www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 02 Travanj 2020
 
 
DONJI MOSTI - GOVOR PROF. ANITE BLAEKOVI
Srijeda, 11 Travanj 2012
 Govor prof. Anite Blaekovi,
predsjednice Povjerenstva za utvrivanje prešuivanih rtava II. svj. rata i  poraa s podruja Bjelovarsko – bilogorske upanije
u Donjim Mostima 9. travnja 2012.Poštovani sudionici današnjega spomena!

Nema Hrvatske bez istine!
Svjesni te injenice okupili smo se danas s namjerom prisjeanja na zloin nad 11 Hrvata koje su 10. travnja 1941. pobili vojnici Kraljevine Jugoslavije, tonije puka Car Dušan Silni, prilikom svoga pohoda na Bjelovar kako bi slomili novoproglašenu hrvatsku dravu i Bjelovarski ustanak koji je zapoeo 7./8. travnja 1941. u Velikom Grevcu te se proširio na Bjelovar i okolicu.Imena rtava su:

 
1. Josip Kovai           
 
 
2. Bolto Pavlovi          
 3. Ludvig Rupi            
 4. Stjepan Herceg           
 5. Josip Bugarin
 6. Bolto Seak
 7. Franjo Rupi
 8. Martin Blaekovi
 9. Andrija Pevec
10. Josip Romari
11. Stjepan Šifkorn 

Toga su dana etnici u Zrinskoj ubili Ivana Blaekovia koji je napustio jugoslavensku vojsku i vraao se kui. Jugoslavenske vojnike iz puka Car Dušan Silni porazila je istoga dana njemaka vojska na Krievakoj cesti i Hrgovljanima. Za vrijeme 2. svjetskog rata i poraa iz sva tri sela Mosti smrtno je stradala 71 prešuivana rtva, a meu njima i sveenik Viktor Müller kojega su partizani u oujku 1945. odveli i ubili na nepoznatom mjestu. 

Hrvatska je povijest sustavno prešuivana i krivotvorena s namjerom negativnog prikazivanja Hrvata pred svijetom i prikrivanja srpskih zloina nad Hrvatima u obje Jugoslavije. Ovih se dana ponešto govorilo o etništvu u Srbiji, a pritom su se po tko zna koji put prešutile neke injenice poput onih da su etnike organizacije postojale i izvan Srbije i to prije poetka II. svj. rata s jedinim ciljem – stvaranjem „Velike Srbije“. Naime, do poetka II. svj. rata na podruju Hrvatske djelovalo je oko 200 etnikih organizacija. U gradu Bjelovaru etnika je organizacija osnovana ve 1924., a tijekom svoga postojanja brojila je od 300 do ak 900 lanova. Osim u Bjelovaru, etnike su organizacije postojale i u okolnim selima i gradovima: Daruvaru, azmi, Gornjim Lipovanima, Ribnjakoj, V. Pisanici, Pavlovcu, V. Bastajima, Trojeglavi, Goveem Polju. Na virovitikom je podruju djelovalo 9 etnikih organizacija, pakrakom 5, koprivnikom 3, urevakom 3, naravno postojale su i u Osijeku, Vukovaru, Slavonskom Brodu, Poegi itd. Upravo su etnici u suradnji s jugoslavenskim andarima tijekom postojanja Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije na bjelovarskom podruju ubili 20 osoba, a u Travanjskom ratu još 33 rtve. Ovaj je zloin u Mostima zapravo bio samo nastavak spomenute velikosrpske politike. Odnosno da budem još tonija – nakon pogubljenja prvih 6 rtava u D. Mostima, vojnici puka Car Dušan Silni kreu prema Bjelovaru, ali u Poljananima im etniki simpatizeri govore da nisu ubili Valenta Rupia, istaknutog HSS-ovca. Skupina konjanika vratila se u Moste te je zahvaljujui toj susjedskoj intervenciji stradalo još ljudi.

Unato tomu što se zloin nad jedanaestoricom Hrvata u Mostima i dalje ne spominje u školskim udbenicima, uzastopno poveanje sudionika na ovoj komemoraciji svake godine daje smisao izreci: “Kaplja ne buši kamen svojom snagom, ve uestalim kapanjem.“ I zato Vas pozivamo, doite i sljedee godine te povedite i svoje prijatelje.

Vanost spominjanja ovog dogaaja meu prvima su prepoznali lanovi MH - Ogranak Bjelovar na elu s pokojnim predsjednikom Zdravkom Ivkoviem kao i mještani sela Mosti. Tako se rodila ideja o podizanju ovoga spomen obiljeja koje je sveano otkriveno u travnju 2006. prigodom 65. obljetnice.

Zahvaljujemo svima Vama koji ste danas došli na komemoraciju, a posebice domoljubima iz ostalih dijelova RH koji neumorno šire istinu o dogaajima iz sela Mosti, a muenicima koje su 10. travnja 1941. pobili pripadnici vojske Kraljevine Jugoslavije, kao i ostalim prešuivanim rtvama II. svjetskog rata i poraa s podruja sva tri sela Mosti, neka je vjena slava i hvala!
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!