www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Predsjednitvo > lanovi predsjednitva > A. Vukasovi
Petak, 10 Srpanj 2020
 
 
ANTE VUKASOVI
Subota, 23 Veljaa 2008

Ime i prezime: Prof. dr. sc. Ante Vukasovi

Datum roenja: 9. sijenja 1929.

Mjesto roenja: Osijek, Hrvatska

Brano stanje: oenjen, otac dvoje djece 

 

Školovanje:

-         Završio uiteljsku školu u Osijeku, 1950.

-         Diplomirao  Filozofski fakultet Sveuilišta u Zagrebu (Odsjek za pedagogiju), 1956.

-         Doktorirao u Filozofskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu, obranom disertacije: «Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju opeg obrazovanja», 1965.

-         Zvanje znanstvenog savjetnika postigao na Sveuilištu u Zagrebu, 1979.

 

Sadašnje funkcije:

-         Predsjednik Društva hrvatsko-slovakoga prijateljstva u Zagrebu.

-         lan predsjedništva Hrvatskog rtvoslovnog društva.

-         lan Poasnog predsjedništva Hrvatskoga katolikoga zbora «MI».

-         lan Sovjetske asocijacije za pedagogijska istraivanja.

-         lan Akademije humanistikih znanosti u Sankt-Peterburgu, Rusija.

-         lan Hrvatskoga pedagoško-knjievnog zbora.

-         lan Hrvatskoga pedagogijskog društva.

-         lan Hrvatskog pokreta za ivot i obitelj.

-         lan Hrvatskog populacijskog pokreta.

-         lan Hrvatskoga katolikog društva prosvjetnih djelatnika.

 

Ranije funkcije:

-         Profesor Uiteljske škole u Osijeku (1956 – 1957.)

-         Direktor Pedagoškog centra u Osijeku (1957 – 1960.)

-         Sveuilišni nastavnik u Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1960 – 1993.): asistent (1960 . 1966.), docent (1966 – 1973.), izvanredni profesor (1973 – 1978), redovni sveuilišni profesor (1978 – 1993.).

-         U Filozofskom fakultetu i Sveuilišta u Zagrebu obavljao funkcije: proelnika Odsjeka za pedagogiju, predstojnika Zavoda za pedagogiju, voditelja poslijediplomskih studija u Filozofskom fakultetu i meunarodne suradnje Sveuilišta u Zagrebu s nekim inozemnim sveuilištima na pedagoškom podruju.

-         Direktor Centra za pedagošku izobrazbu i istraivanje Sveuilišta u Zagrebu (1971 – 1979.).

-         Direktor meunarodnoga znanstveno-istraivakog projekta UNFPA (1979 – 1983.).

-         Voditelj dvadesetak nacionalnih i meunarodnih znanstveno-istraivakih projekata.

-         Glavni tajnik Hrvatskog katolikog zbora «MI» u  Zagrebu (1994 – 2003.).

 

Priznanja:

-         Orden rada treeg reda, 1959.

-         Orden rada sa zlatnim vijencem, 1971.

-         Nagrada za unapreivanje znanstveno-istraivakog rada, 1971.

-         Jubilarna zlatna plaketa u povodu 400. obljetnice roenja J. A. Komenskog, odlikovanje eške i slovake vlade, 1992.

-         Još dva priznanja istaknutom komeniologu u obliku medalje s likom J. A. Komenskog.

-         Odlikovanje: Red Danice hrvatske s likom Antuna Radia, 1996.

-         Spomenica Domovinskog rata, 1996.

-         Dravna «Nagrada Ivan Filipovi» za ivotno djelo, 2002.

-         Nagrada u obliku medalje i diplome Internacionalnog biografskog centra Cambridge (Engleska), za izuzetna postignua, 2003.

-         Vei broj diploma, priznanja, zahvalnica ustanova i udruga za djelatnost i postignua u podruju školstva, znanosti i kulture.

 

Knjige i znanstveni radovi:

 

Prof. dr. sc. Ante Vukasovi najplodniji je pedagoški pisac u Hrvatskoj. Njegova bibliografija ima ukupno 1.503 bibliografske jedinice.  Obuhvaa: samostalne knjige, knjige u kojima je urednik i suautor, samo suautor ili samo urednik; suradnju u enciklopedijama i leksikonima; znanstvene rasprave, znanstveno-popularne i strune lanske u asopisima i listovima; brojne informativne lanke, polemike, novinske lanke, bibliografske radove, recenzije, prikaze, osvrte, saetke, diskusije, radio i TV emisije.

 

Samo samostalnih knjiga objavio je 27, a neke su tiskane u više izdanja i u prijevodima na strane jezike. Spomenimo još 69 znanstvenih rasprava u zbornicima i 148 znanstvenih radova u asopisima. Osamdesetak njegovih radova prevedeno je i objavljeno na desetak stranih jezika.

 

      Kronoloških redom naznait emo vanije naslove njegovih knjiga:

-         Utjecaj suvremene tehnike na koncepciju opeg obrazovanja, Zagreb, 1967.

-         Výchovo-vzdelávaci systém v SFRJ, Poprad, 1968.

-         Meusobni odnos razine obrazovanja, kvalifikacijske strukture i produktivnost rada, Zagreb, 1971.

-         Radni i tehniki odgoj, Zagreb, 1972.

-         Moralni odgoj, Zagreb, 1974.

-         Moralni razvitak djeteta, Zagreb, 1975.

-         Intelektualni odgoj, Zagreb, 1976.

-         Moralne kvalitete naših uenika, Zagreb, 1977.

-         Neke pedagoške pretpostavke unapreivanja visokoškolske nastave, Zagreb, 1977.

-         Fenomen odgoja, Zagreb, 1979.

-         Prinosi unapreivanju odgoja rada, Zagreb, 1979.

-         Training Teachers for Educational Work in the Area of Humanization of Relations Between the Sexes, Zagreb, 1982.

-         Odgoj za humane odnose i odgovorno roditeljstvo, Zagreb, 1984.

-         Analiza i unapreivanje odgojnog rada, Zagreb, 1989.

-         Pedagoški institut Filozofskog fakulteta Sveuilišta u zagrebu (1946 – 1986), Zagreb, 1989.

-         Pedagogija, sveuilišni udbenik, Zagreb, 1990.

-         Pedagoški putokazi, Rijeka, 1990.

-         Osposobljavanje nastavnika za odgojni rad, Zagreb, 1991.

-         Obitelj i moralni razvitak mladei, Zagreb, 1991.

-         Za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku, Zagreb, 1991.

-         Etika – moral – osobnost, Zagreb, 1993.

-         Obitelj – vrelo i nositeljica ivota, Zagreb, 1994.

-         Obitelj i intelektualni razvitak mladei, Zagreb, 1994.

-         Domovinski odgoj, Zagreb, 1995.

-         Odgojna funkcija hrvatskih obitelji, Zagreb, 1998.

-         Graditelji mostova hrvatsko-slovakog prijateljstva, Zagreb, 2000.

-         JAN AMOS KOMENSKY I HRVATI, Zagreb,  2007.

 

Ante Vukasovi je svojim radovima i djelatnošu pobudio pozornost domae i inozemne pedagoške-znanstvene i kulturne javnosti. O njemu, njegovim djelima i djelatnosti objavljeno je više od 500 osvrta, recenzija i prikaza u zemlji i inozemstvu.

 

KRATKI IVOTOPIS

 

Prof. dr. sc. Ante Vukasovi, redovni sveuilišni profesor u mirovini, znanstveni savjetnik. Roen je 9. sijenja 1929. godine u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Kuiima kod Omiša, zaviajnom mjestu svojih roditelja. Uiteljsku školu u Osijeku (1950.) i Filozofski fakultet u zagrebu (1956). U istom fakultetu je doktorirao (1965,). Bio je uitelj osnovne škole, profesor srednje škole i sveuilišni profesor u Zagrebu od 1960. – 1993. Uspješno je realizirao mnogo znanstveno-istraivakih projekata, meu njima i projekt UN. Suraivao je s brojnim sveuilištima i znanstvenim ustanovama u inozemstvu. Gostovao je i predavao u Austriji, eškoj, Francuskoj, Kanadi, Njemakoj, Poljskoj, Rusiji, Slovakoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ukrajini i USA.

 

Kao znanstvenik, pedagog zauzima se za demokratske i ovjeka dostojne odnose meu ljudima, za duhovnu obnovu, moralnu i odgojnu preobrazbu, za revitalizaciju obiteljskih zajednica i demografski razvitak, za reafirmaciju etikih vrijednosti i ljudskoga dostojanstva. Vrlo je plodan pedagogijski pisac, istaknuti istraiva na pedagoškom polju, a nazivaju ga i odgajateljem odgajatelja.

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!