www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 05 Kolovoz 2020
 
 
GLAS KONCILA: NOVO DRUTVO SE RAA
Petak, 31 Svibanj 2013
http://www.glas-koncila.hr/index.php?option=com_php&Itemid=41&news_ID=22585
Glas Koncila 22 (2032) | 2.6.2013.


 Srijeda 22. svibnja 2013. povijesni je dan za razvitak demokracije u hrvatskom društvu kao poetak uvršivanja pravne drave i pluralnoga društva u Hrvatskoj. Toga dana objavljena odluka Ustavnoga suda o ukidanju Zdravstvenoga odgoja uvedenoga na nezakonit nain u hrvatske škole nova je i svijetla stranica hrvatske povijesti u izgradnji i usavršavanju pravne drave. Toga dana objavljena je i informacija da je Graanska inicijativa »U ime obitelji« prikupila dovoljan broj potpisa hrvatskih graana koji obvezuju politiare na odravanje referenduma o ustavnoj definiciji braka – što je takoer nova i svjetla stranica u povijesti nastojanja za zaštitu univerzalnih vrednota u Hrvatskoj. Moda u sadašnjem povijesnom asu, oznaenom teškom gospodarskom krizom i bezbrojnim manipulacijama politiara i medija, nije na prvi pogled vidljiv doseg i vanost tih dviju javnih objava, no budunost e brzo pokazati da su baš ta dva dogaaja – bez obzira na to koliko e još biti osporavani i destruirani, falsificirani i manipulirani – raanje novoga hrvatskog demokratskog društva.


Moda u sadašnjem povijesnom asu, oznaenom teškom gospodarskom krizom i bezbrojnim manipulacijama politiara i medija, nije na prvi pogled vidljiv doseg i vanost odluke Ustavnoga suda i uspjeha graanske inicijative »U ime obitelji«, no budunost e brzo pokazati da su baš ta dva dogaaja - bez obzira na to koliko e još biti osporavani i destruirani, falsificirani i manipulirani - raanje novoga hrvatskog demokratskog društva.

Odluka Ustavnoga suda zaustavila je specifian oblik nasilja kojim se posluio ministar obrazovanja zlorabei svoj poloaj dravnoga slubenika i odbijajui svaki oblik dijaloga, razgovora i dogovora s ikojim subjektom koji ne prihvaa njegov stav. U obvezujuoj odluci Ustavnoga suda doslovno se navodi: »Iz odgovornosti roditelja da osiguraju pravo djetetu na potpun i skladan razvoj njegove osobnosti proizlazi i obveza drave da pri oblikovanju nastavnih programa uvaava razliita uvjerenja roditelja te njihovo ustavno pravo i slobodu da samostalno odluuju o odgoju vlastite djece.« Ministar je u svom postupanju, u proceduri, povrijedio naravno i ustavno pravo roditelja, a kad se na to upozoravalo i iz redova roditelja, organiziranih u udruge civilnoga društva ili izvan njih, kao i iz Katolike Crkve, onda se on obrušavao na predstavnike Crkve vrijeanjem, a mediji manipuliranjem da je rije o sukobu drave i Crkve. Sada je sasvim oito da je taj ministrov stav izraz ideološke, nedemokratske zaslijepljenosti i netolerantnosti prema hrvatskim graanima koji drugaije misle od njegova stava i koji su veina u hrvatskome društvu.

Uvoenje Kurikuluma zdravstvenog odgoja u hrvatske škole na nezakonit nain tipino je ideološko i politiko nasilje kojemu nikada više ne bi smjelo biti mjesta u postupanju ikojeg ministra ili drugoga dravnog slubenika u Hrvatskoj. Da je rije o zadojenom ideološkom i politikom nasilju, pokazale su i apsolutno neprimjerene izjave i reakcije ministra obrazovanja na tu odluku Ustavnoga suda. Premda je i dosad bilo puno razloga da odgovorni u Kukuriku koaliciji stave na dnevni red ponašanje toga ministra, najnovija njegova oitovanja prevršila su svaku mjeru i dobroga ukusa, etike i politike profesionalnosti, pa nije udno što je više udruga i graanskih inicijativa zatrailo ostavku toga ministra. Upravo tome u prilog ide i reakcija predsjednice Ustavnoga suda, koja je stanoviti presedan u postojanju Republike Hrvatske, koja je upuena HRT-u i u kojoj se uz ostalo doslovno navodi: »Ministar je svojim izjavama grubo prekršio obvezu da poštuje i ne komentira mišljenja sudaca – u konkretnom sluaju sudaca Mate Arlovia i Miroslava Šeparovia – izraena tijekom sjednice u okviru rasprave koja se vodi o sudskim predmetima. Kako su komentari ministra sadravali i netone injenice, a upravo se njima sluio da bi pred gledateljima omalovaio navedene suce Ustavnoga suda osobno, ocjenjujem da su njegove izjave dosegle stupanj teine koji zahtijeva obraanje javnosti.«

Odlukom Ustavnoga suda štiti se zakonita procedura, tj. pravna drava, zakonitost kao takva, i legitimna pluralnost u hrvatskome društvu te se na taj nain postavlja i nov kriterij poštivanja zakonitosti, bilo da ide u prilog, bilo da se ne uklapa u politiku i ideologiju onih koji su na vlasti. Pljuska je to stoga ne samo ministru za njegovo ponašanje nego i vladi koja je to branila, ali i svakoj politici koja koketira s instrumentima totalitarizma da bi se ostvarilo ideološko nametanje. Velika pljuska politiarima je i uspjeh Graanske inicijative »U ime obitelji«, koja je objavila da je prikupila dovoljan broj potpisa za zahtjev za raspisivanje referenduma, jer se u Hrvatskoj prvi put instalira nov demokratski instrument koji ograniava odnosno suava mo i odluivanja politiara, makar glede jednoga društvenog pitanja. Da je taj uspjeh graanske inicijative prava pljuska, najbolje se vidi po pribjegavanju i politiara, dijela udruga civilnoga društva i instrumentaliziranih medija novim interpretacijama zakonodavnih pravila o referendumu i nevienim manipuliranjima ljudskim pravima i tobonjim njihovim ugroavanjem. Svakom prosjenom graaninu posve je jasno da zajednica nastala slobodnim stupanjem u brak jednoga muškarca i jedne ene nikada i ni na koji nain nije ugrozila ili ugroavala mnoge druge oblike ivota ljudi kroz tisuljetnu povijest. Agresija prema samom pojmu i tisuljetnom znaenju braka otkriva stoga netolerantnost i nasilje ideologiziranih pojedinaca i skupina, pa je tako velik broj potpisa jasan pokazatelj da šutljiva veina više nije spremna tolerirati razaranje univerzalnih vrednota. Premda treba oekivati još brojne opstrukcije, podvale i manipulacije, uspjeh Graanske inicijative »U ime obitelji« raanje je novoga, demokratskijeg, pluralnog i vrijednosnog društva koje nitko nee moi sprijeiti i koje e postati temelj za bolju budunost Hrvatske i svih njezinih graana.

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!