www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 01 Travanj 2020
 
 
TOVARNIK: SUD MONSTRUMIMA IZREKAO KAZNE KAO DA SU BILI U PLJAKI TRNICE
Srijeda, 09 Svibanj 2012

http://www.hrsvijet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21528:tovarnik-sud-monstrumima-izrekao-kazne-kao-da-su-bili-u-pljaki-trnice&catid=43:glas-hrsvijeta&Itemid=151

Tovarnik: Sud monstrumima izrekao kazne kao da su bili u pljaki trnice
UTORAK, 08 SVIBANJ 2012 12:59

Vijee za ratne zloine upanijskog suda u Vukovaru objavilo je dana 23. travnja 2012. godine prvostupanjsku presudu u postupku protiv Miloša Stanimirovia i još 13 osoba. Optunica ih tereti za kaznena djela protiv ovjenosti i meunarodnog prava - genocid i ratni zloin protiv civilnog stanovništva. U optunici se navodi da su nakon 20. rujna 1991. godine u tada okupiranom Tovarniku raseljavali, fiziki zlostavljali i ubijali civile hrvatske nacionalnosti, kao i prisvajali ili uništavali njihovu imovinu. Sudi im se u odsutnosti, a glavna rasprava u “sluaju Tovarnik” poela je u travnju 2010. godine.

Trojici okrivljenika, nakon prekvalifikacije kaznenog djela iz optunice na oruanu pobunu u odnosu na okrivljenike, primijenjen je Zakon o opem oprostu. etvorica okrivljenika osloboeni su optube zbog nedostatka dokaza kojima bi se potvrdili navodi u optunici.
Proglašeni su krivim i  izreene su im kazne zatvora: okr. Milošu Stanimiroviu u trajanju od 10 godina, okr. Stevanu Srdiu u trajanju od 8 godina, okr. Bošku Miljkoviu u trajanju od 8 godina, okr. Dušanu Stuparu u trajanju od 6 godina, Draganu Sedliu u trajanju od 6 godina, Radoslavu Stanimiroviu u trajanju od 5 godina, eljku Krnjaiu u trajanju od 6 godina.


Tovarnikim monstrumima kazne kao da su krali

Okrivljeni eljko Krnjai sin Ljube, roen 20.07.1960. godine u Lovasu, krajem veljae 1991. godine preselio se u Borovo Selo i ondje je bio 2. svibnja, kada je muki u zasjedi ubijeno 12 hrvatskih redarstvenika. Nakon toga je u Borovu Selu formirana milicijska stanica iji je zapovjednik bio Janko Milakovi, a erljko Krnjai je bio zapovjednik jednog voda i Milakoviev zamjenik.

Na sastanku tzv. “Vlade SAO Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema” u Erdutu na preporuku Radovana Stojia – Bade za komandira Stanice milicije koja je formirana 25. 09. 1991. godine u Tovarniku odreen je eljko Krnjai.

Dokumenti koji svjedoe o tome imenovanju:

Izjava: optuenik eljko Krnjai
19. i 20. svibnja 2008. godine osobno priznaje pri Vijeu za ratne zloine Okrunoga suda u Beogradu, da je bio zapovjednik tzv. „milicije SAO“ u Tovarniku, suenje za ratne zloine u Lovasu.

Izjava: svjedoka Borislava Bogunovia, bivšeg ministra unutrašnjih poslova u tzv. „Vladi SAO Slavonije, Baranje i Zapadnoga Srema“ 16. svibnja 2011. godine pri Vijeu za ratne zloine Okrunog suda u Beogradu, suenje za ratne zloine u Lovasu.

Novinski lanak Beogradska politika ekspres, etvrtak 26. rujna 1991. godine.

Pod komandom eljka Krnjaia u samo 15 dana nakon okupacije sela, od 25. rujna do 11. listopada 1991. godine, ubijena je 41 osoba. U prostorijama tzv. milicije ubili su 5 osoba, a sve ostale su nakon muenja odvedene na strijeljanje, meu njima i katoliki sveenik Ivan Burik.

Svjedok Vinko Beljo u optunici za zloine u Tovarniku istie, kako je okr. eljko Krnjai prozvao osam zatvorenika, a meu njima bila je i jedna ena, nakon ega su izvedeni i od tih osoba nitko se nije vratio. Sjea se da je meu tim ljudima bio Ivan anki i Filomena Glibo. Isto tako zna da je Ante Markanovi od batina umro, a nakon toga je ponovno došao okr. eljko Krnjai te rekao trojici zatvorenika da ga iznesu napolje. Osobe koje su iznijele mrtvo tijelo Ante Markanovia bili su Marko Bošnjak, Karlo Grbeši i Mato uri. Oni se takoer više nikada nisu vratili.

Svjedok Dragan Hajduk u optunici navodi kako su ga u prostorijama milicije tukli: okr. Miloš Stanimirovi, okr. Stevan Srdi, okr. eljko Krnjai, koji se nakon toga udaljio iz prostorije i zatim se uo rafal iz puške i pucanj iz pištolja, a kada je isti ušao u prostoriju, imao je krvave cipele i rekao je da je ubio Matu ivia i Mandu ivi.

Nakon 11. listopada 1991. godine eljka Krnjaia na mjestu zapovjednika milicije u Tovarniku nasljeuju Ljubomir Jorgi i Savo Ivanovi kao njegov zamjenik, koji nisu ni obuhvaeni optunicom i nastavlju krvavi pir. Ubijeno je 68 mještana Tovarnika i sedam nepoznatih osoba, od  kojih su  53 pokopane u masovnu grobnicu, a ostali su naeni u pojedinanim grobnicama. Protjerano je bilo više od 95 posto od 2500 Hrvata koliko je prije rata ivjelo u Tovarniku, a srušeno je ili ošteeno više od 70  posto kua i gospodarskih zgrada. Ono malo Hrvata koji su ostali ivjeti na svojim ognjištima, a veinom se radilo  o starcima i enama, bili su prisiljeni – poput idova za vrijeme nacizma – nositi oznake na rukavu: bijele krpe kao znak predaje. Istim su znakom obiljeene i njihove kue.

Traimo poništenje sramotne presude te pokretanje temeljite istrage za ratne zloine, jer optunicom nisu obuhvaeni svi akteri poinjenih ratnih zloina u Tovarniku. Tu prvenstveno mislimo na pukovnika Dušana Lonara bivšeg zapovjednika 2. proleterske mehanizirane gardijske brigade JNA, Borislava Bogunovia bivšega ministra unutrašnjih poslova u tzv. “Vladi SAO Slavonije, Baranje i zapadnog Srema”, muitelj Stevo Kertez i niz drugih koji su inili i prikrivali ratni zloin.

Udruga dr. Ante Starevi – Tovarnik istraujui spomenuti ratni zloin poziva se na gore navedene dokaze i izraava zgraanje da Sudsko vijee u Vukovaru okrivljenom eljku Krnjajiu nije našlo dokazanimda je isti stvarno i bio prvi zapovjednik kako je to navedeno u optunici, iako ga svjedoci na suenju: Mato uk, Branko Šimuni, Dragan Naki, uro Dominikovi, u svojim iskazima navode kao zapovjednika tzv. milicije u Tovarniku.


O svemu navedenom planiramo izvijestiti predsjednika Republike Hrvatske dr. Ivu Josipovia, premijera Zorana Milanovia, predsjednika Hrvatskoga Sabora Borisa Šprema i Dravno odvjetništvo.

Za Udrugu dr. Ante Starevia – Tovarnik
Antun Ivankovi,
predsjednik

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!