www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 20 Sijeanj 2021
 
 
VEERNJI LIST: BRANITELJI UMIRU SA 50 GODINA
Nedjelja, 10 Oujak 2013
http://www.vecernji.hr/vijesti/branitelji-umiru-sa-50-godina-to-posljedica-tumora-clanak-521697

STUDIJA O SMRTNOSTI - Ministarstvo branitelja završilo drugu fazu znanstveno-istraivakog projekta

Branitelji umiru sa 50 godina, i to od posljedica tumora

Cilj istraivanja su sustavni sistematski pregledi za sve hrvatske branitelje

Piše: Renata Rašovi/VLM

Nakon alarmantnih rezultata prve u nizu od ukupno tri studije – one o samoubojstvima koja je pokazala da si najviše branitelja oduzme ivot u predizborno vrijeme – Ministarstvo branitelja okonalo je rad na drugoj studiji koja se bavila smrtnošu. Bavei se usporeivanjem i utvrivanjem smrtnosti hrvatskih branitelja u odnosu prema opoj populaciji, ovo je istraivanje, koje je obuhvatilo vremensko razdoblje od 1998. do 2010., pokazalo da, u prosjeku, branitelji umiru u dobi od 50,9 godina, i to od tumora. Njih više od osam tisua!

Upravo taj podatak branitelje razlikuje od ostale populacije u Hrvatskoj koja ponajviše umire zbog sranih i modanih udara, tumai Nevenka Beni, pomonica ministra branitelja.

Stop pretpostavkama

– Osim od posljedica tumora, primarnog uzroka smrtnosti u toj populaciji, branitelji naješe umiru i od bolesti cirkulacijskog sustava, njih gotovo 7000, a potom i od ozljeda, trovanja i bolesti probavnog sustava – kae Nevenka Beni, dodajui kako je studiju, analizom podataka za svakog od 501.701 branitelja, omoguila nedavna objava Registra branitelja, uz razmjenu podataka s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i strunjacima s Medicinskog fakulteta.

Branitelji, nadalje, umiru od bolesti dišnih puteva, duševnih poremeaja i poremeaja ponašanja, bolesti ivanog sustava, endokrinih bolesti, bolesti prehrane i metabolizma, zaraznih i parazitarnih bolesti te bolesti krvi i krvotvornog sustava.

– Za nas su ti rezultati znaajni zato što smo dosad bili voeni samo pretpostavkama i nagaanjima, a sada e nam olakšati daljnji rad s braniteljima te planiranje adekvatne prevencije njihovih bolesti – kae Nevenka Beni, koja otkriva da je Ministarstvo branitelja ve krenulo u novu fazu tog znanstveno-istraivakog projekta koje e u fokusu interesa imati obolijevanje hrvatskih branitelja.

Povezanost sa stresom

– Kad dobijemo te rezultate, kad doznamo od ega sve branitelji boluju, koliko dugo se lijee, koje terapije uzimaju, bit emo blii spoznaji u kojoj se ivotnoj dobi javljaju te bolesti i imati potpunu sliku o zdravlju naših branitelja. Tada emo krenuti prema našem primarnom cilju, zbog kojeg smo i provodili ove studije. Rije je o sustavnom provoenju sistematskih pregleda za branitelje – kae Nevenka Beni.

Naime, Ministarstvo ve priprema natjeaje za zdravstvene ustanove diljem Hrvatske, s ciljem da se unaprijedi zdravstvena skrb za branitelje u svakoj upaniji.

– Ve su sada osigurana sredstava za sistematske preglede 587 branitelja, koji e biti pregledani do rujna, kada kree nova, još brojnija grupa branitelja – kae pomonica ministra, koju pitamo otkriva li studija o smrtnosti meu braniteljima i povezanost tako velike koliine tumora sa stresom koji su branitelji proivjeli tijekom rata.

– Taj odgovor tek emo imati nakon što dobijemo rezultate predstojee studije o oboljenjima, a vjerujemo da e ti rezultati zainteresirati i medicinsku javnost da se pozabavi tim vanim pitanjem – zakljuila je pomonica ministra.

Naješi uzroci smrtnosti branitelja

Bolest (broj umrlih)

Bolesti genitourinarnog sustava (114)

Endokrine bolesti, bolesti prehrane i bolesti metabolizma (237)

Zarazne i parazitarne bolesti (264)

Bolesti ivanog sustava (290)

Duševni poremeaji i poremeaji ponašanja (513)

Bolesti dišnog sustava (534)

Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (1708)

Bolesti probavnog sustava (2279)

Ozljede, trovanja i neke druge posljedice vanjskih uzroka (3000)

Bolesti cirkulacijskog sustava (6923)

Tumori (8093)

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!