www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 08 Oujak 2021
 
 
JAVNI APEL HRVATSKE AKADEMSKE ZAJEDNICE "KRALJ TOMISLAV"
Srijeda, 06 Studeni 2013
J A V N I   A  P  E  L

Hrvatske akademske zajednice  „Kralj Tomislav“

kulturnoj javnosti Domovine i iseljeništva za javnu potporu uspostavi trajnog meunarodnog
festivala pod nazivom Historiafest u Zagrebu

Kao što je mnogima ve poznato, skupina uglednih hrvatskih intelektualaca iz domovine i iseljeništva udruena u Hrvatsku akademsku zajednicu  „Kralj Tomislav“, još u veljai ove 2013 godine predloila je Poglavarstvu grada Zagreba, (preko gradonaelnika gospodina Milana Bandia), uspostavu trajnog meunarodnog festivala pod nazivom – Historiafest  Zagreb. Projekt je istovremeno dostavljen i Turistikim zajednicama Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

O emu je rije? Naša Akademska zajednica predloila je, radi širenja turistike ponude i turistike  djelatnosti, ali i promidbe Republike Hrvatske kao lanice Europske Unije, da se svake godine (ili svake druge), u gradu Zagrebu organizira meunarodni festival pod nazivom – Historiafest Zagreb, to jest prezentaciju pojedinih znamenitih povijesnih osoba  i njihovog onodobnog okruja iz razliitih drava s posebno priprmljenim povijesno-kulturnim nacionalnim programima njihova vremena, predstavama koje bi se izvodile uglavnom na otvorenom prostoru.
To bi bio jedinstveni festival u svijetu koji bi zacijelo postao kulturna i turistika atrakcija u gradu Zagrebu, a koji bi se  odravao najdue u trajanju do jednog tjedna. Kao najbolje vrijeme bio bi mjesec svibanj, lipanj ili rujan.

Historiafest Zagreb od samog poetka bio bi velika svjetska manifestacija i planetarni dogaaj u kojem bi sudjelovalo svake godine 16 (šesnaest) drava s ponuenim povijesno-kulturnim nacionalnim programima prezentacije svojih znamenitih povijesnih osoba. Organizacijski odbor festivala izmeu više pristiglih ponuda od strane drava, za nastup na Historiafestu Zagreb izabrao bi  šesnaest programa.

Drava koja bi se prijavila na Historiafest Zagreb, i iji bi program sudjelovanja bio prihvaen, poslala bi u grad Zagreb skupinu ljudi (glumaca i sl.) opremljenu u stilu odreene svoje povijesne osobe koju bi na Historiafestu Zagreb predstavila, kao i njeno  okruje  u kojem je ivjela i djelovala - osobe koja je na tadašnji ivot svoje zemlje ostavila duboki trag. Na primjer Francuzi bi predstavili svog cara Napoleona i njegovo okruje, a  pratila bi ga jedinica od stotinjak  grenadira, vojnih glazbala, topova i sl. i koji bi u tadašnjim sveanim vojnim odorama marširali ulicama grada Zagreba i izvodili unaprijed pripremljene razliite vojno-kulturne programe.

Ili npr. Nijemci bi se pojavili sa svojim Bismarkom i njegovom pratnjom, Austrijanci s carem Franjom Josipom ili caricom Marijom Terezijom, Talijani s Garibaldijem ili Julijem Cezarom i njihovom pratnjom, Hrvati s Nikolom Šubiem Zrinskim ili banom Jelaiem, Rusi s Petrom Velikim, Meksikanci s Pancha Villom, Turci sa Sulejmanom Velianstvenim, Egipani s  faraonom Ramzesom II. itd. Svaka drava, sudionik Historiafesta, za svoj nastup prijavila bi  poseban nacionalni program uz onodobnu kostimografiju,  tadanja sredstva, glazbala,  naoruanje, konjicu i sl. kojeg bi predstavila na Historiafestu  Zagreb.

Mogunosti izbora povijesnih osoba (s raznih podruja djelatnosti), kod brojnih drava su vrlo velike i ne bi se s istim programom ponovo pojavljivale na nekom od narednih Historiafestova Zagreb.

Grad Zagreb i Turistika zajednica grada Zagreba trebali bi osnovati Organizacijski odbor (s timovima eksperata) kako bi se u detalje razradila ova ideja i Pravila sudjelovanja na Historiafestu Zagreb. Utvrivanju pravila Historiafesta Zagreb trebalo bi pristupiti odmah kako bi se ve kroz godinu ili dvije odrao prvi Historiafest Zagreb pa makar, za poetak, i u skromnim uvjetima.

Za organizaciju takvog festivala ne bi trebala velika sredstva jer bi svaka drava, sudionica Historiafesta Zagreb, snosila svoje vlastite troškove kao i uplatu kotizacije kojom bi se u cijelosti pokrio trošak organizatora festivala.

Pravila sudjelovanja na Historiafestu Zagreb dostavila bi se preko stranih poslanika brojnim dravama, njihovim ministarstvima kulture, s pozivom da se prijave na raspisani natjeaj za sudjelovanje sa svojim programom na prvom Historiafestu  Zagreb. 

Festival bi svake godine u našem gradu bio znaajan svjetski kulturni i povijesni dogaaj i trebalo bi ga  dobro osmisliti. Vjerujemo da bi na desetke tisua turista iz cijeloga svijeta dolazilo na  Historiafest Zagreb. A da posebno ne spominjemo da bi u samoj izvedbi tog festivala  sudjelovalo moda  i do  tisuu izvoaa.

Grad Zagreb ima velike mogunosti za organizaciju tog festivala, a i zemljopisno ima dobar poloaj u Europi, a u lokalnom smislu i dobra mjesta u samom gradu gdje bi se to sve izvodilo; Zrinjevac, Trg bana Jelaia, Gornji grad, Trg dr. Franje Tumana, Kaptol i sl. A i sam grad nije prevelik ni premalen za takvu manifestaciju. Sve u svemu - zapravo ima dobre  uvjete za to!

Sve aktivnosti odvijale bi se uglavnom na otvorenom prostoru.  U biti ovaj projekt se svodi na simbolinu smotru povijesnih osoba i njihove kostimografirane vojnice uz pratee programe, (na pr. razliiti oblici sveanog marširanja, maevanje,  juriši, topovske paljbe, vojna glazba, paradiranje razliitih sveanih odora središtem grada i sl.)

Tako bi u vrijeme odravanja Historiafesta Zagreb ulicama našeg grada istovremeno sveano marširale jedinice Napoleona, Petra Velikog, Sulejmana Velianstvenog, Pancha Ville, Bismarka, Julija Cesara, Ramzesa II. i sl. - predvoene svojim carevima, kraljevima, faraonima, komandantima i sl. u sveanim odorama svog vremena. Na ovim festivalima u biti saimali bi se segmenti svjetske  povijesti i po dubini i po širini da bi to u konanici doprinijelo što veem zbliavanju razliitih naroda i njihovih kultura.

Festival bi gradu Zagrebu otvorio veu turistiku perspektivu, a u samo vrijeme odravanja Historiafesta Zagreb naša metropola imala bi i karakter svjetske “povijesne” metropole. Oi cijeloga svijeta, u to vrijeme, bile bi uprte u naš grad, a sve bi  skupa relativno malo koštalo, a dobit grada, ugostitelja,  hotelijera i sl. bila bi znatna! 

Cjelokupni trošak koji bi grad Zagreb imao oko organizacije  Historiafesta Zagreb pokrio bi se iz kotizacije koju bi svaka drava sudionica (izabrana da sudjeluje na festivalu), trebala - unaprijed uplatiti!

Tih, do tjedan dana Historiafesta Zagreb, grad Zagreb bio bi pun povijesnog elementa, pun glamura; novinara, stranih televizijskih kamera, snimatelja - kao hrvatska, a tada i kao “povijesno-svjetska” metropola, gledano oima svjetske javnosti. Nema onoga graanina ili turista koji se tada zatekne u Zagrebu, koji se  ne bi elio fotografirati uz jednog Napoleona, Petra Velikog ili Ramzesa II.

To istovremeno znai, da bi drave pripremile i vrhunske umjetnike programe svoga nastupa. Mislimo da emo svi biti ugodno iznenaeni snagom i ljepotom tih programa. Nedavno ree jedna gospoa iz turistike zajednice – Što bi sve dali Kinezi samo da mogu predstaviti nekog svoga u an Minga u srcu Europe jer je rije i o nacionalnom ponosu svake drave. Mislimo da e biti veliko naguravanje za ulazak meu tih 16 izabranih.

Naši mlai naraštaji uvijek trebaju prihvaati i zastupati nove i prosperitetne ideje. Povijest je pokazala da su najuspješniji narodi bili oni koji su bili inventivni. Mi kao narod, a posebno dravne i gradske institucije, naše gospodarstvo i sl. trebamo biti otvoreni prema novim zamislima, novim proizvodima, novim tehnologijama, novim i prosperitetnim idejama. Zato predlagaima takvih inovacija trebaju biti otvorena sva vrata.

Projekt je pravno zaštien, a u cijelosti ga je osmislio ugledni hrvatski intelektualac  i umjetnik gospodin Mile Prpa, dipl. pravnik, slikar, pjesnik i filozof, te jedan od najcitiranijih hrvatskih internetskih  kolumnista u svijetu, ije tekstove objavljuju brojni portali u domovini i oni hrvatskih iseljenika, ili ga esto citiraju.

Grad Zagreb zajedno s RH trebao bi biti domain i organizator tog festivala. Takav festival ne moe organizirati neka udruga ili samo turistika zajednica. To mora biti razina grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Kako se na naš prijedlog Grad Zagreb, a ni turistike zajednice, oigledno nisu pokrenule, pa ak na ponudu od 12. veljae 2013. g. nisu,  makar  formalno, ni odgovorili, kao ni na pournicu od 27. oujka, a tek na pritisak nekoliko internet portala Gradski ured za kulturu... konano je  poslao dopis Turistikoj zajednici grada Zagreba da pozove predlagatelje radi eventualnog organiziranja spomenutog festivala.

Tom prilikom, na sastanku odranom u Turistikoj zajednici grada Zagreba, ocijenjeno je da se radi o sjajnoj, kolosalnoj ideji koja bi zacijelo bila originalna i izvodiva, i da bi  to u Zagreb dovelo veliki broj novih turista. Ponudili su nam, kao predlagateljima projekta, pomo u iznosu od 20.000 kn i da sami organiziramo takav festival. Kao predlagatelji projekta to nismo mogli prihvatiti jer se radi o svjetskom, planetarnom projektu kojega ne moe organizirati jedna mala Udruga, ve iskljuivo Grad  Zagreb i RH zajednikom sinergijom s poetnim financijskim sredstvima i znanjem svojih strunih kadrova.

Kao Akademska zajednica s aljenjem moramo konstatirati da u našem društvu, a time i u našem gradu ništa nije mogue pokrenuti, pa makar se radilo i o najveem projektu, koji ga financijski ništa ne  košta. Ni na jednoj razini vlasti, ne samo da nije mogue dobiti sugovornika za predloeni projekt, ve nije mogue niti uspostaviti kontakt. U tim strukturama kao da nitko ni za što nije zainteresiran, kao da nikoga ne zanima prosperitet vlastitog grada i sl. ivimo u stanju intelektualne i duhovne hibernacije i kao takvi osueni smo na provincijalni ivot našeg grada i u budunosti.

Do nas dopiru vijesti da su se dvije srednjeeuropske metropole zainteresirale za projekt i preuzimanje trajnog domainstva Historiafesta. Na našu alost, a to nerado inimo, morat emo stupiti u pregovore s njima. Ona metropola koja prihvati domainstvo ovog projekta imala bi svake godine veliku meunarodnu kulturno-povijesnu manifestaciju u svojoj sredini, uz znaajno poveanu turistiku dobit, a da se posebno ne spominje  i sticanje velikog meunarodnog ugleda.

Zašto šaljemo ovaj Javni apel svekolikoj hrvatskoj javnosti, ukljuujui i onu politiku?! To inimo iz razloga da se ne bi pomislilo da nismo domoljubi, da mislimo samo o svome sitnom osobnom interesu i da sve elimo prodati nekoj stranoj zemlji. Ne, mi elimo da naš grad Zagreb dobije i da bude trajni domain ovom jedinstvenom kolosalnom svjetskom festivalu po kojem bi grad Zagreb u cijelome svijetu bio itekako prepoznatljiv.

Zato pozivamo svekoliku hrvatsku kulturnu javnost Domovine i Dijaspore, pozivamo i sve medije javnog priopavanja (dnevne i tjedne tiskovine, pozivamo Hrvatski radio i televiziju, sve internet portale i sl.), da nas javno podre u ovoj jedinstvenoj ideji, kako bi se pokrenule gradske i RH  kulturne i politike strukture na inventivno i kreativno pozitivno razmišljanje i da se taj festival uspostavi na dobrobit našeg naroda, našeg Grada Zagreba i naše Republike Hrvatske.

U Zagrebu 06. studenog 2013.

Za Hrvatsku akademsku zajednicu
   „Kralj Tomislav“ - 
predsjednik dr. sc. Petar Vui
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!