www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 08 Oujak 2021
 
 
IZ SUBOTICE: HRVATSKA NEOVISNA LISTA
Utorak, 10 Prosinac 2013
Obnova Drame na hrvatskom i formiranje Hrvatskog školskog centra, prioriteti
(Nela Skenderovi)

Udruga 'Hrvatska neovisna lista' se bori za osnivanje Drame na hrvatskom u subotikom kazalištu te za osnivanje Hrvatskog školskog centra u Subotici, istaknuto je na današnjoj konferenciji za novinare koju je spomenuta udruga odrala danas u gradskom Uredu za medije.

Udruga 'Hrvatska neovisna lista' poela je s djelovanjem prije dvije godine, a formirana je, meu ostalim, i zato da bi obnovili institucije koje su nekad postojale. Jedna od njih je i mjesenik 'Hrvatske novine' koji je u Subotici izlazio prije II. svjetskog rata, a koji trenutno izlazi samo u elektronikoj formi, rekao je urednik 'Hrvatskih novina' Antun Horvat.

Što se tie obnove Drame na hrvatskom, Udruga 'Hrvatska neovisna lista' je poduzela konkretne korake, rekao je predsjednik Udruge Zlatko Ifkovi.

'Prije tono godinu dana Hrvatskom nacionalnom vijeu smo podnijeli inicijativu s potpisima i ekali smo do 4. listopada ove godine kada je HNV dalo potporu obnovi hrvatske drame u subotikom kazalištu. U meuvremenu smo imali razgovore s tadašnjom predsjednicom Skupštine grada Márijom Kern Sólya oko naina kako da obnova hrvatske drame ue u skupštinsku proceduru te da upravni odbor Narodnog kazališta promijeni statut i Dramu na hrvatskom unese u svoje statutarne odluke'.

Kako je rekao Zlatko Ifkovi, Udruga je pokrenula razgovore s odreenim klubovima vijenika kao i s Demokratskom strankom i Liberalnom demokratskom partijom, a uputili su zahtjev za prijem i Savezu vojvoanskih Maara.

'Klub vijenika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini e pokrenuti inicijativu za obnovu hrvatske drame i na taj nain prezentirati našu inicijativu u Skupštini grada. U narednom razdoblju oekujemo od Kluba vijenika SVM–a da nas primi i da potporu toj inicijativi kada se bude pokrenula u Skupštini grada. Smatramo da se u proraunu grada Subotice u odnosu na druge dvije drame za narednu godine moraju predvidjeti odreena sredstva te imenovati v.d. ravnatelja, koji e u suradnji s postojeim kadrom pokrenuti formiranje ansambla i odravanje prve predstave na hrvatskom jeziku.'

Ifkovi je rekao da postoji veliki problem kod školovanja na hrvatskom, jer se djeca nakon završene osnovne škole na hrvatskom, na svom materinjem jeziku mogu upisati samo u gimnaziju i Politehniku srednju školu. On je rekao i da je raniji ministar obrazovanja u Hrvatskoj Radovan Fuchs obeao financijsku potporu otvaranju Hrvatskog školskog centra, kada je bio u Subotici.

'U narednom razdoblju e 'Hrvatska neovisna lista' posebnu pozornost dati otvaranju Hrvatskog školskog centra u Subotici, to jest, ekat emo onaj trenutak dok mjerodavne hrvatske institucije ne završe projekt za taj centar koji se poeo raditi prije dvije godine. Takoer, nadamo se da e u buduem razdoblju Grad Subotica nai jedan odgovarajui prostor za rad mjesenika 'Hrvatske novine', za što smo zahtjev podnijeli 23. travnja ove godine'.

Ifkovi je rekao da po sporazumu izmeu Republika Hrvatske i Republike Srbije, potpisanom 2004. godine, Srbi u Hrvatskoj imaju politika prava, to jest zastupljeni su s tri izravna mandata u Hrvatskom saboru, a Hrvatima u Srbiji se tim sporazumom garantira zastupljenost u opinama, pokrajini i republici.

'Cilj je da Hrvati dobiju ono što im pripada po meunarodnom sporazumu, da se za Hrvate formira posebna izborna jedinica kada se budu odravali izbori za republiku skupštinu i da Hrvati izmeu sebe biraju svoga zastupnika, a ne da budu na listama drugih', rekao je Ifkovi.

On je zakljuio da se Udruga nada da e dvije hrvatske stranke pokrenuti inicijativu u Skupštini Srbije za ostvarivanje politikih prava Hrvata u Srbiji i da e podravati ideje i akcije hrvatskih udruga kojih u Srbiji ima oko 46.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!