www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 05 Kolovoz 2020
 
 
NAPADI NA VOLONTERE "U IME OBITELJI"
Srijeda, 22 Svibanj 2013
Hvaljen Isus i Marija!

Dragi prijatelji, dobio sam poziv da svi, a posebno mi redovnici i redovnice,
molimo za naše hrabre graane, meu kojima su mnogi vjernici laici, da ostanu hrabri i ustrajni u prikupljanju potpisa za raspisivanje Referenduma!
Napadnuti su i vrijeani od strane LGBT udruga, i zato mole za našu duhovnu pomo!
Prikljuimo se s našom usrdnom molitvom i prikazivanjem!

Vaš Nikola Leopold Noso


Evo pisma koje o tome govori:


Poštovani pater Mami,

dostavljamo vam kratki osvrt na dogaaje kojih ovih dana prate graansku inicijativu “U ime obitelji“, a koja prikuplja potpise za raspisivanje referenduma kojim bi se u Ustavu Republike Hrvatske brak definirao kao zajednica ene i muškarca.

Molili bi vas da redovnikim zajednicama uputite pismo i pozovete ih na molitvu.

Donosimo dio problematike s kojima se susreu volonteri koji prikupljaju potpise:  

Rije je o verbalnim i fizikim napadima na volontere ove inicijative i njihove štandove.  Na Cvjetnom trgu su u Zagrebu u utorak, pojedinci opetovano vrijeali volontere, a oko 17 sati, mlaa je enska osoba urlala u nekoliko navrata na stariju gospou, vrijeajui je te je na stol, na kojem su se prikupljali potpisi, bio baen zapaljeni materijal i tom prilikom jedna je volonterka lakše ozlijeena.  Na više mjesta u Zagrebu i drugim sredinama nepoznate osobe napadaju volontere, vrijeaju ih, pljuju po njima i trgaju sakupljene potpise. Na Fakultetu elektrotehnike i raunarstva u Zagrebu jedan je muškarac napao studentice volonterke, nazivajui ih "fašistikim smeem". U srijedu su u Rijeci nepoznate osobe kidale promotivne materijale kojima su organizatori pozivali na potpisivanje referenduma, kao i potpisane liste te fiziki napadale volontere, kao i u Osijeku.

I društvene mree prepune su zastrašujuega govora mrnje u kojima se poziva na fiziko nasilje prema volonterima.

Takoer, pokušava nas se organizirano ometati i diskreditirati :  U više hrvatskih gradova – Rijeci, Zagrebu, akovu, Virovitici – uz mjesto gdje volonteri inicijative prikupljaju potpise za raspisivanje referenduma pristupaju nepoznate osobe i agresivno vrijeaju graane  koji nisu eljele podrati zahtjev za raspisivanjem referenduma nazivajui ih pogrdnim nazivima za homoseksualnu osobu. Sustav pokušaja ometanja rada inicijative u svim je gradovima isti i ukazuje na njegovu jedinstvenu organizaciju. Takve osobe nisu volonteri graanske inicijative.

Uz mjesta prikupljanja potpisa na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na zagrebakom Trgu bana Jelaia te na rijekom Korzu, LGBT udruge postavile su svoje stolove te na nekim mjestima pjevanjem i vikanjem nastoje ometati izjašnjavanje graana o referendumu. Ovakvi i slini postupci oekuju se do kraja akcije prikupljanja potpisa. Graane smo molili da na ovakve i sve druge eventualne provokacije ne reagiraju, a Graanska inicijativa „U ime obitelji“ od dravnih e institucija zatraiti  poduzimanje mjera kojima e se graanima, koji to odlue, omoguiti nesmetano izvršavanje njihovih zakonom zaštienih prava.

Kako bi poticali graane na preuzimanje što aktivnije uloge u demokratskim procesima, odnosno poticali na vei izlazak biraa na glasovanje, još prije više od 15 godina ustanovljena   je organizacija civilnog društva graana GONG. Danas, ta ista organizacija, kao lanica Platforme 112, objavljuje lane optube na raun graanske inicijative „U ime obitelji“ i umjesto da potie graane na preuzimanje svoje demokratske uloge u ovoj akciji, zapravo GONG govori i piše kako je rije  o stranakoj, a ne o graanskoj inicijativi.  Još 2. svibnja ove godine, uputili smo molbu GONG-u, kao organizaciji koja je osnovana radi „poticanja graana na aktivnije sudjelovanje u politikim procesima te promicanje i unaprjeenje ljudskih i graanskih prava, ohrabrivanje i osnaivanje graana za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja politikih odluka“, da ohrabri i osnai graane Republike Hrvatske te ih preko sredstava javnog priopavanja pozove da potpisivanjem zahtjeva za raspisivanje referenduma podre referendumsko izjašnjavanje o braku – iznimno vanom pitanju za hrvatsko društvo u cjelini.

Naime, dosad 215 tisua potpisa graana prikupljenih u etiri dana koji smatraju da je potrebno raspisivanje referenduma o definiranju braka kao zajednice muškarca i ene pokazuju da je zaista takvo pitanje kljuno za formiranje hrvatskog društva.

I na kraju, mediji u Hrvatskoj uglavnom ignoriraju veliku podršku graana za potrebu raspisivanja referenduma.  

I stoga Vas molimo za prijeko potrebnu duhovnu pomo u zaštiti onih koji su se na bilo koji dobar nain angairali u graanskoj inicijativi U ime obitelji,  molimo za molitvu da graani ostanu mirni na provokacije LGBT udruga, da što više ljudi  da svoj potpis za potrebu raspisivanja referenduma u cilju ouvanja braka i obitelji te da sredstva javnog priopavanja prenose istinite informacije o inicijativi.

Hvala Vam na molitveno-duhovnoj potpori i ohrabrenju!
Bog Vas blagoslovio! 

Za graansku inicijativu
U ime obitelji
Ksenija Abramovi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!