www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Predsjednitvo > lanovi predsjednitva > Lj. Radovanevi
Ponedjeljak, 21 Rujan 2020
 
 
LJUBOMIR RADOVANEVI
Subota, 23 Veljaa 2008

 Ime i prezime: Prim. dr. sci. Ljubomir Radovanevi

Datum roenja: 17. sijenja 1941.

Mjesto roenja: Osijek, Hrvatska

Brano stanje: oenjen, otac dva sina 

 

Obrazovanje: Osijek gdje je maturirao, Zagreb (medicina humana i veterina) i Sarajevo gdje je studirao, med. fakultet gdje je diplomirao, magistrirao, doktorirao i specijalizirao psihijatriju i neurologiju. Poslijediplomski studij iz Djeje psihoterapije. Edukacije iz psihoanalitike trening (didaktike) grupe, reality therapy (teorija kontrole), gestalt, transakcijska analiza, aer – i muziko-terapija, bihejvior, Change, kiberntetska i hipnoterapija, scensko-ekspresivna terapija (psihodrama). Struno usavršavanje: Western General Hospital Edinburgh. Stipendija za predavaa Salzburg Seminar (in American Studies) 1997. 1983. American Psychiatric Association SADS-2 Affective Disorders & Schizophrenia, Life-time Version, Department of  Psychiatry Columbia University NY, Hrv. zavod za javno zdravstvo 1990 – 94. Norsk Center for Berneforskning – Children at Risk, Bergen, 1992. Individualna supervizija, Klinika za psihološku medicinu 1974. – 75. Sestre u psihijatriji, društveni i kulturni kontekst psihijatrijske djelatnosti. Unapreenje psihike kvalitete ivota (5-06-069) Medicinski fakultet Sveuilišta u Zagrebu, etc.

 

Psihijatar i psihoterapeut u Dispanzeru – poliklinici Psihijatrijske klinike Med. fakultet Zagreb, stalni sudski vještak za medicinu psihijatriju, predava na Katedri za motorike poremeaje, kronine bolesti i art terapije Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet Sveuilišta u Zagrebu. Primarius od 1986. godine.

 

Sadašnje funkcije:

-         Predsjedništva HD, od osnutka

-         Dopredsjednik Hrvatskog društva za promicanje prava pacijenata i predsjednik Zagrebakog ogranka

-         Dopredsjednik i lan Upravnog odbora Hrvatskog društva za vizualno-likovnu kulturu od osnutka

-         Zbor hrvatskih lijenika od 1971.

-         Hrvatske lijenike komore, od osnutka

-         Hrvatskog društva za unapreivanje mentalnog zdravlja

-         Nacionalnog vijea za zastupnike prava pacijenata

-         Svjetske konferencije religija za mir (WCRP – Croatia)

-         Association Européenne Médicine des Arts Comite Croate (HOEUMU)

-         Hrvatsko psihološko društvo, etc.

  

Ranije funkcije:

            - lan inicijativnog odbora i supotpisnik za osnivanje: Hrvatske udruge za vizualno-likovnu kulturu, Hrvatskog društva za zaštitu i unapreenje metalnog zdravlja, Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata, Akademije pozitivnog ponašanja, Udruenja terapeuta likovnih i drugih ekspresivnih aktivnosti, 1981. Hrvatskog društva za spreavanje samoubojstva, 1993. lan Savjeta Lijenikog vjesnika i Lijenikih novina 1983 – 92. European Anthropological Society, od 1977. International Transactional – Analytic Association (ITTA Regular Member od 1984). Hrvatskog društva za psihološku onkologiju. Nositelj Linea Verde Oncologica – Instituto Europeo di Oncologia, Milano. Hrvatsko društvo likovnih pedagoga. Humanitarno društvo «Dobrobit». Hrvatsko antropološko društvo. Hrvatsko društvo za dojenaku, djeju i adolescentnu psihijatriju. Sekcija za spreavanje samoubojstva (tajnik 1983. 92).

 

Priznanja: 
Kolajna i Diploma Bologna i Zagreb, 1981. «Priznanje Saveza sindikata SRH» 1975. Gradsko vijee Zagreb, Saveza sindikata SRH: «priznanje» 1978. Prosvjetni sabor SRH i Vijee sindikata SRH «Diploma» 1979., INOVA 1980. i 1982. «Priznanje» Varteks – Strojoteks» «Priznanje i zahvala» 1982. «Priznanje 1978. Smotre amaterskog umjetnikog stvaralaštva Trešnjevka «Priznanje» 1979., 1982. Brojna priznanja za donatora likovnih radova raznim prilikama i sudioništvo na aukcijama u humanitarne svrhe za djecu, branitelje, hendikepirane, invalide Domovinskog rata i poraa.

 

Knjige i znanstveni radovi:

Knjige: Lo svilupo, la crescita e la maturazione dei bambini, affetti da disturhi do udito e linguaggio con particolare riferimento al probleme dell'integrazione, Amministrazione Provinciale di Geove, 1981. Omladina izmeu krize i ovisnosti, «Zagreb», zagreb – Samobor 1990., Samoubojstvo u humor» ZLH Osijek (s N. Mandi) «Likovni radovi psihiki bolesne djece», Osijek, 1980. izdanje autora, 1987. Obiteljska skrb shizofrenih bolesnika (doktorat 1990.). Fiat ius aegrotorum! Ius aegroti suprema lex (str. 127 – 137): O pravima na smrt bolesnih pacijenata; Iz problematike prava bolesnika i umiranja; Biotetika u odnosu na ljudska prava i dunosti prema djeci; Ka bliem definicijskom odreenju kriznog stanja (str. 83 – 89.) Humani vrednosni sistemi, pravo na zdravlje i zdravlje (str. 25 – 34.). Zdravlje i pravo na zdravlje kao vrijednsoti i potrebe: U knjizi «Pravo i obveza na zdravlje». Jug. centar za med. etiku, Zagreb 1988.

 
« Prethodna
 
Top! Top!