www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Petak, 30 Listopad 2020
 
 
DAN DRAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE
Ponedjeljak, 24 Lipanj 2013

Poštovani hrvatski branitelji i ratni veterani, vojni invalidi, lanovi obitelji poginulih hrvatskih vitezova, lanovi i aktivisti braniteljskih i stradalnikih Udruga proizašlih iz domovinskog obrambenog rata !

Poštovane dame i gospodo, simpatizeri aktivnosti Koordinacije braniteljskih Udruga grada Zagreba, dragi naši asni hrvatski domoljubi u zemlji i iseljeništvu !

Radosna srca i duše najiskrenije Vam estitamo Dan Dravnosti Republike Hrvatske !

U prisjeanju na zaetke raanja Nove Hrvatske Drave, svojim mislima poseemo u burna razdoblja daleke prošlosti, višestoljetnih tenji i elja mnogih hrvatskih politikih prvaka i vojskovoa koji su stoljeima prije naše generacije stremili svojim postupcima i rtvama k zajednikom cilju stvaranja Hrvatske neovisnosti, samostalnosti i dravnosti. Zaista je to bio dug put i bespoštedna borba do hrvatske dravnosti, sve do naših dana i golorukih ratnika koji su stali gordo, prkosno i ponosno pred najezdom srpskih agresora tijekom Domovinskog rata.

Raanje nove Hrvatske drave i potreba oruane sile, postala je poetkom devedesetih godina prošlog stoljea naša nasušna potreba. Nastala je nova Hrvatska drava, nova hrvatska vojska i policija, iz muenike povijesti, iz krikova i muka potlaenog i obespravljenog  naroda u prošlosti, jer su se svojim palim rtvama za slobodu uzdigli u svetom idealu dravnosti kako bi im novi naraštaji ivjeli kao svoji na svome u vlastitoj dravi Hrvatskoj.

Danas smo ui drugaijim okolnostima ivljenja, bitan nam je razvoj Hrvatske i rast društvenog standarda svih dravljana Republike Hrvatske uz poštivanje dostojanstva, ljudskih prava kako Hrvata tako i nacionalnih manjina, uz zaštitu privatnog i dionikog vlasništva  uz provoenje svih moralnih obveza prema narodu i pravnoj zaštiti i ugledu Hrvatske dravnosti. Mi smo hrvatski branitelji itekako socijalno osjetljivi u odnosu politike prema radnicama i radnicima u svim segmentima hrvatskog društva jer smo i mi donedavno bili radnici. Moramo se zapitati, ispunjavaju li naši vrli zastupnici, dunosnici u Saboru i Vladi RH svoje obveze i ine li išta pozitivno za razvoj naše drave, za nova zapošljavanja ili svojom inertnošu i neznanjem potiu novi val iseljenja u svijet obrazovanih i talentiranih mladih kadrova kako bi unazadili vlastiti narod.

Mi ratni veterani jesmo duni poštovati glas svog naroda jer smo štitonoše njegova mira i slobode te kulturne i humanistike baštine steene pod  okriljem Europskih civiliziranih naroda. Danas je naša zadaa u miru, biti u javnom ivotu Hrvatske korektivni štit i obrana domoljubnih i nacionalnih vitalnih interesa svih dravljana Republike Hrvatske (pa tako i ratnih veterana) od moebitne ugroze „raznoraznih politikanata“ kojima ista nije u srcu niti im je ikada znaila kao nama koji smo se za nju borili.

Dragi prijatelji, danas mi slavimo Dan hrvatske dravnosti, stoga je nedolino i neprimjereno isticati kako ga obiljeavamo, nego slavimo ga, jer je   itekako bitan dogaaj naše povijesti, za nas pojedinano, za naše obitelji, za hrvatsko društvo. U ovoj prigodi se prisjetimo uz duno poštovanje naših dojuerašnjih suboraca koji su poginuli u obrani slobode i Hrvatske dravnosti. Prisjetimo se ljudski i odgovorno i umirovljenih dojuerašnjih suradnika i ratnih veterana i svih rtava rata koji su svaki na svoj nain pruali obol i pridonosili konanoj pobjedi tijekom Domovinskog rata tako i u obrani suvereniteta Republike Hrvatske.

Pojavimo se dostojanstveno 25. lipnja 2o13 godine u prijepodnevnim satima u našim crkvama i kapelicama diljem Domovine Hrvatske. Izaimo uzdignutih glava i s ponosom na gradske i mjesne trgove, pred spomen obiljeja s molitvom i svijeama u znak poštovanja i zahvalnosti našim poginulim i nestalim suborcima jer na taj nain uvaavamo njihovu rtvu, ivimo njihove uspomene, te slavimo hrvatsku dravnost.

Vraamo se uskoro ponovo u Europu, svoje mjesto imamo u zajednici sa velikom porodicom europskih civiliziranih naroda, sa svim ravnopravnim ureenim ugovorenim bilateralnim i multilateralnim odnosima meu dravama. Ne smijemo pristajati na ponienja i negaciju  dravnosti Republike Hrvatske, duni smo trajno uvati dio samostalnosti i teritorijalne cjelokupnosti drave Hrvatske u svim meunarodno priznatim granicama. Itekako emo morati raditi svakodnevno u zaštiti i osiguranju dostojanstva i samostalnosti naših graana jer smo pred teškim izazovima politike globalizma, koja ima svoja naela i zakone integriranja u meunarodne asocijacije. Po brojnosti jesmo manji narod u odnosu na neke narodne zajednice u Europi, ali iz povijesti izvlaimo i pouke, kako ne smijemo nikada dopustiti da uvijek stradaju oni koji ive pošteno.

Budimo ujedno moderni, suvereni i nezavisni, kao graani ove zemlje i odgovorimo svojim radom i djelovanjem za boljitak naše djece, jer su nas kroz stoljea odrale vjera i nada uz rtve i vrednote ivota koje smo prinosili za boljitak hrvatskog naroda. Zar i mnogi prije nas nisu bili nadahnuti i ispunjeni eljama za izgradnjom nekog ljepšeg, pravednijeg i humanijeg svijeta u kojem bi svakom ljudskom biu bila omoguena egzistencija dostojna ovjeka toga vremena.

Svima nama je ast i ponos ali i obveza sluiti blinjemu, bratu ovjeku u nevolji. Dostojanstvo ovjeka nam treba uvijek biti na prvom mjestu po svjesnom i slobodnom izboru jer ga isto potie i vodi kroz osobna uvjerenja  u odabiru slobode i savjesnog rada. Odgoj savjesti i civilizacija ljubavi jesu u temelju svakog napretka, jer je ista u slubi duhovne i domovinske obnove i usko je vezana uz ljudsku osobu. Sluenje drugima je esto teško, ali je to pozitivno djelovanje koje stvara ozraje proeto zajedništvom i duhom evaneoske slobode kroz pomaganje ljudima u izgradnji njihove osobnosti, u razvoju kulture koja s vjerom osvjetljava vrijednosti i dobrobiti ljudskog društva u izgradnji humanijeg svijeta. I na kraju, ono dobrohotno u nama ljudima, kroz pouzdanje u Boga i molitvu ui nas, kako na zemlji nije ništa pree i svetije od ovjeka, jer je Bog upravo njemu dao najvee dostojanstvo na zemlji. Kroz odgovornost u svakodnevnom radu i vjernost vlastitim uvjerenjima pa i idealima, mi postiemo preduvjete izgradnje zdravih meuljudskih odnosa, gdje je svatko zadovoljan, bez osjeaja ugroenosti, u slobodi razluivanja i rasuivanja sa pozitivnim kriterijima koji su svakako proizašli iz kulturnih steevina i pouka bogatstva mudrosti hrvatskog naroda.

estitamo Vam Dan dravnosti Republike Hrvatske !

Upravni Odbor KBUGZ-a
Ivica Matoševi, predsjednik

U Zagrebu, 25. lipnja 2013 godine.

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!