www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 08 Prosinac 2019
 
 
SLUBENA LISTA RTAVA SPOMEN PARKA JASENOVAC NA INTERNETU
Nedjelja, 05 Travanj 2009
http://www.jusp-jasenovac.hr/

Na izriito traenje mještana mjesta Siveri Slubena lista rtava Spomen parka Jasenovac postavljena na Internet – na uvid ljudima i narodima, kao reakcija na lanak Kraa rtava - Jasenovaka „istina“ Jasenovac Reseach Instituta u New Yorku.

Da posjetimo na cijelu kronologiju dogaanja!

U Boinom broju lista SIVERI br. 2 (15) 2008. objavljen je lanak suradnika Mile Prpe – KRAA RTAVA Jasenovaka „istina“Jasenovac Reseach Instituta u New Yorku, u kojem lanku je izneseno da su iz malog mjesta Siveria 42 rtve iz Drugog svjetskog rata svrstane na jasenovaku Listu rtava, iako nikakve veze nisu imale s Jasenovcem jer su nastradle stotinama kilometara daleko od Jasenovca. Na Listi je bilo i nekoliko Siverana  koji su i sada ivi i zdravi.lanak je momentalno preuzelo nekoliko Internet portala, a objavljen je na itavoj stranici i lista Hrvatsko slovo.
Dana 03. sijenja 2009.g. gospodin Mile Prpa u ime mještana Siveria uputio je dopis Upravi spomen parka Jasenovac, s nie navedenim pitanjima i s molbom da se na pismo svakako odgovori, a u sluaju da ne uslijedi odgovor da e se ii s Otvorenim pismom koje e se objaviti u što veem broju medija.

Pitanja su bila sljedea:

1. Da li je Vaša lista, tj. Lista rtava Spomen parka Jasenovac identina sa Listom koju
je objavio Jasenovac reseach institute u New Yorku na svojim internetskim stranicama.  2. Ako nije identina – da li se i na Vašoj listi nalazi neka od rtava iz Siveria kao rtva koja je nastradala u Jasenovcu.
3. Da li Spomen park Jasenovac surauje s spomenutim Institutom u New Yorku na utvrivanju Liste jasenovakih rtava, jer je malo za vjerovati da oni tamo samostalno istrauju to podruje.
4. Da li ste spremni u Vaše ime spomenuti Institut upozoriti da  niti jedan Siveranin za vrijeme II. Svjetskog rata nije nastradao u Jasenovcu, i da li ste spremni od istih zatraiti da sve naše Siverane po hitnom postupku skinu sa te liste, bez obzira da li su ivi ili mrtvi
5. Kada e, i da li e slubena Lista rtava koju utvruje vaša Uprava Spomen parka Jasenovac biti objavljena na Internetu, kako bi mještani mnogih mjesta u RH i BiH, kao i drugih podruja provjerili da li je ta lista istinita ili je moda i ona sainjena po principu spomenutog Instituta?

Ovo pismo je preporueno poslano Upravi spomen parka Jasenovac, ali je i predano na portal Viktimologija, a nakon toga je naprosto planulo na brojnim Internet portalima, u zemlji i svijetu meu našom dijasporom. itano je na nekoliko hrvatskih radiopostaja u zemljama hrvatske dijaspore, ali i na par radio postaja u Domovini. Uslijedile su brojne reakcije iz zemlje i svijeta.  Stiglo je više od stotinu stranica razliitih reakcija, a navest emo samo neke; Pismo iz Solina da se na istoj listi nalaze i 167 solinskih partizana od kojih niti jedan nije nastradao u Jasenovcu, pismo iz Podgore da se na listi nalazi 101 Podgoranin od kojih niti jedan nije nastradao u Jasenovcu, i brojna druga slina pisma ili pisma potpore iz zemlje i iseljeništva. Portal Hrvatskog kulturnog vijea objavio je tri velika priloga o protestu Mještana mjesta Siveri.

Ali kako odgovor na poslano pismo nije nikad stigao, dana 19. sijenja 2009.g. zbog toga upueno je Otvoreno pismo mještana Siveria Upravi Spomen parka Jasenovac, koje je takoer objavljeno na brojnim Internet portalima, pa i na AMAC-u, na radio postajama, te u listu Hrvatsko slovo. Više od mjesec dana na Internetu to je bila glavna vijest.

Nakon toga je uslijedilo sljedee:

1.
Direktorica Spomen parka Jasenovac obratila se javnosti na 2. programu HTV-a i govorila

    o Jasenovac reseach Institutu u New Yorku i o potrebi revidiranja liste.

2.
Ubrzo nakon toga Jasenovac Reseach Institute u New Yorku ugasio je svoje  internet

    stranice.

3.
I na kraju, na kategoriko traenje mještana Siveria putem Otvorenog pisma da se

   Slubena lista rtava Spomen parka Jasenovac stavi na Internet na javni uvid ljudima i

   narodima, to je uinjeno 09. 03. 2009.g.

Lista se moe otvoriti na Internetu na sljedeem linku
http://www.jusp-jasenovac.hr/

Lista je sada postala dostupna svakome, u domovini i svijetu, pa i strunoj javnosti, što je istinski jedan veliki iskorak u mogunosti utvrivanja Istine! Dakle, uspjeh je bio iznad svakog oekivanja!

Mile Prpa
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!