www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Pristupnica
Petak, 10 Srpanj 2020
 
 
Pristupnica
Subota, 23 Veljaa 2008

 

Hrvatsko rtvoslovno društvo
Ilica 36/I/dvorište, 10000 ZAGREB
tel. 01/48 301 48  fax 2955 000   
MB 1436767    OIB 8752386678
iro raun br. 2390001-1100271239 kod HPB
Devizni raun kod HPB Zagreb 7030-1436767

lanska pristupnica

Osobni podaci

Ime: _________________________________________________

Prezime: ____________________________________________________

Datum roenja: ______________________________________________

Obrazovni stupanj: ___________________________

Kuna adresa: __________________________________________

Mobitel: ______________________________

Kuni broj telefona/faksa: ______________________________

E-mail: ___________________________________________

Podaci o zaposlenju

Organizacija (ustanove, udruge): _____________________________________

Titula na poslu: ____________________________________________________

Adresa na poslu: ___________________________________________________

Telefon na poslu: __________________________________________________

Web stranica i e-mail: _______________________________________________

Podruje interesa: __________________________________________________

__________________________________________________ 

Napomena:
U potpunosti sam upoznat/a s dunostima i pravima lana/ice Udruge, s odredbama Statuta i Programom rada te izjavljujem da ih u potpunosti prihvaam.
Zaokruite:
Slaem se da moji podaci (ime, prezime, e-mail...) budu vidljivi u popisu lanova:   DA - NE
Slaem se da budem na e-mail listi i primam obavijesti od Udruge:  DA - NE

U Zagrebu, datum: ____________________________  

Potpis: ______________________________________Sjedište društva

Hrvatsko rtvoslovno društvo
Ilica 36/I, dvor.
10000 Zagreb

e-mail: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
GSM: 099 504 51 14

 
 
Top! Top!