www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 04 Oujak 2021
 
 
KRUG ZA TRG POZIVA!
Subota, 07 Prosinac 2013
KRUG ZA TRG

Graanska inicijativa za Hrvatsku bez totalitaristike simbolike

U povodu Meunarodnog dana ljudskih prava koji se obiljeava 10. prosinca 2013. g. pozivamo vas da i ove godine zajedno poloimo


CVIJEE ZA STUDENTE
UBIJENE U JUGOSLAVENSKOM KOMUNISTIKOM REIMU

Okupit emo se
u utorak 10. prosinca 2013.g. u 11 sati
na Kazališnom trgu, ispred  zgrade Sveuilišta i Pravnog fakulteta

Titovi partizani i komunistike vlasti likvidirali  su gotovo tisuu studenata u razdoblju kada je na hrvatskim fakultetima bilo ukupno tek oko pet tisua studenata. U kasnijim godinama brojni studenti su uhiivani i mueni u zatvorima. I ove godine elimo uz Sveuilište postaviti rue s imenima ubijenih studenata. Poruku na osobit nain upuujemo Sveuilištu, Pravnom Fakultetu i Muzikoj akademiji. U potpunosti su se oglušili na molbe da prue potporu zahtjevu za uklanjanje Titova imena iz javnog prostora. Prihvaanjem svoje sadašnje adrese prešutno legitimiraju ubojicu svojih studenata.

Koordinacijski odbor Kruga za trg: Ante Beljo, Goran Blaekovi, mr. sc. Zdravka Buši, Ana Lovri, Cika Mikoli, Jasna Paveli-Jureško, ura Puškaš, Maja Runje, Ivanica Sekula, Radovan Slade Šilovi, Eduard Spahi, Maja Šovagovi, Smiljana Šunde, mr. sc. Zorka Zane i dr. sc. eljka Znidari.
Tel.: 01/ 4668-137 i 091/  9578-969
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!