www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 29 Oujak 2020
 
 
TKO IRILICOM SOLI VUKOVARSKE RATNE RANE
Petak, 08 Veljaa 2013
Zakone donose zakonodavna tijela, ljudi koji su izabrani od naroda da ga zastupaju. Stoga se zakoni smatraju vaeima dok ih isto zakonodavno tijelo, u našem sluaju Hrvatski Sabor, ne promijeni. Zakon donesen u teškoj i nepovoljnoj situaciji moe se i treba mijenjati, kao što je sada sluaj sa zakonom o irilici koja bi kao nova pljuska ponienja udarila etnikom izmom u lice naš simbol stradanja - grad Vukovar.

Nije li dosta da su razorili grad, poubijali ljude, šute gdje su naši mrtvi, uvukli se u policiju i ine slube, prijete i izazivaju, još se samo treba zabiti no onih što su zauvijek zabiljeeni na snimci ulaska u zgarište Vukovara, no na kojem piše irilicom- ovo je Srbija! Odgoditi po svaku cijenu ovaj zakon, ne dopustiti novu orgiju sile u krhkom miru na istonoj granici naše Hrvatske!!!  

Stanimirovi je sudjelovao u odvoenje hrvatskog branitelja Marijana PopoviaPostoje opravdane sumnje da je Vojislav Stanimirovi  kao oficir rezervnog sastava JNA i „šef sanitetske slube za podruje zapadnog Srema“, listopada 1991. godine s još nekolicinom pripadnika paravojnih formacija tzv. SAO Krajine poinio kazneno djelo ratnog zloina protiv ratnog zarobljenika protivno enevskoj konvenciji. Kazneno djelo poinili su na štetu ranjenog hrvatskog branitelja Marijana Popovia iz Tovarnika. Slavica Popovi davno je prijavila Vojislava Stanimirovia za odvoenje supruga Marijana i na sudu u Vukovaru 12. srpnja 2011. godine pred sucem i Sudskim vijeem posvjedoila, da ga je nekoliko dana ranjenog skrivala zajedno sa svekrvom. Onda je došao Vojislav Stanimirovi i njihova milicija po njega i odveli ga.

Stanimirovi: Nazoio odabiru Lovašana za odlazak u minsko polje
Stjepan Peuli, koji je preivio prolazak kroz minsko polje 1991., u razgovoru s novinarima 18. listopada 2012. godine, svjedoi kako su srpski agresori zatoenim hrvatskim civilima rekli da idu u berbu groa. Prvo su odvojili jednu grupu, koju su tukli i boli noevima, onda su Ljuban Devetak i dr. Vojislav Stanimirovi koji je stajao kraj njega, naredili, kau idu svi i svi smo krenuli
 prema ulazu u selo, bilo je jasno da idemo na streljanje

Vojislav Stanimirovi je nazoio je odvoenju ranjenika iz vukovarsku bolnicu. 
Dana 20. studenog 1991. dr. Vojislav Stanimirovi, koji je u to vrijeme bio rezervni oficir JNA na dunosti „šef sanitetske slube i glavni za zdravstvenu zaštitu za podruje zapadnog Srema“, nazoio je odvoenju ranjenika iz vukovarsku bolnicu. O tome svjedoi bolniarka, redovnica sestara sv. Kria s. Ida Ana Zdravevi, koja i danas radi u vukovarskoj bolnici. 

Tko štiti Vojislava Stanimirovi!?
Po kojoj to logici istaknuta javna osoba, koja je »za ratne zasluge u Podunavlju na Palama 1995. godine primila odlikovanje od etnikog krvnika Radovana Karadia«, (v. i »Vjesnik«, 24. studenoga 1999, str. 7), moe bez ikakvih politikih, moralnih, etikih i sl. dvojba sudjelovati u hrvatskom politikom ivotu i utjecati na hrvatsku svagdašnjicu.

Za Udrugu dr. Ante Starevi- Tovarnik
Antun Ivankovi, predsjednik
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!