www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 20 Rujan 2020
 
 
PRIOPENJE ZA JAVNOST POVODOM MEUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA GRAANSKE INICIJATIVE "MORE JE KOPNO"
Subota, 12 Prosinac 2009
GRAANSKA INICIJATIVA
MORE JE KOPNO
www.more-je-kopno.come-pošta: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
Split, 10.prosinca 2009.


PRIOPENJE ZA JAVNOST
POVODOM MEUNARODNOG DANA LJUDSKIH PRAVA
GRAANSKE INICIJATIVE „
MORE JE KOPNOPovodom Meunarodnog dana ljudskih prava koji se obiljeava dana 10. prosinca, u spomen na taj dan 1945. godine, kada je Generalna skupština OUN donijela Opu deklaraciju o ljudskim pravima, kao zamišljeni temelj novog i boljeg svijeta u kojem se poštuje ljudska osoba, graanska inicijativa „MORE JE KOPNO“ odrala je danas u Splitu performance i odrala konferenciju za novinare, o emu se ovim priopenjem prenosi slijedei saetak.Aktivisti g.i. „More je kopno“ postavili su plakate s geslom „Ne okreite lea demokraciji – ne okreite lea ljudskim pravima“, te su nakon toga s flasterom zalijepljenim ustima doekali novinare. Dijeljen je i letak „Smokvin list“ – dnevni list za prikrivanje stida i privida demokracije.

Ivana Kramari, aktivistica g.i. „MORE JE KOPNO“, jedina je komunicirala s novinarima, te je istaknula na konferenciji da je Opom deklaracijom UN o ljudskim pravima (u l. 19.), jednako kao i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u l. 10.), zajameno pravo na slobodu mišljenja i izraavanja. Istaknula je da je to pravo temeljno za svako slobodno društvo. Ono predstavlja ne samo pravo osobe da se, pojedinano i u kolektivu, izrazi o svim pitanjima u društvu, ve podrazumijeva i pravo da se to mišljenje iznese u javnost. S druge strane to je i pravo kolektiva na slobodnu cirkulaciju ideja i mišljenja, što pred dravu, pojedince,  grupe i medije stavlja odgovornu zadau da osiguraju slobodan protok vijesti o svim relevantnim dogaajima.


‘Svatko ima pravo na slobodu mišljenja i izraavanja’ (citat: Opa deklaracija UN o ljudskim pravima (l. 19.)„Svatko ima pravo na slobodu izraavanja. To pravo obuhvaa slobodu mišljenja i slobodu primanja i širenja informacija i ideja…“ (citat: Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ( l. 10.) Ovo pravo znai da svatko mora imati pravo da misli što eli. Ono ukljuuje i pravo da se to mišljenje iznese, privatno i javno. Ovo pravo ukljuuje i pravo osobe da svoje ideje moe podijeliti s drugim ljudima u svojoj kao i bilo kojoj drugoj zemlji.

Reeno je da ovo pravo ini jedan od bitnih temelja slobodnog i demokratskog društva, kako ga zamišlja Deklaracija. Ovo pravo spada u temeljna graanska i politika prava, koja oblikuju istinski slobodno društvo i ini osnov koncepta prava na politiku participaciju, na slobodni društveni subjektivitet pojedinca i grupe, koji mogu biti slobodni samo ako imaju pravo slobode mišljenja i izraavanja te prenošenja mišljenja, što je pak mogue jedino u takvom društvenom poredku koji ne samo proklamira ve i ostvaruje ta prava i slobode.

S tim uvezi, na konferenciji je, kao negativno, apostrofirano ponašanje HTV-a, te svih glavnih nacionalnih pisanih dnevnika (Slobodna Dalmacija, Jutarnji list, Vjesnik, Veernji list) koji, kao nacionalni mediji, od poetka akcije – 15.11., pa do kraja akcije 29.11.2009., o akciji graanske inicijative „MORE JE KOPNO“ (peticija za referendum o Sporazumu sa Slovenijom), nisu objavili ništa što bi podsjetilo da ti mediji, kroz svoju djelatnosti izvještavanja javnosti ostvaruju slobodan protok ideja i mišljenja u našem društvu. Iznesena je ocjena da iz tog razloga spomenuti mediji, prema aktualnoj urednikoj politici, definitivno nisu dio slike otvorenog, odgovornog, pluralnog i demokratskog društva!

Reeno je da je takva zavjera šutnje spomenutih medija poprimila jasan karakter diskriminacije i povrjede osnovnih graanskih sloboda i prava iz gore citiranih lanaka temeljnih meunarodnih povelja o ljudskim pravima.
 Kako je istaknuto, takvim ponašanjem nekih medija nisu samo bili diskriminirani nositelji jedne relevantne društvene aktivnosti, ve i svi oni koji su svojim potpisima podravali ciljeve ove akcije, (56.600 u Splitsko-dalmatinskoj upaniji, te 200.000 ukupno u dravi), a nadasve su diskriminirani oni do kojih nije ni došla relevantna vijest  tko to radi i što to u hrvatskom društvu radi, te s kojim ciljem, pa su ti ljudi ostali u mraku neznanja i ne mogu se ni pozitivno, ni negativno odrediti prema akciji g.i. „MORE JE KOPNO“, jer je netko odluio umjesto njih što e biti vijest, a što ne.

Kao posebno licemjeran apostrofiran je postupak informativnog uredništva HTV-a, koji je predstavnike
g.i. „MORE JE KOPNO“ pozvao u studio tek 30.11. – dan nakon što je akcija po slovu Zakona o referendumu bila okonana, a do tada niti jednu vijest, osim „filaa“ od 30 sekunda na dan poetka akcije - 15.11.09., HTV nije objavio u središnjem informativnom programu, iako je u pitanju bilo dogaanje od nacionalnog znaenja, koje se ticalo meunarodnih odnosa, dravne granice, unutarnje politike pa i pribliavanja EU! Moda baš zato!


Predstavnici inicijative „More je kopno“ zahvalili su se na konferenciji svim „malim medijima“
koji su potpuno slobodno i profesionalno pratili javni rad g.i. MORE JE KOPNO, nepristrano i objektivno prenosei vijesti o ovom dogaanju.

Tom prilikom posebno su istaknute slijedee medijske kue koje su objektivno i profesionalno bile otvorene akciji „More je kopno“,a to su : Radio Split, Radio Kaštela, TV Jadran, Radio Bra, Hit radio Sinj, STV, Radio Dalmacija, HKR, Radio Marija, TV Dalmacija, Radio Salona, OTV, Radio Mir Meugorje.
Ti mediji su prosudili da je javni rad g.i. „MORE JE KOPNO“ imao znaaj relevantnog društvenog dogaaja i vijesti koju graani trebaju doznati. S tim u vezi postavljeno je pitanje kako je bilo mogue da akcija MORE JE KOPNO svim tim medijima bude svakodnevna vijest, a HTV-u, te svim pisanim dnevnim listovima ne, osim ako je netko odluio da to ne smije biti vijest?

S konferencije je zakljuno porueno javnosti da se g.i. MORE JE KOPNO , kao akcija slobodnih graana nee pomiriti s prodajom granica, i ne e stati sa svojim zalaganjem za slobodnu i dostojanstvenu Hrvatsku, posebno radi sveukupne potpore koju graani dali ovoj inicijativi!


„MORE JE KOPNO“ o ovoj materiji podnijeti e posebno i detaljno argumentirano izvješe domaim i meunarodnim institucijama za ljudska prava: Human rights watchu, Amnesty internationalu i Odboru Europskog parlamenta za ljudska prava
 Konferencija je simboliki odrana na Pjaci, na istom mjestu gdje je, pred tono 20 godina, 10. prosinca 1989. godine, po prvi put u Splitu javno obiljeen Meunarodni dan ljudskih prava, kada je na Pjaci prikupljana peticija za slobodne izbore. Meu pripadnicima graanske inicijative „MORE JE KOPNO“ bili su i aktivni sudionici tog dogaaja od prije 20 godina.

upanijski koordinator „MORE JE KOPNO“
za Splitsko-dalmatinsku upaniju
Krešimir Jelovac
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!