www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 17 Sijeanj 2021
 
 
TIHOMIR DUJMOVI: CRVENI FAIZAM
Subota, 02 Veljaa 2013
http://www.dnevno.hr/kolumne/tihomir-dujmovic/77366-crveni-fasizam.html

Što Krizmanika zna o Case Western Reserve Univesity gdje je doktorirala dr. Reisman? Ali Mirjana Krizmani ima staru boljševiku batinu u ruci i mlati s njom gdje stigne! Kletva dekana te u komunizmu zloglasne institucije da je studente u Hrvatskoj indoktrinirala crkva a ne nikakav komunizam jedna je od veih gluposti koje je Hrvatska ula od kad je ima.

Tako je to kad nema katarze, tako je to kad se ljevica dri Tita kao pijan plota, tako je to kad doslovno niti jedan segment Titove tolitarne vlasti nije do danas posramio ljevicu. Goli otok velite? Pa da misle da je to bio zloin i da uistinu ne ele da se to ponovi, da su iskreno doivjeli katarzu, da se istinski srame tog sadizma uredili bi to stratište.
Jeste li bili tamo? Pa to izgleda poput iskopine iz rimskog razdoblja! Namjerno zapušteno, devastirano i netaknuto od 1950-te! Ali, ne, oni ureuju spomenik u Srbu nakon kojega je poklan Borievac, a ne ele te novce dati za ureenje Golog Otoka.
I oni i Sanaderov HDZ! Dakle, obzirom da se niega iz prošlosti ne stide, da su zabranili istraivanja zloina svojih ideoloških prethodnika, posve je logian ovakav razvoj situacije kakav imamo i iz kojeg se moe proitati ovo: oni bi sve ponovili, niega se naravno ne stide, dobro,dobro, svakako malo manje krvi, ali sve drugo moe –ispoetka!
Tome u prilog kraljevski svjedoi injenica da jedna od crvenih nevladinih udruga trai da se kardinala Stepinca tretira sukladno presudi jugoslavenskog suda, dakle kao zloinca! No, sada se dogodilo da je ljevica svojim banditskim nastupom prema dr. Judith Reissman osramotila i sebe i cijelu zemlju a nesnošljivost koju je pokazala nije ništa drugo nego resetirani oblik starog boljševikog svjetonazora po kojem je neistomišljenik drugo ime za neprijatelja.

Motivi dr. Reismann da uope uroni u temu seksualnog odgoja mladih ne mogu biti neviniji: kad joj je desetogodišnju ker silovao trinaestogodišnji susjed susrela se prvi put sa tezom 'moda je ona to i traila' jer 'djeca su seksualna bia od roenja'. Kad je ula tu tezu,u toj jezivoj situaciji,dr. Reisman je shvatila da joj sugovornici ponavljaju neku napamet nauenu znanstvenu frazu. Onda je uronila u ameriku statistiku, pa u seksualni odgoj u Americi, pa u literaturu na kojoj poiva taj liberalizam i tako je došla do seksterapeuta Alfreda Kinseyja koji je svojom teorijom o seksualnosti inspirirao odnosno dao znanstveni alibi seksualnom liberalizmu 60-tih i 70-tih.

No, prof. Reisman je upravo Kinseyja optuila da je za svoja istraivanja seksualnosti iskorištavao djecu i da je zapravo pedofil. A na njegovom institutu je uio dr. Štulhofer koji misli da je Kinsley negativac! Sad nam je dr. Reisman otkrila da je Štulhofer izdao knjigu zajedno sa jednim pedofilom! On tvrdi da nije znao da je dotini pedofil, ali kakva je to znanstvena razina da ni ne provjeriš s kim suizdaješ i supotpisuješ knjigu? I on, koji dakle u svojoj znanstvenoj karijeri biljei takav gaf ima obraza rei nekome da nije znanstvenik?

Da bi ilustrirala svoje stavove dr. Reisman je pokazala ak i tablice iz kojih se vidi da je Kinsey u svojim istraivanjima koristio djecu do 12 godina od kojih je najmlae imalo pet mjeseci, a sve kako bi dokazao da i nezrela djeca mogu imati orgazam. U tablicama precizno piše koliko orgazama je doivjelo najmlae dijete, koliko etverogodišnjak i sl.
U svojim istraivanjima on je koristio 196 mališana od 5 do 12 godina te kod njih danonono izazivao orgazme i biljeio njihove reakcije. Pod njegovim utjecajem i uz sufinanciranje Rockfelerove zaklade, u Americi su znatno liberalizirani zakoni koji se tiu silovanja, zakonske odrede koje kanjavaju sodomiju, a kod pravnih normi na valu Kinseyeve sulude liberalizacije su ak i tzv. voljnu granicu dobrovoljnog pristanka na seks spustili sa 21 na 12 do 18 godina. Zavisi o dravi. O tome govori statistika koja je pokazala da je to sve dovelo do masovnog poveanja silovanja, broja pobaaja, zlostavljanja djece i spolno prenosivih bolesti.

Nakon poziva da posjeti Hrvatsku, dr. Reisman je uzela našu statistiku i istie da imamo u odnosu na druge drave iznimno dobru statistiku sliku kako u pogledu spolno prenosivih bolesti, tako i u pogledu niza seksualnih izopaenosti dodajui da ako usvojimo seksualni odgoj koji se bazira na Kinseyu, to više nee biti tako.

Prepriavam sve ovo da se vidi što nam je sve bilo zabranjeno uti. Jer, u tome je problem. Mi ne znamo što je puna istina, ali ta injenica da je jedna novinarka HTV-a skoro dobila otkaz jer je pustila film o luaku koji petogodišnjem djetetu prouava reakcije na njegov peti orgazam, ta injenica da dr. Reisman nije bilo dopušteno uope nam se pribliiti sa svojim istraivanjima, najbolje govori gdje se krije istina. Jer, nema nikakve dvojbe da dio literature koji e se koristiti u odgoju naše djece sadri i istraivanja ovog manijaka, nema dileme da je otac naše literature i poduke o seksualnosti dr. Štulhofer uio i na Kinsiyevom institutu, nema nikakve dileme da je ministar Jovanovi dopustio da se makar kao pomona literatura koristi i literatura psihopata koji se odaziva na prezime Kinsey.

Ono što je frapantno jest injenica da, i tu su bljesnuli stari komunistiki onjaci, da nam se uope nije dozvolila rasprava o svemu ovome prije nego li je uveden u škole seksualni odgoj! Jer o tome je crkva htjela raspravljati, o tome je Grozd htio razgovarati s Jovanoviem, jer samo to nam je dr. Reisman htjela zapravo ispripovijedati. Ali, Titovi nasljednici su reagirali titoistiki:od Jovanovieve presramotne reenice da više nema jedne sekunde za razgovor s crkvom, do bezprizornog nastupa dr. Zakošeka koji je skoio na noge kao da je asistent dr. Kinseya!

To da su organizatori zakupili dvoranu za nastup u Cinestaru a da ih tamo nije doekao niti jedan mikrofon i zvunik koji radi i da nisu mogli dobiti zamjensku dvoranu (kad se to bilo kome dogodilo?), to da su po svemu sudei protivnici dr. Reisman napunili dvoranu prije same tribine kako bi i tehniki bilo nemogue odrati skup, to da se enu koja je najvei dio obitelji izgubila u Auschwitzu optuuje da relativizirala holokaust, sve je to onaj stari, nepatvoreni, nasilni, rabijatni i na sve spremni komunistiki mentalitet sile, nasilja i fašistike netolerancije.

Spektar lai i boljševikih toljaga

Pogledajmo spektar lai i boljševikih toljaga kojima je prebijena amerika znanstvenica samo zato jer se usudila progovoriti o svojim istraivanjima. Nazvali su je „pseudoznanstvenica“, premda je ena diplomirala 1976. a doktorirala komunikologiju 1980. i vodi institut za medijsko obrazovanje,a pozivana je višekratno da govori u amerikom senatu. I sada kada je napisala knjiga i knijiga o ovoj temi i odrala širom svijeta tisue predavanja,ona je ipak za našu elitu odgojenu na Marxu, Engelsu i Kardelju - psuedoznastvenica.

A Štulhofer je znanstvenik?!Mirjana Krizmani je znanstvenik? Pa ipak Mirjana Krizmani se usuuje za dr. Reisman tvrditi da je ona „nepoštena, da lae, vrijea i iznosi neprovjerene podatke“! Što Krizmanika zna o Case Western Reserve Univesity gdje je doktorirala dr. Reisman?Ali Mirjana Krizmani ima staru boljševiku batinu u ruci i mlati s njom gdje stigne! Po emu je Case Western eserve University nevaan sveuilišni centar koji ne producira znanstvenike a Fakultet politikih znanosti, ta tvornica komunistikih kadrova institucija koja moe docirati nekome? Pa generacijama su baš ideološki prali mozak, a da nikakve veze sa znanošu nisu imali. Kletva dekana te u komunizmu zloglasne institucije da je studente u Hrvatskoj indoktrinirala crkva a ne nikakav komunizam jedna je od veih gluposti koje je Hrvatska ula od kad je ima. Pa što ako su svi njegovi studenti roeni u Hrvatskoj a ne u komunistikoj Jugoslaviji, kad su zato gotovo svi profesori koji tamo predaju svoje znanje uili od komunistikih apartika koje je partija a nerijetko i komunistike tajne slube amenovale.

Profesori Caratan i Šiber koji su bili nosive grede fakulteta politikih znanosti i godinama su sjedili u Centralnom komitetu Saveza komunista Hrvatske! Ergo, moda djeca nisu indoktrinirana ali profesori , od Zakošeka nadalje sigurno jesu. Uostalom, dr. Zakošek je bio jedan od osnivaa UJDI-ja i postavlja se pitanje znaju li djeca studenata što studiraju FPZ da je njihov dekan 1988. osnivao Ujedinjenu jugoslavensku demokratsku inicijativu? Zašto Zakošek misli da on nije indoktririniran i da svoj svjetonazor ne prenosi na djecu? I sad se sjetite izbora i HTV-a: svake izbore komentirali su nam dva bivša lana centralnog komiteta i jedan osniva UJDI-ja! Neka nam dr- Zakošek pokae dva profesora od osnutka fakulteta do 1990. koji nije potvrdila partija sa svojim prateim tijelima. I nakon svega, on, osniva UJDI-a docira eni koja više od 40 godina istrauje ovu materiju, da je pripremila 'vrlo loše predavanje'.

Ta drnost, bahatost, to neokomunistiko sebeljublje ide tako daleko da dr. Zakošek istie da je on bio na njenom predavanju zato jer „smo se dogovorili da u ja biti prisutan i paziti, te da u prekinuti izlaganje ako se budu vrijeali homoseksualci ili nešto slino!!“.Koga je on oekivao? Nekog desniarskog terorista? Pogledajtu tu boljševiku paniku i plan na razini Mirka i Slavka:“Dogovorili smo se da u ja paziti te da u prekinuti izlaganje ako se budu vrijeali homoseksualci“...Je li ikad Fakultet politikih znanosti na neku tribinu poslao dekana u strahu da bi neki govornik vrijeao vjernike, branitelje, stradalnike 71, emigrante, invalide Domovinskog rata?

Mediji su joj primjerice rekli da negira holokaust makar je više od polovine obitelji ubijeno u najveem Hitlerovom logoru smrti. No, to nije bio razlog da je brani hrvatska elita na elu sa proslavljenim dekanom! Uostalom primio ju je zagrebaki rabin Da Don, a nisam nikada uo da neki ortodoksni rabin prima u posjetu neku osobu koja negira holokaust! Pisali su da je stigla ovamo na poziv HDZ-a, iako je pet puta javno priopeno da je zovu dvije nevladine udruge.

Štulhofer je nakon otkazanog predavanja na Filozofskom fakultetu rekao da je razoaran otkazivanjem sueljavanja premda bi bio puno vjerodostojniji da je pozvao HTV da im osigura suoavanje pred kompletnom hrvatskom javnošu.Zašto se tamo ne bi pustila izjava dr. Štulhofera o dr. Kinseyu koju je dao Stankoviu i paralelno ono što je dr- Reisman otkrila o tom luaku i usporedila literatura koju e koristiti hrvatski profesori kod seksualnog odgoja hrvatske djece?

Napokon, zbog ega je Štulhofer traio da mentor sueljavanju bude Tvrtko Jakovina? Zar se tako duboko urezao obiaj koji ljevica ima na HTV-u da uvijek u omjeru 2:1 idu na suoavanja? ega se bojao Štulhofer kad je traio da mu kao kvisko na sueljavanjju, medijator bude Tvrtko Jakovina? Bi li bilo gentlmenski da je 77-godišnjoj dr. Reisman ponudio da ona predloi medijatora tribine? Što tek rei o reakciji stranke koja se zove HNS-liberalni demokrati koji su faktiki traili da dr- Reisman uope ne govori u Saboru.ega se boje? Istine? Lai? Ako ena lae to e se utvrditi, i više je nikad neemo vidjeti, ali što ako govori istinu?

Mi smo u ovoj epizodi vidjeli svu raskoš boljševike komunistike svijesti i to smo je jasno vidjeli na svim razinama društva. Vidjeli smo ministra Jovanovia koji odbija bilo kakvu raspravu o ovoj temi, ak se kao pravi vlastodrac pomalo iivljava jer teza da „nema jedne jedine sekunde za razgovor sa crkvom“ bi se trebala izuavati upravo na Fakultetu politikih znanosti kao školski primjer nedemokratskog i totalitarnog ponašanja.

Vidjelo smo dekana Fakulteta politikih znanosti,te bivše partijske tvornice politiara koji su najslubenije zabranjivali i trište i višestranaje, u nastupu koji nije bio domainski, ni gentlmenski, jer onako podvikivati gospoi od 77 godina je doista ispod svake razine. Tako se ne ponaša profesor prema profesoru, tako se ne ponaša znanstvenik prema znanstveniku. Ali se tako ponaša boljševik prema neistomišljeniku! Baš tako! Osorno, drno, bahato, poniavajue.

Vidjeli smo još jednom i sline koje su curile navijakom novinarstvu koje je otvoreno lagalo i loilo vatru od prve sekunde dolaska dr. Resiman. No, to po prvim naznakama nee proi tek tako jer se iz njezina kruga najavljuju sudske tube, naroito za tezu da negira holokaust. To kako su mediji, uz asne iznimke, tretirali ovaj posjet doista je ispod svake razine.

Uz sve to mi smo ovaj put vidjeli i zastrašujuu indoktrinaciju nekih nevladinih udruga, koje u zadnje vrijeme upravo na ovoj temi pokazuju najave agresije koja nas sutra eka. Taj se duh mogao osjetiti na Filozofskom fakultetu, taj se ton moe vidjeti iz nekih njihovih priopenja. I to se baštini iz komunizma. Toj agresiji, toj nesnošljivosti, toj mrnji i divljaštvu je ljevica poduila klince koji se razmeu u nekim nevladinim udrugama agresijom koju bi sutra mogli vidjeti na ulici. Jer i na drugoj strani e se nai nekog spremnog da odgovori nasiljem. Prije negoli se od suzavca ništa ne bude vidjelo ljevica je pred poviješu pozvana da zauzda nasilje koje bi se vrlo lako moglo stopiti sa 370 tisua gladnih i nezaposlenih Hrvata.

Autor: Tihomir Dujmovi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!