www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 12 Studeni 2019
 
 
TKO TITI VOJISLAVA I LJEPOSAVU STANIMIROVI?
Nedjelja, 30 Rujan 2012
 Ako je ve hrvatska vlast pristala na suenje po zapovjednoj odgovornosti onima koji su stvarali i obranili hrvatsku dravu, zašto se nikada isti pravni kriteriji nisu primijenili i na dr. Vojislava Stanimirovia? Po kojoj to logici istaknuta javna osoba, koja je »za ratne zasluge u Podunavlju na Palama 1995. godine primila odlikovanje od etnikog krvnika Radovana Karadia«, (v. i »Vjesnik«, 24. studenoga 1999, str. 7.), moe bez ikakvih politikih, moralnih, etikih i sl. dvojba sudjelovati u hrvatskom politikom ivotu i utjecati na hrvatsku svagdašnjicu i svagdašnjicu tovarnikih mještana? Imaju li nositelji sadašnje hrvatske vlasti, ili budue, prošle ili bilo koje, barem malo obraza i mrvicu srama pred tovarnikim (i svim drugim) rtvama te stati pred njihovu rodbinu i objasniti razloge koaliranja s politikom strankom (Srpskom demokratskom samostalnom strankom) iji je predsjednik ostavio zapisanu jezivu (o) poruku za povijest, koja govori o njegovoj lijenikoj etici i politikom uvjerenju: »Tog 18. studenoga 1991. pao je posljednji bastion, posljednje uporište ustaške vlasti u Vukovaru - vukovarska bolnica. Njenim padom osloboen je i sam grad Vukovar, nekada grad ljepotan«. (Vojislav Stanimirovi: »Vojska Krajine«, br. 7-8, 1993., str. 43.)? U kojem je dijelu svijeta zabiljeen primjer da je ministar bez lisnice u okupatorskoj vladi (Republike Srpske Krajine), takoer okupatorski gradonaelnik (Vukovara) te ravnatelj bolnice na okupiranome podruju (»Sveti Sava« u Vukovaru), kasnije postao zastupnik u dravnome parlamentu? Gotovo je sigurno da se nešto takvo, u doslovnom i prenesenom smislu, niti u jednoj carevini, sultanatu, koloniji, protektoratu ili bilo gdje nije dogodilo!

Udruga dr. Ante Starevi iz Tovarnika, gdje je u jesen 1991. godine nakon okupacije sela, mueno i ubijeno 68 mještana, ve nekoliko godina ukazuje na ratni put Vojislava Stanimirovia.

postoje opravdane sumnje da je Vojislav Stanimirovi kao oficir rezervnog sastava JNA i „šef sanitetske slube za podruje zapadnog Srema“, listopada 1991. godine s još nekolicinom pripadnika paravojnih formacija tzv. SAO Krajine poinio kazneno djelo ratnog zloina protiv ratnog zarobljenika protivno enevskoj konvenciji. Kazneno djelo poinili su na štetu ranjenog hrvatskog branitelja Marijana Popovia iz Tovarnika. Slavica Popovi davno je prijavila Vojislava Stanimirovia za odvoenje supruga Marijana i na sudu u Vukovaru 12. srpnja 2011. godine pred sucem i Sudskim vijeem posvjedoila, da ga je nekoliko dana ranjenog skrivala zajedno sa svekrvom. Onda je došao Vojislav Stanimirovi i njihova milicija po njega i odveli ga. Nakon odreenog vremena doznala je da je pronaeno mrtvo tijelo njenog Marijana na njivi u blizini pravoslavnoga groblja i tu su ga mještani privremeno zakopali.

Stanimirovieva supruga lanim prijavama 1991. prikrivala ratne zloine

Postoje utemeljene sumnje o kaznenoj odgovornosti dr. Ljeposave I. Stanimirovi (1952.) iz Vukovara i dr. Dragana Martinovia (1951.) iz Šida (Vojvodina), da su radei od 3. listopada 1991. u zdravstvenoj ambulanti Tovarnik, za vrijeme srpske okupacije sela, s ciljem prikrivanja ratnog zloina dana 7. i 10. listopada, u „lekarskim izvještajima o uzroku smrti“ i „potvrdama o smrti“ prijavili smrt 34-ero tovarnikih branitelja i civila, ubijenih nakon okupacije sela u rujnu 1991. Temeljem tih dokumenata tadašnji djelatnik Matinog ureda Zdravko Opai upisao ih je 10. listopada 1991. u Maticu umrlih. Rad ambulante u tada okupiranom Tovarniku organizirao je poetkom listopada dr. Vojislav Stanimirovi.

Udruga dr. Ante Starevi iz Tovarnika istraujui spomenuti ratni zloin došla je do dokaza, da su svi dokumenti navedenih mrtvozornika izdani s krivotvorenim podacima i to naknadno, 7. i 10. listopada 1991. O tome mogu posvjedoiti i preivjeli mještani, koji su skupa, s tada još ivim tovarnikim upnikom vl. Ivanom Burikom, ve u rujnu 1991. pokopali 34 ubijena branitelja i civila.

Pitamo sebe i cijelu hrvatsku javnost: zašto ni nakon 20. godina nije podignuta optunica protiv bivšeg zapovjednika logora u Tovarniku (kroz koji je prošlo najmanje 300 hrvatskih branitelja i civila), Ljubomira Jorgia i njegovog zamjenika Save Ivanovia? Zašto nije podignuta optunica protiv pukovnika Dušana Lonara, bivšeg zapovjednika 2. proleterske mehanizirane gardijske brigade JNA, koji je zapovjedno odgovoran za sve poinjene zloine u Tovarniku i Lovasu, gdje je 1991. ubijeno ukupno 158 mještana ta dva sela. 

Tovarniani nakon svega proivljenog tijekom rata i nakon njega ne vjeruju u sluajnosti! Krajnje je vrijeme da se detaljno ispita djelovanje dr. Vojislava Stanimirovia i njegove supruge u vrijeme srpske agresije na Hrvatsku što do sada nije uinjeno.

Za Udrugu dr. Ante Starevi – Tovarnik
Antun Ivankovi, predsjednik
http://ante-starcevic-tovarnik.hr/vijesti/220-tko-titi-vojislava-i-ljeposavu-stanimirovi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!