www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Subota, 04 Travanj 2020
 
 
Primjer estitih i dinih uiteljica...
Petak, 08 Lipanj 2012
Primjer estite i dine hrvatske uiteljice koja svoju školsku djecu odgaja u Bogoljublju kojemu su rodoljublje i domoljublje s ljubavlju i poštovanjem rtava, njegove neodvojive vrjednote!

eljko Tomaševi
lan predsjedništva Hrvatskog rtvoslovnog društvaOŠ Novi Marof, PŠ Remetinec

Lidija Vukalovi, dipl. uitelj i Zlata Krušarovski, profOŠ NOVI MAROF

PŠ REMETINEC
Zagorska 23 - 42 220 Novi Marof

IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ŠKOLSKOG IZLETA VUKOVAR  - VRPOLJE -  AKOVO
4. r. PŠ REMETINEC

U Remetincu, 16. oujka 2012.                 Voditeljica šk. izleta /razrednica:
                                                               Lidija Vukalovi, dipl. uitelj

Cilj i zadae:

U neposrednom okruenju spoznati osnovna prirodno – zemljopisna obiljeja nizinskih predjela panonskog prostora Hrvatske

- nauiti povijesne nazive za pojedine krajeve panonskog prostora Hrvatske
- imenovati i uoiti nizine uz rijeke
- uoiti prostorni razmještaj i osnovna obiljeja nizinskih rijeka
- upozoriti na povezanost i meusobnu uvjetovanost klime, tla i biljnog svijeta
- razvijati sposobnost mišljenja, zakljuivanja i povezivanja znanja u neposrednom okruenju
- razvijati pozitivan odnos prema posebnostima razliitih krajeva naše domovine
- uoiti vezu izmeu prirodno – zemljopisnih initelja i gospodarske mogunosti nizinskih krajeva
- odrediti i ponoviti ratarske kulture ( itarice, uljarice, industrijsko i krmno bilje )
- vinogradarstvo: vukovarsko- iloko vinogorje
- voarstvo: Borinci
- ponoviti i odrediti obiljeja ratarstva i ribnjaarstva oko Slavonskog Broda i u Poilovlju
- utvrditi šumarstvo kao jedno od prirodnih bogatstava, šumar i knjievnik  Josip Kozarac
- ponoviti obnovljive i neobnovljive izvore energije
- prirodna bogatstva:
- plodno tlo
- šume hrasta lunjaka daju najkvalitetnije drvo u poplavnom podruju istono od upanje
- nafta: u Podravini blizu Donjeg Miholjca, u Moslavini blizu Ivani Grada i Kutine te u Zapadnom Srijemu u eletovcima,

  20 km juno od Vukovara
- zemni plin: u Podravini oko urevca
- termalni i mineralni izvori: Bizovake toplice u Bizovcu kod Osijeka
- pijesak i šljunak: iz naslaga koje su nataloile rijeke, rabi se kao graevni materijalNeka Bog blagoslovi hrvatski narod ovakvim uitelj/icama i zdravo odgajanom djecom da nam budu Ljudi na ast, hvalu  i slavu Bogu i narodu!


       

 DANUVIUS


I tee
taj Dunav,
tee!

I tee
taj Danuvius stari,
tee.

Tiho tee,
ali valove mu stvara
vrisak Vukovara.

I tee
taj Dunav
tee,
ali bol mu stvara
rana Vukovara.

Tee Danuvius,
bistar tee,
ali mulj mu stvara
pepeo Vukovara.

I tee
taj Danuvius stari,
tuno tee.

Kud li šumi
svijetu ree –
da al mu stvara
tuga Vukovara.

I tee
taj Dunav.
tee,
i silu ne gubi.

Kud li šumi
svijetu ree

- Vukovar vam prašta,
Vukovar vas ljubi.

I tee
taj Danuvius stari,
tee.

Mile Prpa

  
Uoiti znaajke industrije:

Koprivnica – prehrambena industrija Podravka (razvila se iz malog pogona za proizvodnju marmelade prije 2. svjetskog rata )
Osijek – upozoriti na suvremeno znaenje Osijeka kao najveeg kulturnog i industrijskog središta istonih nizinskih krajeva (Saponia, LIO, MIO Standard, Svilana, Slavonka – tvornica koe, Kandit)
Vukovar – uništena industrijska proizvodnja
akovo  - mlinarska industrija i industrija kuhinjskog namještaja
upoznati i utvrditi izgled seoskih naselja nizinskih krajeva
ponoviti imena gradova koje su osnovali Rimljani (Siscia, Mursa, Cibalae)

- upozoriti na proimanje kultura kroz povijest
- razlikovati spomenike prema povijesnim razdobljima
- uoiti pojedine znamenitosti
- razvijati svijest o vrijednostima povijesnih i kulturnih znamenitosti

- izgraivati pravilan odnos prema kulturnoj baštini koja je svjedok naina ivota, kulture i tradicije (prapovijesno nalazište Vuedol, osjeka Tvra gdje se nalazio srednjovjekovni i turski grad, Kuni kip ili Kip Sv. Trojstva, zgrada Glavne komande, zgrada Glavne strae, zgrada Magistrata u kojoj je Muzej Slavonije)
- ponoviti vanost muzeja
- upoznati pojam galerija na primjeru Spomen galerije Ivanu Meštroviu u Vrpolju
Josip Juraj Strossmayer, biskup i politiar, akovaka katedrala, Crkva Svetog Petra: uoiti freske, kipove,  kamene  reljefe Krinog puta, glavni oltar, pokrajne oltare i rozetu (usred cvijeta je simbol „Boje oko“ u cvijetu)
- na primjeru razorenog grada Vukovara uoiti posljedice napadakog rata (1991. g. došlo do ratnog sukoba kojemu je prethodila - - pobuna  srpskog puanstva u Hrvatskoj  uz pomo JNA)
- objasniti pojam ratnog zloina
- objasniti pojam  rtve

Izvedbeni plan i program izleta:

polazak u 05.00 h ispred PŠ Remetinec
upoznavanje s turistikim vodiem
molitva Anele uvaru
vonja Podravskom magistralom uz usputna stajanja prema Vukovaru
svaki uenik tijekom vonje prati i prouava geografsku kartu
uz pomo uiteljice uoavaju i imenuju prirodno – zemljopisna obiljeja i gospodarske mogunosti nizinskih krajeva


VUKOVAR:
O GRADU: Smješten je u sjeveroistonom dijelu Republike Hrvatske, na ušu Vuke u Dunav, u zagrljaju Slavonije i Srijema. Upravo tu, u centru Vukovara, na rijeci Vuki, prvi je njeni dodir pitome slavonske ravnice i breuljkastog kienog Srijema. Vukovar je dar svojih rijeka, grad udesnog suglasja europski snanog, drevnog širokog i širokogrudnog Dunava te zaviajne Vuke; udljive, prepuštene ravnici, naravi prirode i slavonskom podneblju.
BITKA ZA VUKOVAR
Bitka za – grad heroja – Vukovar od 25. kolovoza 1991., kada je poeo sveopi napad tzv. JNA na Vukovar, pa do okupacije Vukovara 18. studenoga 1991. (20. studenoga 1991.), predstavlja središnju bitku u ratu za hrvatsku nezavisnost i slobodu. Napadi srpskih pobunjenika na Vukovar zapoeli su 2. svibnja 1991. kada su u Borovu Selu ubijena dvanaestorica hrvatskih redarstvenika. Krajem lipnja i poetkom srpnja jugovojska je na kopnenu granicu s Republikom Hrvatskom dovela jake snage, dok je obrana Vukovara u ratnom razdoblju, a i duboko u ljeto 1991., organizirana po mjesnim zajednicama. Krajem su kolovoza u Vukovar stigli Mile Dedakovi (Jastreb), postavljen na mjesto zapovjednika obrane, i njegov zamjenik Branko Borkovi (Mladi Jastreb). Jedan od naješih pokušaja proboja u grad poeo je 14. rujna i trajao do 20. rujna. Primijenjeno pravilo Blage Zadre, voe obrane Borova Naselja, koje je proizašlo iz Dedakovieve zapovijedi: Pusti pješaštvo, tuci tenkove, uinit e Trpinjsku cestu grobljem tenkova. Obru oko Vukovara stezao se sve više i 14. rujna zatvorena je linija oko grada, osim kukuruznog puta, nazvanog Put spasa. Po zapovijedi Glavnoga stoera HV-a, 26. rujna osnovana je 204. vukovarska brigada, a u obrani grada sudjelovale su i druge brigade, pripadnici MUP-a i HOS-a, kao i dragovoljci iz cijele Hrvatske, ali i inozemstva. Padom strateški vanih Marinaca 1. listopada, grad je potpuno odsjeen od ostatka Hrvatske. Opkoljeni je Vukovar izlagan neprekidnom topnikom razaranju i bombardiranju te je postupno pretvaran u ruševine; ivot stanovnika grada, kao i djelatnost razorene bolnice, odvijao se u podrumima. Oi, uši i glas opkoljenoga grada bio je Hrvatski radio Vukovar s legendarnim Sinišom Glavaševiem.
Borbe voene od sredine listopada pa do kraja bitke ubrajaju se u najtee i najkrvavije bitke Domovinskog rata. Na poloaje branitelja, kao i na grad, sveukupno je palo dva milijuna projektila raznih kalibara. Zbog humanitarnoga konvoja koji nije došao do grada, pokušaj deblokade Vukovara 13. listopada je prekinut, a poginula su 43 branitelja. U bitki 16. listopada u Borovu Naselju poginuo je Blago Zadro. Dana 19. listopada 1991. zadnjim konvojem iz vukovarske bolnice spašena su 102 teška ranjenika. Padom Lušca (2. studenoga), Bogdanovaca ( 11. studenoga ), opasnost od pada Vukovara postala je sve vjerojatnijom. Nakon tri mjeseca grevitih borbi, 18. studenoga, Vukovar je okupiran od strane tzv. JNA i srpskih jedinica. U tom je trenutku u gradu bilo 15 000 ljudi. U obrani Vukovara sudjelovalo je oko 2 500 branitelja. Ubijeno je, poginulo i nestalo više od 4 000 osoba: 2 500 ubijenih i poginulih, 1 500 nestalih. Tijekom bitaka poginuo je 921 branitelj i oko 1 200 civila. Kroz srpske koncentracijske logore prošlo je oko 15 000 ljudi, a 22 000 Vukovaraca protjerano je u višegodišnju neizvjesnost u 560 mjesta diljem Hrvatske.

Gospodarstvo: turistiki vodi na primjeru namjerno uništenog grada

Najstarija knjievna djela potjeu iz pera vukovarskih i ilokih franjevaca, a najpoznatiji knjievnici ovoga kraja su: Nikola Andri, Julije Beneši i Antun Gustav Matoš.

Vukovar ima svog nobelovca Lavoslava Ruiku. Roen je u Vukovaru 1887., a Nobelovu nagradu za kemiju dobio je 1938. g.

TRPINJSKA CESTA ( Godine 2004., uz spomen – poprsje generala Blage Zadre u spomen na sve branitelje trpinjske ceste koji su svojim ivotom i djelom 1991. trajno obiljeili obranu Vukovara, postavljen je tenk kao simbol herojske obrane Trpinjske ceste i Borova naselja.)

 MJESTO SJEANJA VUKOVARSKA BOLNICA

Posebnu i prepoznatljivu ulogu u Domovinskom ratu odigrala je vukovarska bolnica, ije je osoblje na elu s ravnateljicom dr. Vesnom Bosanac iskazalo nadljudske napore, portvovnost i trud pri pruanju pomoi ranjenicima. Bolnica se nalazi gotovo u centru grada i tijekom agresije na Vukovar bila je izloena bezonom bombardiranju; na bolnicu je svakodnevno padalo ak i do 700 projektila. Od 2. svibnja 1991., kada se bolnica ukljuivala u zbrinjavanje ranjenih u Borovu Selu, pa do 20. studenoga 1991., bolnica je zbrinula 4 000 ranjenika, od kojih je 2 250 podvrgnuto dugotrajnim operacijama. Najmlai je ranjenik imao 6 mjeseci, a najstariji 88 godina, dok je u bolnici tijekom tromjesene opsade Vukovara roeno 16 djece. Meu 200 pogubljenih ranjenika i bolesnika na Ovari bilo je i 18 djelatnika bolnice. Povodom obiljeavanja Dana sjeanja na rtvu Vukovara 1991., 2006. godine je u podrumu Ope bolnice otvoren muzejski prostor Mjesto sjeanja – vukovarska bolnica 1991. Muzejski prostor, autora Ivice Propadala i eljka Kovaia, nudi multimedijalni prikaz ratnih zbivanja unutar bolnice tijekom jeseni 1991., a na ploicama unutar hodnika, koji je jedan od najprepoznatljivijih dijelova ratne bolnice, nalaze se slike te kronologija svih dogaanja od kraja kolovoza pa do 20. studenoga 1991., kao i imena svih onih ranjenika, lijenika i drugog medicinskog osoblja koji su ubijeni na Ovari te oni koji se i danas vode kao nestali. U nekadašnjem atomskom skloništu, uz pomo lutaka, prikazani su ranjenici na krevetima te novoroenad u inkubatorima, a cjelokupni je ugoaj upotpunjen audio i vizualnim efektima. Godine 2007. u dvorištu bolnice postavljeno je spomen – obiljeje rtvama stradalim u Vukovaru i vukovarskoj bolnici, rad kipara Tomislava Ostoje, koji prikazuje slomljeno srce, a simbolizira rušenje Vukovara i patnje Vukovaraca u Domovinskom ratu.

MCDR – VUKOVAR -  VOJARNA  - RAZGLEDAVANJE
RUAK
– restoran Stari toranj Vukovar
BIJELI KRI NA OBALI DUNAVA
  RTVAMA ZA SLOBODU HRVATSKE
Izraen je od brakog i pazinskog kamena. Na njemu je hrvatski troplet s kria Višeslavove krstionice. Ispod kria je hrvatski grb, a ispod grba glagoljicom je zapisana misao Frane Krste Frankopana: "Navik on ivi, ki zgine pošteno".

VUKOVARSKA CRKVA ( molitva i dar za crkvu )
upna crkva sv. Filipa i Jakova smjestila se poput snane tvrave na brijegu kraj Dunava. Slijeva je spojena s velikim franjevakim samostanom koji s njom tvori kvadratni klaustor s kipom sv. Antuna u sredini. U prostranom je samostanskom dvorištu novoizgraeni pastoralni centar Sv. Bono. Do ratnih razaranja i bezone devastacije franjevake baštine i grada Vukovara u jesen 1991., samostan s crkvom Sv. Filipa i Jakova bio je najstariji sauvani barokni  spomenik i uope najstarija vukovarska graevina. U tijeku bestijalnih napada na Vukovar, na crkvu i samostan palo je više od 3000 raznih mina, granata i projektila. Okupator je crkvu namjeravao 1995. sravniti sa zemljom, izbušivši više desetaka minskih rupa u njezinim zidovima i stupovima. Iste je godine u kripti crkve spaljeno tijelo sv. Bone, zaštitnika grada Vukovara. Fra. Marko Malovi, jedini sveenik koji je ostao s jednim dijelom ilokoga puka na okupiranom teritoriju hrvatskog Podunavlja, pronalazi u pepelu dio ruke sv. Bone i sklanja ga u Ilok. U listopadu 1996. godine ostaci su dopremljeni u Zagreb, a onda se mirnom reintegracijom Vukovara, vratio i sv. Bono. Od poetka srpske agresije, pada Vukovara, zlostavljanja u srpskim konc. logorima, franjevci su ostali uz svoj narod, a potkraj 1997. meu prvima su se vratili u Vukovar. Crkva je danas djelomino obnovljena; zbog velike vlage još uvijek nije obnovljena njezina unutrašnjost. Da su u potrazi za vjerom u bolje sutra, mirom napaene duše i snagom za oprost stanovnici ovoga grada došli do svoga cilja, pokazuje opet ispunjeni duhovni dom Vukovaraca – crkva sv. Filipa i Jakova.

OVARA:
6 km istono od Vukovara nalazi se VUPIK – ova farma Ovara. Poetkom listopada 1991. u dijelu Ovare gdje se nalaze hangari, otvore je srpski konc. logor kroz koji je prošlo oko 4 000 zatoenika. Oni koji su podlegli torturama u hangarima odvoeni su na osamljeno mjesto gdje su strijeljani te baeni u masovnu grobnicu. Tu je pronaeno 200 tijela, od toga su identificirane 194 osobe, a 61 osoba vodi se kao nestala. Uglavnom su to bili ranjenici, civili i medicinsko osoblje odvedeno 20. studenoga 1991. iz vukovarske bolnice te istoga dana ubijeno.

SPOMEN – DOM OVARA
Predstavlja vrijeme i mjesto stradanja 261 rtve srpske agresije koje su dovedene iz vukovarske bolnice te muki ubijene. U spomen na rtve Ovare, jedan je od hangara pretvoren u memorijalni centar. Idejno rješenje za Spomen – dom izradio je akademski slikar Miljenko Romi.

SPOMEN – OBILJEJE OVARA
u spomen na 200 ranjenih hrvatskih branitelja i civila iz vukovarske bolnice pogubljenoj u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku, podignuto je spomen – obiljeje Ovara. Na crnom obelisku provlai se raspuklina u obliku kria u ijem se središnjem dijelu nazire silueta ranjene golubice bez glave – simbol svih masovnih grobnica u Hrvatskoj. Spomenik je djelo akademskog kipara Slavomira Drinkovia. ( LAMPION I MOLITVA )

MEMORIJALNO GROBLJE RTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA.
  Nijemi svjedok stravinog rata i terora nad Hrvatima u Vukovaru je masovna grobnica na Novom groblju, danas na Memorijalnom groblju rtava iz Domovinskog rat koje se nalazi na istonom prilazu gradu. Nakon okupacije grada tu su pokopani svi koji su poginuli tijekom agresije na Vukovar, ali ih nije bilo mogue pokopati na groblju jer su se nalazili u vrtovima, na ulicama, stadionu i oko bolnice, te oni koji su pogubljeni nakon same okupacije grada. Godine 1998. ekshumirano je 938 tijela. To je dosad najvea grobnica u Europi nakon Drugoga svjetskog rata. Mjesto masovne grobnice je nakon ekshumacije obiljeeno postavljanjem 938 bijelih  mramornih krieva, a groblje je podijeljeno u tri dijela: Aleja poginulih hrvatskih branitelja, Aleja umrlih hrvatskih invalida Domovinskog rata i Aleja civilnih rtava iz Domovinskog rata. Izmeu bijelih krieva i Aleje poginulih hrvatskih branitelja i civila 2000. g. postavljen je središnji spomenik autorice ure Ostoje. Izraen je od patinirane bronce, visok je etiri metra, u obliku otvorenog kria iji su krakovi postavljeni na sve etiri strane svijeta, simbolizirajui kri i rtvu Vukovara. U sredini spomenika upaljen je vjeni plamen.

Grob Blage Zadre, lampion i molitva
Odlazak  u VRPOLJE i razgledavanje Spomen galerije Ivana Meštrovia
:
znaajna umjetnika zbirka radova, jednog od najpoznatijih svjetskih kipara, kojom Vrpolje i Brodsko – posavska upanija od 1972. godine dostojno uva i njeguje uspomenu na toga slavnog umjetnika.
biblijski motivi u skulpturi: Apostol s knjigom, glava Joba, veliki reljef Job, Aneo Gabrijel, Gospa s djetetom, Djevojka u zanosu molitve, I raspee, mršavi Isus, Evanelist Luka, Pieta za crkvu sv. Marka, (Grgur Ninski u Varadinu, Splitu i Ninu)
povijesni motivi: Povijest Hrvata (glagoljica kao dio skulpture ), Kraljevi Marko na Šarcu, Skica za Strossmayera
Motiv majke: Majka u razmišljanju, Materinstvo, Olga Meštrovi doji Tvrtka, Majka doji dijete, Majka ui dijete moliti, Moja majka ruku sklopljenih pred grudima

Odlazak u AKOVO - Razgledavanje akovake katedrale Svetog Petra ( neoromaniki stil spomenuti uenicima ) Stolna crkva akovako – osjeke nadbiskupije. Graena je u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera od 1866. – 1882. ( odrediti stoljee i izraunati br. godina gradnje raunskom radnjom oduzimanja) Uoiti freske, kipove,  kamene  reljefe Krinog puta, glavni oltar, pokrajne oltare i rozetu (usred cvijeta je simbol „Boje oko“ u cvijetu)

Naziv odredišta i lokaliteta koji se posjeuju:
- Vukovar: Vukovarska bolnica, Vojarna, Crkva sv. Filipa i Jakova, razgledavanje grada
  (Vodotoranj, dvorac Eltz) Bijeli kri na obali Dunava, Spomen-dom Ovara,
  Spomen-obiljeje Ovara, Memorijalno groblje rtava Domovinskog rata
- akovo: Katedrala Svetog Petra
- Vrpolje: Spomen galerija Ivana Meštrovia

Razredni odjel: 4.r. PŠ Remetinec

Ime i prezime, te radno mjesto voditelja i pratitelja:
voditelj: Lidija Vukalovi, dipl. uitelj,  razrednica 4. r. PŠ Remetinec
pratitelj: Zlata Krušarovski, prof. OŠ Novi Marof

Planirani troškovi voditelja i pratitelja, izvori sredstava te nain plaanja tih troškova: OŠ Novi Marof

Struna i ostala literatura:
Udbenici prirode i društva za 3. i 4. r. OŠ
Prirunici za zaviajnu nastavu: Koprivniko – krievaka upanija
                                                    Osjeko – baranjska upanija
                                                    Brodsko – posavska upanjia
Prospekt Glasa Slavonije  hodoasnicima u spomen na Dan sjeanja na rtvu Vukovara 1991.
Turistiki vodi, Leksikografski zavod Miroslav Krlea, Zagreb, 1998.
Meridijani, 84
Geografska karta  Republike Hrvatske

U Remetincu, 16. oujka  2012.                                Voditelj šk.izleta/razrednica:
                                                                                               Lidija Vukalovi, dipl. uitelj

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!