da e taj problem netko drugi riješiti, od strane crkvenih i gradskih struktura.
   ak smo i ja i suprug o njemu pisali u javnosti, zauzimajui se da se njegov problem riješi. Meutim, pred Boi ove 2008. godine, odjednom smo zamijetili da ga nema na klupi kod katedrale. Poveselili smo se da mu je naen smještaj. No, ubrzo smo shvatili da je deloiran sa te klupe, ali da i dalje boravi na otvorenom, u okviru trnice Dolac. U vrijeme kad trnica radi, on je na stubama izmeu gornjeg dijela trnice i meukata, a kad se trnica, oko 14 sati, zatvori, on je vani, po najveoj hladnoi, svakako u gorem poloaju nego je prije bio na klupi kod katedrale. Tamo je, uz klupu, drao svoje kutije i po danu u njima pokrivae. Po noi bi se bar dobro pokrio i spavao sa svoje dvije-tri make. Na trnici nema gdje drati svoje kutije ni pokrivae, pa po noi lei na drvenoj podlozi, bez pokrivaa, a u ovo, previše hladno vrijeme, i make su ga napustile.
Apel Centru za socijalnu skrb, Zagreb, Ured Centar, Haulikova 6

    U toj dramatinoj situaciji za jedno ljudsko bie, i k tome starijega ovjeka, ja sam, u ponedjeljak, 29. prosinca 2008., iz humanitarnih razloga, otišla u Ured za socijalnu skrb opine Centar, Haulikova 6, i razgovarala sa referenticom za podruje Kaptola, gom Šoštari.
   Ona mi je rekla da zna za taj sluaj, te da se u više navrata pokušala zauzeti za njega i pomoi tome beskuniku, kako bi prespavao u prihvatilištu Crvenoga kria na eljeznikom kolodvoru ili u Socijalnom prihvatilištu, Heinzelova 78, u Zagrebu, no da on apsolutno sve odbija, da nema ni kartona u njihovu uredu, ni zdravstvenu zaštitu, niti prima socijalnu pomo, te da nee nikako o tome razgovarati, nego sve odbija runim rijeima.

Pokušaj spašavanja uz pomo policije i hitne medicinske pomoi, te, za mene, problematian postupak dviju lijenica hitne pomoi

    Rekla sam gospoi Šoštari da, bez obzira kako se on ponašao, ne smijemo ostaviti ljudsko bie, i k tome stariju osobu, slino djetetu, da se smrzava po noi, a niti da sramoti grad, jer ga mnogi turisti snimaju. Takoer sam, kao lijenica, rekla da to njegovo ponašanje i odbijanje pomoi nije razumna reakcija psihiki zdrave ljudske osobe, te da se, prema svim simptomima, radi o psihiki bolesnoj osobi, i da bi trebalo pokrenuti postupak starateljstva, odnosno skrbništva nad tim ovjekom i hitno ga, kao sumnjivog na duševnu bolest, spasiti od hladnoe i otpremiti na obradu u Psihijatrijsku bolnicu Vrape, koja je nadlena za opinu Centar.
   Gospoa Šoštari mi je rekla da ja to pokušam organizirati ovih blagdanskih dana, do ponedjeljka, 5. sijenja 2009. godine.
   Ja sam odmah, u taj ponedjeljak, 29. prosinca 2008. godine, o tome problemu osobno razgovarala sa ravnateljem Doma zdravlja Centar u Runjaninovoj ulici i on me je uputio na doktoricu Dumani u ambulanti Tuškanac 23, da ona struno riješi problem, jer je nadlena za podruje Kaptola.
   Obratila sam se telefonski doktorici Dumani, i ona mi je rekla da ne moe napisati uputnicu za psihijatrijsku bolnicu, jer dotini beskunik nema zdravstvenu iskaznicu ni zaštitu, nego da dogovorim sa hitnom medicinskom pomoi i sa policijom, budui da on nee htjeti dragovoljno ii u bolnicu.
   Tako sam i napravila, te, uz prethodni telefonski razgovor i objašnjenje problema deurnoj lijenici hitne pomoi, dogovorila da taj dan naveer, tj. u ponedjeljak, 29. prosinca 2008. godine, pozovem policiju i hitnu medicinsku pomo. Taj dan sam telefonski takoer razgovarala i sa deurnim lijenikom bolnice Vrape i rekao mi je da e ga u bolnicu primiti ako ga hitna doveze.
   Naveer toga dana, na moj poziv, došla su etvorica policajaca, našli ga na otvorenom prostoru trnice Dolac, uzeli generalije i pitali ga hoe li ii u bolnicu. Odgovorio je da nee. Kada je došla hitna pomo, sa mlaom lijenicom i dvojicom medicinskih pomonika, ta lijenica, kojoj ne znam ime, pitala je beskunika hoe li da ga odvezu u bolnicu. Opet je rekao da nee. Ja sam pokušala objasniti da bi ga trebalo odvesti prisilno, pod sumnjom da se radi o psihikom bolesniku. Lijenica je to odbila, birokratski traila njegov potpis i pozvala se na sluaj Mirjane Pukani. Ništa nije vrijedilo moje objašnjavanje da to nije isto, jer, prema medijima, Mirjana nije ugroavala ni druge ni sebe, i bila je u svome stanu, a da ovaj ovjek akutno ugroava svoj ivot od none hladnoe. Tako je otišla ekipa hitne pomoi i policajci, a jadnik je ostao sam. Ja sam tada otišla u ured svoje udruge i donijela mu neku odjeu i pokriva. Pokrio se je samo sa nekom dekicom, o poplun odbio, jer da on to nema gdje drati.
   Dalje sam razmišljala kako je takvo ponašanje toga ovjeka i protuzakonito, te da je policija njega trebala privesti i dalje postupiti po zakonu.
   U srijedu naveer, 31. prosinca 2008. godine, kada sam vidjela da je taj jadnik opet na trnici, otišla sam u Prvu policijsku postaju, Strossmayerov trg br. 3, te inzistirala da nešto uine, bar s obzirom na zakonski prekršaj dotinoga ovjeka, te da ga maknu sa hladnoe. Nisam mogla zamisliti da se taj bijedni stariji ovjek smrzava dok toliki drugi razuzdano ekaju Novu godinu. Rekli su da ga oni mogu samo privesti, što su ubrzo i uinili, i predati ga sucu za prekršaje, a da ga ne mogu otpremiti u bolnicu.
   Istu veer sam otišla u Ustanovu za hitnu medicinsku pomo, te razgovarala sa voditeljicom smjene, doktoricom Hochstetter. Ona je shvatila situaciju i rekla da bi ga hitna, uz pomo policije, odvezla u bolnicu. Meutim, kada sam se ja vratila u Prvu policijsku postaju, reeno mi je da je ve otpremljen u policijsko prihvatilište na rnomerec i da e biti priveden sucu im pone s radom.
   Mislila sam da to nee biti prije ponedjeljka, 5. sijenja 2009. No, to privoenje sucu za prekršaje, se dogodilo ve u etvrtka, 1. sijenja 2009. godine, u 15 sati, i taj je jadni ovjek odmah bio pušten. To sam saznala u petak, 2. sijenja 2009., i opet telefonski razgovarala sa deurnom lijenicom hitne medicinske pomoi, gdje mi je reeno da se moe toga ovjeka hitno odvesti u psihijatrijsku bolnicu, ako e pomoi policija, a u bolnici Vrape mi je ponovno reeno da e ga primiti.
   U petak, 2. sijenja 2009. godine, ponovno sam bila u Prvoj policijskoj postaji i razgovarala sa voditeljicom smjene, policajkom kojoj ne znam ime. Dogovorili smo da ja naveer pozovem hitnu medicinsku pomo, te ako lijenik koji e pogledati ovjeka procijeni da ga treba odvesti u bolnicu, neka nazovemo policiju i oni e sigurno doi i pri tome pomoi.
   Mlada lijenica hitne pomoi, nakon razgovora sa dotinim beskunikom i njegovog odbijanja da ide u bolnicu, opet nije htjela dati svoj prijedlog da treba ii, makar uz pomo policije. Traila je potpis toga ovjeka i birokratski smatrala da je to za nju dosta. Prethodno, dok smo od kola hitne pomoi išli prema mjestu gdje taj ovjek sjedi, a bilo je oko19:20, i dok sam joj sve objašnjavala, da on nee htjeti ii u bolnicu, a da akutno ugroava svoj ivot, budui da se moe smrznuti, ta lijenica je usput govorila da što to nju briga, da je to njegov problem i njegov izbor, da netko moe skoiti i sa nebodera i ubiti se, da je to njegova slobodna volja itd. Takoer je govorila kako se nje ne tie što je rekla dr. Hochstetter ili drugi doktori. Kada sam vidjela da nema ništa od odvoenja u bolnicu, bilo mi je jako ao, te sam joj i dalje objašnjavala, na što je jedan od medicinskih pomonika, malo punijeg stasa, crne kose, prema meni postao agresivan, pošao naglo prema meni i poeo me vrijeati pitanjem: "Hoete li da Vas odvezemo na psihijatriju?".
   Stoga, u ima humanosti i ljudskog dostojanstva, kao i hrvatskog narodnog dostojanstva, a i dostojanstva graana Zagreba, postavljam pitanje Ravnateljstvu Ustanove hitne medicinske pomoi Zagreb i Hrvatskoj lijenikoj komori, je li postupak lijenica hitne medicinske pomoi, u ponedjeljak, 29. prosinca 2008. godine, i u petak, 2. sijenja 2009. godine, bio human i profesionalno ispravan ili nije? Posebno zahtijevam da se donose mišljenje o agresivnom postupku pomonika, medicinskog tehniara, prema meni, koja sam samo eljela pomoi, prema svim simptomima bolesnom i starom ovjeku.
   Za mene je osobno postupak tih dviju lijenica humanitarni, moralni i medicinski zloin!   Nakon postupka ekipe hitne pomoi u petak, 2. sijenja 2009. godine, oko 20 sati, ja sam opet nazvala policiju na broj 92 i rekla da je stari ovjek na otvorenom prostoru trnice Dolac u zakonskom prekršaju, jer spava na otvorenom prostoru, no odgovoreno mi je da deki to znaju, ali da ne mogu ništa uiniti. Nazvala sam broj 92 i u subotu, 3. sijenja 2009., te mi je opet isto reeno. Tako i u nedjelju naveer, 4. sijenja 2009., uz isti odgovor.
   Iz tih razloga pitam Policijsku upravu zagrebaku, a ovaj tekst dostavljam i Ministarstvu unutrašnjih poslova, postupa li policija uredno i u skladu sa zakonom, da ne kaem humano, ako prekršitelja zakona ostavlja bez intervencije, da i dalje krši zakon, iako je o tome upoznata od strane graana, a prema odgovorima i prema prethodnom postupanju, svakako za to kršenje zakona zna?
   Pitam i crkvene strukture Katolike Crkve u Zagrebu, zašto godinama ništa efikasno nisu poduzeli da se sluaj toga beskunika na njihovu kunom pragu riješi? Vjerujem da su to, uz pomo nadlenih u gradu, ve davno mogli riješiti, svakako lakše od mene.
   Takoer pitam iste crkvene strukture, da li znaju prema ijoj odluci je pred Boi 2008. godine taj beskunik bio deloiran sa klupe u blizini katedrale, gdje mu je bilo daleko bolje nego na otvorenoj trnici?
   Nadam se da nije nikome palo na pamet da ga se samo udalji od katedrale, kako ne bi sramotio Crkvu za Boi. Upravo se bojim da netko nije Isusa istjerao iz štalice na snijeg i led otvorenog prostora trnice.
   No, nadam se da e u ponedjeljak, 5. sijenja 2009., kad, nakon blagdana, pone s redovnim radom zagrebaki Centar za socijalnu skrb, Ured Centar u Haulikovoj 6, otvoriti pravni postupak odreivanja starateljstva nad upornim beskunikom Vidom Igrecom i da e, uz Boju pomo, biti spašen sa ulice i zagrebake trnice Dolac. Tada su u tome pravcu dogovoreni i neki konkretni postupci, no kada e stvarno biti premješten sa otvorenog i ledenog prostora u toplo prenoište, za sada ne znam! 

Ruica avar, dr. stom. i dr. med.
predsjednica Hrvatskoga pokreta za ivot i obitelj     

Osobno dostavljeno:
   
   
- Ustanovi za hitnu medicinsku pomo Zagreb
   - Hrvatskoj lijenikoj komori
   - Policijskoj upravi zagrebakoj
   - Ministarstvu unutarnjih poslova RH
   - Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu
   - Centru za socijalnu skrb Zagreb, Uredu Centar
   - Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi RH 
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!