www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 20 Sijeanj 2021
 
 
DVOJEZINI NATPISI
Ponedjeljak, 25 Veljaa 2013
Prema nekim informacijama narednih bi dana u Vukovaru trebalo biti obavljeno postavljanje dvojezinih natpisa, nakon ega bi nazive vukovarskih ulica, trgova, škola itd. mogli itati i na latinici i na irilici. lanovi Stoera za obranu hrvatskoga Vukovara organizirali su strae branitelja na ulazima u grad, te poruuju da e tijekom dana deurati i skidati table s dvojezinim natpisima ako one budu postavljene. 

Odlunost lanova Stoera jedna je odlunosti Vlade iz koje poruuju kako nema odgode postavljanja dvojezinih natpisa. „Zakon se mora poštivati", ukratko se eksplicira iz Vlade. Zakon koji regulira ovu problematiku nosi naziv „Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina". l. 12. st. 1. tog zakona propisuje: „Ravnopravna slubena uporaba jezika i pisma kojim se slue pripadnici nacionalne manjine ostvaruje se na podruju jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine nacionalne manjine ine najmanje treinu stanovnika takve jedinice".
 

Prema prošle godine objavljenim podatcima popisa stanovništva iz 2011. u Vukovaru je broj Srba dovoljan kako bi se primijenio ovaj lanak Ustavnog zakona, iako mnogo dovode u pitanje istinitost popisa i metodologiju kojom je raen. Kritiari istiu kako toliki broj Srba ne ivi u Vukovaru, te da su u taj broj ukljueni i oni Srbi koji ive u Srbiji, a Vukovar dou jedino po mirovinu i druge beneficije. 

No, ak i da se prihvati da je popis stanovnika u Vukovaru toan i da je broj zaista Srba iznad jedne treine od ukupnog broja stanovnika, do primjene l. 12. st. 1. ne mora nuno doi. Naime, l. 8. istog Zakona propisuje: „Odredbe ovoga Ustavnog zakona i odredbe posebnih zakona kojima se ureuju prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina moraju se tumaiti i primjenjivati sa svrhom poštivanja pripadnika nacionalnih manjina i hrvatskog naroda, razvijanja razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga meu njima". 

S obzirom na injenicu da uvoenje irilice u Vukovar, tj. primjena l. 12. st. 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, ne pridonosi razumijevanju, solidarnosti, snošljivosti i dijalogu izmeu Srba kao pripadnika nacionalne manjine i hrvatskog naroda, nego, štoviše, izaziva prijepore, sukobe i netrepeljivosti, sukladno slovu zakona moralo bi se odustati od uvoenja irilinih natpisa. No, poznavajui dosadašnje postupke Vlade, izglednije je da e se oglušiti na l. 8. i bravarskom pravnom logikom – po kojoj se ne treba baš uvijek drati zakona kao pijan plota – i dalje inzistirati na uvoenju irilice. 

Kako e se sve na kraju završiti teško je predvidjeti, no injenica je da smo kao narod podnijeli i vea ponienja nego što bi bilo uvoenje irilinih natpisa u grad iji su stanovnici bili rtvom dijaboline mrnje prema Hrvatskoj i hrvatstvu. Zakon o opem oprostu iz 1996., koji je bio preduvjet mirne reintegracije Podunavlja, a kojim je abolirano 20 000 srpskih terorista, bio je daleko vea pljuska hrvatskom ponosu i dostojanstvu nego što bi to bilo uvoenje irilice. Uvoenje irilice teško da je ve ponienje od injenice da silovane Vukovarke danas Vukovarom šeu pored svojih silovatelja. 

Davor Dijanovi

http://www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/d-dijanovi/14399-d-dijanovic-na-desnici-se-dovoljno-ne-shvaca-vaznost-kulturpoliticko-medijskog-djelovanja.html

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!