www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 04 Oujak 2021
 
 
VRGORAC: OTVORENO PISMO MINISTARSTVU BRANITELJA DRAVE HRVATSKE
Srijeda, 18 Prosinac 2013

Vrgorac, 17. studenoga 2013. – Na temelju oevida i šturih medijskih napisa, prosvjeda obitelji i rodbine, na temelju naše slubene dunosti i na temelju slubenog priopenja Ministarstva branitelja, mi, Povjerenstva za obiljeavanje i ureivanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraa na prostoru opina Ljubuški i itluk te Vicepostulatura postupka mueništva »Fra Leo Petrovi i 65 subrae« Ministarstvu branitelja drave Hrvatske upuujemo otvoreno pismo.

Iznenada ste 11. prosinca zapoeli s iskapanjem masovne grobnice rtava komunistikog zloina na Novom groblju u Vrgorcu. Niti smo bili obaviješteni mi kao oni koji smo po slubenoj dunosti izravno zainteresirani za ovu masovnu grobnicu, niti su bile obaviještene obitelji i rodbina pobijenih, niti javnost preko medija. Zbog ega tako?
Pourili smo na mjesto dogaaja, zahvaljujui neslubenoj dojavi, i oevidom utvrdili da se iskapanje ne obavlja u potpunosti po strunim kriterijima. Netko je, naime, iz nama nejasnih razloga, naloio »pojednostavljivanje« procedure iskapanja. Tko i zbog ega? Drugi dan, 12. prosinca, neslubeno smo saznali da ste završili iskapanje, a 13. prosinca izdali ste slubeno priopenje o svemu. U njemu ste naveli da ste ekshumirali posmrtne ostatke 9 osoba. Nije ništa reeno jesu li to u potpunosti odvojeni posmrtni ostatci ili su samo dvije hrpe, jedna s 9 lubanja i druga sa svim ostalim kostima. Naveli ste i da ste uzeli uzorke za moguu DNK analizu. Ako su u pitanju samo dvije hrpe, kako se neslubeno doznaje, sve i da se napravi ta DNK analiza što e se predati obiteljima pobijenih? Lubanja dotinoga, a ostalo neka trai meu hrpom kostiju? Isto tako ne dadne li uzorak za DNK analizu pozitivan rezultat, kako e se uzeti drugi od preostalih kostiju, ukoliko su one pomiješane? Rekoste da ste posmrtne ostatke privremeno zbrinuli u grobnici na gradskom groblju? Što to znai? Da e im se tamo samo još staviti neki natpis nad glavom jer su ve pokopane, ili e se najprije odloiti na nekom dostojnom mjestu, pa onda nakon što budu napravljene sve istrane i druge radnje prekriti hrvatskim stijegom, odnijeti u mjesnu crkvu, sluiti za njih sv. misa zadušnica nakon koje e u povorci biti pronesene vrgorakim ulicama do groblja gdje e onda dostojanstveno biti pokopane uz dune poasti, sve do govora mjesnih društvenih vlasti?

Spomenusmo ono srno što ste rekli o ovoj masovnoj grobnici. Meutim, niste ništa rekli zbog ega nije, da ponemo od poetka, pozvan sveenik da se pomoli prije otvaranja masovne grobnice jer su svi pokazatelji da su tamo pokopani Hrvati katolici? Zbog ega inu iskopavanja nisu nazoili, kako je neslubeno poznato, slubeni fotograf i slubeni video snimatelj koji bi biljeili svaku znaajniju pojedinost? Zbog ega, kako se neslubeno doznaje, nije voen podroban dnevnik iskapanja? Zbog ega se, opet sudei prema neslubenim izvorima, nije uloila najvea mogua pozornost da se sauvaju svi mogui materijalni dokazi, kao i da se svako tijelo pojedinano iskopa i oznai brojem dok moda jednoga dana ne dobije ime i prezime? Zbog ega nije nazoio istrani sudac i zbog ega se ne podnosi optunica protiv nepoznatog poinitelja, jer još ima ivih onih koji su ih doveli do Vrgorca, kao i onih koji su u to vrijeme bili na elu Ozne ili njezini pripadnici? Zbog ega se javnosti ne podnose informacije o ovoj masovnoj grobnici da bi ih ona onda nadopunila svojim saznanjima? Zbog ega nisu obaviještene vlasti BiH, jer su pobijeni njihovi graani?

Prosvjedujemo, dakle, protiv ovakvog naina iskapanja ove masovne grobnice, a slino se ve prije, kako izvješuju neki mediji, dogodilo i u Sincu. Na ovaj nain pobijeni se ubijaju po drugi put. Kad se sve sabere i oduzme, ostaje zakljuak da se ovako radi jer se ele skriti svi drugi tragovi zloina kad se ve ne mogu skriti kosti. A rezolucija Vijea Europe o totalitarizmima (meu kojima je i komunizam) poziva drave da se suoe s prošlošu, odnosno s komunistikim zloinima te da se rtvama oda duno poštovanje. Zar ovo slii na to?

U nadi da ete uti vapaj ne nas, nego obitelji i rodbine koja nas moli da nešto uinimo, srdano Vas pozdravljamo. S poštovanjem! Vice Nii, za ljubuško povjerenstvo; Andrija Stoji, za itluko povjerenstvo; fra Miljenko Stoji, za Vicepostulaturu
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!