www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 01 Travanj 2020
 
 
POMOGNIMO OBITELJI VELJKA MARIA
Nedjelja, 20 Svibanj 2012
DA SE NE ZABORAVI

Piše: Mladen Pavkovi
predsjednik Udruge branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke (UBIUDR)
tel/fax: 048-651-573, 099-6651-562
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
www.ubiudr.podravka.hr


POMOGNIMO OBITELJI VELJKA MARIA,
U SRBIJI NEPRAVEDNO OSUENOG HRVATSKOG BRANITELJA

Jeste li uli za sluaj hrvatskog branitelja Veljka Maria? Veini ljudi kojima smo postavili ovo pitanje odgovorili su da su uglavnom uli, ali da ne znaju pojedinosti (a nisu baš ni iskazali neku veliku elju da se upoznaju s traginom problematikom još jednog od nas). Pa, tko je Veljko Mari (roen 18. lipnja 1951.)? Rije je o bivšem hrvatskom branitelju-dragovoljcu koji je prije godinu dana uhien kao voza kamiona na bugarsko-srpskoj granici i kojeg je Specijalni sud za ratne zloine iz Beograda pravomono osudio na 12 godina zatvora za ratni zloin protiv civilnog stanovništva. Prema sumnjivoj, teško ili bolje reeno niim dokazanoj optunici, proglašen je krivim jer je 31. listopada 1991. kao pripadnik 57. samostalnog bataljuna ZNG-a iz Grubišnog Polja u selu Rastovcu, prigodom ratnih operacija, navodno ubio civila Petra Slijepevia i to u vrijeme kad je bio sa svojom suprugom, koja se kao glavni svjedok uope nije pojavila na beogradskom sudu, ve je svoj iskaz, u nekoliko verzija, dala istraiteljima u Bjelovaru, ali i to je bilo dovoljno da Mari bude osuen na drastinu kaznu. Što je poduzela Hrvatska da spasi ovog istaknutog hrvatskog branitelja, za kojim ak nije bila raspisana ni tjeralica, niti ga je itko traio ili pitao za sluaj za koji se tereti, sve dok se nije kobnoga dana našao na srpskom graninom prijelazu, i kad je tamo neki slubenik u nekoj biljenici ugledao njegovo ime? Malo, ili bolje reeno – ništa. Sjetimo se samo da je slino prošao i vukovarski branitelj Purda, ali tada je cijela Hrvatska, na elu sa Vladom, bila "na nogama" i ovaj se ovjek iz BiH zrakoplovom hrvatske Vlade vratio kao heroj u Hrvatsku, te ga je posjetila i tadašnja predsjednica Jadranka Kosor, a bila mu je ak i kuma jednom dijetetu, te se samo o tom kumstvu pisalo sto puta više nego o sudbini Veljka Maria, koji je ostavio troje malodobne djece i suprugu, koji danas gotovo sa simbolinim prihodima ive u podstanarskom stanu. Supruga mu je tek nedavno zaposlena kao spremaica u jednoj obrazovnoj ustanovi, nedaleko Grubišnog Polja gdje stanuju. Zanimljivo je i naprosto neshvatljivo da je Maria osudio sud u Beogradu, dakle u Srbiji, dravi u kojoj nikada nije ratovao, ali koja je bila agresor na Republiku Hrvatsku. To bi bilo isto tako kao da je nakon II. svjetskog rata Njemaka osuivala ruske ili amerike vojnike što su navodno inili i zloine u vrijeme kad su se borili protiv fašizma. U presudi Veljku Mariu "u ime naroda" (od 23.rujna 2011.) meu ostalim piše (ujte sad ovo!): "
...da je kršio pravila meunarodnog prava za vrijeme oruanog sukoba, koji se tada odvijao na tom dijelu Republike Hrvatske izmeu hrvatskih oruanih formacija u koje su spadale jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Zbora narodne garde (ZNG) i Narodne zaštite (NZ) s jedne strane i pripadnika Teritorijalne obrane (TO) Grubišnog Polja u kojem su veinom bila lica srpske nacionalnosti sa druge strane, te istovremeno u kontekstu oruanog sukoba na širem podruju Republike Hrvatske, a koji nije imao karakter meunarodnog sukoba, izmeu hrvatskih oruanih formacija i Jedinica Jugoslavenske Narodne Armije (JNA), (baš tako sve sa poetnim velikim slovima, op.a.), protivno lanu 3 stav 1 taka 1a IV. enevske konvencije o zaštiti graanskih lica za vrijeme rata od 12.8. 1949., te Dopunskog protokola iz enevske konvencije o zaštiti rtava nemeunarodnih oruanih sukoba"!

U presudi se dalje navodi da je ovo nedjelo "uinio prilikom akcije "išenja" sela Rastovac, koje su sprovodile hrvatske oruane formacije, te da je uniformiran i naoruan ušao u kuu porodice Slijepevi, gdje je u prisustvu njegove supruge, lišio ivota Petra Slijepevia, lice srpske nacionalnosti". Stoga ga je sud u Beogradu, prošle godine(!) osudio za
"izvršeno krivino djelo ratni zloin protiv civilnog stanovništva iz lana 142 stav 1 KZ Socijalistike Republike Jugoslavije"!!!!

Dakle, drugim rijeima, svi koji su se do 15. sijenja 1992., kad je Hrvatska i meunarodno priznata, borili protiv agresora Srbije (Jugoslavije) mogli bi, ukoliko dou u Srbiju proi kao Veljko Mari. To vai i za hrvatske branitelje iz Vukovara i Škabrnje, ali ne vai(!) za srpske zloince koji su do priznanja Hrvatske ubijali, klali, palili, otuivali, rušili... Sluaj Mari to, i samo to, potvruje.
Ono što je u cijeloj prii još alosnije je injenica da je ovaj hrvatski branitelj – dragovoljac iz Grubišnog Polja ostao sam, bez ikakve potpore hrvatske drave, bez novanih sredstava, da mu je obitelj naprosto "na ulici", da im pomau u granicama svojih mogunosti tek neke gradske ustanove i nitko, nitko više. Od moralne potpore ne moe se ivjeti. A Mari je danas zatvoren u logoru Sremska Mitrovica, gdje ga jednom mjeseno posjeuje supruga i svaki puta neko od njegove djece. Dou tamo i mogu s njim razgovarati "preko stakla" (telefonom jedan sat, a donedavno su mogli samo 30 minuta)!I dok je Mari osuen i ostavljen da u zatvoru bivšeg agresora "trune" 12 godina, sjetimo se da je na Nurnberškom procesu, suenju njemakim fašistima koje su organizirali saveznici nakon II. svjetskog rata, Karl Donitz, zamjenik Hitlera, dobio tek deset godina robije! Gdje je tu pravda?

Svi oni koji ele pomoi obitelji Mari mogu ve danas uplatiti novani prilog na ime njegove supruge Marijane.

Marijana Lonarevi-Mari
I. N. Jemeršia 48
Grubišno Polje
tekui raun u PBZ banci, broj rauna:
2340009-3213562912
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!