www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 17 Sijeanj 2021
 
 
POZIV NA IZBORNU SKUPTINU DRUTVA ZA OBILJEAVANJA GROBITA RATNIH I PORATNIH RTAVA
Srijeda, 27 Veljaa 2013
DRUŠTVA ZA OBILJEAVANJE GROBIŠTA
RATNIH I PORATNIH RTAVA
Kolodvorska 3, 42 000 Varadin 098-961-93-15
iro raun 2360000-1101736832, MB 01517163, OIB 20358865131

Osnovano 20. rujna 2000. godine u Varadinu 

P o z i v n i c a

Na temelju lanka 13. Statuta Društva za obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava Izvršni odbor Društva saziva izbornu godišnju Skupštinu koja e se odrati u Šterovoj ulici 4 u Varadinu (V mjesni odbor V), 

Skupština Društva odrat e se u nedjelju  03. oujka 2013. godine s poetkom u 10 sati

Dnevni red:
Otvaranje skupštine, pozdravna rije
Izbor radnih tijela
Podnošenje izvješa
Rasprava  o izvješima i usvajanje istih
Plan rada za 2013. godinu 
Pozdravna rije gostiju
razno – 4. krini put -  ostala pitanja

Polaganje vijenca u 11, 30 sati

Oekujemo Vas i radujemo se Vašem dolasku!

Takoer pozivamo sve lanove Društva i goste na prisustvovanje Sv. Misi koja e se u 9,00 sluiti u Varadinskoj katedrali – Pavlinska ulica, nakon mise do odredišta u Šterovoj mogu prijevoz

Oekujemo Vas i radujemo se Vašem dolasku!

U Varadinu, 23. veljae  2013. godine

Predsjednik Društva
Franjo Talan
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!