www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 02 Travanj 2020
 
 
PREDSTAVLJENA MONOGRAFIJA "ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA U HRVATSKOJ"
Srijeda, 30 Svibanj 2012
 Predstavljena monografija „Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj“

Urednici: Dragutin Bauman i  Sreko Gajovi

Elektronska mikroskopija je primjer vrhunske tehnologije ija uspostava je predstavljala temelj razvitka hrvatske znanosti. Izazovi i uspjesi u ovom pothvatu opisani su u
monografiji „Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj“ ije predstavljanje je odrano 24.svibnja 2012.g. u Tehnikom muzeju u Zagrebu. Bila je to ujedno i prilika da šira javnost sazna nešto više o tom podruju znanosti. Predstavljanju monografije nazoili su mnogi uglednici iz znanstvenog i javnog ivota u Republici Hrvatskoj, a vano je spomenuti da je skupu nazoio i Njegova Ekselencija Masaru Tsuji, veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj. Nakon uvodnih pozdravnih rijei prof.dr.sc. Nenada Tomašia, predsjednika Hrvatskog mikroskopijskog društva, sudionike promocije monografije pozdravili su domain skupa, gospodin Davor Fulanovi, dipl. ing., ravnatelj Tehnikog muzeja u Zagrebu, dr. Nada Brkljai ispred Ureda za zdravstvo i branitelje Grada Zagreba koji je uz Sveuilište u Zagrebu i Grad Sisak, pokrovitelj projekta monografije. Skup su zatim pozdravili prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveuilišta u Zagrebu, Njegova Ekselencija Masaru Tsuji, veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj. Uoi predstavljanja monografije pozdravne rijei skupu uputio je akademik Ilija Mamuzi, dr. metalurgije u ime Hrvatskog metalurškog društva, i dr. sc. Ognjen Milat u ime mikroskopiara. U osvrtu o knjizi govorili su recenzenti akademik Stanko Popovi, profesor emeritus, akademik Ivica Kostovi, dr. medicine, te urednici Dragutin Bauman, ing.kem. i prof. dr. sc. Sreko Gajovi. Monografija e zasigurno biti edukacijsko pomagalo studentima, buduim inenjerima, istraivaima i znanstvenicima, a nekoliko citiranih ulomaka iz tekstova monografije koji slijede najvjerodostojnije govori o kakvoj je knjizi rije.

Akademik Stanko Popovi, prof. emeritus - Knjiga sadri niz naoko meusobno neovisnih razgovora s vodeim hrvatskim elektronskim mikroskopiarima, koja zajedno promatrani predstavljaju nedjeljivu cjelinu. Izbor sugovornika nije sluajan, ne samo zbog njihovih neprijepornih dometa u znanosti, nego i zato što se elektronskom mikroskopijom bave znanstvenici vrlo raznolikih profila. Iz prikazanih sjeanja slijedi da je  primjena elektronske mikroskopije u nizu podruja nezamjenjiva, te da je potrebno veliko znanje i iskustvo kako bi se
u potpunosti iskoristile mogunosti  elektronske mikroskopije, posebno one visokog razluivanja. Ta sjeanja predstavljaju vrlo vrijedan dokument o razvoju znanstvenih i tehnologijskih mikroskopskih istraivanja pa je itekako znaajna ideja autora da ih sauvaju za budunost.

Akademik Ivica Kostovi, dr. med. -
Umjesto brojnih podataka urednici slijede osobe zaslune za poetak i razvoj elektronske mikroskopije. Kroz njihove osobne reminiscencije korak po korak stvara se sloena slika koja otkriva ne samo faktografska zbivanja, ve istovremeno predstavlja osobnosti ovih ljudi, iji ih unutrašnji poriv ini da postanu ono što nitko do tada nije bio - elektronskim mikroskopiarima. itanjem monografije dobiva se slika koja se doima poput elektronskomikroskopske snimke, nipošto nije laka za razumijevanje. Od itaoca se trai dodatni napor proniknuti izmeu redova i umjesto lagodnih interviewa koji se s uivanjem itaju uoiti cijelo razdoblje hrvatske povijesti. Povijest elektronske mikroskopije postaje paradigma hrvatskih povijesnih okvira u kojima pojedinci pokušavaju promijeniti svijet oko sebe. Nesumnjivo je i oigledno iz ove knjige da  premda se napredak elektronske mikroskopije oslanjao na institucionalne potpore, u svojoj biti to je bilo individualno stremljenje pojedinaca, koji su onda zraili u svoju okolinu. Predstavljeni jedinstveni zapis njihovim vlastitim rijeima skupljenim na jednom mjestu odaje ovim osobama najvee priznanje.

Rektor Sveuilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš - U 340. godina svoga postojanja, Sveuilište je pratilo europske i svjetske trendove razvitka znanosti pri emu su se pojedina znanstvena podruja razvijala samozatajno. Jedno od njih je i podruje elektronske mikroskopije koje je dalo veliki doprinos razvitku hrvatske znanosti. Uvjeren sam kako e monografija „Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj“ ponuditi cjeloviti prikaz razvitka ovog znanstvenog podruja, te biti zanimljiva literatura mnogima, od studenata buduih inenjera, do znanstvenika i predstavnika akademske zajednice. Koristim priliku izraziti zahvalnost urednicima monografije, iji je entuzijazam pomogao realizaciju ovog izdanja koje e posvjedoiti o dramatinim promjenama koje su, zahvaljujui novim znanstvenim spoznajama i tehnološkim postignuima, elektronski mikroskopi doivjeli tijekom proteklog vremena.

Akademik prof. dr. sc. Zvonimir Devidé - Pravo je istraivanje samo ono koje nema pretpostavki. Samo po sebi je razumljivo da treba kod svakog istraivanja biti krajnje pošten, krajnje korektan, krajnje toan, krajnje savjestan i da nikad ne valja osloniti se samo na jednu metodu. To sam bezbroj puta objašnjavao i demonstrirao da ništa bez predradnji i popratnih istraivanja sa svjetlosnom mikroskopom ne ide u elektronski mikroskop. Na svijetu je sve ogranieno i zbog tog ogranienja istraivanja u budunosti bit e sve sloenija i stoga sve tea i tea. Ona, takoer, trae sve vee napore, sve vea sredstva, a daju relativno manje i skromnije rezultate, osim u nekim sluajevima kad se nešto posve novo otkrije, a toga je, naravno, sve manje. Osim toga, trebamo znati da su jedino, što kao istraivai prirode moemo doivjeti, naši osjeti. Pomou tih naših osjeta mi stvaramo sebi sliku o svijetu oko nas i moramo znati, da je ono što nas najintimnije okruuje i iji smo najintimniji dio, da je to priroda. Stoga, moramo prirodu poštivati i nju uzeti kao osnovu, a ne uljuljati se u nekakve fantastine situacije koje emo mi stvoriti svojim znanjem, industrijom i ne znam ime sve još ne.

Urednici monografije:

Dragutin Bauman ing. kem. -
Usuditi se napisati knjigu, privilegij je za odabrane, pomislili smo prof.Gajovi i ja i zapitali se u kakvu se to avanturu upuštamo i kakav e biti rezultat? No bez obzira na to pitanje i mnoštvo drugih pitanja koja su nam se nametala, odluku smo donijeli, knjigu smo napisali, a sud o tome kako smo to napisali donijet e itatelji. Znali smo da je pred nama izuzetno kompleksna zadaa, zadaa koju moramo korektno odraditi, jer svi lanovi Hrvatskog mikroskopijskog društva s pravom to od nas oekuju, konano od njih smo i dobili Vjerodajnicu za pisanje monografije „Elektronska mikroskopija u Hrvatskoj“. Monografija je opis razvitka elektronske mikroskopije u Hrvatskoj, po sjeanju i rijeima eminentnih strunjaka iz podruja elektronske mikroskopije, doajena hrvatskog mikroskopijskog obzorja, kao i moj skromni doprinos, osobnim sjeanjima o poetku i tijeku bavljenja „scanning“ elektronskom mikroskopijom.

Prof. dr. sc. Sreko Gajovi - Gdje je budunost mikroskopije u Hrvatskoj? Ova knjiga je bila zamišljena kako bi odgovorila na ovo pitanje! Povijest je uiteljica ivota i zbivanja vezana uz elektronsku mikroskopiju u ovih proteklih 57 godina, od kada je postavljen prvi elektronski mikroskop, oekuju ukazati na trend prema kojem bi se dogaaji trebali odvijati u budunosti. Moemo li nadograivati postignutu izvrsnost i izbjei zamke koje su bile nazone u prošlosti? Optimizam progovara iz svakog dijela ove knjige, iz svakog pojedinog zapisanog razgovora! Koliko truda i koliko zadovoljstva je proizašlo iz borbe za uspostavu mikroskopa i primjenu novih mikroskopijskih postupaka! Kako nas je intelektualna snaga vrlo brzo vinula u sam vrh elektronskomikroskopijskih istraivanja!


Fotografija  mikroskopa: 1953.g., KM-4, TEM Trüb & Täuber, Švicarska, pohranjen u Tehnikom muzeju

Fotografija  mikroskopa: 2007.g., JEM 1400 TEM JEOL, Japan, Klinika bolnica „Dubrava“

Ekselencija Masaru Tsuji, veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, Dragutin Bauman, ing. kem. , i
Davor Fulanovi, dipl. ing., ravnatelj Tehnikog muzeja u Zagrebu


Prof. dr. sc. Sreko Gajovi , Akademik Stanko Popovi, prof. emeritus, Akademik Ivica Kostovi, dr. med. i Dragutin Bauman ing. kem.

Rektor Sveuilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš

Njegova Ekselencija Masaru Tsuji, veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj

Akademik Ivica Kostovi, dr. med.

Njegova Ekselencija Masaru Tsuji, veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj


Pripremio:
Dragutin Bauman, ing. kem.
lan Predsjedništva Hrvatskog rtvoslovnog društva 

Fotografije s promocije: Arhiva HD-a

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!