www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Petak, 05 Lipanj 2020
 
 
JURJEVSKO SIJELO DRUBE BRAE HRVATSKOGA ZMAJA
etvrtak, 26 Travanj 2012
U Zagrebu je  21. travnja 2012 odrano Jurjevsko sijelo Drube  brae hrvatskog zmaja. Veliki meštar Drube Nevio Šeti podnio je izvješe o radu pred više od sto nazonih lanova Drube. Zakljueno je, izmeu ostalog, da se  Hrvatskom Saboru iskae protivljenje  zbog odluke da Sabor skine svoje pokroviteljstvo nad komemoracijom  za rtve Bleiburga.

Grupa lanova Drube podnijela je pismeni zahtjev da se generala Antu Gotovinu proglasi poasnim lanom Dube.


GOVOR VELIKOG MEŠTRA NEVIA ŠETIA, ZMAJA OD ISTRE  NA JURJEVSKOM  SIJELU GLAVNOGA ZBORA, 21. TRAVNJA 2012. U ZMAJSKOJ VITEŠKOJ DVORANI KULE NAD KAMENITIM VRATIMA U ZAGREBU

Hrvatski, zmajski i bratski vam pozdrav asna i draga zmajska brao i sestre na Jurjevskom sjelu Glavnoga zbora drage i asne zmajske Drube Braa Hrvatskoga Zmaja koji odravamo uoi blagdana Sv. Jurja Muenika.

Bog nam sreu daj! – Hrvatski nek ivi Zmaj!

Pozivam vas da sabrani u tišini odamo šutnjom poštovanje svim poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu te lanovima Drube koji su preminuli od prethodnog Jurjeva.

Draga i asna zmajska brao i sestre!

Ušli smo u 107. godinu postojanja Drube Braa Hrvatskoga Zmaja, a s ovim Jurjevskim sjelom Glavnoga zbora ulazimo i u 604. godinu našega djelovanja. Danas kada izviješujemo i raspravljamo o našemu radu na redovitom sijelu Glavnoga zbora od predhodnog do današnjeg Jurjeva s radošu istiem kako je Druba, usprkos recesijskom i gospodarski nepovoljnom vremenu, uspješno poslovala kako u programskom tako i finacijskom pogledu.  Kroz razdoblje od jedne godine u zmajskoj Matici i 19 zmajskih stolova u hrvatskim upanijama  ostvareni su zavidni rezultati. Rezultati koji u svojoj sri nose duboku odanost hrvatskoj domovini, rezultati koji štite, uvaju i promiu hrvatske kulturne, povijesne i prirodne vrijednosti. Rezultati koji podsjeaju na hrvatska domoljubna i rodoljubna djela, ali i  hrvatska mueništva. Rezultati koji u konanici ojaavaju hrvatski identitet te podiu hrvatsku svijest. Ti i takvi rezultati jesu upravo ono što ini osnovni smisao našega djelovanja. Zapravo uz taj osnovni smisao djelovanja naše Drube Braa Hrvatskoga Zmaja istiem vanost zajednikog bratskog djelovanja  bez obzira na našu ljudsku nesavršenost, na našu razliitost svjetonazora i odgoja, razliito formalno obrazovanje i toliko toga drugoga. Doista u tome je naše lanstvo jedinstveno kakvo i dalje treba biti!

Kada ocjenjujemo i zbrajamo rezultate Drube Braa Hrvatskoga Zmaja od prethodnog Jurjeva, onda drim da ih trebamo sagledati i u kontekstu našega  svijesnoga humanoga i volonterskoga dragovoljnog djelovanja gdje treba uvaiti injenicu da malo koja udruga ima tako razliite i tako u društvu i struci ugledne, potvrene i realizirane ljude što znai da u Drubi rasploaemo raznim znanjiima, iskustvima, vještinama i sposobnostima. Što samo po sebi upuuje na svestranost i interdisciolinarnost našega djelovanja, kao i na sloenost našega pristupa u radu za ije je razumijevanje potrebno imati  široku fleksibilnost i meusobno bratsko poštovanje. Jer jedino tako moemo svi skupa svrhu i ciljeve našega djelovanja usmjerili u stvaranje dobra. Dobra za hrvatsko društvo i dravu. Zato naše planove i programe, naša djela treba mudro i strpljivo – zmajski – osmišljavati i ugraivati u hrvatsko društvo i dravu. Djela koja se ive –  koja su istina. Danas je pravo  umjee, rekao bih i nasušna potreba tako djelovati, jer tolike podjele, nesloge i neuvaavanja koje svakodnevno vidimo u hrvatskome društvu, kao i nedovoljno razumjevanje vlastite hrvatske stvarnosti kao i naše pozicije u srednjoeurospkom, jugoistono europskom i sredozemnom prostoru te Europi i svjetu u cjelini,  nemogu nam donijedti puno dobra.

Danas ne elim posebno govoriti o slabostima, nedovoljnoj aktivnosti nekih lnova, slaboj pripremi i nedovoljnom razumjevanju onoga što se ini ili eli initi, te tenjama da neko drugi realizira ono što osmislimo ve elim samo ukazati kako se primjeuje te naše slabosti, ali pritom elim ukazati na daleko vaniju injenicu kako svatko od nas u Drubi ima mogunost, u skladu s našim naelima i pravilima, djelovati  u manjoj ili veoj skupini, Kulturnom zboru, sekciji  ili zmajskom stolu. Zapravo elim rei kakao svaki naš zmajski brat ili sestra ima mogunost i moe osmisliti, pripremiti i realizirati svoju ideju, a na dobrobit svih što i je vani smisao i model djelovanja naše Drube, a što neka naša braa i sestre izvrsno koriste. U Meštarskom zboru tijekom protekle godine raspravljali smo i o tim zapaanjima i injenicama. Doista, kada se raspravlja o kvaliteti i uinkovitosti rada Drube onda  svakako treba voditi rauna i o dvije vrlo objektivne injenice, a to je injenica da je naše lanstvo prilino visoke ivotne dobi osobito u Zmajskoj Matici, kada se i eše poboljeva što mnoge onemoguava u pojedinim aktivnostima, ali i injenici kako je niz mlaih vrlo sposobnih lanova Drube vrlo zauzeto svojim tjednim i mjesenim obvezama na poslu. Logino je da to sve skupa umanjuje našu uinkovitost u radu, što svakako treba uvaiti i razumjeti prilikom kritikog osvrta na naš rad.

Uvijek se moe postii više. Ja kao Veliki meštar, ali i XIV. saziv Meštarskog zbora  traiti emo i nuditi poboljšanja našega rada posebno Kulturnih zborova i sekcija koji mogu imati kud i kamo veu aktivnost. I naše jednogodišnje iskustvo ve govori kako bi taj segment našega rada, gdje kronino imamo problema, moda trebalo malo reorganizirati i drugaije postaviti u skladu s iskustvom koje imamo i vremenom u kojem ivimo. Vrijeme i rasprave koje su pred nama mogle bi i trebaju to bolje oblikovati.

Draga i asna zmajska brao i sestre!

ini mi se kako je danas puno vanije istaknuti pšrošlogodišnje uspjehe naše Drube, kao i zapoete projekte od kojih se puno oekuje, nego ukazivati vam na naša zapaanja o poteškoama za koje i onako znamo da postoje, jer nisu karakteristine samo za proteklu zmajsku godinu, ve se one proteu i kroz ranija razdoblja. O konkretnim aktivnostima osim mene izlagati e i naši meštri, a i u Zmajskim vijestima koje smo upravo tiskali moi ete još detaljnije proitati. Zato istiem kako je naša Druba u protekloj zmajskoj godini uspješno organizirala svoju redovitu djeltnostnost, gdje se posebno istiu naše aktivnosti i realizacija obimnog i raznovrskog programa srijedom u kuli nad Kamenitim vratima. Vrijedna predavanja, predstavljanje knjiga i drugih publikacija te predstavljanje glazbenih i drugih stvarateljskih dostignua kao i druga dogaanja bila su vrlo zanimljiva i kvalitetna o emu najbolje govori dobar odaziv zmajske brae, a ponekad i neoekivano velik interes zmajske brae i naših gostiju za ta dogaanja. Ono što posebno veseli je injenica što je veliki broj naše brae na tim dogaanjima pokazao rezultate svoga rada, svoju kreativnost i sposobnost. Osim u zmajskoj Matici slina dogaanja, svakako ne tako redovito, ostvarila su se i drugdje, posebno u našem starom zmajskom gnjezdu nad Kupom u Ozlju te zmajskim stolovima. U tome su posebno bili aktivni zmajski stolovi u Krievcima,  Krapini, akovcu, Rijeci, Pazinu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku i drugdje.

Prošlogodišnja aktivnost u djelovanju Drube  bila je usmjerena i na obiljeavanja datuma i linosti iz hrvatske prošlosti. Ta se aktivnost u Drubi tradicionalno provodi od naših poetaka i uvijek je vrlo plodna i sadrajna. Tako je bilo i u protekloj godini kada je Druba na puno mjesta širom hrvatske dostojanstveno i s ponosom obiljeila i podsjetila na domoljubna i rodoljubna djela, ali i mueništva iz slavne hrvatske prošlosti. Recimo kao što je podsjeanje na Zrinske i Frankopane, blaenog Stepinca, Blaiburg, kardinala Kuharia, predsjednika Tumana, Hrvatsku majku, Daksu, kao i toliko toga drugoga iz kulturnog i politikog ivota Hrvatske.

Usprkos teškim gospodarskim prilikama i prošle smo godine uspješno nastavili s tradicionalnom Drubinom djelatnosti podizanja spomenika i spomen-obiljeja vanim linostima i dogaajima iz hrvatske povijesti. Tu su se posebno istaknuli neki naši lanovi kao i zmajski stolovi u Krapini, Pazinu i Krievcima. Recimo kako je 12. rujna 2011. postavljeno bronano poprsje hrvatskom pjesniku Dragutinu Dumjania u Sv. Ivanu Zelini, a 26. rujna 2011. hrvatskom preporoditelju Istre biskupu dr. Jurju Dobrili na ulazu u Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, 8. listopada 2011. godine podignuto je spomen-obiljeje Eugenu Kvaterniku, Antunu Rakijašu i Vjekoslavu Bachu u Rakovici na mjestu gdje su bili pokopani, te 30. oujka 2012. godine bronano poprsje pjesniku i ravnatelju graanske škole u Virju prof. Franji Viktoru Šignjaru prigodom 130. godišnjice roenja. Znamo kako ima još puno ideja i planova za nove takve i sline spomenike na kojima se radi u zmajskoj Matici i zmajskim stolovima što je od posebnoga našega interesa i za svaku pohvalu. Meštarski zbor iznimno potie ta i takva nastojanja jer su to poruke trajne vrijednosti za hrvatski narod koje postojano i dostojanstveno ukazuju na stvarne hrvatske vrijednosti, u konanici na  slojevitu borbu za opstojnost i razvitask našega naroda i drave. 

Druba je uspjela tijekom protekle zmajske godine osigurati odreena sredstva od Ministrstva kulture i nastaviti radove na obnovi staroga grada Ozlja. Pripremilo se dokumentaciju i gradbene elemte za rekonstrukciju i obnovu istonoga djea krovišta dvorca, a što e biti dovršeno u ovoj godini. Isto tako, obnovljeni su razgovori s Gradom Zagrebom oko obnove kule nad Kamenitim vratima što se nadamo ubrzo i realizirati.

U Drubi je tijekom prošle zmajske godine bilo nekoliko vrlo zanimljivih i poticajnih inicjativa naše svijesne i marljive brae s kojima vas elim upoznati, a koje dinamizirju  i van plana obogauju našu djelatnost. Jedna od tih inijativa je ona Ivana Hrvoia, Zmaja Martinskog koji je pronašao, dao prevesti, osigurao  pravo na objavljivanje i sredstva za tisak ovoga zanimljivog Drubina izdanja, knjige ruskog autora A. V. Majerova iz 2006. godine „Velika Hrvatska“ – etnogeneza i rana povijest Slavena prikapartskog podruja koju je za hrvatsko izdanje priredio naš brat Dragutin Feletar, Zmaj Velikootoki, a danas ete je svi dobiti na dar. Druga inicjativa je ona našega brata Vladimira Rukavine, Zmaja Sv. Ksaverskog koji je potaknuo pisanje, dao koncepciju i predvodi ureivanje prigodne knjige vodia kroz Drubu, što nam u Drubi nedostaje, a ije objavljivanje se planira tijekom ove zmajske godine na hrvatskom i engleskom jeziku.

Ono što sigurno veseli sve nas u drubi Braa Hrvatskoga Zmaja je injenica da se od ove godine, a na temelju zakona izglasanog 28. listopada 2011. godine u Hrvatskome saboru po prvi puta u Republici Hrvatskoj obiljeava 30. travanj kao spomendan na pogubljenje Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana u Bekom Novigradu 1671. godine. Druba je to i do sada na razliite naine obiljeavala, kako u Ozlju tako i Bekom Novigradu, Zagrebakoj prvostolnici itd., ali ova nova okolnost trai dodatno osmišljavanje buduih aktivnosti za što drim da je potrebno provesti široke konzultacije meu našim lanstvom, a posebno lanovima Meštarskog zbora,  Kapitula Zlatnoga zmaja i Areopaga, te Zmajskih stolova u Karlovcu i akovcu kako bi u narednim godinama Spomendan zrinskih i frankopana još bolje i sadrajnije osmislili, te otklonili svaki prijepor i mogue kolizije i nesuglasija u radu.

Draga i asna zmajska brao i sestre!

Pri kraju moga izlaganja elim Vas obavijestiti o inicjativi Meštarskog zbora za konanu izradu novih insignija Drube. Kao što vidite niti ovaj put nemam iz objektivnih razloga lanac Velikoga meštra obiljeje našega poštovanja i drubine asti. Naime, kako znate godine 1946. u vrijeme jednoumlja Drubi je bio zabranjen rad. Kada je u osvit stvaranja samostalne hrvatske drave 1990. godine, obnovljen rad Drube, naše insignije – lanac Velikoga meštra i drugo, pripalo je po zakonu Hrvatkom povijesnom muzeju oko ega se od tada vode razliite rasprave i postupci kako bi došli u njihov posjerd. Prilike su vrlo kompleksne, neizvjesno je da e do povoljnog rješenja doi, što uzrokuje bitne poteškoe u našem djelovanju. Isto tako o tome se pitanju u Drubi izkristaliziralo stajalište kako na poetku drugog stoljea našeg djelobvanja u vrijeme kad je Hrvatska drava obnovljena i uvršena, Drubi su potrebne nove insignije – insignije za 21. stoljee! Novi lanac Velikoga meštra, kao i ostale insignije – kale, svijenjaci i pladanj, bit e suvremeno dizajnirani i simbolizirati e zajedništvo Drube Braa Hrvatskoga Zmaja, kao i jedinstvo Hrvatske tako da e uz grb Republike Hrvatske biti istaknuti i svi grbovi upanija. Izrada insignija povjerena je vrsnom hrvatskom medaljaru prof. Damiru Mataušiu. Na ovom vanom projektu za našu Drubu oekujem vašu svekoliku podršku, a osobno drim da bi nas ovaj projekt sve skupa, draga zmajska brao i sestre, mogao još više zbliiti i povezati, jer uiniti emo zajedno novi sadraj i vrijednost ime emo dodatno oblikovati našu suvremenost.

elim vas obavijestiti i o još neemu, na što ste upozorili mnogi od vas, a s ime nismo nikako zadovoljni, a to su prilike oko naše web stranice. Intenzivno se na tome radi i vrlo brzo biti e u funkciji i kvalitetnije osmišljena
.

Završavajui izlaganje elim samo istaknuti kako je ovo samo dio onoga ime se sve Druba Braa Hrvatskoga Zmaja bavila tijekom protekle zmajske godine. U sljedeem razdoblju koje po svemu sudei nee biti ništa u boljem gospodarskom tako i politikom okruenju raditi emo na svemu onome što tijekom prošle godine nismo ostvbarili, a svakako i osmišljavati nove još kvalitetnije projekte našega domoljubnog i rodoljubnog djelovanja. Pozivam vas sve da zajedno i bratski slono dalje radimo za napredak i dobrobit naše Drube i svakoga našega lana, te domovine Hrvatske.

U povodu blagdana Sv. Jurja Muenika, a pod zagovorom Majke Boje od Kamenitih vrata, elim vam svako dobro, mnogo zdravlja i radosti.

Pro aris et focis, deo propitio!

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!