www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 18 Veljaa 2020
 
 
ODRANA TRIBINA: ENERGETSKA SUVERENOST HRVATSKE
Nedjelja, 02 Lipanj 2013

30. svibanj . Dan Branitelja grada Zagreba

Tribina „Energetska suverenost Hrvatske“ sastavni je dio projekta obiljeavanja 30.svibnja – Dana branitelja grada Zagreba koji provodi Koordinacija braniteljskih udruga grada Zagreba.

Suverenitet neke zemlje mjeri se i energetskim suverenitetom odnosno sposobnošu zemlje da sama proizvede dovoljno energije za funkcioniranje i razvoj gospodarstva što je onda pokreta ukupnog razvoja zemlje.

Mi branitelji smo itekako zainteresirani za ispunjenje svih vidova suvereniteta naše Hrvatske jer smo svojom borbom i rtvom u obrambenom Domovinskom ratu omoguili stvaranje, u svakom pogledu, suverene drave Hrvatske.

Duboko vjerujemo kako naša zemlja ima potencijala za proizvodnu dovoljno energije iz obnovljivih izvora ali se taj potencijal ne koristi dovoljno za ostvarenje opeg dobra graana Hrvatske što pak ima za posljedicu velike troškove ivota tih istih graanja i uvelike poskupljuje proizvode stvorene u Hrvatskoj.

U sklopu projekta Koordinacije braniteljskih udruga grada Zagreba pod nazivom „Suradnja s akademskom zajednicom“ prišli smo organizaciji ove Tribine i uspjeli okupiti eminentne hrvatske strunjake iz podruja energetike i pratee znanosti.

Vjerujemo kako e ova Tribina pomoi u osvješivanju potrebe zajedništva izmeu struke odnosno znanosti i politike kako bi Hrvatska ubrzo dosegla oekivanu razinu energetskog suvereniteta.

Ispunjenje energetskog suvereniteta omoguava i zapošljavanje velikog broja ljudi pa tako i hrvatskih branitelja. Zapošljavanje je najbolji oblik resocijalizacije. Stoga, oekujemo od ove Tribine odgovore i na pitanja od velikog interesa Hrvatskih branitelja.

Zahvaljujemo svim predavaima na odazivu. Suradnja s braniteljima dokazuje kako akademska zajednica itekako cijeni Hrvatske branitelje i njihovo nastojanje da budu konstruktivni lanovi društva.

Jedna od poruka s ove Tribine svakako e biti i naše zajedništvo koje naša Domovina, u ovim vremenima posvemašne krize, itekako treba. Kad najbolji meu nama „stave glave skupa“ i ponu raditi za dobrobit zemlje u kojoj ive nee biti straha kako nešto nije mogue. Da je mogue – svjedoimo svi! Sjetimo se samo ranih devedesetih.

Zahvaljujemo rektoru Sveuilišta u Zagrebu, gospodinu Aleksi Bjelišu na potpori i poticaju u ostvarenju ovog projekta.

Zahvaljujemo vodstvu Tehnikog muzeja na svesrdnoj pomoi kod organizacije i ustupanju prostora za odvijanje ove Tribine.

Zagrebaki branitelji

Glasnogovornik: Ivica Matoševi

Povodom obiljeavanja Dana branitelja grada Zagreba, 30. svibnja, Koordinacija braniteljskih udruga grada Zagreba u suorganizaciji Tehnikog muzeja iz Zagreba odrati e tribinu pod nazivom:

„ENERGETSKA SUVERENOST HRVATSKE“,

u utorak, 28. svibnja 2013. godine, u Zagrebu, u Tehnikom muzeju, Savska cesta 18, s poetkom u 11.00 sati.

PLAN ORGANIZACIJE TRIBINE

Organizator:

Koordinacija braniteljskih udruga grada Zagreba

Suorganizator:

Tehniki muzej iz Zagreba

Organizacijski odbor tribine „ Energetska suverenost Hrvatske“

Predsjednik: Miljenko Baun 

Dopredsjednik: Dragutin Bauman

Dopredsjednik: Ivica Matoševi

Voditelj programa: Ivica Matoševi

Medijska potpora Darko Marinac

Tisak materijala za tribinu Robert Laktaši

Tehnika potpora Slavko Stubli

PROGRAM TRIBINE

11.00  SVEANO OTVARANJE TRIBINE 

Himna „Lijepa naša domovino“

Voditelj - poziva prisutne daminutom šutnje odaju poast u znak sjeanja na poginule Hrvatske branitelje iz Domovinskog rata 

Voditelj - najava domaina tribine, ravnateljica muzeja, gospoa Markita Franuli 

Voditelj - najava predsjednika Organizacijskog odbora, Miljenka Bauna 

Voditelj - najava poetka tribine 

11.10 - 11.40

1. TANKO-SLOJNE FOTONAPONSKE SOLARNE ELIJE - RAZVOJ I MOGUI DOPRINOS ENERGETSKOJ BILANCI HRVATSKE

Predavai: 

Dr.sc. Davor Gracin, znanstveni savjetnik, Institut “Ruer Boškovi”, Zavod za fiziku materijala.

Dr.sc. Andreja Gajovi, znanstveni savjetnik, Institut “Ruer Boškovi”, Zavod za fiziku materijala, Laboratorij za molekulsku fiziku.

11.40 - 12.10

2. STANJE I BUDUNOST ENERGETSKOG SEKTORA U RH 

Predava

Prof. dr.sc. Neven Dui, Katedra za energetska postrojenja i energetiku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveuilište u Zagrebu.

12.10 - 12.40

3. NOVE ENERGETSKE TEHNOLOGIJE 

Predava

Prof. dr.sc. Nedeljko Peri, Dekan Fakulteta elektrotehnike i raunarstva, Sveuilište u Zagrebu.

12.40 - 13.00 PAUZA 

13.00 - 13.30 

4. STANJE I PERSPEKTIVE KORIŠTENJA SUNEVE ENERGIJE U RH 

Predava

Prof. dr.sc. Ljubomir Majdandi, Elektrotehniki fakultet Osijek, Sveuilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

13.30 - 14.00

5. PROIZVODNJA FOTONAPONSKIH PANELA - PRIMJER OTVARANJA NOVIH RADNIH MJESTA

Predava

Jasmina Novak, voditeljica projekata, tvrtka “Solvis” – Varadin.

14.00 - 14.30

6. NATJEAJI ZA IZVOENJE PROJEKTA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Predava

mr.sc. Marija Šulac Domac, Fond za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost.

14.30 - 15.00

7. FINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 

Predava

Hrvoje Sui - Voditelj projekta obnovljivih izvora energije – HBOR.

15. 00 - 15.30 

  1. RASPRAVA I ZAKLJUCI TRIBINE

Zagrebaki Branitelji

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!