www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 04 Oujak 2021
 
 
I STVORI BOG MUKO I ENSKO...
Nedjelja, 24 Studeni 2013
I stvori Bog muško i ensko u biljnom svijetu, u ivotinjskom svijetu, u svijetu ovjeka i usaglasi njihova muška i enska tijela da bi mogla zajedno funkcionirati u stvaranju novog ivota. U oivljavanju nove biljke, u oivljavanju novog ivotinjskog bia, u oivljavanju novog ovjeka.

Danas se tzv. gender  ideologija koja agresivno pretendira biti i postati novi moral,  pita – što je to brak?! I nudi kakav bi brak trebao biti u odnosu na dosadašnji.

Ali mi znamo da je brak  zajednica ljubavi izmeu dva zrela  ljudska bia – muško i ensko. Brak daje najljepši plod na svijetu, a to su – djeica. Svako stablo, pa i ono ljudsko, po Bojem nauku - prepoznat ete po plodovima. Plod braka su djeica, a plod istospolnog „braka“ je jalovost, da ne kaem i po kršanskom nauku – smrtni grijeh.
Brak je svetinja ili bi barem to trebao biti. Istospolni „brak“ postoji samo u ljudskoj vrsti, jer još nitko nije vidio da je bik uzjahao bika, tigar tigra, lav lava ili pijetao pijetla. Ili po enskoj liniji još nitko nije vidio da je krava uzjahala kravu, da je koza uzjahala kozu, da je ovca uzjahala ovcu ili da je kokoš uzjahala kokoš. Ali u ljudskoj vrsti muškarac uzjaši muškarca, ena uzjaši enu i po gender ideologiji koja pretendira biti novi moral u svijetu, takvo ponašanje ispunjava sve uvjete da se proglasi brakom, onim istospolnim, i da bude definiran u istoj ravni i kategoriji u kojoj je i prirodni brak koji je suglasan Bojoj naravi.

U kršanskom smislu brak je i sakrament. Isus je enidbu meu krštenima uzvisio na razinu sakramenta, rekavši: „Što Bog zdrui, ovjek neka ne rastavlja“.
Glasajui za brak izmeu jednog muškarca i jedne ene - glasate da se u našoj Hrvatskoj ne oskvrni Boje djelo i Boja zamisao vjekovnog produetka ivota na Zemlji.
Obitelj, brak s djecom je osnovna elija ljudskog društva svuda u svijetu. Na temelju obitelji gradi se i lokalna zajednica (gradovi i sela), gradi se i zajednika domovina (drava) kao nacionalna zajednica i sl. Obitelj je i temelj postojanja ljudske vrste na svijetu kao cjeline, od pamtivijeka sve do danas, a osnovna je pretpostavka i opstojnosti ljudske vrste u budunosti.

Što je naravni cilj istospolne zajednice, to ni svi filozofi ovog svijeta ne bi mogli odgonetnuti. Ako nešto nije postavljeno naravno, u skladu s opim smislom ivota, što nije suglasno prirodi ivota i njenoj funkciji – u duhovnom smislu to ne moe imati loginog ili bilo kakvog prirodnog smisla, osim nekakvog materijalnog.

Što je udruilo dvije istospolne osobe? Je li to ljubav koja moe biti samo neprirodna, je li to moda greškom enska duša uselila u muško tijelo ili muška u ensko? Na to pitanje ne bih se usudio davati nikakav odgovor, jer odgovor spada u domenu više struka od one medicinske, antropološke, psihijatrijske, pa ako hoete i teološke, i to pod uvjetom ako je uope mogue dati odgovor.

Mnogi sluajevi takvih veza su rezultirali i zbog frustracija koje su doivjeli muškarci s enama i ene s muškarcima. No, u jednom sam potpuno siguran, a to je da takvim osobama treba pomoi na naine koji bi bili efikasni da ih se vrati u normalan ivot. Postoje brojni poznati sluajevi da su se takvi parovi nakon isteka odreenog vremena i ne znam pod kojim i kakvim utjecajem vratili u normalu, sklopili prirodne brakove i imali svoju djeicu, ali duboko u duši sa stidom prema onome što su prije inili.

Umjesto tolike halabuke o odobravanju statusa braka istospolnim osobama, bilo bi bolje da se osnuje neka sluba razliitih eksperata koja bi takvim ljudima pomogla da shvate da se trebaju vratiti u normalu. Da shvate da je njihov ivot devijacija prirodnog ivota i prirodne veze muškarca i ene i da se to dade ispraviti.

Ali takvi istospolni brakovi trebaju više nakaradnoj i genderskoj ideologiji koja na sve strane agresivno pretendira da postane novi moral meu ljudima, nego osobama u istospolnim vezama. Ovdje, agresivno, ne nastupaju istospolne osobe u meusobnoj seksualnoj vezi, ve agresivno nastupa politika koja sustavno eli razoriti tradicionalnu obitelj i tradicionalni brak kao Boje djelo i koja eli od neprirodne ideologije stvorit novi svjetski moral koji bi zavladao meu ljudima. Iza takve ideologije ne stoji kršanstvo, ve je upravo obrnuto - kršanstvo joj je najvea prepreka za njeno širenje.

Takvu ideologiju podupiru politiari iz ateistiko-agnostike provenijencije, ljeviari, ateisti i sl. i to samo u funkciji politike. Inae, osobno i intimno meu njima nema niti jednog jedinog koji ne bi bio beskrajno nesretan ako bi njihovo roeno dijete ivjelo u takvom istospolnom braku, a nimalo ih ne smeta da zagovaraju takve brakove naravno ako se radi o tuoj, a ne o njihovoj djeci, ime samo produbljuju osobnu nesreu i onako nesretnim ljudima i njihovim roditeljima.

Da je to tako pokazuje i najnovija objavljena slikovnica koja je namijenjena djeci najnieg školskog ili predškolskog uzrasta koju je naruilo Ministarstvo kulture RH i distribuiralo po školama i knjinicama, a sve na teret hrvatskih poreznih obveznika. Rije je o knjiici autora Alexandra Maxeinera i Anke Kuhl pod nazivom SVE JE TO OBITELJ. To je tzv pavork obitelj (rije iz engleskog jezika u prijevodu - skrpana obitelj. Ta knjiica je prava perverzija zbog koje bi dravni dunosnik koji je za njeno izdavanje i otkup odobrio sredstva poreznih obveznika, trebao istog momenta podnijeti ostavku, a imao bi što raditi i DORH, jer se radi o istom kaznenom djelu, koje ne bi smjelo proi nekanjeno.

Citiram na tu temu lanak s  HKV-a
„Jer, treba biti posebno bezobrazan i perverzan te djeci u ranom školskom uzrastu servirati slikovnice u kojima se objašnjava da obitelj mogu initi dva homoseksualna para, jedan muški i jedan enski, koji u dogovoru imaju po dvoje djece tako da jedan muški lan muškog homoseksualnog para ima prvo dijete s jednim enskim lanom enskog homoseksualnog para, pa onda drugi muški lan muškog homoseksualnog para ima drugo dijete s drugim enskim lanom enskog homoseksualnog para, pa onda enski homoseksualni par uva to dvoje djece prvih tjedan dana da bi drugi tjedan to dvoje djece uvao muški homoseksualni par, pa onda djecu opet uva enski homoseksualni par, itd.“  (s HKV MM)

Ta knjiica nedvojbeno pokazuje da je manje rije o zaštiti i pravima istospolnih zajednica, ve da je prioritetno rije o širenju tzv. gender ideologije kao uvoenje novog obiteljskog morala u svijetu s ciljem razaranja institucije prirodnog braka, a prvenstveno onog kršanskog. Ve ta paklenska knjiica, sama po sebi, je dovoljan razlog za odravanje referenduma u Hrvatskoj da je brak – muškarac plus ena. Knjiica je ivi sotonizam koji se slubeno nudi našoj djeci najnieg školskog ili predškolskog uzrasta. U nekoj normalnoj dravi tako nešto bilo bi nezamislivo, i ako bi se pojavilo bilo bi momentalno oštro sankcionirano.

U kakvom to svijetu ivimo, kamo plovi naša Hrvatska, a moglo bi se kazati i itavi zapadni svijet kojeg uglavnom nastava bijeli ovjek?

Mile Prpa
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!