www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 21 Rujan 2020
 
 
ZAHTJEV ZA PUNU PODPORU DORH-A ZNANSTVENIM IZSTRAIVANJA O PARTIZANSKIM ZLOINSTVIMA
Utorak, 22 Rujan 2009

Hrvatski  Obredni  Zdrug
HOZ   JAZOVKA  
10000 Zagreb, Josipa Slavenskoga 7

Prima:
D O R H
Dravno odvjetnišvo Republike Hrvatske
10000 Zagreb, Gajeva 30a

U Zagrebu, dne 10. rujna 2009.

Predmet:  
Z A H T J E V za punu podporu DORH-a znanstvenim iztraivanjima o partizanskim zloinstvima i za hitan pravosudni progon oznaško-partizanskih zloinaca  

Poštovani dravni odvjetnici! Pozivamo se na obepoznate injenice o uzastopnim odkriima mnotvenih stratišta i grobišta, te o ekshumacijama rtava pokolja u 2. svjetskome ratu, a poglavito u porau, i to diljem Hrvatske i bivše drave Jugoslavije. rtve su bez ikakva suda divljaki poubijali oznaško-partizanski zloinci po zapoviedima svojih komandira, komandanata, komesara te njihovih vojno-partijskih monika s Josipom Brozom Titom na elu. Primjerice, u Sloveniji se odnedavna javnosti odkrivaju strahote iz rudnika sv. Barbare, u Hrvatskoj mnotvena grobišta Gornji Hrašan, Zapreši, Benkovac, Daksa, ...           

Pozivamo se i na  Odluku ili Rezoluciju Viea Europe od 25. sienja 2006., na Izjavu ili Deklaraciju Hrvatskoga sabora od 30. lipnja 2006. i na Odluku ili Rezoluciju Europskoga sabora ili parlamenta od 2. travnja 2009., jer takve europske i hrvatske izprave zahtievaju osude komunistikih zloinakih sustava, zloinstava i zloinaca, pa obvezuju i DORH na provedbu!
            Hoe li hrvatsko pravosue bezkrajno šutjeti kao i nakon odavna odkrivenih mnotvenih stratišta i grobišta poput Jazovke, Maclja, Mirlovi-Drage, Husine jame, Bakih Oštarija, Crnoga potoka, Brezovice, ...? Hoe li unato bezbrojnim Jazovkama, kojih je do sada odkriveno i zabiljeeno tisuu i pet stotina diljem bivše drave Jugoslavije, a od toga šest stotina u Sloveniji? Hoe li vjeno izbjegavati svoju dunost unato bezbrojnim podatcima o partizansko-oznaškim zloinstvima, unato lako dostupnim dokazima – primjerice – na mrenoj stranici www.safaric-safaric.si i na naslovu Drutvo za obiljeavanje grobišta ratnih i poratnih rtava, Varadin, Kolodvorska 3?           

Podsjeamo, da je i g. Antun Kvakan iz DORH-a u razpravama o takvim strahotama najavio na HTV-u obtunicu proti Simi Dubajiu, jer je Titov partizan Dubaji predvodio ubijanje 30.000 ljudi na Koevskome rogu. Ali, zašto DORH tolikih godina eka i kasni? Dotle je Dubaji, navodno, u Beogradu neobtuen i nekanjen umro. Zar e tako i Milka Planinc izbjei obtunicu? Zar e i maceljski Stjepan Hršak, zar i jazovski Rade Bulat, kao što ve smru izbjegoše Milka Kufrin, Lutvo Ahmetovi i Marko Belini, jer se DORH ne pokrenu ni proti njima ni proti nepoznatim ubojicama, i to niti nakon zaprimljenih kaznenih prijava (god. 1998. prijavila udruga Hrvatski domobran i god. 1999. prijavila udruga Hrvatski branitelji dragovoljci Domovinskoga rata)? Istina, g. Kvakan ree na HTV-u, da DORH sustavno iztrauje partizanska zloinstva i, štoviše, zapošljava strunjake povjestnike radi znanstvene obradbe podataka i dokaza, ali ne ree, zašto se i dalje prešuuju obepoznata zagrebaka grobišta i stratišta poput, primjerice, onih kod Uiteljskoga fakulteta na Savskoj cesti, na Tuškancu, u Maksimiru i diljem podsljemenskoga pojasa ...
           

Pa podsjeamo DORH, kojemu je sjedište u Zagrebu, da se i na vukovarskoj Ovari 1991. opetovao pokolj Hrvata s Jazovke 1945., pokolj ranjenika, pokolj muenika, pokolj nemonih iz hrvatskih bolnica, poglavito zagrebakih na Kunišaku i Sv. Duhu, te iz inih ljeilišta.
 Poštovani dravni odvjetnici, u ime podpisnika i ciele hrvatske javnosti zahtievamo stoga od vas jasne i cjelovite odgovore na ova pitanja: 
1.      U kojemu je stupnju priprema obtunice zbog pokolja na Koevskome rogu, kako se nastavlja nakon navodne Dubajieve beogradske smrti, tko su ini osumnjienici, t.j. budui obtuenici, te iztraujete li taj pokolj nadalje ili obustavljate iztragu?
2.  Što poduzimate u svezi s inim – odkrivenim i popisanim – stratištima i grobištima, izpitujete li pripadnike dotinih partizanskih postrojba, pripremate li obtunice protiv takvih zloinaca barem po – inae tako rado potezanoj – zapovjednoj odgovornosti?
3.   Koji su i kakvi su plodovi iztraivakoga rada skupine povjestniara, koji za DORH znanstveno i po pravilima struke pronalaze dokaze o partizansko-oznaškim izvršnim i zapovjednim zloinstvima?
4.   Suraujete li s odvjetnitvima ili tuiteljstvima, s redarstvom i povjestnicima inih drava, poglavito Republike Slovenije i Republike BiH, u kojima su mnotvena stratišta i grobišta tadašnjih dravljana hrvatskih? Jednako u ime jasne i cjelovite obrane prava, zakona i ustava Republike Hrvatske zahtievamo: 
5.  Neka DORH omogui skupini povjestnika daljnja iztraivanja – bezuvjetno i bez izlika o štednji proraunskoga novca – kako bi se komunistiko-partizanska zloinstva znanstveno, nepristrano i cjelovito dokazala!
6.  Neka DORH omogui skupini povjestnika rad, kojime bi se uz odkrivanje mnotvenih stratišta i grobišta dokazivala istina o izvršnim i zapovjednim ubojicama!
7.  Neka DORH na osnovi povjestnikih nalaza i dokaza osumnjienike ispita pa obtui zloince i zloinaki partizansko-komunistiki sustav!   

Oekujui jasan odgovor u roku od mjesec dana,
 
s poštovanjem  
za ZDRUG
Boris Prebeg, predsjednik   
Budui prilog: Popis osoba i udruga pridruenih u znak podpore ovomu Zahtjevu
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!