www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 27 Rujan 2020
 
 
14. SJEDNICA SABORA - DA SE NE ZABORAVI
etvrtak, 05 Studeni 2009
Devet sati trajala je 14. sjednica Sabora i rasprava o arbitrai. Uz Sporazum o arbitrai, Sabor je usvojio i Izjavu o neprejudiciranju u kojoj stoji da se ništa u Sporazumu o arbitrai nee smatrati kao pristanak Hrvatske na zahtjev Slovenije za teritorijalnim kontaktom s otvorenim morem.

Izjavu e premijerka Jadranka Kosor, uz svjedoenje Predsjedništva Vijea Europske unije i SAD-a potpisati uoi saborske ratifikacije arbitranog sporazuma.

U pojedinanom glasovanju, za sporazum je glasovalo 80 zastupnika, 45 ih je bilo suzdrano, dok je osam zastupnika glasovalo protiv sporazuma.

PROTIV je glasovao IDS-ov zastupnik Damir Kajin, HSP-ov Danijel Srb, HDSSB-ov Boro Grubiši, nezavisni Dragutin Lesar, te Ivo Josipovi, Ivica Pani, Zoran Vinkovi i Tanja Vrbat iz SDP-a.

ZA glasovao/la je:

1.        Ivo Andri

2.        Ivan Bagari

3.        Suzana Bili Vardi

4.        Mate Bilonji

5.        Ivan Bogovi

6.        Rade Bošnjak

7.        Perica Buki

8.        Vesna Buterin

9.        Karmela Caparin

10.    Gari Cappelli

11.    Tomislav uljak

12.    Krešimir osi

13.    Josip aki

14.    Šimo urevi

15.    Krešo Filipovi

16.    Stjepan Fioli

17.    Sunana Glavak

18.    Ivo Grbi

19.    Krešimir Guli

20.    Andrija Hebrang

21.    Davor Huška

22.    Vladimir Ivkovi

23.    Ivan Jarnjak

24.    eljana Kalaš

25.    Nedjeljka Klari

26.    Dragan Kovaevi

27.    Ante Kuluši

28.    Stjepan Kundi

29.    Boris Kunst

30.    Branko Kutija

31.    Ana Lovrin

32.    Franjo Luci

33.    Ljubica Lukai

34.    Nevenka Majdeni

35.    Anton Mance

36.    Nevenka Marinovi

37.    Krunoslav Markovinovi

38.    Borislav Matkovi

39.    Frano Matuši

40.    Anelko Mihali

41.    Stjepan Milinkovi

42.    Petar Mlinari

43.    ivko Nenadi

44.    Marija Pejinovi Buri

45.    Niko Rebi

46.    Ivanka Roksandi

47.    Berislav Ronevi

48.    Jerko Rošin

49.    Vedran Roi

50.    Josip Salapi

51.    Petar Selem

52.    Damir Sesvean

53.    Nedjeljko Striki

54.    Ivan Šantek

55.    Nevio Šeti

56.    Ivan Škarii

57.    Boica Šoli

58.    Dubravka Šuica

59.    Emil Tomljanovi

60.    eljko Turi

61.    Dragan Vuki

62.    Mario Zubovi

63.    Josip Friši

64.    Stipo Gabri

65.    Stanko Gri

66.    Zdenka uhnil

67.    Zlatko Horvat

68.    Zdravko Keli

69.    Boris Klemeni

70.    Nazif Memedi

71.    Furio Radin

72.    Denis Šoja

73.    Milorad Pupovac

74.    Goran Beus

75.    Danica Hursa

76.    Zlako Koraevi

77.    Vesna Pusi

78.    Ivan ehok

79.    Antun Korušec

80.    Šemso Tankovi
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!