www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 08 Oujak 2021
 
 
RUICA AVAR: KOMENTARI I PRIJEDLOZI
Nedjelja, 08 Prosinac 2013
Hrvatski pokret za ivot i obitelj
Maksimirska 51/II
10000 Zagreb
Tel/Fax: (01) 2316 014
Mob (dr. avar): 098 389 890
E-mail: hapok1990@hotmail.com

Zagreb, 5. 12. 2013.

KOMENTAR I PRIJEDLOZI NA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IVOTNOM PARTNERSTVU

1. Naelno drimo i u ivotu apsolutno prihvaamo da su sva ljudska bia stvorena i roena slobodna i jednaka u svom ljudskom dostojanstvu i svim svojim ljudskim pravima.

2. Drimo da sve ljude treba povezivati solidarnost i razumijevanje, na temeljima bratske ljubavi, koja znai znanje, poštovanje, brigu i odgovornost za sebe, za drugoga, kao i za opu dobrobit obitelji, naroda i ovjeanstva.

3. Svi ljudi, kao razumna bia, trebaju u svome djelovanju i ponašanju razmišljati je li neko djelovanje i ponašanje stvarno i dugorono dobro i korisno za njih osobno, ali i za ope dobro. Njemaki filozof iz 18. stoljea Wilhelm Friedrich Hegel je rekao da bi se svi ljudi trebali ponašati tako kako bi eljeli da se ponašaju svi ostali. Znai, odrasli ljudi, ene i muškarci, bi se trebali ponašati više u skladu sa svojim razumom, ukljuujui i emocije, koje trebaju biti pod kontrolom razuma.
Zapravo, samo se djeca i nezrele osobe ponašaju više prema emocijama, nego u skladu sa razumom.

4. Današnje cijelo ljudsko društvo je uoblieno u svoje lokalne i dravne strukture.
Izabrani predstavnici, manje ili više demokratski, kao nositelji vlasti, trebaju voditi brigu o opem dobru cijeloga društva i drave. Vlasti trebaju vrjednovati djela svojih graana. Sva ljudska djela i ponašanja koja nisu zakonom kanjiva, ipak naravno nisu jednako vrijedna, niti za pojedinca ili grupu koja to ini, a niti za cjelinu društva. Dakle, strukture i tijela vlasti, koja treba sluiti narodu i open dobru, vrjednovat e djela svojih graana, te i materijalno, na zakonski nain, pomagati ona djela i ponašanja koja su u interesu svih graana, njihove budunosti i budunosti drave, pa i cijelog ovjeanstva.
Sada dolazimo na podruje Nacrta prijedloga Zakona o ivotnom partnerstvu istospolnih zajednica.
Budui da su predloenim nacrtom predviena posebna prava i povlastice, što bi proizlazile iz Zakona o ivotnom partnerstvu istospolnih zajednica, lanak 7., postavljamo pitanje zašto samo istospolne zajednice u ivotnom partnerstvu trebaju imati prava i povlastice, a ne i druge ivotne zajednice u ivotnom partnerstvu koje takoer predstavljaju obitelji, primjerice brat i sestra koji nisu zasnovali svoje posebne obitelji, nego u starijim godinama ive zajedno ispomaui jedno drugo i zašto u tome sluaju jedno ne bi naslijedilo mirovinu drugoga i zašto ne bi imali porezne olakšice, zdravstvenu zaštitu jedno preko drugoga i ostalo što je Nacrtom Zakona o ivotnom partnerstvu predvieno za istospolne zajednice?

Takoer, zašto se to sve ne bi odnosilo na dva brata u slinoj ivotnoj situaciji, dvije sestre, dva prijatelja, ili dvije prijateljice, sve bez povezivanja i prakticiranja meusobne spolnosti?

Zašto, prema predloenom Nacrtu Zakona, pravo na privilegije i povlastice imaju samo istospolne zajednice, gdje su partneri meusobno povezani prakticiranjem nenaravne besplodne i zdravstveno više rizine spolne veze, a da su sve druge reene ivotne veze, bez prakticiranja meusobnih spolnih ina, zapravo diskriminirane?
Kakav je interes društva i drave da troši dravna sredstva svih graana za zajednice besplodnih i štetnih spolnih veza, kako u registriranom, tako i u formalno neregistriranom ivotnom partnerstvu?
Ili, ako vladajui u dravnom saboru svakako ele izglasati takav zakon, drimo da u njega treba ukljuiti i sve druge ivotne zajednice, koje ne ine brak ili izvanbranu zajednicu, a meusobno ne prakticiraju spolne ine? U protivnom, takav Zakon o ivotnom partnerstvu bit e diskriminirajui i stoga, po našem sudu, potpuno neprihvatljiv.

S poštovanjem

Ruica avar, dr. stom. i dr. med.,
predsjednica Hrvatskog pokreta za ivot i obitelj
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!