www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 20 Sijeanj 2021
 
 
SA KAZALINOG TRGA - 7. PROSVJED "KRUG ZA TRG"
Ponedjeljak, 06 Svibanj 2013

Preporuujemo LINK: Oskara Šarunia
https://www.youtube.com/watch?v=w1CvgUDi4nY

Govor Ante Belje na 7. Prosvjedu „Kruga za Trg“
Subota, 4. svibnja 2013. od 11:00-12:10 sati
Kazališni trg

Evo prošlo je ve šest punih godina kako prosvjedujemo svakoga svibnja na ovom najljepšem trgu u Zagrebu i u Hrvatskoj iz jednog jednostavnog razloga – jer njegovo ime ne krasi njegovu ljepotu.

Ulicama i trgovima svih velikih gradova u svijetu prolazile su i prolaze svakodnevno velike skupine najrazliitijih ljudi; razliitih zanimanja i karaktera, onih dobrih koji siju dobro i onih zlih koji siju otrov, mrnju i zlo. U povijesti su i jedni i drugi dobili primjereno mjesto – ali imena ulica i trgova dobili su samo oni koji su svojim radom i ivotom sijali dobro i postali svijetli primjeri i uzori za generacije koje dolaze.
Tito zasigurno to nije bio niti moe biti. Bio je Hrvat samo onda kad je trebalo ubijati i uništavati Hrvate. Bio je jugoslavenski komunist onda kad je trebalo uspostaviti komunistiku Jugoslaviju, veliko zlo za sve narode koji su bili u njenom sastavu. Bio je antifašist, ali ujedno i komunistiki diktator – što je samo nalije te iste fašistike ideologije, samo drugog predznaka – koja je istim, a ponekad i još okrutnijim metodama uništavala svoje politike i ideološke protivnike.

Demokratski antifašizam je nešto sasvim drugo od komunistikog antifašizma kojim su se diili i Staljin i Tito. Oni su na taj fašizam uspješno nakalemili komunistike diktature.
Zbog toga istinski europski antifašist DeGaule, voa francuskog otpora, nikada nije primio Tita.
Nema zla koje je procesuirao su u Nurnbergu za zloine u Drugom svjetskom ratu ili onih zala koji se navode u Deklaraciju UN-a o ljudskim pravima, ili zloina o kojima se dana raspravlja na sudu u Haagu, a da ih Tito nije poinio; genocidno, zloinaki okrutno i zapovjedno. Njegovi komunistiki zloini nisu demokratski antifašizam. injenica je da su jugoslavenski komunisti ubijali i zatvarali hrvatske antifašiste.
Sotonski su uništavali ne samo svoje politike i ideološke protivnike nego i sve one za koje su posumnjali da bi mogli to postati.

Uništavali su ih duhovno i fiziki; koje ne bi duševno slomili uslijedila bi im fizika likvidacija. Metode muenja su bile izreirane i provoene po najmonstruoznijim metodama koje poznaje povijest ljudskog sadizma i zloe, a specijalnost im je bila u tome da su ih zatvorenici sami provodili jedni nad drugima uz naputke i kontrole isljednike i ubaenih doušnika u stilu zatvorskog samoupravljanja. Pri tome su nastali i posebni nazivi koji su imali svoje specifine crne sadraje kao špalir, bojkot, revidiranje stava, (… zatvorenik Pavo Strunja s Golog otoka savjetuje novodošlom zatvoreniku Grabovcu iz zatvora Stare Gradiške „… revidiraj svoj stav i vrati se doma iv, to je sve što mogu savjetovati…“)

Ne bi više o Titovim zloinima jer su oni danas svakome u Hrvatskoj poprilino znani. O njima je od devedesetih godina pa do danas napisano tisue knjiga i podignute stotina spomenika njegovim (i njegovih suradnika) rtvama.

Pitanje je danas od kuda tolika upornost pojedinih grupacija u Hrvatskoj protiv promjena imena trgu i koja je to politika platforma koju oni kroz Titovo ime zastupaju i nameu hrvatskom društvu!?!

Stvaranjem samostalne Hrvatske drave na platformi opehrvatske pomirbe podrazumijevala se je demokratska i pluralistika Hrvatska u kojoj poštivanje ljudskih prava svakoga pojedinca i civilizacijskih normi 21. stoljea treba biti kao najvee dobro sviju, a ne parcijalno, stvarno ili imaginarno dobro pojedinih grupacija u društvu. Do tog stupnja oito nismo stigli jer da jesmo ovaj trg bi nosio drugo ime.

Tko i kako to moe promijeniti!?! Mi koji uporno prosvjedujemo ovdje i koji se neemo umoriti sve dotle dok ime trga ne bude promijenjeno i oni koji e poeti koristiti svoje demokratsko pravo da sami odluuju o svojoj sudbini i sudbini buduih pokoljenja, a oni uporno ne izlaze na izbore i to svoje neotuivo pravo odluivanja o svojoj sudbini prepuštaju drugima. Svaki pojedinani neizlazak na izbore je poklanjanje 2 glasa svojim politikim protivnicima.

Drugi naš veliki adut se asocijacije kojima Hrvatska pripada i koje imaju odreene vrijednosti koje trebaju biti poštivane i uvane od svi i kod svih njihovih drava lanica: UN, NATO, Europska unija…

Trait e i oni, a i mi kod njih, da se te norme, deklaracije i rezolucije ponu poštivati i provoditi u praksi, a ne samo deklarativno prihvaati i potpisivati.

Na kraju ipak hrvatski gradovi su oni koji trebaju rediti svoju dravu po svojoj mjeri. Ovo je naša Hrvatska drava – trebamo zasukati rukave, kao što rade ljudi u drugim naprednim zemljama i urediti ju po svojoj mjeri i za svoje dobro.

Jadan je onaj iju kuu ureuju susjedi.

Neka Tito ode konano s trga u povijest i neka o njemu raspravljaju povjesniari, a neka se trgu dade ime koje e nas objedinjavati, a ne dijeliti i razdvajati!


Govor dr. Branimira Lukšia, bivšeg upana Splitsko-dalmatinske upanije
na prosvjedu „Krug za trg“, 04. svibnja 2013.KRUG ZA TRG

Drage Hrvatice i Hrvati, poštovana gospodo!

Da je iv ovjek ije ime ovaj trg nosi, ako bismo uope uspjeli doi na ovaj prosvjedni skup, mogli bismo doi samo jedanput; nakon toga bi nas ili udomio Goli otok, ili pokrila crna zemlja.  Zar smo zaboravili da je ovjek ije ime ovaj trg nosi utamniio više od 100.000 politikih zatvorenika, veinom Hrvata, ija je prosjena zatvorska kazna iznosila 4.2 godine po zatvoreniku? Zar smo zaboravili da su oni, koji su se usprotivili diktatoru ije ime ovaj trg nosi i njegovoj totalitarnoj ideologiji,  odrobijali ukupno oko pola milijuna godina robije? Jesmo li zaboravili da je cijela Hrvatska umreena masovnim grobišnim jamama u koje su po Titovoj  naredbi  komunisti bacali ive i mrtve rtve bez suda i suenja? Toan broj rtava tih komunistikih zloina  ostati e nepoznat, jer su egzekutori postupali s ljudskim biima i njihovim posmrtnim ostatcima kao s biološkim otpadom. Trebamo li se podsjetiti da je Titova vojska ušla u nebranjeni grad Zagreb i tu poinila monstruozne zloine , meu kojima  spomenimo samo onaj  poinjen  nad 16 do 18 godišnjim djevojkama iz enskog akog doma  na Preradovievom trgu, koje su ubili?   Zar da ovaj trg na kojemu se nalazimo nosi ime ovjeka, koji je odgovoran za genocid zapoet na Bleiburgu, i  nastavljen u kolonama smrti koje su nakon toga uslijedile , u kojima su razoruani vojni zarobljenici, ene, djeca i starci  najokrutnije mueni i ubijani samo zato jer su pripadali hrvatskome narodu? Ono što stoji u Rezoluciji Skupštine Vijea Europe od sijenja 2006. o zloinima komunizma moe se primijeniti na Tita i njegov reim, da „komunistike totalitarne reime bez izuzetka  karakteriziraju teška kršenja ljudskih prava, koja ukljuuju pojedinana i  kolektivna ubojstva i egzekucije, smrt u koncentracijskim logorima, izgladnjivanje, deportacije, muenje , ropski rad i druge oblike masovnog fizikog terora, progon zbog nacionalne ili vjerske pripadnosti, kršenje slobode savjesti, mišljenja i izraavanja , slobode tiska,  te nedostatak politikog pluralizma“. I dok je poricanje holokausta  u kojemu je od nacista stradao idovski narod  kazneno djelo u demokratskim dravama , u Hrvatskoj se  sprjeava saznanje o genocidu nad Hrvatima koji su poinili komunisti po zapovjedi ovjeka ije ime ovaj trg nosi,  tijekom i nakon Drugoga svjetskog rata. Štoviše, sprjeava se identificiranje i dostojno pokapanje rtava komunizma, te najkrvavije utopije dvadesetog stoljea.Stoga spomenuta Rezolucija Skupštine Vijea Europe trai, da nakon pada komunistikih reima uslijedi istraga njihovih zloina, i da se osude poinitelji , kao što je to bio sluaj sa zloinima nacional-socijalizma. U Hrvatskoj  to nije uinjeno, niti je posthumno osuen ovjek kojega je znanstvenik Klaus Jacobi  svrstao na 10. mjesto na listi svjetskih megaubojica 20. stoljea zbog milijun i 100 tisua rtava koje je dao pogubiti nakon završetka Drugoga svjetskog rata („Veernji list“ od 13.9. 2004.) To granii sa nacionalnim mazohizmom da se trgu daje ime ovjeka koji je odgovoran za najvei pokolj civila i ratnih zarobljenika u Europi nakon završetka Drugoga svjetskog rata. Titova Jugoslavija je izašla iz Drugoga svjetskog rata kao „klaonica“ naroda, a nakon rata se razvijala  na podlozi policijskog terora, straha, ideološke indoktrinacije i politike manipulacije. Uzmimo samo 2 podatka. U samo 4 godine, od 1981. do 1985., osuene su 522 osobe po zloglasnom lanku 133. KZ Jugoslavije zbog „verbalnog delikta“.I ovaj podatak: Udba je još 1966. godine imala 1,300.000 dosjea o odraslim Hrvatima,  otprilike o 67% odraslog stanovništva. Sve se to dogaalo pod glavnim nalogodavateljem ije ime ovaj trg nosi.

Postulatori Titove beatifikacije rado istiu njegov antifašizam . Istina je, Tito je bio antifašist, ali to su bili i Staljin, Ceaucescu, Mao Ze Dong, Pol Pot i drugi krvnici ovjeanstva. Od tri krvave totalitarne ideologije koje su harale svijetom u 20. stoljeu, fašizam, nacional-socijalizam i komunizam, komunizam je poubijao u svijetu nekoliko puta više ljudi nego fašizam i nacizam zajedno.Stoga nitko nema moralno pravo biti antifašist, tko nije istodobno i antikomunist. No jedan od razloga ne skidanja imena Tita na ovome trgu je zacijelo i fenomen  novog jugoslavenstva iji je centar u Zagrebu u brojnim politikim, društvenim, kulturnim , medijskim i drugim  institucijama.Duh toga novog jugoslavenstva se  oituje u nastojanju, da se velikosrpska agresija na Hrvatsku prikae kao graanski rat, u pokušaju povezivanja na regionalnoj osnovi bivših republika Jugoslavije, u popustljivoj, ak podlonikoj politici prema Srbiji od strane vrhova vlasti u Hrvatskoj. Taj se duh filokomunistikog  novog jugoslavenstva manifestira u Zagrebu  i u injenici, da grad još uvijek ima Trg rtava fašizma, ali ne i komunizma, i da ovaj trg, jedan od najljepših u Zagrebu,  nosi ime komunistikog zloinca.Novo jugoslavenstvo ne eli kritizirati ovjeka, koji je do smrti bio protivnik samostalne hrvatske drave.

One koji smatraju Tita simbolom demokratskog socijalizma treba pitati, kakav je to demokratski socijalizam u kojemu su  rezultati izbora bili poznati nekoliko mjeseci prije odranih izbora, a  partijski bi kandidat dobio negdje izmeu 105 i 110 posto glasova biraa? Kakav je to demokratski socijalizam u kojemu  si se usreio, ako si kazao što ne misliš, a upropastio, ako si kazao što misliš? U kojemu je komunistika partija znala volju naroda  prije nego li je narod  o tomu pitala? Kakav je to demokratski socijalizam  u kojemu je bilo više špijuna i doušnika nego bolniarki, u kojem se u politikim sudskim procesima obrana uvijek slagala sa tuiteljstvom?

Drage Hrvatice i Hrvati! Ovaj je skup manifestacija graanske hrabrosti demokratske Hrvatske, izraz elje hrvatskoga naroda za istinom i pravdom.  Pozivamo hrvatsku Vladu, hrvatski Sabor, Predsjednika Republike Hrvatske, gradonaelnika grada Zagreba i gradske vijenike da pogledaju istini u oi i da uklone s ovoga trga ime ratnog zloinca. Ovaj trg, simbol hrvatske kulture i visokog obrazovanja, u ijoj je blizini  poetkom 70-tih godina prošloga stoljea ovjek ije ime ovaj trg nosi brutalno ugušio studentske krikove za slobodom, ne smije nositi naziv toga istog komunistikog diktatora, koji je uspio umrijeti, a da nije poloio na zemlji raun za svoja zlodjela. Jer, kako je rekao Starevi, pošten narod ne smije poštovati svoga tlaitelja. Stoga, drage Hrvatice i Hrvati,  ako elimo odstraniti ljagu sa sebe i ne vrijeati  rtve iju je smrt on skrivio, skinimo s ovoga prekrasnog trga, srca grada Zagreba, barem sada kad ulazimo u uniju demokratskih naroda Europe, ime ovjeka koji je na 10. mjestu najveih svjetskih megaubojica 20. stoljea. Njegova je komunistika Jugoslavija otišla na smetlište povijesti. Vrijeme je da joj se tamo i on pridrui.

 

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!