www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 11 Kolovoz 2020
 
 
MARIJANA PETIR: PRAVO NA SAVJEST ZASTUPNIKA TREBA ZATITITI USTAVOM
Ponedjeljak, 22 Travanj 2013
http://www.hkv.hr/razgovori/14940-marijana-petir-pravo-na-savjest-zastupnika-treba-zastiti-ustavom.html

Damir Borovak: Razgovor s Marijanom Petir na temu Uloga ene u društvu i politici

Marijana Petir, hrvatska je politiarka s dva fakulteta. Diplomirala je biologiju i teologiju. U dva saziva Hrvatskog sabora bila je zastupnica Hrvatske seljake stranke. Uiva ugled u kršanskim krugovima u Hrvatskoj, zbog sebi svojstvene obrane katolikih vrijednosti i naela. Zbog svojih dosljednih kršanskih stavova bila je izloena medijskim napadima, poglavito od strare homoseksualnog lobija.

Zanimljivo je kako joj je 'homofobna titula' prišivena upravo 2011. godine, kada je upravo njenom zaslugom iz saborske procedure povuen prijedlog zakona o vodama. Razgovarali smo s Marijanom Petir poslije dojmljive tribine Uloga ene u društvu i politici, odrane nedavno u upnoj zajednici Kozari Bok u Zagrebu.

lanica ste Hrvatske seljake stranke. Što se dogodilo s HSS-om, a što s Vama osobno na posljednjim izborima?

lanica sam HSS-a od 1990. godine, od vremena kada je HSS obnovljen u domovini. Naime, u vrijeme komunizma od 1945. godine pa do 1989. godine HSS-u je bilo zabranjeno djelovanje u Hrvatskoj pa su naše organizacije uglavnom preivjele u inozemstvu. Dolaskom demokracije, poelo se je s obnovom HSS-a u domovini i tada su se traili najutjecajniji ljudi u pojedinom kraju pa je i moj otac postao povjerenikom za HSS za Moslavinu i Posavinu.

Mogla bih rei da sam odgajana na nauku brae Radi i za mene HSS predstavlja baštinu hrvatskog naroda. Upravo je HSS za naš narod u kljunim trenutcima „podmetao lea" i esto to nije bilo prepoznato. Podsjetit u da je Radi znao da e pucati na njega, no ipak je otišao u Beograd štiti interese hrvatskog naroda i ubili su ga. Maek se nije elio prikloniti ustašama pa je završio u zatvoru, a HSS je zato što nije elio podrati komuniste protjeran sa svojim vodstvom iz domovine. I ponovo je obnovljen nakon 45 godina.
U ovih 23 godine nakon što je obnovljen u domovini, HSS je imao i svijetlih i manje uspješnih trenutaka. HSS je u prošlom mandatu obnašao vlast s HDZ-om i u vrijeme kada su se u HDZ-u dogaale promjene u vodstvu bilo je pitanje da li podrati novu Vladu ili riskirati ulazak Hrvatske u EU i izlaskom iz Vlade izazvati prijevremene izbore. Vodstvo HSS-a odluilo je podrati europski put Hrvatske i ostati u Vladi, no birai su oekivali nešto drugo i zbog toga su nas kaznili kao stranku te danas imamo samo jednog zastupnika. Ipak, na lokalnoj razini, druga smo stranka po snazi i nadamo se ponoviti taj rezultat.

Kako je došlo do situacije da niste više saborska zastupnica? Jeli netko za to odgovoran, osim samog birakog tijela?

esto sam kao zastupnica kada se radilo o ope ljudskim vrijednostima ali i zaštiti nacionalnih interesa imala izdvojeno mišljenje. Tako sam došla na udar pojedinih interesnih skupina u društvu ije sam interese svojim rasprava i glasovanjem ugroavala. Takav moj stav nije se sviao niti koalicijskim partnerima, ali niti nekim ljudima iz moje stranke. Veliku ulogu u ocrnjivanju mene kao osobe, ali i kao politiarke, imali su mediji za koje ni dan danas u Hrvatskoj ne znamo tko su im vlasnici, pa ne moemo niti znati tko ih financira. No sasvim je sigurno da oni koji ih financiraju ne dijele isti sustav vrijednosti sa mnom.
Rad u Saboru i HSS.

Vaši su nastupi u Saboru bili zapaeni. No kako je išlo zajedno pitanje osobne savjesti i stranake stege? Moe li uope jedno i drugo ii zajedno?

Ja sam uvijek korektno izvijestila svoj Klub zastupnika kada sam smatrala da treba glasovati drugaije od prijedloga koji je pred nama i prednost HSS-a pred ostalim strankama je ta da unato mnogim prijeporima koje su ponekad moji istupi i glasovanje prema savjesti izazivali unutar stranke, ja nisam bila iskljuena iz HSS-a, što bi mi se sasvim sigurno dogodilo da sam bila u nekoj drugoj stranci, jer stranke kao sustavi ne trpe izdvojena mišljenja i narušavanje stranake stege. Smatram da bi pravo na savjest zastupnika trebalo zaštiti Ustavom, kao što je to primjerice napravljeno u Austriji ili Njemakoj.

Kakvi su bili Vaši stavovi po pitanju nekih loših zakona, kao npr. u pokušaju privatizacije voda? Jeste li doivljavali neugodnosti zbog Vaših 'posebnih' stavova?

Ja sam nerijetko bila jedina zastupnica u Hrvatskom saboru koja je glasovala protiv loših zakona poput Zakona o suzbijanju diskriminacije koji jednu skupinu ljudi stilizira u nadljude dok drugima ne garantira niti ono osnovno ljudsko pravo a to je pravo na ivot. Na Nacionalnom vijeu za vode moj glas je bio presudan da se „sruši" Zakon kojim se pokušalo privatizirati Hrvatske vode.[/inset]pravo na ivot. Na Nacionalnom vijeu za vode moj glas je bio presudan da se „sruši" Zakon kojim se pokušalo privatizirati Hrvatske vode.[/inset]pravo na ivot. Na Nacionalnom vijeu za vode moj glas je bio presudan da se „sruši" Zakon kojim se pokušalo privatizirati Hrvatske vode.

Nakon toga proglašena sam i homofobom premda se nikada niti u jednom svom nastupu nisam bavila tematikom homoseksualnosti i premda je to bilo tri godine kasnije od donošenja Zakona o suzbijanju diskriminacije, a upravo to su homoseksualne skupine nazivale kao argument za tu etiketu. Bila sam izloena javnim uvredama zbog izjava da treba zaštiti obitelj utemeljenu na braku izmeu muškarca i ene i da se zalaem za zaštitu ivota od zaea do smrti ili pak zato što nosim kri oko vrata.

Policija nikada nije otkrila tko mi šalje prijetea pisma no stizala su uvijek nakon mojih javnih upozorenja na protuzakonite aktivnosti sisake upanice te nakon mojih rasprava o nunosti pronalaenja i obiljeavanja grobova rtava komunistikih zloina.
Ekologija i GMO.

Zalagali ste se i za ekologiju, za istou zraka, primjerice svojevremeno u Sisku. Kako je završila ta situacija?

Kao predsjednica saborskog Odbora za zaštitu okoliša inzistirala sam na modernizaciji Rafinerije u Sisku i svakih 6 mjeseci odravala sam sjednice na kojima sam od svih nadlenih traila izvješa pa smo konano poeli biljeiti i pozitivnije pokazatelje kakvoe zraka, a sama modernizacija znaila je i ouvanje postojeih radnih mjesta. Zbog toga sam bila izloena javnom progonu, odravanju plaenih tiskovnih konferencija na kojima me je aktualna upanijska vlast prozivala da je zbog mene Sisak grad sluaj kako bi prikrili da nisu privukli niti jednu novu investiciju, a da broj nezaposlenih zbog njihove nesposobnosti rapidno raste.

Mojim odlaskom s mjesta predsjednice saborskog odbora nije odrana na temu modernizacije sisake rafinerije niti jedna sjednica i nije uloena niti jedna kuna u njenu obnovu u posljednjih godinu i pol koliko imamo novu vlast na dravnoj razini, a najavljuje se i njeno gašenje.

Kako gledate na uvoz hrane, kako vidite sve jae pritiske u svezi GMO usjeva...

Deset godina radila sam na proglašenju svih upanija slobodnima od GMO-a. Taj sam projekt zapoela još kao studentica biologije i teologije, nakon što sam uspješno završila kampanju protiv gradnje odlagališta nuklearnog otpada na Moslavakoj gori. Danas je Hrvatska prva zemlja u Europi koja je 'GMO free', no vlast ne koristi tu injenicu kao našu stratešku prednost za ouvanje domae proizvodnje i turizma.

Zalagala sam se da dravno poljoprivredno zemljište i poticaje dobiju hrvatska seoska obiteljska gospodarstva, a ne uvoznici hrane, no kako mijenjati sustav kada uvoznici hrane plaaju 4 milijuna kuna mjeseno za oglašavanje u medijima, a onda ti isti mediji dobivaju zadatak diskreditirati sve one koji misle drugaije? Mi danas ne znamo tko su stvarni vlasnici medija, a oni kreiraju kolektivnu svijest naroda. Mojim pozivima da se donesu Zakoni kako bi utvrdili stvarne vlasnike medija a time i one koji su direktno zainteresirani za rastakanje hrvatskog društva, stala sam na ulj mnogima.

Nedavno ste odrali uspješnu tribinu na temu Uloge i zastupljenost ena u društvu u politici. Treba li se više ena baviti politikom, ili trebamo više ena u politici samo zato što su ene?

Pozitivni zakonski propisi koji su vezani uz poveanje sudjelovanja ena u politici postoje no postoje i predrasude i stereotipi s kojima se ene svakodnevno suoavaju. injenica je da su, iako ine polovicu stanovništva, ene i dalje podzastupljene svugdje gdje se donose vane odluke. Što je viša hijerarhijska ljestvica u politici, u managementu ili na bilo kojem mjestu na kojem se odluuje, to je manje ena iako u veem postotku završavaju fakultete.

Naravno da ne mislim da bi se ene trebale baviti politikom, samo zato što su ene, i zato što stranka na listi treba istaknuti i odreeni broj ena, ve prije svega smatram da to što sam ena ne bi smjelo biti prepreka za snaniji politiki ili bilo koji drugi angaman. I zato je i to jedan od razloga zašto bi se više ena trebalo aktivno baviti politikom, da svojom sposobnošu i upornošu razbijaju predrasude, a toplinom koju posjeduju politici daju ljudsko lice.

Nacionalna televizija je deklarativno javna
Kako procjenjujete ulogu i utjecaj medija u društvu i politici...

Politiar/ka moe uloiti veliki napor kako bi inio/la dobro, no ukoliko izostane adekvatno informiranje od strane medija o njegovom djelovanju, sav angaman ne e imati odjeka u javnosti koja ga nikada ustvari ne e upoznati, ili pak ukoliko se informacija prenese pogrešno, upoznat e ga u krivom svijetlu. Nije na odmet spomenuti vanost etinog novinarstva koje je takoer pod pritiscima raznih interesa.

Vlasnici, urednici i konzumenti medija svaki u svom segmentu utjeu na novinarsko izvještavanje, meutim, jedino odgovorno i struno novinarstvo voeno etikim naelima, smisleno je i ispunjava ulogu koja mu je namijenjena: pravovremeno i objektivno informiranje javnosti.

Danas medijima u Hrvatskoj upravlja kapital i ako politiar/ka u njega takne bez obzira kojoj politikoj opciji pripadao/la doi e na metu vlasnika, tj. sponzora medija, koji e se potruditi da u njihovom mediju taj/ta politiar/ka budu ocrnjeni i diskreditirani kao politiari, ali i kao osobe. U prilog toj tezi ide i injenica da se u Hrvatskoj tri najvea financijska, gospodarska i medijska centra nalaze u vlasništvu trojice ljudi.

Medijski je prostor što se tiskanih izdanja tie, podijeljen izmeu dva izdavaa, dok internetske medije i resurse dri takoer monopolista a jedan strani energetski div je otkupio 75 posto kabelskog trišta u Hrvatskoj, koje je time takoer potpuno okrupnjeno. Nacionalna televizija je deklarativno javna i pod ingerencijom Sabora i Vijea za elektronike medije, no po potpunoj komercijalizaciji ne razlikuje se od dvije komercijalne televizije.

Kako su se mediji ponijeli u odnosu na Vas i Vaše stavove dok ste bili saborska zastupnica?

esto sam bila izloena neopravdanim medijskim napadima i etiketiranjima, plaenim lancima i objavama od strane mojih neistomišljenika bez mogunosti da se branim ili iznesem svoj stav. Mediji su u veini sluajeva davali pravo javnosti govoru mrnje koji mi je bio upuivan, nerijetko su iskrivljavali ono što sam govorila i sudjelovali su u mom javnom progonu, pa sve do razine da su si neki novinari i urednici uzimali za pravo prozivati me, jer nosim kri oko vrata.

Konano, moe li uope politika biti "ista" i za ope dobro?

Politika mora biti u slubi ovjeka, jer ukoliko nije, onda je promašeno njeno poslanje kao poziva za ope dobre. No, moramo imati na umu da je politika onakva kakvi su ljudi koju je ine. S više dobrih ljudi u politici i politika moe biti bolja. Zato pozivam kršane da se ukljue u politiku kako bi politika postala bolja, polazei od pretpostavke da su oni dobri ljudi, jer su kao uzor odabrali najveeg od svih - Isusa Krista!

Gdje ste danas, što radite, imate li i dalje elju nastaviti politiki djelovati ?

Briga za konkretnog ovjeka i briga za ope dobro su sastavni dio zapovijedi kršanske ljubavi prema blinjemu. Time ne mislim rei da je svaki od nas vjernika duan baviti se politikom. Duan je onda kad osjea da ima tu karizmu, tu sposobnost biti politiar, pravi kršanski politiar koji e iz ljubavi prema ovjeku uiniti sve njemu mogue da bi ope dobro bilo zaista na dobrobit svakog pojedinca i graanina ove drave i na dobrobit ove politike zajednice kao cjeline. Još uvijek nisam odustala od ljudi pa time niti od politike.

Zahvaljujemo Vam na iscrpnim odgovorima za HKV-portal i elimo mnogo uspjeha u daljnjem politikom djelovanju za hrvatsko ope dobro.

Razgovarao i snimio: Damir Borovak
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!