www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > In memoriam > In memoriam > IN MEMORIAM - ELIMIR - ELJKO MANCE
Utorak, 11 Kolovoz 2020
 
 
IN MEMORIAM - ELIMIR - ELJKO MANCE
Srijeda, 11 Travanj 2012

(VARADIN 25. travnja 1943. godine – 01. travnja 2012. )


    
elimir Mance s kerkom i suprugom Matilodom, prof. Šeprovi i tajnica HD-a Jadrnaka Lui - Zagreb   Duška SALONA Salei Crmari, pjesnikinja, Jadranka Lui, tajnica društva, elimir Mance u društvu sa pjesnikom Ivanom Bonusom - snimljeno na prvom okupljanju u novim prostoru društva u Zagrebu

U utorak, 3. travnja 2012. godine na varadinskom groblju pokopan je lan Hrvatskog rtvoslovnog društva. Zahvaljujui zalaganju elimira u Varadinu je otvoren Ured Komisije za utvrivanje ratnih i poratnih rtava Drugog svjetskog rata u Varadinskoj upaniji, a znaajan doprinos dao je i kod informiranju javnosti o progonima i „nestancima“ Varadinaca od poratne partizansko-komunistike vlasti u rodnom mu gradu. Sprovod je odran u 12,15 minuta, a od pokojnika se u ime Matice hrvatske ogranak Varadin oprostio se mr. Ernest Fišer, slijedeim rijeima:

alobni zbore, oalošeni lanovi obitelji i dragi prijatelji eljka Mancea!

Okupili smo se na ovome mjestu da na posljednji poinak ispratimo još jednog poznatog Varadinca, koji je bezmjerno volio svoj rodni grad Varadin. ovjeka koji za takvu svoju bezrezervnu ljubav prema rodnome gradu, zapravo, i nikad nije ništa traio - osim malo razumijevanja, odanosti i prijateljstva. A razumijevanja i odanosti imao je najviše i najdue od svojih najbliih, vjerne supruge Matilde i dviju prekrasnih keri, eljkice i Martine, dok je prijatelja za ivota imao mnogo, ali onih iskrenih, privrenih i pravih - puno manje. Stoga, neka mi bude dopušteno, u ovoj prigodi, govoriti samo u ime takvih iskrenih i pravih prijatelja eljka Mancea, jer sam se upravo takvim prijateljem i sam osjeao, kao njegov školski kolega - još od naših davnih i lijepih zajednikih srednjoškolskih dana, provedenih u uglednoj varadinskoj Gimnaziji.

Dakle, iz poštovanja prema svom dragom prijatelju, dunost mi je najprije ovaj alobni skup podsjetiti barem na najvanije injenice iz ivota i rada našeg sugraanina i poznatog Varadinca eljka Mancea.

Roen je na sam Uskrs, 25. travnja 1943. godine, u graanskoj obitelji, s kojom je proivljavao teške poratne godine politike obespravljenosti tadašnjega komunistikog reima. U rodnome gradu završio je osnovnu školu i maturirao na varadinskoj Gimnaziji 1961. godine. Budui da tada nije imao mogunosti za nastavak školovanja, od 1967. do 1972. godine je - s trojicom prijatelja nadarenih za glazbu - zaraivao za ivot svirajui u plesnom kvartetu u bivšem hotelu „Istra". U meuvremenu je dvije godine, 1970. i 1971., bio i honorarni dopisnik zagrebakog Vjesnika, da bi tek 1972. godine dobio prvi stalni posao u varadinskoj podrunici Osiguravajueg zavoda „Sava" (kasnije „Triglav"), gdje je radio punih sedam godina. Od 1979. godine bio je zaposlen u Varadinskoj (danas Zagrebakoj) banci, gdje je doekao i svoje prijevremeno umirovljenje krajem 2003. godine. Meutim, treba rei daje eljko i kao bankovni slubenik bio eljan novih znanja i strunog usavršavanja, kako bi nadoknadio ono što je u mladosti - silom neprilika - morao propustiti, pa je stoga izvanredno studirao uz rad u banci, te je 1989. najprije stekao zvanje ekonomista, a 1991. i zvanje diplomiranog ekonomista na Fakultetu organizacije i informatike u Varadinu.

Svoj graanski svjetonazor i osvjedoeno hrvatsko domoljublje eljko Mance je konano mogao iskazati u vrijeme uvoenja višestranaja u Hrvatskoj, a posebno uspostavom slobodne i samostalne hrvatske drave. Shvativši kako se zbog toga mora i neposredno društveno-politiki angairati, postao je jedan od istaknutijih lanova Hrvatske seljake stranke u Varadinu, kao i vijenik u Skupštini novoosnovane Varadinske upanije. Meutim, duboko razoaran nerazumnim ponašanjem elništva te stranke u godinama Domovinskog rata, eljko je napustio tu stranku i pristupio Hrvatskoj demokratskoj zajednici, obnašajui kao njen lan (u jednom mandatu) i dunost vijenika u Gradskom vijeu Grada Varadina. U meuvremenu, eljko Mance je više godina obnašao dunost voditelja saborske Komisije za istraivanje rtava 2. svjetskog rata i poraa za podruje Varadinske upanije, u nekoliko je mandata bio lan predsjedništva Hrvatskoga rtvoslovnog društva, te aktivni lan-radnik Ogranka Matice hrvatske u Varadinu svih posljednjih dvadeset godina svoga ivota.

Dragi eljko! Svi oni koji su te u tvom radnom vijeku imali prilike upoznati vjerojatno e te se prisjetiti samo kao pedantnog i odgovornog radnika, iza ijega se ozbiljnog lica teško mogao naslutiti zapravo izrazito vedar duh, odnosno drueljubivi ovjek koji u svakoj prilici svojom duhovitošu moe oraspoloiti svoga sugovornika ili slušatelja. Kao takvog, vjerojatno e te još dugo pamtiti gledatelji Varadinske televizije, u ijem si programu u jednome razdoblju svakoga tjedna ak imao i svoju posebnu emisiju humora i satire. Ali samo tvoji najodaniji dugogodišnji iskreni prijatelji trajno e osjeati koliko e tvojim odlaskom izgubiti. Jer, istina je ono što je zapisao veliki francuski filozof Voltaire: „Sve veliine ovoga svijeta ne vrijede toliko koliko vrijedi jedan dobar prijatelj". Stoga, iako su tvojom preranom smru zasigurno najviše izgubili tvoji najmiliji i najblii, brina supruga i keri, veliki e gubitnici biti i tvoji iskreni prijatelji. Tvojim pravim prijateljima pak jedino preostaje trajno sjeanje, koje je esto jae i od same smrti. Jer, kao što ree jedan hrvatski pjesnik: „Smrt je u zaboravu, a ne u injenici smrti; ovjek je mrtav kad ga se više nitko ne sjea".

Dragi eljko! Neka ti je lahka ova hrvatska i varadinska zemljica koju si bezmjerno volio, a u ijem eš okrilju odsada imati vjeni mir i poinak...

elimir Mance bio je dugogodišnji lan predsjedništva HD-a, a u razdoblju od 1995. do 1999. godine s dunim poštovanjem obratio se nazonima na komemoraciji na grobištu Pancerica u Virje Otoku. Bio je predsjednik Odbora Varadinske upanije za obiljeavanje godišnjice stradanja rtava pokopanih na Pancerici, lan Odbora za izgradnju spomen kapele, a na prvom Hrvatskom rtvoslovnom kongresu podnio je i prvo izvješe-referat o stradanjima i rtvama na podruju Varadinske upanije. O progonima i prešuenim rtvama poratnog razdoblja Varadinske upanije prvi je progovorio na Skupštini Varadinske upanije, a bio je prisutan i na Osnivakom sastanku Komisije za utvrivanje ratnih i poratnih rtava opine Cestica koji je odran 16. oujka 1996. godine.

Bila mu laka hrvatska gruda!

(pripremio franjo talan)
Fotografije: Arhiva HD-a
     
elimir Mance na Prvom hrvatskom
rtvoslovnom kongresu u Zagrebu
 Prvo okupljanje na novoj lokaciji u Ilici 36/I - Zagreb ... 2005. godine
Duška SALONA Salei Crmari, mons. Valentin Pozai, elimir Mance,
prof. Zvonimir Šeparovi, Matilda Mance, Domagoj Ante Petri, Miljenko Romi,
Šimun Penava i Ivan Bonus 

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!