www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 08 Oujak 2021
 
 
PRIOPENJE IZ VUKOVARA
Srijeda, 13 Studeni 2013Tomislav Josi

Netko u odori hrvatske policije brutalno je pretukao Darka Pajia, razbio mu je glavu, teško ga, bez potrebe, ozljedio.
Darko je zadobio frakturu lubanje, izljev krvi u mozak i moda ne preivi, a neozlijeene policajce u medijima prikazuju kao rtve.


Zorane Milanoviu, Ivo Josipoviu, Ranko Ostojiu - na duši imate nekad maloljetnog branitelja! Još jednog!

ujte, vi egzekutori s Pantovaka, iz Banskih Dvora i u ministarskim foteljama - Ne nasjedamo na ovakovu objavu rata! elite kaos, ali ga u Vukovaru neete dobiti. Neete nas dokrajiti i neete uspjeti svoja zlodjela podvaliti bilo kome, a najmanje nama.

Ima Boga! Molite mu se da naš brat preivi i da vama hrvatski narod oprosti.

Dragi sugraani, Hrvati u zemlji i diljem svijeta - ne nasjedajte, ne dozvolite da u Vukovaru zavlada od njih toliko prieljkivan kaos. Pokaimo im 18.11. 2013. razliku izmeu "vukovarske" i nevukovarske" Hrvatske.

Pozivamo vas na zajedniko trpljenje do pobjede. ekajte daljnje upute Stoera.


Franjo Šolji

Pozivamo Ostojia, ravnatelja policije RH, ravnatelja policijske uprave,ravnatelja policijske postaje, te sve odgovorne u zapovjednom lancu na trenutnu ostavku.

Kako se moe dogoditi da ovjek,nekada maloljetni branitelj,u krvi lei na zemlji a da mu 10 policajaca oko njega ne prua pomo. Na još vei uas, kad mu pridošli prijatelji pokušaju pomoi, isto im se zabrani te bivaju privedeni,kao i ja. Policija je izazvala i dopustila prolijevanje hrvatske krvi, Darko Paji ima teške tjelesne ozljede, uporabljena je prekomjerna sila i prekoraenje ovlasti. Stoer za obranu hrvatskog Vukovara podnijeti e tube protiv odgovornih.

Stoer za obranu hrvatskog Vukovara osigurao je pravnu pomo Robertu Soldi, osigurat emo pravne poteze i u ovome sluaju. Tijekom dana posjetit emo Darka Pajia.

P.S. Darko je za sada stabilno, sino mu je u posjeti bio šogor, bio je pri svijesti i komunikativan.

GRAANSKA INICIJATIVA „STOER ZA OBRANU HRVATSKOG VUKOVARA“

Organizacijski odbor za izjašnjavanje biraa o potrebi da se zatrai raspisivanje referenduma

U Vukovaru, 11. studenog 2013.g

Graanska inicijativa „Stoer za obranu hrvatskog Vukovara“, osnovana 10.sijenja 2013.g., okuplja brojne braniteljsko-stradalnike udruge proistekle iz Domovinskog rata, brojne domoljubne i civilne udruge, pojedince iz javnog društvenog ivota, akademika, vjerske zajednice, graane, radnike, seljake, sa ciljem zaštite moralnih, etikih, zakonskih i drugih prava svakog graanina i Republike Hrvatske.

Organizacijski odbor za izjašnjavanje biraa o potrebi da se zatrai raspisivanje Referenduma

sastavljen od lanova ove graanske inicijative, donio je na sjednici odranoj 5.studenog 2013.g., temeljem odredbe lanka 8.b Zakona o Referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju dravne vlasti i lokalne i podrune (regionalne) samouprave (N.N. br .33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07 i 38/09), a u vezi s odredbom lanka 8.a istog Zakona slijedeu


ODLUKU O PRISTUPANJU IZJAŠNJAVANJU BIRAA O POTREBI DA SE ZATRAI RASPISIVANJE REFERENDUMA

Pristupit e se izjašnjavanju biraa o potrebi da se zatrai raspisivanje referenduma sa slijedeim pitanjem:

Jeste li za to da se lanak 12. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10, 93/11) mijenja tako da glasi:

"Ravnopravna slubena uporaba jezika i pisma kojim se slue pripadnici  nacionalne manjine ostvaruje se na podruju jedinice lokalne samouprave,  dravne uprave i pravosua, kada pripadnici pojedine nacionalne manjine  ine najmanje polovinu stanovnika takve jedinice."
           ZA                                                                        PROTIV
2. Prikupljanje potpisa za izjašnjavanje biraa o potrebi da se zatrai raspisivanje referenduma zapoeti e 17. studenog 2013.g., i trajati e do, zakljuno sa 1. prosinca 2013.g.

Obrazloenje:

- Predloenom izmjenom napustio bi se uvjet da pripadnici nacionalne manjine trebaju initi treinu stanovništva grada ili opine, i prihvatio bi se uvjet sadran u ranije vaeem Ustavnom zakonu o ljudskim pravima i slobodama i pravima etnikih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj.

- Predloenom izmjenom Republika Hrvatska ne bi prekršila pravila meunarodnog prava jer pravo ravnopravne slubene uporabe jezika nacionalne manjine jami Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina, koje je i Republika Hrvatska stranka, na nain da ne odreuje udio koji pripadnici nacionalne manjine moraju initi u ukupnom stanovništvu, ve je na svakoj dravi da to uredi svojim zakonodavstvom. Predloenom izmjenom ne ukida se pravo koje jami Konvencija, ve se mijenjaju uvjeti pod kojima se ono ostvaruje.

- Predloenom izmjenom ne utjee se na pravo svakog grada ili opine da svojom diskrecijskom ocjenom s obzirom na svoje posebne okolnosti, odrede da pripadnici odreene nacionalne manjine mogu initi i manji udio u stanovništvu kao uvjet za uvoenje jezika te nacionalne manjine u ravnopravnu upotrebu. 

Ovim otvorenim pismom pozivamo sve hrvatske graane, sve udruge, vjerske zajednice, akademske zajednice, politike stranke, radnike, seljake, domoljube, graane Republike Hrvatske da se pridrue akciji prikupljanja potpisa za raspisivanje Referenduma kojemu je cilj osigurati izmjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!