www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 06 Kolovoz 2020
 
 
ZNAKOVITA I VANA INFORMACIJA O SLOBODI MEDIJA I VJERE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Subota, 22 Rujan 2012
Hrvatski pokret za ivot i obitelj
Maksimirska 51/II
10000 Zagreb
Tel/Fax: (01) 2316 014
Mob (dr. avar): 098 389 890
E-mail: hapok1990@hotmail.com

Zagreb, 21. 9. 2012.


Veernjem i Jutarnjem listu
- na znanje institucijama i hrvatskoj javnosti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

ZNAKOVITA I VANA INFORMACIJA O SLOBODI MEDIJA I VJERE U REPUBLICI HRVATSKOJ

U petak, 12. rujna 2012. godine, došla sam u uredništvo Veernjeg lista, na odjel za primanje sjeanja i ostalih obavijesti koje se odnose na pokojnike, na adresi Bogovieva 1, Zagreb.

eljela sam, kao i svake godine, u posljednjih nekoliko godina, u ime Hrvatskoga pokreta za ivot i obitelj, predati obavijest sjeanja za Veernji list od subote, 22. rujna 2012. godine. Tekst koji donosim u prilogu svaki put je bio za slubenicu na šalteru problematian, te bi uvijek traila mišljenje i odobrenje nadreenih, ali s obzirom da je to prilino visoka cijena, ak oko 1.000.- kn, tekst je priman i objavljivan.

No, ove 2012. godine, ja sam zamislila da malo skratim tekst, a na istu veliinu oglasnog prostora dodam i kri sa starohrvatskim pleterom, uz diskretne kockice, kao znak duhovnog i dravnog identiteta pokojnika. No, slubenica mi je rezolutno rekla da taj kri nipošto ne dolazi u obzir i da taj znak Veernji list nee objaviti. Rekla je da mogu biti samo fotografije pokojnika, a na moju primjedbu da sam vidjela i takva sjeanja objavljena od strane braniteljskih udruga sa njihovim znakovljem, rekla je da je to nešto drugo.

Odbila sam zbog toga predati oglas u Veernji list, te sa istom nakanom otišla u uredništvo Jutarnjeg lista, Koranska ulica br. 2. Situacija je bila slina, da e tekst, uz mišljenje nadreenih, eventualno moi objaviti, ali opet kri nikako. Stoga sam i tu odbila predati obavijest, smatrajui da je to kršenje slobode vjere i javnog isticanja vjerskih znakova, što je ponienje za sve nas i za hrvatsku dravu u cjelini.

Budui da se radi o najoitijem kršenju Ustava Republike Hrvatske, lanka 40, o slobodnom i javnom oitovanju vjerskog uvjerenja i slobodi savjesti i vjeroispovijesti, te istovjetnom kršenju Ope deklaracije Ujedinjenih naroda o pravima ovjeka, lanak 18, te Meunarodnoga pakta Ujedinjenih naroda o graanskim i politikim pravima, takoer lanak 18, ovaj tekst dostavljam upravi Veernjeg i Jutarnjeg lista, kao i drugim dravnim i crkvenim institucijama, sa zamolbom da se oituju o iznesenim injenicama.

S poštovanjem
Ruica avar, dr. stom. i dr. med, predsjednica Hrvatskog pokreta za ivot i obitelj

U prilogu dostavljam tekst oglasa kojeg sam htjela objaviti:

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!