www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
MILE PRPA: BELIBURKA TRAGEDIJA LICEMJERJE POLITIKE
Nedjelja, 22 Travanj 2012
PORTAL  HR.SVIJET

Srijeda, 18 Travanj 2012  

Bleiburška tragedija Hrvata spada u one mitske biblijske pogrome naroda kao jednog od najveih i najokrutnijih zloina u cjelokupnoj povijesti ljudske civilizacije, koji se nije dogodio nesretnim spletom povijesnih okolnosti, ve je rezultat planskoga uništenja, pod izlikom da se radilo o fašistima.

Izjava Milovana ilasa to nedvojbeno potvruje: „Oni (Hrvati) morali su umrijeti da bi Jugoslavija mogla ivjeti“. Dakle umrli su na najsvirepiji nain ne toliko zbog krivnje ili uzroka u prošlosti, ve uglavnom zbog komunistike projekcije budunosti u kojoj za njih nije bilo mjesta – da bi na njihovom mjestu mogla ivjeti i opstati neka druga dravna tvorevina koju veina Hrvata nikada nije osjeala kao svoju.

Korijeni toga zla na ideološkom planu kriju se još u Naertaniju Ilije Garašanina, u ravnogorskim odlukama etnikih vojvoda (Drae Mihailovia i drugih) a naknadno u naše vrijeme u Memorandumu SANU, u velikosrpskoj ideologiji Miloševia, Šešelja, Draškovia i drugih. Ali naalost i u ondašnjem ratnom i poratnom komunistikom vodstvu u kojemu su sudjelovali i hrvatski komunisti, s istaknutim ulogama.

Podloga svih tih hrvatskih tragedija je i prihvaanje stranih ideologija koje sa hrvatskim narodom nikada nisu srasle, niti su mu bile tradicija, ali i politika naivnost hrvatskih politikih struktura, a poglavito onih još od vremena 1918.g i ta se politika naivnost naalost odrava sve do naših dana, s trendom da se to nastavi i u budunosti. (Ali, naalost osim politike naivnosti, svjedoci smo i podmukle politike aktivnosti koja na svakom koraku i meunarodno i unutar - nekanjeno ruši i bruka hrvatski narod i njegovu dravu i to od strane najviših predstavnika vlasti koje je narod izabrao da ga štite i da dravu na svakom podruju pospješuju). Politika koja u zadnje vrijeme zlurado spominje crne zmije unutar hrvatskog naroda, a o najopasnijoj crvenoj kobri koje ima na svakom koraku nema niti rijei.

Pogrom, u fizikom smislu, poeo je još 1916. godine u Odesi u njenim kazamatima gdje je na okrutan nain od strane srpske soldatetske smaknuto nekoliko stotina, a po nekima i par tisua hrvatskih domobrana koji nisu prihvatili njihove „uslove“ da se stave pod šajkau i karaorevske insignije i da se bore za buduu Jugoslaviju, itaj - Veliku Srbiju.

Bleiburg je pojam za stradanje gotovo cjelokupne tadanje hrvatske mladosti, meu kojima je bio vrlo, vrlo visoki postotak nevinih ili samo ni par posto krivih, pojam je i za masovno stradanje velikog dijela hrvatske inteligencije svih moguih struka od novinara do sveenika. Bleiburg simbolizira udar na jedan narod, sve što je u njemu bilo vitalno trebalo je uništiti i to kad je bio nenaoruan i razoruan i nikome nije predstavljao niti najmanju prijetnju. Rijetko je koji narod u novije vrijeme, uglavnom u doba mira, doivio toliku i takvu tragediju. A i oni koji su je doivjeli, doivjeli su je uglavnom pod komunistikim vlastima.

Moete zamisliti dosad otkrivenih više od 1600 masovnih grobnica (a u nekima i po nekoliko desetaka tisua rtava) razasutih po Sloveniji, po cijeloj Hrvatskoj (i to jednako i u onim njenim dijelovima gdje nikada nije ni bilo ustaša), potom po Bosni i Hercegovini, ali brojne i po Srbiji sve do Makedonije. Od svih tih silnih rtava u pretenom broju nije im se ni znalo ime, ubijalo se - vlasti nepoeljne kategorije ljudi, a meu njima oko 80% Hrvata.

Prema engleskim vojnim izvorima, prema Bleiburgu se valjala masa od preko dvjesto tisua hrvatskih vojnika i oko pet stotina tisua civila svih uzrasta. Moemo se pitati tko je od te goleme mase ljudi ostao iv? Tek rijetki!?

Ne samo da je to najvea tragedija u cijeloj poznatoj povijesti hrvatskog naroda, ve je ona gotovo vea nego sva njegova stradanja zbirno od njegova postojanja. I danas se njegove ubojice politiki veliaju, jednako od strane politike koja je bila dosadašnji pokrovitelj, kao i politike koja odbija daljnje pokroviteljstvo nad bleiburškom tragedijom. U njihovim programima gotovo da nema niti najmanje razlike. Oni su mahom djeca oeva - pripadnika zloglasne Komunistike partije.

Predsjedništvo Sabora ukinulo pokroviteljstvo nad komemoraciom Bleiburga! To nije nikakva vijest! Vijest bi bila da je ukinuto pokroviteljstvo nad komemoracijom tzv. „Dana ustanka“ u Srbu kad je ubijeno nekoliko stotina hrvatskih hodoasnika.

E moja gospodo-drugovi! Bleiburg je najbolnija rana na hrvatskom nacionalnom tkivu, i moete vi stotinu puta ukidati svoje politiko pokroviteljstvo (koje je i onako bilo isto politiko licemjerstvo), ta rana e boljeti još brojne, brojne generacije buduih Hrvata. Što te rane budete više skrivali, to e iz njih sve više kapati krv po dušama buduih naraštaja. Samo je istina ta koja nas moe osloboditi. Samo je istina ta koja nas moe povesti u budunost i slogu, i zato toj istini treba dati prolaz, treba joj priznati prednost. Po prirodnim zakonima – istina uvijek ima prednost. Ali vi ne dopuštate istinu, jer istina naglavake mijenja povijest toga vremena, a injenice (kosturi) kao materijalni dokazi na vašu alost još nisu istrunuli. Te nesporne injenice kad bi u cijelosti izišle na vidjelo dana, uglavnom zamijenile bi dosadašnju ulogu krvnika i rtve, a vi to ne moete progutati.

Bilo ili ne bilo vaše politiko pokroviteljstvo, moral rtve je neusporedivo jai od morala krvnika. Moral rtve je istina, a moral krvnika je la, prikrivanje, zataškavanje, ali naalost i dugogodišnje, u velikom dijelu, lano optuivanje rtve. Isti takav moral je i kod onih koji pravdaju te postupke, i koji se i dan danas kite novim „antifašizmom“ (kojeg više nitko u svijetu ne spominje kao aktualnu politiku kategoriju). Pritom uvijek zaboravljaju da je u zapadnom svijetu na kojeg se pozivaju - antifašizam bio pokret ivota, a ne pokret smrti.

 Zbog te rane hrvatski narod se više nikada nije demografski oporavio, dobrim dijelom i zbog toga prijeti mu izumiranje.

rtve trae pijedestal memorijalnosti, i nikakva politika (i nikakvi Danijeli Ivini, ili Špremovi) taj pijedestal memorijalnosti u budunosti nee moi zaustaviti.

Istina je iznad svih politika, ona je iznad svih prijepora, ona je Boja svjetlost koja e obasjati sve rtve, a potrijeti sve krvnike i one koji ih još i danas podravaju - bez obzira tko je bio krvnik i koje ideologije. U temelje drave, ako se eli da bude sretna i dugovjena, ugrauje se duh dobri a ne ljudske kosti.

Mile Prpa
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!