www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 11 Kolovoz 2020
 
 
DRAVNI URED POMAE ORGANIZACIJU SUSRETA PJESNIKA U BEU
Srijeda, 12 Lipanj 2013
 http://www.crowc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=638:dravni-ured-pomae-organizaciju-susreta-pjesnika-u-beu&catid=50:austrija&Itemid=279

Nedjelja, 03 Oujak 2013 23:4620 000 kuna za pomo projektu Susreta pjesnika hrvatske izvandomovinske lirike

U Beu e se poetkom lipnja odrati Susreti pjesnika hrvatske izvandomovinske lirike. Kao i što sam naziv manifestacije otkriva, na Susretu e sudjelovati hrvatski pjesnici koji ive u izvadomovinstvu i koji briljivo njeguju voljeni jezik svojih predaka, pretaui ga u stihove i branei ga na taj nain od zaborava.

Nakon što su Susreti odravani u brojnim svjetskim gradovima i austrijski su Hrvati dobili ast ugostiti svoje sunarodnjake razasute po cijelom svijetu.

Ovo e biti 13. Susreti po redu, a nosit e simbolini naziv „Na pragu doma“, aludirajui na taj nain ne samo blizinu Austrije i Hrvatske u zemljopisnom i povijesnom smislu, nego i ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, tj. povratak u zajednicu razvijenih zapadnih zemalja kojoj smo svojom kulturom i duhom uvijek pripadali.

Kako se svake godine tiska zbirka pjesnikih uradaka, Hrvatski svjetski kongres u Austriji javio se na raspisani natjeaj Dravnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Ovo je prvi put da se, od hrvatske neovisnosti, financiraju programi i projekti nakladnike djelatnosti Hrvata u iseljeništvu.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva mogli su podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore u svrhu provedbe prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje opih i javnih potreba Hrvata u iseljeništvu kao što su potpora nakladnikoj djelatnosti u izdavanju asopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku koji promiu veze iseljene i domovinske Hrvatske.

Nedavno je HSK-a u Austriji dobio Odluku kako e Ured za ovu djelatnost izdvojiti 20 000 kuna.

- Mi u Hrvatskom svjetskom kongresu u Austriji jako pozitivno ocjenjujemo rad Dravnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske te znamo cijeniti dobivena sredstva koja je Ured namijenio za ovogodišnje Susrete odnosno izdavanje zbirke pjesama. Dakako, poznata nam je teška financijska situacija u Hrvatskoj te time još više uvaavamo sve napore koji se ine. Predstojnica Krstievi je u kratko vrijeme svoje slube pokazala izvrsne rezultate koji nas koji ivimo i radimo u inozemstvu uvelike ohrabruju. U tijeku je i priprema Hrvatskih svjetskih igara u iju se organizaciju znaajno ukljuio i Ured. Sve su to veliki pomaci u odnosu iseljene i domovinske Hrvatske - naglasio je eljko Batarilo, lan Organizacijskog odbora Susreta.


Završio Trinaesti susret pjesnika hrvatske izvandomovinske lirike

Bujica emocija slomila i publiku - Trinaesti Susret pjesnika hrvatske izvandomovinske lirike odran od 6. do 8. lipnja u Beu pod nazivom „Na pragu doma“ bio je pun emocija - Oko 40 pjesnika iz Amerike, Australije, Kanade, Danske, Francuske, Italije, Njemake i Austrije koji u izvandomovinstvu briljivo njeguju voljeni hrvatski jezik pretaui ga u stihove kako ne bi pao u zaborav, pokazali su da Hrvatska ne samo u Europi kojoj se ponovno vraa 1. srpnja, ve i tamo daleko preko Atlantika i Pacifika i šire ima velebnu snagu, na koju ne samo da moe nego i mora raunati.

Ponos, radost, enja i suze su se smjenjivali u pjesmama tih divnih ljudi koji nose Hrvatsku u srcu. Mnogi od njih nisu uspjeli da se savladaju pa su javno otkrili osjeaje zainivši stihove suzama. Bujica pjesnikih emocija, meu kojima su prevladavale one vezane za enju za rodnim krajem, slomila je i publiku u kojoj je bilo mnogo eminentnih osoba iz hrvatskog i austrijskog javnog ivota. Izmeu ostalih, hrvatski veleposlanik u Austriji Gordan Bakota, savjetnica Dravnog ureda za Hrvate izvan RH Ivana Gorani, hrvatski konzul u Austriji Branimir Lonar, voditeljica splitske podrunice Hrvatske matice iseljenika Branka Bezi Filipovi, bivša hrvatska veleposlanica u Argentini Neda Rosandi Šari, Tomislav, slikar i knjievnik Marjan Bilosni, urednik Hrvatskog slova Stjepan Šešelj, knjievnik i povjesniar uro Vidmarovi, glumac Joško Ševo i mnogi drugi.

„Hrvatska je pred ulaskom u EU, koju e dodatno obogatiti svojom kulturom“, rekao je veleposlanik Bakota na otvaranju Susreta ustvrdivši kako je kultura „najua poveznica Europe“. Zahvalivši nazonim pjesnicima na ouvanju hrvatske kulture, jezika i identiteta napomenuo je kako je Hrvatski povijesni institut odnosno Hrvatski kolegij u bekoj ulici sv. Kanizija koji je oduvijek bio središte okupljanja hrvatskih intelektualaca. Zahvalivši izvandomovinskim Hrvatima na njihovom hvale vrijednom angamanu na ouvanju i jaanju hrvatskog identiteta u zajednicama gdje ive i na unapreenju odnosa s hrvatskom domovinom savjetnica Dravnog ureda Gorani pozvala ih je na suradnju te rad na afirmaciji ugleda i interesa RH

„Hrvatska matica iseljenika surauje preko 60 godina s Hrvatima izvan domovine“, rekla je Bezi Filipovi elnica HMI Split, istaknuvši nunost potpore svima koji u višejezinim prostorima izvan granica Lijepe naše rade na ouvanju hrvatskog jezika. Pohvalila je sjajnu ideju o osnivanju udruge Susreta hrvatske izvandomovinske lirike (HIL) u New Yorku Nade Pupai, ija je predsjednica.

Pupai je istaknula kako je udrugu HIL utemeljila s ciljem ouvanja hrvatskog jezika popularizacijom hrvatske pisane rijei kako ne bi pala u zaborav i ostala u nasljedstvo mladim naraštajima Hrvata diljem svijeta. Istakla je kako e se sljedei Susret HIL-a odrati sljedee godine u Vukovaru, a potom 2015. u New Yorku, gradu odakle je sve poelo. Goste su uvodno pozdravili i eljko Batarilo u ime globalnog Hrvatskog svjetskog kongresa (HSK) odnosno Ana Petrovi, pjesnikinja i dopredsjednica HSK-a Austrija, koji je u suradnji s Hrvatskim povijesnim institutom –Hrvatskim kolegijem u Beu bio glavni organizator ovog prestinog i zahtjevnog skupa. „Hvala Dravnom uredu za Hrvate izvan RH koji su nam znaajno pomogli u realizaciji ovog projekta posveenog ulasku Hrvatske u EU te Veleposlanstvu RH u Austriji koje nas takoer podrava“, rekao je Batarilo, zahvalivši i rektoru dr. Ivanu Kopreku i prorektoru don Ivici Stankoviu iz Hrvatskog povijesnog instituta odnosno Hrvatskog kolegija u Beu koji su besplatno smjestili sudionike.

Skup je otvoren hrvatskom himnom u izvedbi opernog pjevaa, doktoranta na Sveuilištu u Beu Luke Gudelja i pjesmom S. S. Kranjevia „Moj dom“ koju je proitala pjesnikinja iz SAD-a Ivanka Maduni Kuzmanovi. Potom je uslijedio recital „Na pragu doma“ u kojem su svoje pjesme predstavili Vera Beli Vali i eljka orak iz Kanade, Davor Boin, Gabriela Brajevich, Ivan Dobra, Ivan Geri, Ivanka Maduni Kuzmanovi, Nada Pupai, Ivanka Saboli Rukavina i Marija Fumi Samardi iz SAD-a, Nadica La Rosa iz Danske te Ana Petrovi i Anica Zduni iz Austrije.

Knjievnik uro Vidmarovi iz Zagreba predstavio je XII. Zbirku pjesama HIL-e New York „U potrazi za izgubljenim obzorima“ i pjesnike Mariju Dubravac (Australija), eljka Ercega (SAD), Anelka Kruievia (Francuska), Loredana Kuna, Ninu Novak, Milu Pletikosu i Dariju Smiti Herceg (Kanada) te Franesku Liebmann (Austrija), predsjednica Organizacijskog odbora Susreta koja je vodila kroz program. Posljednjeg dana Susreta recenzent eljko Batarilo predstavio je pjesme i ivotopise deset novih hrvatskih pjesnika: Nasje Boškovi Meyer i Marije Samardi Fumi (SAD), Malkice Duge (Njemaka), Ante Ivesia (Austrlija), Josipa Klostraneca, Ivana Puhala (Kanada), moliškog Hrvata Antonia Sammartina (Italija), Berislava Breljaka (Austrija) te gradišanskih Hrvatica iz Austrije Ane Schoretits i Dorothee Zeichmann.

Skup je završio kulturno umjetnikim programom u ijem je sklopu hrvatski glumac Joško Ševo izveo monodramu „Govorite li hrvatski?“, iji je autor, a što je oduševljena beka pub lika nagradila burnim aplauzom. Uz tenora Luku Gudelja, koji je uz pratnju gitarista Krune Ringsmutha i mandolinista Mije Miše Bijukia izveo uglazbljene pjesme poznatih hrvatskih pjesnika, glazbeni okvir Susretu dali su sjajnim nastupom koji je podigao publiku na noge i Tamburaški zbor studenata tambure Konzervatorija Franz Schubert u Beu pod vodstvom Daria Cebia, mladi tamburaši. Glazbene škole Dugo Selo izvedbom slavonskih plesova te Folklorni ansambl Šokadija iz Bea, posebice njeni mališani.

Sudionike Susreta hrvatske izvandomovinske lirike, meu kojima je najstarija sudionica slavila 88. roendan, ugostili su i gradišanski Hrvati, pozvavši ih na druenje u Hrvatski centar u Beu, gdje je bilo rijei o mogunostima i vidovima suradnje. Pokrovitelji sjajno organiziranih Susreta bili su Dravni ured za Hrvate izvan RH i hrvatsko Veleposlanstvo u Beu.

Snjeana Herek, Foto: Marko Petrovi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!