www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 27 Rujan 2020
 
 
OTKRIVEN PRVI SPOMENIK RTVAMA KOMUNISTI KOG REIMA U HRVATSKOJ
Utorak, 04 Veljaa 2014
Svima je znano kako su komunistiki zloini bili 'najstroe uvane tajne' više od pola stoljea, a njihovi izvršitelji i nalogodavci su poput sicilijanske mafije bili primorani na zavjet šutnje. Sedamdeset godina komunistike 'omerte'. Ipak, razlika je što su komunistiki ubojice bili daleko okrutniji, i po broju ubijenih rtava i posebno po nainu izvršenja. Samo u Hrvatskoj ostalo je još preko 700 neistraenih stratišta, 'nijemih svjedoka' komunistikog reima, koji je po brojnosti likvidiranih protivnika svrstan uz bok fašizmu i nacizmu. A njihov voa J.B.Tito na listi najveih zloinaca dvadesetog stoljea zauzima neslavno deseto mjesto.

Meutim, od uspostave neovisnosti hrvatske drave premalo se grobišta istrailo i ekshumiralo, a još manje ih se dostojno obiljeilo. E pa i to se konano mijenja! Tako se tek prošle 2013. godine drava ozbiljnije uhvatila u koštac s rasvjetljavanjem komunistikih zloina poinjenih nakon Drugog svjetskog rata. Otada se sustavno pristupilo iskapanjima na otoku Jakljanu i u Slanome na dubrovakom podruju, u Graanima na podsljemenskom dijelu Grada Zagreba, te u Liko senjskoj upaniji na lokaciji Tupale-Sinac pored Otoca. Pronaeni ostatci likvidiranih vojnika i civila su zapravo potvrdili svu istinu o monstruoznosti totalitarnog komunistikog reima, 'diktature proleterijata' ponajviše nad hrvatskim narodom.

Tako je niti godinu dana od donošenja Zakona o istraivanju, ureenju i odravanju vojnih groblja, groblja rtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja i manje od pola godine nakon što je Vlada Republike Hrvatske imenovala Povjerenstvo za istraivanje, ureenje i odravanje vojnih groblja, groblja rtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, prvi  spomenik rtvama komunistikog reima konano je ugledao svijetlo dana. Naalost, za takvo što trebalo je proi punih 23 godine od uspostave hrvatske dravnosti.

Najviše zasluge pripadaju novoformiranom Vladinom Povjerenstvu koje broji 21-og lana sastavljenih od predstavnika pet ministarstava, svih vjerskih zajednica, dravnih institucija i nevladinih udruga, koji su od osnivanja u lipnju 2013. odrali tri sjednice. Pored Poslovnika o radu, Povjerenstvo je usuglasilo tekstove više Pravilnika: onog o kriterijima i standardima za ureenje groblja poslijeratnog razdoblja; Pravilnika o nainu i sadraju voenja evidencije, obiljeavanju i odravanju groblja vojnih i civilnih rtava rata i poslijeratnog razdoblja, i  najznaajnijeg Pravilnika o tekstu natpisa, obliku i veliini i tehnikom rješenju Spomen obiljeja za groblja rtava poslijeratnog razdoblja. Aktivni sudionik i tvorac najznaajnih ispravaka na prvobitno predloeni Pravilnik jest lan Udruge Hrvatski domobran, gdin eljko Kuliši, podpredsjednik Udruge ratnih veterana Hrvatske i predsjednik dubrovakog ogranka.Na slici ispred prvog Spomen obiljeja u SINCU, snimljenog 30.12.2013. godine su:
(gledajui s lijeva na desno)

1. eljko Kuliši, predsjednik Udruge Hrvatski domobran iz Dubrovnika
2. Boo Senti, lan IO ogranka HD Dubrovnik
3. Franjo Talan, Varadin - Cestica
4. Rajko Šurkovi, lan IO Ogranka HD Dubrovnik


Slijedom nareenog, u ponedjeljak  30. prosinca 2013. godine na lokalitetu Tupale, u upi Sinac otkriven je prvi spomenik rtvama komunistikog reima u spomen na petnaestoricu nevino ubijenih civila iz rujna 1946. godine. Dravno izaslanstvo predvodio je predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, Vladu RH ministar branitelja Predrag Mati, a Grad Otoac gradonaelnik Stjepan Kostelac. Vijence su takoer poloili lanovi Vladinog Povjerenstva,  lanovi obitelji ubijenih civila i sumještani Sinca.

I dok je s jedne strane ministar branitelja Predrag Mati iskazao ponos obavljenim poslom istiui kako je /citat/ "ova Vlada realizirala ono što su svi u demokratskoj Hrvatskoj pokušavali, a posljednjih sedamdesetak godina i namjeravali". Rekao je takoer kako je „ovo jedno humano i civlizacijsko pitanje, jer svaka rtva zasluuje mjesto posebnog pijeteta. Kako što su crni obelisci spomenici rtvama u Domovinskom ratu tako su ove 'kocke' spomenici rtvama totalitarnih reima. Neu stati sve dok se ne obiljee sva mjesta stradavanja nevinih, a novac nee za tako nešto biti upitan“.

S druge pak strane sam in otkrivanja Spomen obiljeja rtvama komunistikog terora u Sincu pretrpio je brojne kritike zbog postupka i nain iskapanja nevinih rtava iz Tupale pod vodstvom strunog tima pri Ministarstvu branitelja i njenog voditelja, zamjenika ministra pukovnika Ivana Grujia. Zbog  toga prenosimo oitovanje gospikog Ordinarijata u cijelosti:

„Cijela akcija bila je skrivana od rodbine ubijenih i od mještana. Oni su prosvjedovali i ak skupljali potpise protiv naina kako se sve to odvijalo; zato na otkrivanju spomenika nema ni njih ni mjesnog upnika. Zacijelo bi se i upnik pojavio da ga je zamolila rodbina ubijenih ili mještani. Osim toga, kosti ubijenih nisu više na mjestu gdje se podie spomenik i ne zna se hoe li i kada e doi onamo. Prenesene su bez dogovora s rodbinom i mještanima, koji su se ondje povremeno okupljali. Kao da se eljelo skriti zašto i kako su ljudi ubijani i tko su ubojice. Poznato je, naime, da se kod ovakvih sluajeva analizira je li netko prethodno muen, je li bio vezan icom, je li ubijen vatrenim orujem ili neim drugim. Ništa od toga nije uinjeno. Nije nevano ni što je napisano na spomeniku, a što je ostala tajna do kraja. Juer smo pokušali vidjeti što je na spomeniku, ali osiguranje nas nije pustilo. Nevjericu je pojaala injenica da cijelom akcijom upravlja bivši pukovnik Udbe Ivan Gruji, pa se ljudi pribojavaju da Udba još uvijek nije bivša. U strahu su velike oi!“, kae se u priopenju biskupa Mile Bogovia u ime Biskupskog ordinarijata iz Gospia, od 31. prosinca 2013. godine.

Kako bi ubudue izbjegli neeljene probleme, koji su nastajali tijekom iskapanja, za vrijeme i nakon otkrivanja Spomenika rtvama komunistikog reima iz Otoca, potrebno je izvui odreene pouke. Tako je na sastanku predsjedništva Udruge Hrvatski domobran odranom 08. sijenja 2014. godine u Zagrebu, odlueno kako e se na slijedeoj sjednici Povjerenstva predloiti ostalim lanovima usvajanje Zakljuka o obvezi ukljuivanja predstavnika udruge Hrvatski domobran prilikom svih buduih istraivanja novih lokaliteta. Domobrani svoj zahtjev temelje na pozitivnim iskustvima steenim za vrijeme ekshumacije ostataka likvidirane 214-ice zarobljenika s Jakljana, kada je pored slubenih osoba, nazoio i predstavnik Udruge HD. 

U Hrvatskoj je, što zbog rada Vladinog Povjerenstva, što zbog uhienja Josipa Boljkovca i predaje Josipa Perkovia SR Njemakoj, konano zapoeo postupak 'tihe lustracije'. Zasada se ona oituje podizanjem optunih naloga upanijskih dravnih odvjetništava koje, u suradnji s Ministarstvom branitelja, otkrivaju zloine poinjene nad zarobljenim hrvatskim vojnicima i nevinim civilima, koje su komunistike vlasti bez suenja ili podizanja optube, nemilosrdno ubijali potkraj i nakon završetka Drugog svjetskog rata.

Nuno je potreban vei angaman upanijskog Dravnog Odvjetništva u rješavanju predmeta s obraenim i neoborivim dokazima o poinjenju zloina, koji su pronaeni na iskopištima Jakljana, Slanoga, Tupala ili u Graanima. Svi ti sluajevi 'vape' za podizanjem optunica protiv poinitelja i poticatelja zloina, pa makar se radilo i o mrtvim osobama. Uostalom, otkrivanjem spomenika 15-ici nevinih rtava komunistikog reima, aktualna je vlast 'de facto' i preuzela odgovornost za poinjene zloine svojih prednika u razdoblju Drugog svjetskog rata i poraa.

Tekst priredio lan Povjerenstva za istraivanje, ureenje i odravanje vojnih groblja, groblja rtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, eljko Kuliši
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!