www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 11 Kolovoz 2020
 
 
GRAD ZAGREB IGNORIRA PRIJEDLOG HISTORIAFEST-A
Subota, 13 Travanj 2013

Skupina uglednih hrvatskih intelektualaca iz domovine i iseljeništva udruena u Hrvatsku akademsku zajednicu – Kralj Tomislav, predloila je Poglavarstvu grada Zagreba (preko gradonaelnika gospodina Milana Bandia) uspostavu  trajnog meunarodnog festivala, pod nazivom – HISTORIAFEST  Zagreb.

O emu je rije? Predloili su, radi širenja turistike ponude i turistike djelatnosti, ali i promidbe Republike Hrvatske kao budue lanice Europske Unije, da se svake godine (ili svake druge) u gradu Zagrebu organizira meunarodni festival pod nazivom – HISTORIAFEST (prezentacija pojedinih znamenitih povijesnih linosti i njihovog okruja iz razliitih drava s posebno pripremljenim povijesno-kulturnim nacionalnim programima iz njihova vremena, predstavama koje bi se izvodile uglavnom na otvorenom prostoru).

Bio bi to jedinstveni festival u svijetu koji bi zacijelo postao   kulturna i turistika atrakcija u  gradu Zagrebu, a koji bi se odravao najdue u trajanju do jednog tjedna. Kao najbolje vrijeme bio bi mjesec svibanj, lipanj ili rujan.

HISTORIAFEST od samog poetka bio bi velika meunarodna manifestacija i meunarodni dogaaj u kojem bi sudjelovalo svake godine 16 (šesnaest) drava s ponuenim povijesnim nacionalnim programima prezentacije svoje znamenite povijesne linosti. Organizacijski odbor festivala izmeu više pristiglih ponuda od strane drava, za nastup na HISTORIAFESTU izabrao bi šesnaest programa.

Drava koja bi se prijavila na HISTORIAFEST, i iji bi program sudjelovanja bio prihvaen, poslala bi u grad Zagreb skupinu ljudi (glumaca i sl.) opremljenu u stilu odreene svoje povijesne linosti koju bi na HISTORIAFESTU predstavila, kao i njeno  okruje u kojem je ivjela i djelovala - linosti koja je na tadanji ivot svoje zemlje ostavila veliki peat. Na primjer Francuzi bi predstavili svog Napoleona i njegovo okruje, a njega bi pratila jedinica od stotinjak  grenadira, vojnih glazbala, topova i sl. i koji bi u tadanjim sveanim uniformama marširali ulicama grada Zagreba i izvodili unaprijed pripremljene razliite vojno-kulturne programe.

Ili npr. Nijemci bi se pojavili sa svojim Bizmarkom  i njegovom pratnjom, Austrijanci s Carem Franjom Josipom ili caricom Marijom Terezijom. Talijani s Garibaldijem ili Julijem Cezarom i njihovom pratnjom. Hrvati s Barunom Trenkom ili banom Jelaiem i sl. Rusi s Petrom Velikim. Meksikanci s Pancha Villom i sl. Turci sa Sulejmanom Velianstvenim, Egipani s faraonom Ramzesom II. itd. Svaka drava, sudionik HISTORIAFESTA, za svoj nastup prijavila bi poseban nacionalni program, uz onodobnu kostimografiju,  tadanja sredstva, glazbala, naoruanje, konjicu i sl. kojeg bi predstavila na HISTORIAFESTU.

Mogunosti izbora povijesnih linosti (s raznih podruja djelatnosti) kod brojnih drava su vrlo velike i ne bi se s istim programom ponovno pojavljivale na nekom od narednih HISTORIAFEST-ova.

Grad Zagreb i Turistika zajednica grada Zagreba trebali bi osnovati Organizacijski odbor (s timovima eksperata) kako bi se u detalje razradila ova ideja i Pravila sudjelovanja na HISTORIAFESTU. Utvrivanju pravila HISTORIAFESTA trebalo bi pristupiti odmah da se ve idue godine odri  prvi HISTORIAFEST 2014 –  u Zagrebu pa makar, za poetak, i u skromnim razmjerima.

Za organizaciju takvog festivala ne bi trebala velika sredstva jer bi svaka drava, sudionica HISTORIAFESTA, snosila svoje vlastite troškove plus uplata kotizacije da se pokrije trošak organizatora festivala.

Pravila sudjelovanja na HISTORIAFESTU dostavila bi se, preko naših veleposlanstava i konzulata, brojnim dravama, njihovim ministarstvima kulture, s pozivom da se prijave na raspisani natjeaj za sudjelovanje sa svojim programom na prvom HISTORIAFESTU 2014 u Zagrebu.  

Festival bi, svake godine, u našem gradu bio znaajan meunarodni kulturni i povijesni dogaaj i trebalo bi ga  dobro osmisliti. Vjerujemo da bi na desetke tisua turista iz cijeloga svijeta dolazilo na  HISTORIAFEST. A da posebno ne spominjemo da bi u samoj izvedbi tog festivala  sudjelovalo moda i do nekoliko stotina izvoaa.

Grad Zagreb ima velike mogunosti za organizaciju tog festivala, a i zemljopisno ima dobar poloaj u Europi, a u lokalnom smislu i dobra mjesta u samome gradu gdje bi se to sve izvodilo;  Zrinjevac, Trg bana Jelaia, Gornji grad. Trg Dr. Franje Tumana i sl. A i sam grad nije prevelik ni premalen za takvu manifestaciju. Sve u svemu - zapravo ima dobre uvjete za to!

Sve aktivnosti odvijale bi se uglavnom na otvorenim prostorima.  U biti ovaj projekt se svodi na simbolinu smotru povijesnih linosti i njihove kostimografirane vojnice, uz pratee programe (na. pr. razliiti oblici sveanog marširanja, maevanje,  juriši, topovske paljbe, vojna glazba, paradiranje razliitih uniformi središtem grada i sl.)

Tako bi u vrijeme odravanja HISTORIAFESTA ulicama grada Zagreba istovremeno sveano marširale jedinice Napoleona, Petra Velikog, Sulejmana Velianstvenog, Pancha Ville, Bizmarka, Julija Cesara, Ramzesa II. i sl. - predvoene svojim carevima, kraljevima, faraonima, komandantima u sveanim odorama svoga vremena. (Na ovim festivalima saimali bi se segmenti svjetske  povijesti i po dubini i po širini da bi to u konanici doprinijelo što veem zbliavanju razliitih naroda i njihovih kultura).

Festival bi gradu Zagrebu otvorio veu turistiku perspektivu, a u samo vrijeme odravanja HISTORIAFESTA naša metropola imala bi i karakter svjetske “povijesne” metropole. Oi cijeloga svijeta, u to vrijeme, bile bi uprte u naš grad, a sve bi skupa relativno malo koštalo, a dobit grada, ugostitelja,  hotelijera i sl. bila bi znatna! 

Cjelokupni trošak koji bi grad Zagreb imao oko organizacije HISTORIAFESTA pokrio bi se iz kotizacije koju bi svaka drava sudionica (izabrana da sudjeluje na festivalu) trebala - unaprijed uplatiti!

Tih, do tjedan dana HISTORIAFESTA, grad Zagreb bio bi pun povijesnog elementa, pun glamura; novinara, televizijskih kamera, snimatelja - kao hrvatska, a tada i kao “povijesno-svjetska” metropola, gledano oima  svjetske javnosti. Projekt je dostavljen Gradu Zagrebu, ali i turistikim zajednicama Grada i Republike.

Projekt je pravno zaštien, a u cijelosti ga je osmislio ugledni hrvatski intelektualac i umjetnik gospodin Mile Prpa, dipl. pravnik, slikar, pjesnik i filozof, te istaknuti kolumnist nekoliko Internet portala.

Kako grad Zagreb, a ni turistike zajednice, oigledno nisu zainteresirani, ak na ponudu od 12. veljae 2013.g. nisu se udostojili, ni makar formalno, odgovoriti, kao ni na pournicu od 27. oujka 2013. I kako se ini, projekt e biti ponuen nekoj od europskih metropola, koja e ga najvjerojatnije objeruke prihvatiti, jer bi svake godine imala veliku meunarodnu kulturno-povijesnu manifestaciju u svojoj sredini gotovo bez ikakvog troška, ali i uz znaajnu turistiku i gospodarsku dobit, i da se posebno ne spominje i meunarodni ugled.

Osnovano je upitati se – je li išta mogue provesti u Lijepoj našoj domovini? Kod ovakve politike – to zacijelo nije! To nam je, oito, naša sudbina od koje ne moemo pobjei!

M. Maruši

HRsvijet.net  (objavljeno 05. 04. 2013)

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!