www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 04 Oujak 2021
 
 
VUKOVARSKA MAJKA KATA OLJI
Subota, 16 Studeni 2013
Kad neki mali grad poput Vukovara ima svoju - Vukovarsku Majku, a svoju majku nemaju niti znamenite europske i svjetske metropole, tada e se neupueni namjernik upitati – o kakvoj se to majci radi? Mi bismo mu kazali da i mi ne znamo o kakvoj se to majci radi, ali znamo da naš grad heroj ima svoju majku koju svi volimo, koja je iva, i kad umre nee umrijeti, i dok god bude grada Vukovara mi emo je uvijek zvati  – Vukovarskom Majkom!

I kad tamo davno, negdje poetkom sedmog stoljea, prvi Hrvati dooše prema Jadranu, meu njima bjehu i dvije sestre Tuga i Buga. Buga je ubrzo umrla, i sjeamo se je tek po njenom imenu. A njena sestra Tuga, ne moe umrijeti, ako i umre ubrzo se inkorporira u neku majku poput Vukovarske majke – Kate Šolji. Ali mi smo ponosan i prkosan narod (prkosimo vjetru svakom)  i zato tu našu majku ne nazivamo Tugom, ve – Vukovarskom Majkom!

Za Vuedolsku golubicu nikad sa sigurnošu ne znamo što i koga predstavlja, ali znamo da je na ovim prostorima simbol najstarije kulture – one vuedolske.
I za Vukovarsku  Majku isto nikad ne znamo što i koga predstavlja, ali znamo da je  simbol – najdublje rane u našem narodu, i to ne samo ovovijeke ve one  tisuugodišnje, povijesne sve tamo od dolaska na ove prostore njenog reinkarnata - Tuge.

Ta naša Vukovarska Majka, kao obol slobode, za obranu Vukovara dade svoja – etiri sina. I zbog njena etiri sina, i sinova brojnih drugih majki – Grad Heroj VUKOVAR– zove se herojskim. I zato ga uvijek treba pisati velikim slovima.

Grad Vukovar nije veliki grad, ali je veliki Heroj. On je istovremeno i Staljingrad, i groza pustoši Hirošime ili Nagasakija. On je i naš novovjeki Siget. Sve je to mogao biti samo zbog toga – jer slobodarska Europa podnosi mrlje na svojoj savjesti, kao na najneosjetljivijem dijelu svoga tkiva. Doista! (Tamo gdje caruju licemjerne politike – nastaju groze pustoši gdje im nije mjesto)

A Vukovarskoj Majki, oliti svegeneracijskoj hrvatskoj povijesnoj Tugi, u onome ratu kao mlaahnoj djevojci – pogubiše i etiri roena brata. - I etiri roena brata?! Dakle, Vukovarska Majka nije samo simbol alosne majke za svojim sinovima, ve je i simbol sestre Tuge za izgubljenom braom.

A koliko ima takvih majki u povijesti našeg naroda, posebice u onoj iz prošlog dvadesetog stoljea – to nitko ne zna. Ne zna ponajprije za to što se to ne moe niti izbrojiti – i sve pada u zaborav. I zato moramo uvati i njegovati simbol Vukovarske Majke, kao hrvatske Tuge koja simbolizira i sve povijesne majke koje su izgubile svoje sinove, koja simbolizira i sve povijesne sestre koje su izgubile svoju brau.

Poesto se pitam – kakav smo mi to narod koji tako olako prelazi preko svojih bezbrojnih rtava? Gdje god se zakopa, naie se na kosti muenika, oni koji su bili identini nama, imali svoje obitelji, svoju djecu, svoju vjeru, svoje nade, strepnje i boli, bili puni volje za ivot, ali ih je usud nesretne politike doveo meu muenike, meu umrle i to u broju kojeg ljudski mozak teško moe i shvatiti.

A ljudi se igraju politike i politiara – a potpuno tome nedorasli, a ne znaju da je politika  opasan zanat i da se greške u politici ne praštaju, i da su posljedice politike greške nemilosrdne, okrutne, brutalne i uništavajue. Ako se i u što ne bi smjeli upuštati  amateri eljni vlasti – to je politika. I kad se vlast dade urni (kutiji) za glasanje – pa makar i na najdemokratskijim izborima – zemlja moe izgubiti slobodu.

A naša Vuedolska golubica, naša Vukovarska Majka – ostat e simbol ustrajnosti, majinske snage, neuništivosti i nepobjedivosti naroda koji ima takve majke i sestre, koji ima tako duboke kršanske muenike korijene. Doista! I slobodan sam ovdje uzeti sebi za pravo da u ime cijelog hrvatskog naroda izgovorim – Vukovarska i hrvatska majko, Kate – veliko ti HVALA!

Zagreb,
Mile Prpa


Dragi hodoasnici, branitelji, dobri putnici namjernici!

Vi koji ete otii i ove godine u herojski grad Vukovar... na starom groblju pored bolnice u gradu sahranjena je i majka Kata Šolji... majka etiriju sinova palih hrvatskih branitelja, i kako je ona uvijek ispravljala "i zeta"  koji je isto tako pao za Hrvatsku domovinu - zapalite joj svijeu i donesite cvijetak...
Majka Kata Šolji bila je doivotna poasna predsjednica Hrvatskog rtvoslovnog društva.

NEKA SE NE ZABORAVI!


Prof. Zvonimir Šeparovi, predsjednik Hrvatskog rtvoslovnog društva
u društvu MAJKE Kate Šolji i mr. Ivana Debeljaka, rizniara društva

Jadranka L. - administrator portala
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!