www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 05 Kolovoz 2020
 
 
"SITNOZOR" MATE KOVAEVIA: U OEKIVANJU PRESUDE
Petak, 24 Svibanj 2013

Presuda, ma kakva ona bila, ne e, niti moe u našim srcima utrnuti solidarnost, a u oima i doprinos generala Slobodana Praljka, Jadranka Prlia, Brune Stojia, Milivoja Petkovia, Valentina oria i Berislava Pušia u stvaranju hrvatske slobode i obrane hrvatskoga naroda u BiH, kao i stvaranju preduvjeta za mirovne pregovore, koji su, izmeu ostaloga, omoguili i opstanak muslimansko-bošnjakom narodu

Organizatori tribine "U oekivanju haaške presude" podsjetili su ovih dana hrvatsku javnost na skoro izricanje presude hercegbosanskim Hrvatima  - generalu Slobodanu Praljku, Jadranku Prliu, Bruni Stojiu, Milivoju Petkoviu, Valentinu oriu i Berislavu Pušiu, a u pretijesnoj dvorani "Hrvatskoga slova" izlagai, kao i ostali sudionici tribine izrazili su svoju solidarnost sa zatoenim Hrvatima u Haagu. Sisaki biskup mons. Vlado Koši podsjetio je na svoj pastirski poziv vjernicima na molitvu za hrvatske zatoenike, a izlagai, meu kojima su bili saborski zastupnik Miroslav Tuman, odvjetnik iz tima generala Gotivine Ivo Fari, bugarska novinarka Diana Glasnova, povjesniar Ivo Lui, knjievnik Hrvoje Hitrec, dramski umjetnik Zlatko Vitez te redatelj Miro Meimorec i potpisnik ovih redaka ukratko su na svoj nain podsjetili na ratne dogaaje tijekom 90-ih godina i politike operacije, kojima se bavilo Tuiteljstvo Haaškoga suda. Svaki su na svoj nain izrazili i potporu te solidarnost sa zatoenim Hrvatima, koji 29. svibnja oekuju itanje haaške presude.

Svojim dolaskom na tribinu izrazili su solidarnost sa skupinom zatoenih Hrvata, izmeu ostalih i pomoni biskup zagrebaki mons. Valentin Pozai, akademici Dubravko Jeli i Josip Peari, predsjednik Akademije pravnih znanosti prof. emeritus eljko Horvati, novoizabrana lanica Europskoga parlamenta Zdravka Buši, ura Šušak, supruga pokojnoga ministra obrane Gojka Šuška te bivša zastupnica u Hrvatskom saboru dr. Gordana Turi.

Tribinu je predvodei molitvu završio biskup mons. Koši, a posjetitelji tribine svojim su potpisom poduprli pravedne zahtjeve za oslobaajuom presudom hrvatskih zatoenika. Prof. Tuman je još jednom podsjetio kako se hrvatske vlasti ovrhom nakladne kue "Oktavijan", koja je tiskala niz Praljkovih knjiga o ratu u Hrvatskoj i BiH, zapravo obraunavaju s generalom Praljkom. Novinarka Glasnova upozorila je na hrvatsku nezainteresiranost da u meunarodnoj javnosti promie istinu o svojoj pravednoj borbi i oslobodilakom Domovinskom ratu. Odvjetnik Fari je ocijenio kako se promijenila paradigma haaškoga sudovanja, a prof. Lui je istaknuo kako povijesna istraivanja jasno pokazuju da Hrvatska nije poinila agresiju na BiH, nego je, dapae, podupirala zajedniku borbu Armije BiH i HVO-a u otporu srpskoj agresiji. Hrvoje Hitrec pak smatra kako bi presuda hrvatskim generalima i politiarima iz BiH mogla biti i odraz nove politike o preustroju muslimansko-hrvatske Federacije. Posebno dirljiv dojam na publiku su ostavili stihovi Matoševe "More", koju je deklamirao Zlatko Vitez. Miroslav Meimorec je najavio kako e izraze solidarnosti, koju su nazoni potvrdili svojim potpisima uputiti zatoenim Hrvatima.

Bez obzira na klevete i na njima pisane optunice protiv hercegbosanskih Hrvata valja ipak podsjetiti kako je upravo zahvaljujui Herceg - Bosni i njezinim politikim predstavnicima u Skupštini BiH donesena odluka o proglašenju nezavisnosti BiH, a hrvatski narod je tu odluku svojih politikih predstavnika podupro jasnim oitovanjem na referendumu za nezavisnost BiH. Ubrzo nakon proglašenja nezavisnosti, Hrvatska je priznala BiH kao suverenu dravu, no nesuglasice i razilaenja izmeu hrvatske i bošnjako-muslimanske strane otvaraju se tek na pitanjima oko unutarnjega ustrojstva BiH.

Potiskivanje pak i progon muslimanskoga stanovništva s podruja koja su zaposjele srpske snage te njihov dolazak na podruja u kojima se odravala ustaljena brojana ravnotea izmeu Muslimana i Hrvata otvarao je prostor buduega meusobnog sukobljavanja. Svjesna opasnosti od jugoslavenske i velikosrpske agresije hrvatska politika nije mogla sve i da je htjela, voditi drukiju politiku, osim potpore politici cjelovite BiH. U tim su se strateškim pitanjima, bez obzira na kasnije politike izjave, nedvojbeno slagali politiko vodstvo Republike Hrvatske na elu s dr. Franjom Tumanom i vodstvo muslimansko-bošnjakoga naroda s Alijom Izetbegoviem.

Potpisivanjem Washingtonskoga sporazuma 1994. pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Drava, Herceg-Bosna je urasla u sustav muslimansko-hrvatske Federacije, a nedostatak politikoga suglasja oko unutarnjega ustrojstva doveo je i u poratnom razdoblju praktino do podjele te zemlje na srpski entitet Republiku Srpsku i Federaciju, koja se zahvaljujui majorizaciji uglavnom pretvorila u muslimansko-bošnjaki entitet. Veinske muslimanske vlasti u Federaciji i meunarodna zajednica, ak ni 20 godina poslije gašenja Herceg-Bosne, nisu uspjele na podruja u Posavini, koja se nalazi pod srpskim nadzorom, kao ni na podruja u središnjoj Bosni pod muslimanskom vlašu vratiti hrvatske prognanike. Dapae, nakon ratnoga progona Hrvata s podruja Republike Srpske slian se trend u mirnodopskom razdoblju nastavio s iseljavanjem Hrvata i s veinskih muslimanskih podruja u središnjoj Bosni.

Uostalom masovni odlazak Hrvata nije ostao nezapaen u meunarodnoj diplomacije pa Sjedinjene Drave i danas nastoje preurediti Federaciju. Haaški sud je pod predsjedanjem sudca Theodora Merona svojedobno uvidio razmjere drakonske politike kazne koju je prvostupanjsko Vijee odrezalo generalima Gotovini i Markau pa se i u sluaju presude hercegbosanskim Hrvatima treba nadati oslobaajuoj presudi, premda nas iskustvo s presudom Dariju Kordiu, utemeljenoj na krivotvorenim dokumentima poziva na op

Presuda, ma kakva ona bila, ne e, niti moe umanjiti u našim srcima solidarnost, a u oima doprinos generala Slobodana Praljka, Jadranka Prlia, Brune Stojia, Milivoja Petkovia, Valentina oria i Berislava Pušia u stvaranju hrvatske slobode i obrane hrvatskoga naroda u BiH, kao i stvaranju preduvjeta za mirovne pregovore, koji su, izmeu ostaloga, omoguili i opstanak muslimansko-bošnjakom narodu.

Mate Kovaevi

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!