www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 27 Rujan 2020
 
 
PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA: HRVATSKI MU ENICI I RTVE IZ VREMENA KOMUNISTI KE VLADAVINE
etvrtak, 13 Veljaa 2014
VICEPOSTULATURA
Vicepostulatura

Postupak mueništva »Fra Leo Petrovi i 65 subrae«
Kard. Stepinca 14, 88220 Široki Brijeg; tel.: (039) 700-325; faks: (039) 700-326; www.pobijeni.info
IB: 4227318660009; UniCredit Bank d.d. Mostar, poslovnica Ljubuški:
Hercegovaka franjevaka provincija Uznesenja BDM – Vicepostulatura
iro-raun (BiH): 3381602276649744; devizni raun (inozemstvo): IBAN: BA393381604876650839; SWIFT: UNCRBA22

Mostar, 13. veljae 2014. (Josipa Vukoja / Vicepostulatura) – Sino je, 12. veljae, u 18.00 u katedrali Marije Majke Crkve i Kraljice neba u Mostaru odrana sveta misa zadušnica za pobijene u Drugom svjetskom ratu i porau, koju je predvodio biskup Mile Bogovi, uz sumisništvo druge dvojice biskupa i 20-ak sveenika te zamjetan broj puka Bojega. Nakon toga je u Velikoj katedralnoj dvorani predstavljen zbornik Hrvatski muenici i rtve iz vremena komunistike vladavine.

Svetu misnu zadušnicu i predstavljanje glazbeno su popratili lanovi Velikog mješovitog katedralnog zbora Marija pod ravnanjem maestra don Nike Luburia i uz orguljsku pratnju s. Mateje Kreši. Voditelj programa bio je fra Miljenko Stoji.

Na poetku programa nazone je pozdravio mjesni biskup dr. Ratko Peri. Podsjetio je kako je išao postupak za proglašenje blaenim Alojzija Stepinca i kako je iz Vatikana stigla vijest da e Blaeni Alojzije uskoro biti proglašen svetim te je izrazio nadu kako e i neke od rtava iz Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije jednoga dana biti proglašene muenicima, odnosno blaenicima i svecima.

Prvi govornik, biskup dr. Tomo Vukši, u svom izlaganju progovorio je o stradanju crkvenih osoba i vjernika u BiH te o moguim blaenicima i svecima. U postotcima je izrazio gubitke pojedinih crkvenih zajednica: »Kad se gubitci svih pojedinih zajednica usporede s ukupnim brojem lanova, koje su te iste zajednice bez ovih gubitaka mogle imati 1945., onda je Banjaluka biskupija izgubila ak 41,93% svojih sveenika, Mostarsko-Trebinjska 40%, hercegovaki franjevci 36,77%, bosanski franjevci 24,47%, Sarajevska nadbiskupija 21,95% i trapisti 5%.«

Dr. Marko Toki govorio je o samom zborniku, koji se sastoji od radova s meunarodnog simpozija odranog u Zagrebu 25. i 26. travnja 2012. pod nazivom »Hrvatski muenici i rtve iz vremena komunistike vladavine«. Nastojei u slušateljima potaknuti zanimanje za zbornik, pored opih podataka o njemu, iznio je i pojedine zanimljivosti i navode koje je smatrao bitnima za razumijevanje njegova sadraja.

Biskup dr. Mile Bogovi govorio je o radu Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Ukratko je predstavio povijest rada ove Komisije te iznio najvanije stavke njezina djelovanja, posebno se osvrnuvši na popis svih rtava komunistike vladavine, koji e se, u suradnji sa upnicima, provesti u svim biskupijama i nadbiskupijama. Naglasio je kako bi Crkva trebala popisati samo muenike, ali budui da dravne vlasti ne provode popis ostalih rtava, Crkva e popisati sve pobijene katolike. Biskup Bogovi izrazio je zadovoljstvo ovim odranim skupom, koji je bio jako dobro posjeen, te se nada kako e imati odjeka u daljnjem radu Komisije HBK i BK BiH, a posebno pri provoenju popisa rtava.
 
Sljedea »
 
Top! Top!